ReadyPlanet.com


พืช 3ช่วงวัยทานอาหารไม่เหมือนกัน--แคปซูลนาโนขั้นเทพ,ซุปเปอร์แบล็ค แค็ปซูล อีโคตรดำนาโน สุดยอดอาหารเส
avatar
ป.เคมีภัณฑ์ บริการดูแลนาข้าว 0-100 วันเต็มๆ


 

 Double Click on image to Enlarge.

 

ถามว่า ชอบเรื่องขี้โม้ หรือ ความจริงในการปฎิบัติงาน

เรายังทำ 3สูตรเช่นเดิม เพราะได้ผลตอบรับดีเยี่ยม กับช่วงวัยของพืช เน้นขายให้ลูกค้าเก่าๆที่คุยถูกคอและรู้นิสัยใจคอกันแล้วเท่านั้น

ติดต่อโปรแกรมด้านล่างนี้ได้เลย ทางทีมงานจะรีบติดต่อกลับโดยเร็วที่ซูดๆๆๆๆๆ

 

ลักษณะการเจริญเติบโตของผักวงศ์ต่างๆ
ผักที่ใช้บริโภค เช่น ลำต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด มีอายุการเจริญเติบโต แตกต่างกัน และการทราบ อายุเก็บเกี่ยว คือนับจากวันปลูก ถึงวันเก็บเกี่ยวครั้งแรก ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว คือระยะเวลาท่เก็บเกี่ยว ครั้งแรกจะถึงครั้งสุดท้าย ทำให้สามารถวางแผน การใช้พื้นที่ การเก็บเกี่ยวและจำหน่ายผลผลิต ได้เหมาะสม อายุการเจริญเติบโต ของผักแต่ละประเภท จำแนกได้ ดังนี้
1. ผักวงศ์กะหล่ำ (Family Cruciferaceae)

ผัก กาดกวางตุ้ง คะน้าและผักกาดหัว นิยมปลูกโดยการหว่าน หรือหยอดเมล็ดโดยตรง หลังปลูก 15 ถึง 20 วัน หรือมี 1 ถึง 2 ใบ ทำการถอนแยก ให้มีระยะปลูกที่เหมาะสม และกำจัดวัชพืช อายุเก็บเกี่ยว 35 ถึง 60 วัน ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว 10 ถึง 20 วัน ระยะเวลา ปฎิบัติงาน 40 ถึง 60 วัน ส่วนผักวงศ์กะหล่ำประเภทอื่นๆ ทำการเพาะกล้า อายุกล้า 20 ถึง 25 วัน หรือต้นกล้ามี 3 ถึง 5 ใบ เก็บเกี่ยว หลังย้ายปลูก 40 ถึง 70 วัน ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว 10 ถึง 20 วัน ระยะเวลาดำเนินการ 60 ถึง 90 วัน พันธุ์เบาจะเก็บเกี่ยว ได้เร็วกว่าพันธุ์หนัก
2. ผักวงศ์แตง (Family Cucurbitaceae)

ปลูกโดยหยอดเมล็ดโดยตรง ได้แก่

   1. แตงกวา แตงร้าน บวบ และมะระ
      หลังปลูกโดยหยอดเมล็ด 20 ถึง 30 วัน จะเริ่มทยอยมีดอก ดอกเพศเมียจะพัฒนา เป็นผลต่อไป หลังจากดอกเพศเมียบาน 7 ถึง 10 วัน เริ่มทยายเก็บเกี่ยวผลอ่อน อายุเ็ก็บเกี่ยวหลังปลูก 30 ถึง 40 วัน ทำการเก็บเกี่ยวทุกวัน การเก็บเกี่ยวในช่วงเช้า จะให้น้ำหนักผลสูงสุด ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว 30 ถึง 40 วัน ระยะเวลาปฏิบัติงาน 60 ถึง 80 วัน ส่วนบวบและมะระ อายุพืชหลังปลูก 40 วัน เริ่มทยอยมีดอกบาน หลังจากดอกเพศเมียบาน 15 ถึง 20 วัน เริ่มทยอยเก็บเกี่ยว อายุเก็บเกี่ยว 55 ถึง 60 วัน ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว 40 ถึง 50 วัน ทำการเก็บเกี่ยวทุกวัน เก็บเกี่ยวในช่วงเช้า จะให้น้ำหนักผลสูงสุด เช่นเดียวกับ แตงกวา ระยะปลูก 80 ถึง 100 วัน
   2. แตงโม และฟักทอง
      เนื่องจากผลแตงโม และฟักทอง เก็บเกี่ยวผลแก่ ระยะเวลาปลูกนานกว่าผักวงศ์แตงอื่นๆ ดอกเริ่มทยอยบานหลังปลูก 50 วัน และเก็บเกี่ยวผลแก่หลังจากดอกเพศเมียบาน 40 ถึง 60 วัน เก็บเกี่ยว 3 ถึง 5 ครั้ง ทุกระยะห่างกัน 3 ถึง 5 วัน รวมระยะเวลาปลูก 100 ถึง 130 วัน

