ReadyPlanet.com


ถ้าใช้ของผมแล้วแมลงยังมากินอยู่ก็แสดงว่าไคโตซานกับกรดซิลิคอนมันเป็นเรื่องโกหกแล้วครับ
avatar
เด็กร้อนวิชา


ราคาขายปลีก150บาท

ราคาขายส่ง100บาท

ซิลิคอนน้ำแดงคืออะไร
มีส่วนประกอบคือ:ซิลิคอน+อาหารเสริมอาหารลอง+ไคโตซาน+B1startทำเอง
แต่ท่านต้องใส่ธาตุอาหาร NPKเองครับ
กรดซิลิคอนมีสูตรทางเคมีว่า(H4SIO4)

เป็นแร่ธาตุสารอาหารเสริมที่จาเป็นต่อพืชทุกชนิดสามารถละลายน้าได้ง่ายซึ่งช่วยทาให้พืชสามารถดูดซึมน้าและกรดซิลิคอนผ่านทางรากสู่ลาต้นและทางใบได้อย่างรวดเร็วและเมื่อพืชดูดซึมน้าและกรดซิลิคอนเข้าไปอย่างต่อเนื่องน้าที่พืชดูดซึมเข้าไปจะระเหยออกทางใบแต่กรดซิลิคอนที่พืชดูดซึมเข้าไปนั้นจะไม่ระเหยออกทางใบแต่จะสะสมอยู่ที่ผิวใบของพืชโดยไม่ระเหยออกไปเมื่อกรดซิลิคอนสะสมอยู่ที่ใบอย่างต่อเนื่องจะกลายเป็นผลึกควอร์ท โอปอลหรือเปลี่ยนเป้นกรดซิลิเกตเคลือบที่ใบเหมือนเป็นเกราะป้องกันพืชทาให้ใบพืชมีลักษณะใบหนา ใบเขียวทน เขียวนาน ช่วยทาให้กลิ่น รสชาติของลาต้นและใบพืชไม่เป็นที่ปรารถนาของแมลง ช่วยทาให้ผิวพืชแข็งแกร่งต่อต้านต่อโรคและแมลง เพลี้ย หนอน รา ไส้เดือนฝอยและป้องกันไม่ให้พืชเปลี่ยนสายพันธุ์ตลอดจนทาให้รสชาติดีขึ้นกรดซิลิคอนยังช่วยเพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพ เพิ่มน้าหนักในพืชทุกชนิด

คำอธิบายถึงกรดซิลิคอน

ทำไมมีการใช้ถึง 30% ในดินที่เสื่อมโทรมและเหตุใดเมื่อใช้แล้วสามารถทาให้ดินกลับมามีคุณภาพเหมือนดินที่เปิดป่าใหม่ซึ่งดินเปิดป่าใหม่เหล่านั้นจะมีส่วนผสมของแร่ธาตุครบทุกชนิดที่พืชต้องการใช้สนการเจริญเติบโตคงคุณภาพไม่เปลี่ยนสายพันธุ์ โดยเฉพาะแร่ธาตุกรดซิลิคอนที่มีคุณสมบัติพิเศษ เช่นป้องกันเชื้อโรค ป้องกันแมลง เพิ่มรสชาติ เพิ่มผลผลิตซึ่งจากการวิจัยของนักวิชาการไต้หวันและสหรัฐอเมริกาพบว่าในดินที่เสื่อมโทรมจะต้องใช้กรดซิลิคอน 30% ธาตุอาหารรองชนิดต่างๆ 10% ใช้ NPK อย่างละ 20% จึงจะทาให้พืชเติบโตเพิ่มผลผลิตขึ้นจากเดิมอีก 1เท่าตัวและป้องกันโรคและแมลงได้อย่างดี ช่วยปรับปรุงสภาพดินให้เหมือนเปิดป่าใหม่
คุณสมบัติของกรดซิลิคอนที่มีประโยชน์ต่อพืชและดิน

