ReadyPlanet.com


แนวทางเลือกเพิ่มผลผลิตอ้อย
avatar
บัณฑิต


อีกทางเลือกการเพิ่มผลผลิตอ้อย

     การใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสลงดินให้แก่พืช พืชจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุดเพียง 20 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

ส่วนอีก 80 เปอร์เซ็นต์ จะถูกดินยึดไว้ในรูปที่พืชไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้นถ้าสามารถทำให้ส่วนที่ถูกดินยึดไว้ 80 เปอร์เซ็นต์ ละลายกลับออกมาเป็นประโยชน์กับพืชอีกครั้ง ก็จะทำให้พืชได้รับธาตุฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้น โดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิต และช่วยลดปัญหาดินเสื่อมสภาพจากการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างต่อเนื่อง พืชที่ได้รับธาตุฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้น ก็จะส่งผลให้การเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น และผลผลิตเพิ่มขึ้น

อีกแนวทางคือการใช้จุลินทรีย์ละลายฟอสฟอรัสช่วยละลายธาตุฟอสฟอรัสที่ถูกดินยึดไว้ ให้ละลายกลับออกมาเป็นประโยชน์กับพืชอีกครั้ง จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิ์ภาพสูงที่สุดในการละลายฟอสฟอรัสมีชื่อว่า บาซิลลัส เมกาทีเรียม วาร์ ฟอสฟอติคัม

 (Bacillus megaterium var. phosphaticum) ซึ่งมีอยู่ในปุ๋ยชีวภาพที่มีชื่อว่า

 กรีนรูท  นอกจากนั้นยังมีกลุ่มจุลินทรีย์ที่ช่วยละลายธาตุโปแตสเซี่ยม ชื่อ อีเมอร์ริเซลลาร (Emericella sp.) ที่ช่วยละลายโปแตสเซี่ยมให้เป็นประโยชน์กับพืชเพิ่มขึ้น ยังมีจุลินทรีย์ที่ช่วยตรึงก๊าซไนโตรเจนจากอากาศให้เปลี่ยนเป็นไนโตรเจนในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ที่ชื่อว่า อะโซโตแบคเตอร์ (Azotobacter)และยังประกอบด้วยกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายอินทรีย์วัตถุ ซึ่งช่วยทำให้ดินร่วนซุย ระบายน้ำ อากาศดีขึ้น และช่วยละลายธาตุอาหารที่อยู่ในอินทรียวัตถุออกมาในรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

       ธาตุฟอสฟอรัสมีส่วนช่วยการพัฒนาระบบราก ถ้าระบบรากดีก็จะส่งผลให้ พืชเจริญเติบโตดี ให้ผลผลิตสูง

ส่วนธาตุโปแตสเซี่ยมมีบทบาทสำคัญกับอ้อย เพราะช่วยเคลื่อนย้ายแป้งและน้ำตาลที่สร้างที่ใบไปที่ลำต้น ถ้ามีโปแตสเซี่ยมมากก็จะทำให้แป้งเคลื่อนย้ายได้มาก ก็จะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ (CCS)

                           กรีนรูท

                      องค์ประกอบจุลินทรีย์

1.ตรึงไนโตรเจน ชื่อ Azotobacter vinelandii

2.ละลายฟอสฟอรัส  ชื่อ  Bacillus megaterium var.  phoshaticum, Saccharomyces cerevisiae

3.ละลายโปรเตสเซียม  ชื่อ Bacillus subtills, Emericella nidurans, Emericella chevarei

4.ย่อยสลายอินทรียวัตถุ ชื่อ Chaetomium  lucknowense, Actinomyces sp.

 

คุณสมบัติ - ช่วยตรึงไนโตรเจนจากอากาศและรอบๆรากพืช ให้เป็นประโยชน์กับพืช

                - ช่วยละลายฟอสฟอรัสและโพแตสเซียมที่ถูกดินยึดไว้ ให้พืชสามารถนำไปใช้ได้มากยิ่งขึ้น ช่วยการเจริญของรากและระบบรากแข็งแรง ส่งเสริมให้พืชออกดอกง่าย

               - ช่วยย่อยสลายอินทรียวัตถุในดิน ช่วยปรับให้ดินมีโครงสร้างที่ร่วนซุยระบายน้ำอากาศได้ดียิ่งขึ้น

              -นอกจากนั้นจุลินทรีย์ยังสามารถผลิตเอนไซม์ ฮอร์โมน และวิตามิน ช่วยส่งเสริมการเจริญของพืชให้แข็งแรง ช่วยลดความรุนแรงการเกิดโรคแมลง

การใช้ กรีนรูท กับอ้อย

อัตรา กรีนรูท 1 กก ต่อพื้นที่ปลูก 1 ไร่

 

-นำ กรีนรูท คลุกปุ๋ยอินทรีย์ แล้วนำไปหว่านให้ทั่วพื้นที่ปลูกอ้อย   หรือ

-ปล่อยไปกับระบบน้ำ สำหรับแปลงที่มีระบบน้ำ หรือ

-แช่ กรีนรูท หนึ่งคืน วันรุ่งขึ้นนำไปผสมยาคลุมหญ้า ฉีดลงดินพร้อมกัน

-หรือ วิธีอื่นๆ ที่สามารถทำได้และสะดวกในทางปฏิบัติ  

 

 

 

 

    บัณฑิต โทร : 086-445-1754

 

 

 

 ผู้ตั้งกระทู้ บัณฑิต (bunditpraw-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2011-01-28 08:26:12 IP : 118.172.72.7


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.