ปลูกโดยการเพาะกล้าแล้วย้ายปลูก
อายุกล้าของผักวงศ์แตงประมาณ 7 ถึง 12 วัน ส่วนอายุการเจริญเติบโต ในระยะต่างๆ ใกล้เคียงกับการปลูก โดยเมล็ดโดยตรง
3. ผักวงศ์ถั่ว (Family Leguminosae)

ผัก วงศ์ถั่วปลูกโดยการหยอดเมล็ด 3 ถึง 5 เมล็ดต่อหลุม หลังปลูก 30 ถึง 40 วัน เริ่มทยอยมีดอกบาน หลังจากดอกบาน 10 ถึง 15 วัน เริ่มทยอยเก็บเกี่ยวฝัก การเก็บเกี่ยวทำทุกๆ 1 ถึง 2 วัน อายุเก็บเกี่ยว 40-60 วันหลังปลูก ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว 30 ถึง 50 วัน ระยะเวลาปลูก 75 ถึง 100 วัน
4. ผักวงศ์พริกและมะเขือ (Family Solanaceae)

ผัก วงศ์มะเขือนิยมเพาะกล้า แล้วย้ายปลูก อายุกล้า 25 ถึง 40 วัน หรือต้นพืชเมื่อมี 3 ถึง 5 ใบ มะเขือเทศมีอายุสั้นกว่าพริก และมะเขือ หลังย้ายปลูก 30 ถึง 40 วัน เริ่มทยอยมีดอกบาน และหลังจากดอกบาน 30 ถึง 40 วัน เริ่มทยอยเก็บเกี่ยวผลแรกๆ อายุเก็บเกี่ยว 75 ถึง 90 วัน หลังย้ายปลูก ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวสำหรับมะเขือเทศ 30 ถึง 40 วัน ส่วนพริกและมะเขือ มีช่วงเวลาเก็บเกี่ยวนานกว่า 3 ถึง 6 เดือน
5. ผักวงศ์หอม (Family Amaryllidaceae)

หอม หัวใหญ่ ปลูกโดยการเพาะกล้า เมื่อต้นกล้ามีอายุ 20 ถึง 30 วัน หลังเพาะเมล็ด จึงทำการย้ายปลูก อายุเก็บเกี่ยวหลังจาก ย้ายปลูก 90 ถึง 120 วัน เริ่มเก็บเกี่ยว รวมระยะเวลาปลูก 110 ถึง 150 วัน ส่วนผักวงศ์หอมประเภทอื่นๆ ปลูกโดยการใช้หัวพันธุ์ หอมแบ่งอายุเก็บเกี่ยว 40 ถึง 60 วัน ส่วนกระเทียม และหอมแดง มีอายุเก็บเกี่ยว 75 ถึง 150 วันหลังปลูก
6. ผักวงศ์ อื่นๆ

ผักวงศ์อื่นๆ นิยมปลูกโดยการหว่าน หรือหยอดเมล็ด ยกเว้นผักกาดหอมห่อ(ผักสลัดแก้ว) ที่ ต้องมีการเพาะกล้า อายุกล้า 25 วัน หลังย้ายปลูก 50 ถึง 60 วัน จึงเก็บเกี่ยว สำหรับการปลูก โดยหยอดเมล็ด หลังปลูก 15 ถึง 30 วัน เริ่มกำจัดวัชพืช และถอนแยกให้มีระยะปลูกที่เหมาะสม แครอทมีอายุเก็บเกี่ยว 90 ถึง 120 วันหลังปลูก คื่นช่าย ผักชี ผักกาดหอมใบ มีอายุเก็บเกี่ยว 40 ถึง 50 วัน ส่วนผักบุ้งจีนอายุเก็บเกี่ยว 25 ถึง 30 วัน

ติดตามทางทวิตเตอร์ twitter +เม้นทางเฟสบุ๊คfacebookคลิก!!!