1)

ช่วยทาให้พืชเขียวทนเขียวนาน
2)

ทาให้ใบของพืชมีลักษณะใบใหญ่ใบหนา
3)

ช่วยต้านทานโรคและแมลง
4)

ช่วยเปลี่ยนรสชาติของต้นพืชไม่เป็นที่ปรารถนาของแมลง
5)

ช่วยป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าได้เป็นอย่างดี
6)

ช่วยเพิ่มผลผลิต เพิ่มรสชาติ เพิ่มน้าหนัก เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง
7)

ประโยชน์ของกรดซิลิคอน

เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน (H4Sio4)
นักวิจัยทางการเกษตรค้นพบว่าการนาปุ๋ยกรดซิลิคอนมาใช้กับต้นไม้มีประโยชน์หลายทาง เช่น จะช่วยยับยั้งโรคพืชโดยกรดซิลิคอนจะซึมอยู่บนผิวของพืชซึ่งผิวทางกายภาพนี้จะช่วยลดการแทรกซึมของสาเหตุโรคอื่นๆ เช่น โรคเชื้อรา เป็นต้นดังนั้นความรุนแรงของโรคจะลดลงมากพอที่จะป้องกันการสูญเสียในเรือกสวนไร่นาได้นอกจากนี้กรดซิลิคอนยังไปช่วยเพิ่มการใช้ฟอสฟอรัส ซึ่งรู้จักกันดีในหมู่พืชกินได้สามารถช่วยป้องกันโรคผิวของพืชที่สะสมกรดซิลิคอนไว้จะช่วยในการปักเหของแสงอาทิตย์และช่วยเพิ่มการสังเคราะห์แสงของพืชซึ่งเป็นผลดีต่อพืชซึ่งหากพืชได้รับแสงอาทิตย์มากพอแม้เมื่ออยู่ในร่มหรือในช่วงปีที่ชั่วโมงพระอาทิตย์ทดแสงลดลง

กรดซิลิคอนยังลดการดึงเอาโซเดียมมาใช้กว่า

ผลสรุปพืชผักและผลไม้ทุกๆชนิด นอกจากจะใช้ธาตุหลัก คือ

50%
และยังประกอบด้วยธาตุหนักที่จะไปรวมกันไม่ให้พืชสามารถนาเอาไปใช้ได้อันจะเป็นการช่วยในการกระจายสารอาหารให้หล่อเลี้ยงไปทั้งลาต้นของพืชนอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าช่วยป้องกันต้นไม้ในการต่อต้านแมลงกรดซิลิคอนจะเคลื่อนไหวอย่างอิสระในต้นพืชและจะซึมผ่านมายังผนังเซลล์ด้านนอกหลังจากกรดซิลิคอนแห้งก็จะเป็นเกล็ดอยู่บนผิวของใบพืชซึ่งเกล็ดอันนี้จะระคายเคืองปากส่วนที่ใช้เคี้ยวของแมลงซึ่งจะช่วยให้ต้นไม้นั้นไม่เป็นที่สนใจของเหล่าแมลง n-p-k และธาตุอาหารรองอีกสิบชนิดแล้ว ธาตุอาหารที่สาคัญที่สุดคือ กรดซิลิคอนในอนาคตปุ๋ยเคมีทั่วโลกจะต้องมี n-p-k + กรดซิลิคอน
 
หน้าที่ของไคโตซาน
1.
สร้างสารลิกนินเพื่อป้องกันเชื้อราเข้าครับ
2.
ไล่แมลงต่าง ๆ
2
ช่วยในการนำพาอาหารเข้าสู่เซลพืชครับ
B1start ทำเอง
คือฮอร์โมนเร่งรากที่ช่วยป้องกันดอกร่วงผลหลุด
น้ำตาลทางด่วน
คือแหล่งคาร์บอนที่พืชต้องการสามารถทำให้พืชดูสดชื่นขึ้นภายในเวลา2-3ชั่วโมง

kai6901@gmail.com หรือเบอร์โทร0897957635

ซิลิคอนน้ำเขียวคืออะไร
แจ้งลบกระทู้


 

