ReadyPlanet.com


ขายส่งโพลิเมอร์(สารอุ้มน้ำ)
avatar
.


 

ขายโพลิเมอร์ขนาดเม็ดเล็กสุดและดีที่สุดเหมาะสำหรับใช้ในงานเกษตรจริง ๆ
ทำไมต้องขนาดเม็ดเล็กสุดก็เพราะคลุกกับปุ๋ยคอกได้ดีที่สุดทั่วถึงที่สุด
ข้มูลจำเพาะของสารอุ้มน้ำ
โพลิเมอร์(สารอุ้มน้ำ ,Highwaterabsorbingpolymer)
สารอุ้มน้ำที่ผลิตออกมจำหน่ายโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะดูดน้ำไว้ให้ได้มากมีมากมายหลาย ชนิด เช่น ModifiedStarch,Polyacrylate (sodiumpolyacrylate), PotassiumPolyacrylate เป็นต้น

ชนืดของสารอุ้มน้ำ
ส่วประกอบระกอบ
ข้อดี
ข้อเสีย
Modifide Starch
ผลิตรจากวัสดุธรรมชาติ
ประกอบด้วยโมเลกุลของ
แป้งเซลลูโลสและนำมาเชื่อมติดกับสารประกอบอื่น
ข้อดีราคาถูก
อัตราการดูดน้ำเร็ว
แต่ขยายตัวได้น้อย
อายุการใช้งาน
ในดินต่ำ1-3เดือนหลังจากสลายตัวแล้วแล้วอาจเป็นสาเหตุเกิดโรคในรากพืชได้
เราไม่มีขายครับ
Sodium
polyacrylate
ทำจาก100% acrylic acid
เป็นแบบเดียวกับที่ใช้ในผ้าอนามัย
หรือผ้าอ้อมเด็ก
ราคาถูกมากมีความสามารถในการดูดน้ำที่เร็วมากและเก็บน้ำในตัวสารได้เป็นอย่างดี
อายุการใช้งานสั้นตั้งแต่6เดือน-1ปี
(แต่มากกว่าModifide Starch)
ให้การคายน้ำให้พืชได้น้อยประกอบด้วยSodiumซี่งเป็นพิษต่อดินและสิ่งแวดล้อมอาจจะทำพืชตายได้เพราะสามารถดูดน้ำได้เร็วกว่ารากพืช
เราไม่มีขายครับ
Potassium Polyacrylate
ทำมาจากสาร acrylic
acidและacrylamideเป็นแบบเดียวกับที่
ใช้ในการเกษตร
ดูดน้ำอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากอยู่ในรูปของเกลือโปรแตสเซียมมีความสามารถดูดน้ำ200-400เท่ามีอายุการใช้งานยาวนาน3-5ปีใช้เป็นสารอุ้มน้ำที่มีประสิทธิภาพและย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเป็นปุ๋ยโปรแตสเซียม
ราคาสูง
ราคาขายตกกิโลกรัมละ300บาทขายขั้นต่ำ25กิโลกรัมหรือ1กระสอบ
ซื้อ3กระสอบขึ้นราคา7000บาทต่อกระสอบครับ
ส่งฟรีทั่วประเทศสนใจติดต่อคุณไก่ 0897957635
วิธีสั้งซื้อโทรมาถามเลขบัญชี3ตัวแรกxxx-2-68865-0 ชื้อบัญชีวรวิทย์เส็งเจริญธนาคารไทยพาณิชสาขาออ้อมใหญ่

