ReadyPlanet.com


ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไม้ผล และ ไม้ยืนต้น ทุกชนิด ที่ปลูกใหม่ ต้องการประหยัดปุ๋ย แต่พืชโตเร็ว ดูทางนี้
avatar
บัณฑิต


อีกทางเลือกการเพิ่มประสิทธิ์ภาพปุ๋ย

     การใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสลงดินให้แก่พืช พืชจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุดเพียง 20 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ส่วนอีก 80 เปอร์เซ็นต์ จะถูกดินยึดไว้ในรูปที่พืชไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้นถ้าสามารถทำให้ส่วนที่ถูกดินยึดไว้ 80 เปอร์เซ็นต์ ละลายกลับออกมาเป็นประโยชน์กับพืชอีกครั้ง ก็จะทำให้พืชได้รับธาตุฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้น โดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิต และช่วยลดปัญหาดินเสื่อมสภาพจากการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างต่อเนื่อง พืชที่ได้รับธาตุฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้น ก็จะส่งผลให้การเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น และผลผลิตเพิ่มขึ้น

อีกแนวทางคือการใช้จุลินทรีย์ละลายฟอสฟอรัสช่วยละลายธาตุฟอสฟอรัสที่ถูกดินยึดไว้ ให้ละลายกลับออกมาเป็นประโยชน์กับพืชอีกครั้ง จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิ์ภาพสูงที่สุดในการละลายฟอสฟอรัสมีชื่อว่า บาซิลลัส เมกาทีเรียม วาร์ ฟอสฟอติคัม

 (Bacillus megaterium var. phosphaticum) ซึ่งมีอยู่ในปุ๋ยชีวภาพที่มีชื่อว่า

 กรีนรูท  นอกจากนั้นยังมีกลุ่มจุลินทรีย์ที่ช่วยละลายธาตุโปแตสเซี่ยม ชื่อ อีเมอร์ริเซลลาร (Emericella sp.) ที่ช่วยละลายโปแตสเซี่ยมให้เป็นประโยชน์กับพืชเพิ่มขึ้น ยังมีจุลินทรีย์ที่ช่วยตรึงก๊าซไนโตรเจนจากอากาศให้เปลี่ยนเป็นไนโตรเจนในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ที่ชื่อว่า อะโซโตแบคเตอร์ (Azotobacter)และยังประกอบด้วยกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายอินทรีย์วัตถุ ซึ่งช่วยทำให้ดินร่วนซุย ระบายน้ำ อากาศดีขึ้น และช่วยละลายธาตุอาหารที่อยู่ในอินทรียวัตถุออกมาในรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

       ธาตุฟอสฟอรัสมีส่วนช่วยการพัฒนาระบบราก ถ้าระบบรากดีก็จะส่งผลให้ พืชเจริญเติบโตดี ให้ผลผลิตสูง ส่วนธาตุโปแตสเซี่ยมมีบทบาทสำคัญกับการเคลื่อนย้ายแป้งที่สร้างที่ใบให้เคลื่อนย้ายไปที่อวัยวะต่างๆ ถ้ามีโปแตสเซี่ยมมากก็จะทำให้แป้งเคลื่อนย้ายได้มาก ก็จะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ

         หินฟอสเฟตนิยมใช้รองก้นหลุมกับก่อนการปลูกไม้ยืนต้น เพื่อทำให้ระบบรากแข็งแรง

                           กรีนรูท

                      องค์ประกอบจุลินทรีย์

1.ตรึงไนโตรเจน ชื่อ Azotobacter vinelandii

2.ละลายฟอสฟอรัส  ชื่อ  Bacillus megaterium var.  phoshaticum, Saccharomyces cerevisiae

3.ละลายโปรเตสเซียม  ชื่อ Bacillus subtills, Emericella nidurans, Emericella chevarei

4.ย่อยสลายอินทรียวัตถุ ชื่อ Chaetomium  lucknowense, Actinomyces sp.

 

คุณสมบัติ - ช่วยตรึงไนโตรเจนจากอากาศและรอบๆรากพืช ให้เป็นประโยชน์กับพืช

                - ช่วยละลายฟอสฟอรัสและโพแตสเซียมที่ถูกดินยึดไว้ ให้พืชสามารถนำไปใช้ได้มากยิ่งขึ้น ช่วยการเจริญของรากและระบบรากแข็งแรง ส่งเสริมให้พืชออกดอกง่าย

               - ช่วยย่อยสลายอินทรียวัตถุในดิน ช่วยปรับให้ดินมีโครงสร้างที่ร่วนซุยระบายน้ำอากาศได้ดียิ่งขึ้น

              -นอกจากนั้นจุลินทรีย์ยังสามารถผลิตเอนไซม์ ฮอร์โมน และวิตามิน ช่วยส่งเสริมการเจริญของพืชให้แข็งแรง ช่วยลดความรุนแรงการเกิดโรคแมลง

แนวทางการใช้ กรีนรูท

-รองก้นหลุม อัตรา 5-10 กรัม ต่อหลุม ก่อนย้าย กล้ายางพารา กล้าปาล์มน้ำมันกล้าไม้ผล และกล้าไม้ยืนต้นทุกชนิดลงปลูก

 

 

 

 

 

 

                  บัณฑิต โทร : 086-445-1754

 

 

 

 

 

 

แต่หินฟอสเฟตละลายน้ำเพื่อปลดปล่อยธาตุฟอสฟอรัสให้เป็นประโยชน์ได้น้อยมาก คือประมาณ 0.05% ในระยะเวลา 7 วัน  ถ้านำจุลินทรีย์ละลายฟอสฟอรัส (กรีนรูท)ใช้ร่วมกับหินฟอสเฟตที่มีราคาถูก จะทำให้ธาตุฟอสฟอรัสละลายออกมาเป็นประโยชน์กับพืชเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 30 เท่า ในระยะเวลา 7 วัน ดังนั้นหินฟอสเฟตก็จะเป็นประโยชน์กับพืชทุกชนิดมากขึ้นสำหรับการให้ธาตุฟอสฟอรัส ทดแทนการใส่ปุ๋ยเคมีที่ให้ธาตุฟอสฟอรัส ที่มีราคาแพง และทำให้ดินเสียผู้ตั้งกระทู้ บัณฑิต (bunditpraw-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2011-01-29 08:03:28 IP : 118.172.65.72


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.