อัตราการใช้1ต่อ200ลิตร
ใช้เฉพาะต้นไม้ที่ปลูกกับดิน หมายเหตุ ท่านต้องนำปุ๋ย n p K นำมาใส่เองครับเพื่อจะได้เหมาะสมกับช่วงการเจริญเติบโตของพืชครับเวลาฉีดพ่นรูที่ปลายที่ฉีดควรเป็นเบอร์ใหญ่สุดไม่อย่างนั้นอาจจะอุดตันได้เนื่องจากซีโอไลท์

หน้าที่ของซีโอไลท์ 
1. มีฤทธิ์เป็นด่างเล็กน้อย ยิ่งใช้ ดินก็ยิ่งเป็นกลาง เหมาะกับพืชทุกชนิดไว้ใช้ในการเจริญเติบโต ยิ่งใช้ดินก็ยิ่งดีขึ้นเรื่อย ๆ
2. เป็นปุ๋ยที่ละลายช้า ถึงแม้ฝนจะตก แดดจะออกอย่างไร ก็จะไม่สูญเสียเลยแม้แต่นิดเดียว
3. เป็นปุ๋ยที่ช่วยเร่งให้พืชเจริญเติบโตได้รวดเร็วและออกฤทธิ์ต่อเนื่อง ทาให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ปุ๋ยยังอยู่ในดินได้นานหลายเดือน
4. มีสารอลูมิน่าคอยตรึงปุ๋ยให้ยึดติดกับดินไม่ให้น้าพัดพาไป ถ้าหากฝนตกหนักและมีซีโอไลท์ซึ่งมีลักษณะเป็นรูพรุนคล้ายฟองน้า คอยจับตรึงปุ๋ยไว้ไม่ให้สูญเสีย หากพืชต้องการใช้ รากพืชก็จะดูดไปใช้เอง ถ้าหากรากยังไม่ดูดปุ๋ยไปใช้ ปุ๋ยก็ยังอยู่ที่เดิมไม่สูญสลายไปไหน
5. ยิ่งใช้ดินจะยิ่งร่วนซุย ทาให้รากพืชเดินได้สะดวก
6. ยิ่งใช้พืชจะยิ่งแข็งแรง ต่อต้านโรคได้ดี
7. ยิ่งใช้แมลงจะลดน้อยลง ทั้งบนดินและใต้ดิน
8. ยิ่งใช้ พืชผักผลไม้จะมีรสชาติที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ เป็นที่ต้องการของตลาดทั่วโลก
9. ยิ่งใช้ผลผลิตยิ่งเพิ่มขึ้น อายุการให้ผลผลิตก็จะมากขึ้น
10. ยิ่งใช้ธาตุอาหารและจุลินทรีย์จะเพิ่มขึ้นเรื่อยกรดซิลิคอน มีสูตรทางเคมีว่า(H

4SIO4)

เป็นแร่ธาตุสารอาหารเสริมที่จาเป็นต่อพืชทุกชนิดสามารถละลายน้าได้ง่าย ซึ่งช่วยทาให้พืชสามารถดูดซึมน้าและกรดซิลิคอนผ่านทางรากสู่ลาต้นและทางใบได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อพืชดูดซึมน้าและกรดซิลิคอนเข้าไปอย่างต่อเนื่องน้าที่พืชดูดซึมเข้าไปจะระเหยออกทางใบแต่กรดซิลิคอนที่พืชดูดซึมเข้าไปนั้นจะไม่ระเหยออกทางใบแต่จะสะสมอยู่ที่ผิวใบของพืชโดยไม่ระเหยออกไป เมื่อกรดซิลิคอนสะสมอยู่ที่ใบอย่างต่อเนื่องจะกลายเป็นผลึกควอร์ท โอปอล หรือเปลี่ยนเป้นกรดซิลิเกตเคลือบที่ใบเหมือนเป็นเกราะป้องกันพืชทาให้ใบพืชมีลักษณะ ใบหนา ใบเขียวทน เขียวนาน ช่วยทาให้กลิ่น รสชาติ ของลาต้นและใบพืชไม่เป็นที่ปรารถนาของแมลง ช่วยทาให้ผิวพืชแข็งแกร่ง ต่อต้านต่อโรคและแมลง เพลี้ย หนอน รา ไส้เดือนฝอย และป้องกันไม่ให้พืชเปลี่ยนสายพันธุ์ตลอดจนทาให้รสชาติดีขึ้น กรดซิลิคอนยังช่วยเพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพ เพิ่มน้าหนักในพืชทุกชนิด