วิธีใช้โพลิเมอร์สารอุ้มน้ำสำหรับที่ๆแห้งแล้งฝนไม่ค่อยตก1 กิโลกรัมใส่ในถัง200ลิตรเลยใส่น้ำให้เต็มแช่ทิ้งไว้1คืนใช้ในการลองก้นหลุมๆละ1ลิตรครับ(จริงๆถ้าคุณภาพน้ำดีสามารถใส่ได้1กิโลกรัมต่อน้ำ250ลิตร)สำหรับยางพาราครับกับไม้ผลครับซึ่งจะใช้งานได้ประมาณ2ไร่-2.5ไร่ต่อ1กิโลกรัม
สำหรับลองก้นหลุมยางพารา1ลิตรด่อ1หลุมใส้ปุ๋ยอินทรีเพิ่มลงไป1กระป๋องนม+เชื้อไมคอร์ไรซ่า10กรัมก็ได้ครับทางที่ดีควรใส่เชื้อไมคอร์ไรซ่าร่วมด้วยถ้าต้องการผลดีระยะยาว
แต่ถ้าพึ่งจะปลูกสามารถขุดหลุมรอบต้นแล้วใส่โพลิเมอร์ที่แช่น้ำแล้วลงใส่งไป1-5ลิตรต่อหลุมแล้วแล้วแต่ขนาดแต่ต้องขุดหลุมลึกพอที่จะฝังกลบได้ครับสามารถผสมปุ๋ยคอกลงไปด้วยก็ดีครับ ที่   สำคัญคือต้องกลบให้มิดห้ามโดนแสงเพราะว่าแสงจะทำให้โพลิเมอร์เสื่อมเร็วขึ้นครับ
 
ต้นใหญ่แล้วก็ใส่ได้ครับใส่สารอุ้มน้ำ (ที่แช่น้ำ จนอิ่มตัว) ประมาณ 10 ลิตร/ต้น หรือ สารอุ้มน้ำ แบบแห้ง 50 กรัม
สำหรับต้นยางพาราที่อายุ 1-2 ปี ในช่วงปลายฤดูฝน โดยขุดดินเป็นหลุม 30x30 เซนติเมตร ต้นละ 2-3 หลุม ห่างจากลำต้นประมาณ 1.5 เมตร นำสำรอุ้มน้ำ ผสมกับปุ๋ยคอก 10 กิโลกรัม แล้วใส่ลงไปในหลุมที่ขุดให้เต็ม จากนั้นให้รดน้ำ ลงไปในหลุมเดือนละ 1 ครัง้ จะทำให้ต้นยางพาราเจริญเติบโตได้ดี ไม่ชะงักการเจริญเติบโตในช่วง
หน้าแล้ง เป็นการทำให้เปลือกยางพาราและมีท่อน้ำ ยางเพิ่มขึ้น เนื่องจากสารอุ้มน้ำ จะเก็บน้ำ สำรองใต้ดินสำหรับต้นยางพาราอย่างน้อย 15-30 วันยางพาราที่เปิดกรีดน้ำยางแล้ว ให้ใส่ โพลิเมอร์ แช่น้ำ ประมาณ 15 ลิตร ลงในหลุมเดิมที่เคยขุดไว้ ส่วนในฤดูแล้งให้เติมน้ำ ลงในหลุมครัง้ ละ 50 ลิตร เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำ สำรองลดอาการน้ำยางที่เปิดกรีดแห้งยางพารายอดแห้ง และต้นยางพลัดใบช้าลง ทำให้กรีดยางได้นานขึ้น
ถ้าดินดี+น้ำ ดี = ยางพาราเจริญเติบโตดี แต่ถ้าน้ำ ไม่ดี ใช้สารอุ้มน้ำ เป็นผู้เก็บน้ำไว้ให้ต้นไม้ สู้กับฤดูแล้ง
สำหรับเพิ่งจะปลูกก็ใส่ได้ครับก็ใส่    1   ลิตรรอบทรงพุ้มของมันเลยครับขุดหลุมฝังให้มิดอย่าให้โดนแสงครับเพราะถ้าโดนแสงแล้วจะเสื่อมสภาพเร็วครับ
ปล.ต้องใช้แช่ร่วมกับน้ำสะอาดเท่านั้นหรือใช้โพลิเมอร์เปียกใช้ร่วมกับปุ๋ยคอกเศษฟางซากพืขซากสัตว์์ฮิวมัส ขยายตัวถึงจะดีที่สุดคุณจะใช้ซีโอไลท์หรือว่าแร่โดโนไมท์เพิ่มปรับสภาพดินก็ใช้ได้ครับแต่ควรเว้นระยะห่างจากหลุมที่ใส่สารอุ้มน้ำอย่างน้อย50ซ.ม
เพราะผู้เขียนได้ทดลองแช่มันในซีโอไรท์-ด่างที่ที่เกิดจากแคลเซียม-แล้วก็ไคโตซานรวมทั้งซิ้งซัลเฟตที่(สามารถแก้พืชให้ทนแล้งได้ครับ)อย่างเข้มข้นแล้วแล้วปรากฎว่าจากที่ดูดน้ำเต็มที่ใหญ่เท่าปลายนิ้วก้อยเหลือเท่าก่อนเม็ดถั่วเขียวเองครับ
 