1  ผักกวางตุ้งเป็นผักที่มีอายุสั้น ปลูกเพียง 35-45 วันก็สามารถเก็บรับประทานได้
  2  อายุการเก็บเกี่ยวของผักกาดขาวปลีประมาณ 65-90 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพันธุ์ที่ปลูก ข้อสังเกตุว่าถึงเวลาที่ต้องเก็บเกี่ยวแล้ว คือ ใบนอกแรกเริ่มแห้งและเข้าปลีแน่นพอสมควร
  3  ผักกาดหอมห่อสามารถเก็บได้เมื่อปลูกเป็นเวลา 60-75 วัน
  4  ผักกาดเขียวปลีเมื่อปลูกได้ 55-75 วัน ก็เก็บรับประทานได้
  5  ผักชีเริ่มเก็บเกี่ยวเมื่อเริ่มมีอายุประมาณ 4-60 วัน
  6  ผักบุ้งจีนหลังจากหว่านเมล็ดไปแล้วประมาณ 25-30วัน จะเก็บผักบุ้งรับประทานได้
  7  อายุการเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยวผักสลัด
      เรดโอ๊ค อายุเก็บเกี่ยว 45-50 วัน
      สลัดแก้ว อายุเก็บเกี่ยว 70 วัน
      เรดลีฟ อายุเก็บเกี่ยว 45 วัน
      บัตเตอร์เฮด อายุเก็บเกี่ยว 50 วัน
      คอส อายุเก็บเกี่ยว 55 วัน
      กรีนโอ๊ค อายุเก็บเกี่ยว 40 วัน
   8  มะนาวจะให้ผลผลิต ได้ 2 ครั้งต่อปี  ในครั้งแรกมะนาวจะออกดอก ช่วงระหว่างเดือนสิงหาคมไปจนถึงเดือนกันยายน และครั้งที่สอง คือ ช่วงระหว่างเดือนมกราคมไปจนถึงเดือนพฤษภาคม อายุของผลมะนาวที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ นับตั้งแต่ออกดอกจนถึงเก็บเกี่ยวผลได้อยู่ในระหว่างประมาณ 4-5 เดือน
   9 แตงกวา แตงร้าน บวบ และมะระ  หลังปลูกโดยหยอดเมล็ด 20 ถึง 30 วัน จะเริ่มทยอยมีดอก ดอกเพศเมียจะพัฒนา เป็นผลต่อไป หลังจากดอกเพศเมียบาน 7 ถึง 10 วัน เริ่มทยายเก็บเกี่ยวผลอ่อน อายุเ็ก็บเกี่ยวหลังปลูก 30 ถึง 40 วัน ทำการเก็บเกี่ยวทุกวัน การเก็บเกี่ยวในช่วงเช้า จะให้น้ำหนักผลสูงสุด ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว 30 ถึง 40 วัน ระยะเวลาปฏิบัติงาน 60 ถึง 80 วัน ส่วนบวบและมะระ อายุพืชหลังปลูก 40 วัน เริ่มทยอยมีดอกบาน หลังจากดอกเพศเมียบาน 15 ถึง 20 วัน เริ่มทยอยเก็บเกี่ยว อายุเก็บเกี่ยว 55 ถึง 60 วัน ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว 40 ถึง 50 วัน ทำการเก็บเกี่ยวทุกวัน เก็บเกี่ยวในช่วงเช้า จะให้น้ำหนักผลสูงสุด เช่นเดียวกับ แตงกวา ระยะปลูก 80 ถึง 100 วัน