คำอธิบายถึงกรดซิลิคอน

ทำไมมีการใช้ถึง 30% ในดินที่เสื่อมโทรม และเหตุใดเมื่อใช้แล้วสามารถทาให้ดินกลับมามีคุณภาพเหมือนดินที่เปิดป่าใหม่ ซึ่งดินเปิดป่าใหม่เหล่านั้นจะมีส่วนผสมของแร่ธาตุครบทุกชนิดที่พืชต้องการใช้สนการเจริญเติบโต คงคุณภาพไม่เปลี่ยนสายพันธุ์ โดยเฉพาะแร่ธาตุกรดซิลิคอนที่มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น ป้องกันเชื้อโรค ป้องกันแมลง เพิ่มรสชาติ เพิ่มผลผลิต ซึ่งจากการวิจัยของนักวิชาการไต้หวันและสหรัฐอเมริกาพบว่า ในดินที่เสื่อมโทรมจะต้องใช้กรดซิลิคอน 30% ธาตุอาหารรองชนิดต่างๆ 10% ใช้ NPK อย่างละ 20% จึงจะทาให้พืชเติบโตเพิ่มผลผลิตขึ้นจากเดิมอีก 1เท่าตัว และป้องกันโรคและแมลงได้อย่างดี ช่วยปรับปรุงสภาพดินให้เหมือนเปิดป่าใหม่
คุณสมบัติของกรดซิลิคอนที่มีประโยชน์ต่อพืชและดิน

1)

ช่วยทาให้พืชเขียวทนเขียวนาน
2)

ทาให้ใบของพืชมีลักษณะใบใหญ่ใบหนา
3)

ช่วยต้านทานโรคและแมลง
4)

ช่วยเปลี่ยนรสชาติของต้นพืชไม่เป็นที่ปรารถนาของแมลง
5)

ช่วยป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าได้เป็นอย่างดี
6)

ช่วยเพิ่มผลผลิต เพิ่มรสชาติ เพิ่มน้าหนัก เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง
7)

ประโยชน์ของกรดซิลิคอน

เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน (H4Sio4)
นักวิจัยทางการเกษตรค้นพบว่า การนาปุ๋ยกรดซิลิคอนมาใช้กับต้นไม้มีประโยชน์หลายทาง เช่น จะช่วยยับยั้งโรคพืช โดยกรดซิลิคอนจะซึมอยู่บนผิวของพืช ซึ่งผิวทางกายภาพนี้จะช่วยลดการแทรกซึมของสาเหตุโรคอื่นๆ เช่น โรคเชื้อรา เป็นต้น ดังนั้นความรุนแรงของโรคจะลดลงมากพอที่จะป้องกันการสูญเสียในเรือกสวนไร่นาได้ นอกจากนี้กรดซิลิคอนยังไปช่วยเพิ่มการใช้ฟอสฟอรัส ซึ่งรู้จักกันดีในหมู่พืชกินได้ สามารถช่วยป้องกันโรคผิวของพืชที่สะสมกรดซิลิคอนไว้ จะช่วยในการปักเหของแสงอาทิตย์และช่วยเพิ่มการสังเคราะห์แสงของพืช ซึ่งเป็นผลดีต่อพืช ซึ่งหากพืชได้รับแสงอาทิตย์มากพอแม้เมื่ออยู่ในร่มหรือในช่วงปีที่ชั่วโมงพระอาทิตย์ทดแสงลดลง