 
 
วิธีแยกแยอะว่าโพลิเมอร์(สารอุ้มน้ำ)
วิธีทดสอบว่าโพลิเมอร์เป็น Sodium Base (ทำผ้าอ้อม) หรือเป็น Potassium Base (สำหรับการเกษตร)
ทดลองโดยนำมาแช่น้ำดู ถ้าเป็น Sodium Base จะดูดน้ำได้เร็วมากใช้เวลาไม่กี่นาที ส่วนของ Potassium Base นั้นต้องใช้เวลา
ในการดูดน้ำนานเป็นชั่วโมงกว่าจะอิ่มตัว
ขายโพลิเมอร์ที่ใช้ในงานเกษตรจริง ๆอายุ3-5ปี
สนใจติดต่อ คุณไก่ 0897957635
วิธีสั้งซื้อโทรมาถามเลขบัญชี3ตัวแรกxxx-2-68865-0 ชื้อบัญชีวรวิทย์เส็งเจริญธนาคารไทยพาณิช
สาขาอ้อมใหญ่
แล้วค่อยส่งชื่อและที่อยู่มาให้ครับทางsmsก็ได้ครับ


ผู้ตั้งกระทู้ . :: วันที่ลงประกาศ 2012-08-20 07:44:18 IP : 58.9.196.139


[1]

ความคิดเห็นที่ 4 (3363472)
avatar
ป.เคมีภัณฑ์ขายส่งแม่ปุ๋ยทางใบ 25 ก.ก.


http://1.bp.blogspot.com/-TLCQRfF6NM0/UElFlHnR-aI/AAAAAAAACJA/_Se6m1rNwSc/s1600/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99+7+9+55.jpg

ผู้แสดงความคิดเห็น ป.เคมีภัณฑ์ขายส่งแม่ปุ๋ยทางใบ 25 ก.ก. (prajob_200000-at-yahoo-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-09-20 06:57:02 IP : 125.26.120.140


ความคิดเห็นที่ 3 (3359127)
avatar
amnuaykaset

จำหน่าย ปลีก/ส่ง  โพลิเมอร์ นำเข้าจากประเทศอเมริกา  โทร.089-1777260

คลิก http://www.amnuaykaset.com/PD110473-สินค้า-โพลิน่า400_สารอุ้มน้ำ.html

ผู้แสดงความคิดเห็น amnuaykaset วันที่ตอบ 2012-08-21 09:19:32 IP : 125.26.79.140


ความคิดเห็นที่ 2 (3358945)
avatar
oem

รับผลิตปุ๋ยทุกชนิด ทุกแบรนด์ 081-9417700
แจ้งลบกระทู้


เราคือผู้ชำนาญพิเศษในด้านปุ๋ยอินทรีย์ มีประสบการณ์มากกว่า 20ปี

เป็นเจ้าแรก และมีวัตถุดิบมากที่สุด หลายแสนตัน

สนใจติดต่อ หจก.เชน เฟอร์ติไลเซอร์ 081-9417700

ผู้แสดงความคิดเห็น oem วันที่ตอบ 2012-08-20 08:04:36 IP : 203.114.108.234


ความคิดเห็นที่ 1 (3358944)
avatar
.

ท่านสามารถขายปลีกได้

ตกกิโลกรัมล่ะ6-7ร้อยบาทเลยทีเดียวเพราะ1กิโลกรัมสามารถแช่ได้ถึง200-250ลิตร

ลองเองแล้วครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น . วันที่ตอบ 2012-08-20 07:49:41 IP : 58.9.196.139[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.