   10 แตงโม และฟักทอง แตงโม และฟักทอง เก็บเกี่ยวผลแก่ ระยะเวลาปลูกนานกว่าผักวงศ์แตงอื่นๆ ดอกเริ่มทยอยบานหลังปลูก 50 วัน และเก็บเกี่ยวผลแก่หลังจากดอกเพศเมียบาน 40 ถึง 60 วัน เก็บเกี่ยว 3 ถึง 5 ครั้ง ทุกระยะห่างกัน 3 ถึง 5 วัน รวมระยะเวลาปลูก 100 ถึง 130 วัน
   11 ผักกาดกวางตุ้ง คะน้าและผักกาดหัว นิยมปลูกโดยการหว่าน หรือหยอดเมล็ดโดยตรง หลังปลูก 15 ถึง 20 วัน หรือมี 1 ถึง 2 ใบ ทำการถอนแยก ให้มีระยะปลูกที่เหมาะสม และกำจัดวัชพืช อายุเก็บเกี่ยว 35 ถึง 60 วัน ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว 10 ถึง 20 วัน ระยะเวลา ปฎิบัติงาน 40 ถึง 60 วัน ส่วนผักวงศ์กะหล่ำประเภทอื่นๆ ทำการเพาะกล้า อายุกล้า 20 ถึง 25 วัน หรือต้นกล้ามี 3 ถึง 5 ใบ เก็บเกี่ยว หลังย้ายปลูก 40 ถึง 70 วัน ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว 10 ถึง 20 วัน ระยะเวลาดำเนินการ 60 ถึง 90 วัน พันธุ์เบาจะเก็บเกี่ยว ได้เร็วกว่าพันธุ์หนัก
   12 ถั่วปลูกโดยการหยอดเมล็ด 3 ถึง 5 เมล็ดต่อหลุม หลังปลูก 30 ถึง 40 วัน เริ่มทยอยมีดอกบาน หลังจากดอกบาน 10 ถึง 15 วัน เริ่มทยอยเก็บเกี่ยวฝัก การเก็บเกี่ยวทำทุกๆ 1 ถึง 2 วัน อายุเก็บเกี่ยว 40-60 วันหลังปลูก ช่วงเวลาเก็บเกี่ยว 30 ถึง 50 วัน ระยะเวลาปลูก 75 ถึง 100 วัน
   13 มะเขือนิยมเพาะกล้า แล้วย้ายปลูก อายุกล้า 25 ถึง 40 วัน หรือต้นพืชเมื่อมี 3 ถึง 5 ใบ มะเขือเทศมีอายุสั้นกว่าพริก และมะเขือ หลังย้ายปลูก 30 ถึง 40 วัน เริ่มทยอยมีดอกบาน และหลังจากดอกบาน 30 ถึง 40 วัน เริ่มทยอยเก็บเกี่ยวผลแรกๆ อายุเก็บเกี่ยว 75 ถึง 90 วัน หลังย้ายปลูก ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวสำหรับมะเขือเทศ 30 ถึง 40 วัน ส่วนพริกและมะเขือ มีช่วงเวลาเก็บเกี่ยวนานกว่า 3 ถึง 6 เดือน
   14 หอมหัวใหญ่ ปลูกโดยการเพาะกล้า เมื่อต้นกล้ามีอายุ 20 ถึง 30 วัน หลังเพาะเมล็ด จึงทำการย้ายปลูก อายุเก็บเกี่ยวหลังจาก ย้ายปลูก 90 ถึง 120 วัน เริ่มเก็บเกี่ยว รวมระยะเวลาปลูก 110 ถึง 150 วัน ส่วนผักวงศ์หอมประเภทอื่นๆ ปลูกโดยการใช้หัวพันธุ์ หอมแบ่งอายุเก็บเกี่ยว 40 ถึง 60 วัน ส่วนกระเทียม และหอมแดง มีอายุเก็บเกี่ยว 75 ถึง 150 วันหลังปลูก
   15 คื่นช่าย ผักชี ผักกาดหอมใบ มีอายุเก็บเกี่ยว 40 ถึง 50 วัน
   16 แครอทมีอายุเก็บเกี่ยว 90 ถึง 120 วันหลังปลูก
 