กรดซิลิคอนยังลดการดึงเอาโซเดียมมาใช้กว่า

ผลสรุป พืชผักและผลไม้ทุกๆชนิด นอกจากจะใช้ธาตุหลัก คือ

50% และยังประกอบด้วยธาตุหนักที่จะไปรวมกันไม่ให้พืชสามารถนาเอาไปใช้ได้ อันจะเป็นการช่วยในการกระจายสารอาหารให้หล่อเลี้ยงไปทั้งลาต้นของพืช นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าช่วยป้องกันต้นไม้ในการต่อต้านแมลง กรดซิลิคอนจะเคลื่อนไหวอย่างอิสระในต้นพืช และจะซึมผ่านมายังผนังเซลล์ด้านนอกหลังจากกรดซิลิคอนแห้งก็จะเป็นเกล็ดอยู่บนผิวของใบพืช ซึ่งเกล็ดอันนี้จะระคายเคืองปากส่วนที่ใช้เคี้ยวของแมลงซึ่งจะช่วยให้ต้นไม้นั้นไม่เป็นที่สนใจของเหล่าแมลง n-p-k และธาตุอาหารรองอีกสิบชนิดแล้ว ธาตุอาหารที่สาคัญที่สุดคือ กรดซิลิคอน ในอนาคตปุ๋ยเคมีทั่วโลกจะต้องมี n-p-k + กรดซิลิคอน
หน้าที่ของไคโตซาน
1.สร้างสารลิกนินเพื่อป้องกันเชื้อราเข้าครับ
2.ไล่แมลงต่าง ๆ
3.ช่วยในการนำพาอาหารเข้าสู่เซลพืชครับ
หน้าที่โฟลานอย
ขนาดท่อน้ำลี้ยงขึ้น3เท่าทำให้พืชดูดอาหารได้ดีขึ้น3เท่าตัวครับ
  ka6901@gmail.com  หรือเบอร์โทรศัพท์ 0897957635


 

 ผู้ตั้งกระทู้ เด็กร้อนวิชา :: วันที่ลงประกาศ 2011-06-16 12:53:34 IP : 58.11.21.210


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3354712)
avatar
y]wŠqบ‘€ํ นๆ9Cญๅแ๒›๙มš#ฅฑปม71`ฺnัๅ0BNฒ#๎"$Aๅu

 

บริการจัดส่งทั่วทุกหมู่บ้าน


หาคำว่า  ราคาแม่ปุ๋ยทางใบ จากเว็ปไซต์ค้นหาชั้นนำของโลก www.google.com  ( สำหรับเกษตรต้องการเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ๆ....ประหยัดจริง ได้ผลผลิตดีขึ้นและมากขึ้น ฝากผลงานสินค้าคุณภาพไว้ด้วยจ๊ะ  เราจัดส่งทั่วประเทศไทยทุกพื้นที่....ที่อินเตอร์เน็ตเข้าถึงและไปรษณีย์ส่งได้ ทางลาดยาง หรือ คอนกรีตผ่าน ไฟฟ้า ประปาเข้าถึง มีเสาโทรศัพท์เคลื่อนที่ติดตั้ง

By  ป.เคมีภัณฑ์ ณ.สิงห์บุรี

>>>เราขาย.....ธาตุอาหารหลักของพืชเท่านั้น <<<

ส่งทั่วประเทศไทยได้แล้ววันนี้......ฟรีค่าขนส่งทั่วประเทศไทย....ติดต่อด่วน!!!

-แตกกอ46-0-0(1กิโลกรัมฉีดได้ 5ไร่ แรงเทียบเท่าปุ๋ยยูเรียกระสอบละ 50 กิโลกรัม) ฉีดในนาช่วง14-50วัน ทดแทนปุ๋ยเคมีประเภทหว่าน สูตร 46-0-0 ได้ 40-70%

-หนักแน่ 0-52-34ฉีดนาข้าวช่วง50-70วัน(1กิโลกรัมฉีดได้10ไร่) ทดแทน 16-20-0/16-8-8ได้ 40-70%

-เต็มเกวียน 0-0-61ฉีดนาข้าวช่วง70-90วัน(1กิโลกรัมฉีดได้10ไร่)  ทดแทน 15-15-15/15-5-20ได้ 40-70%

แมกนีเซียม
1.
ช่วยในการสังเคราะห์แสง ทำให้พืชมีการปรุงอาหารดีขึ้น
2.
ช่วยให้ใบพืชเขียวทนนาน
3.
ช่วยสร้างน้ำมันในพืช
4.
จำเป็นต่อการทำงานของเอนไซม์ในพืช
5.
เป็นอาหารของจุลินทรีย์
แคลเซียม
1.
ช่วยในการสร้างราก การแตกกิ่ง สร้างตา สร้างดอก
2.
ป้องการหลุดล่วงของดอก
3.
ช่วยสร้างเซลล์ และทำให้ผนังเซลล์ตึง ทำให้ลำต้นพืชแข็งแรง
อลูมิน่า
1.
ช่วยสลายสภาพความเป็นกรดในดิน (ช่วยลดกรดในดิน)
ซิลิกา
1.
ช่วยดูดซับความชื้น และแร่ธาตุอาหารในดินให้อยุ่ในดินนานขึ้น
2.
บำรุงลำต้นและใบพืช
3.
ช่วยให้ลำต้นของพืชแข็งแรง ไม่ล้ม
4.
ป้องกันการรบกวนของแมลง และโรคบางชนิด
สังกะสี
1.
ช่วยสร้างฮอร์โมนและเอนไซม์ต่างๆในพืช
2.
ช่วยกระตุ้นในการแตกใบ
3.
สร้างแป้งในเมล็ดข้าว ช่วยให้เมล็ดข้าวเต็ม
ทองแดง
1.
สร้างสารคลอโรฟิลล์ (สีเขียว) ในพืช และช่วยสังเคราะห์
2.
เพิ่มความหวาน กลิ่น และความเข้มของสีในผักและผลไม้
เหล็ก
1.
สร้างสารคลอโรฟิลล์ และสังเคราะห์โปรตีนในพืช
2.
ช่วยในกระบวนการหายใจของพืช
โมลิบดีนัม
1.
มีบทบาทสำคัญในกระบวนการตรึงไนโตรเจน
โบรอน
1.
ช่วยสร้างโปรตีน,แป้ง และการแบ่งเซลล์ของพืช

หาคำว่า ราคาแม่ปุ๋ยเคมีวันนี้  18-46-0 / 0-0-60 / 46-0-0

สินค้าแนะนำ : ลั่นทุ่ง บวก เขียวทน คู่หูประหยัดปุ๋ยเคมี

สรรพคุณ : ใบตั้ง เขียทนเขียวนาน ต้นแข็ง ควรผสมร่วมกับแม่ปุ๋ยทางใบทุกครั้ง

<<< รับสมัครตัวแทนจำหน่าย หรือ จุดกระจายสินค้า ทั่วประเทศไทย >>> 

** กรุณาฝากเรื่องไว้หน้าเว็ปหลักของทางร้านเท่านั้น**

ผู้แสดงความคิดเห็น y]wŠqบ‘€ํ นๆ9Cญๅแ๒›๙มš#ฅฑปม71`ฺnัๅ0BNฒ#๎"$Aๅu (prajob_200000-at-yahoo-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-08-10 17:01:40 IP : 125.26.124.97[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.