ดูวีดิโอทางยูทูปyoutubeของป.เคมีภัณฑ์ทั้งหมด คลิก!!!

แปลงปลูกข้าวอินทรีย์ คลิกๆ

 

 ผู้ตั้งกระทู้ ป.เคมีภัณฑ์ บริการดูแลนาข้าว 0-100 วันเต็มๆ (prajob_200000-at-yahoo-dot-co-dot-th) กระทู้ตั้งโดยสมาชิก :: วันที่ลงประกาศ 2014-05-01 22:48:31 IP : 125.26.118.82


[1]

ความคิดเห็นที่ 5 (3630726)
avatar
ป.เคมีภัณฑ์ บริการดูแลนาข้าว 0-100 วันเต็มๆ

 

โครงการ กำจัดหญ้าในนาข้าว ช่วง 20-100 วัน ทั่วไทย

จัดทำโดยป.เคมีภัณฑ์ http://www.0879181778.blogspot.com  / http://www.bkk1.in.th/0892430677

        ขอเชิญชาวนาไทยตื่นตัวกับภัยร้ายใกล้ตัว อยู่ในนาข้าวตลอดไป นั้นก็คือ ข้าววัชรพืช(ติดตามเวอร์ชั่นต่อไป) และ หญ้าวัชรพืช ในบทความนี้ขอยก หญ้าวัชรพืช ประกอบด้วย ใบแคบ ใบกว้าง กกต่าง

เรียงอันดับปราบง่ายๆ ถึง ปราบยากสุดๆ

1.หญ้าข้าวนก หรือ หญ้าพุ่มพวง คลิก!!!

2.หญ้ากระดูกไก่ หรือ หญ้าแดง  คลิก!!!

3.กก ,หญ้าหนวดปลาดุก,โสน   คลิก!!!

4.หญ้าดอกขาว ใบมันเล็กแหลม โค่นต้นสีม่วงอ่อน

 

ฉะนั้น ต้องอาศัยการมีสติ และ สตางค์  ควบคู่กันไป ถึงจะประสบความสำเร็จ ไชไย

เปรียบเทียบการกำจัดหญ้าในนาข้าว  ด้วย สารเคมี กับ แรงงานคน

สารเคมี

แรงงานคน

10 วัน

ถังละ

 

 5 วัน ช.ม.ละ

 

 

20วัน

ถังละ

 

10 วันช.ม.ละ

 

 

30วัน

ถังละ

 

15วันช.ม.ละ

 

 

40วัน

ถังละ

 

20 วันช.ม.ละ

 

 

นวัตกรรมใหม่!!!สำหรับนาข้าวยุคปี2556

คุม-เลนแล้ว--- คุม-ฆ่าแล้ว--- หญ้าไม่ตายแน่ และเห็นหญ้าเมื่อ 25วัน ให้ใช้ยาแถวบ้านเกษตรกรไปก่อน 2-3ครั้ง ถ้าไม่ตาย หรือไม่ประทับใจ ถึงโทรมาปรึกษา หรือ สั่งชุด เด็ดหัว จากทางร้านไปใช้

ขอย้ำ 2-3 ครั้ง ค่อยโทรมาค่ะ

****ฝนตกบ่อย ฉีดคุม-ฆ่าไม่ได้ มีวิธีแก้***     

 

มืออาชีพ.....ป.เคมีภัณฑ์ ณ.สิงห์บุรี โทร.087-9181778 รับกำจัดหญ้าวัชรพืชนาข้าวทุกชนิดตายสนิท........ ก่อนหน้ามาพบวิธีฉีดลุยน้ำ ท่านต้องโดน !!!มาแล้ว  ใส่ยาเยอะระดับ 70-100ซีซี----ข้าวตายแต่หญ้ารอด  หรือ ตายทั่งข้าวทั้งหญ้า ----ฝนตกครึ่งชั่วโมงไม่ได้ผล

ordernow

นวัตกรรมใหม่!!!สำหรับนาข้าวยุคปี2556

คุม-เลนแล้ว--- คุม-ฆ่าแล้ว--- หญ้าไม่ตายแน่ และเห็นหญ้าเมื่อ 25วัน ให้ใช้ยาแถวบ้านเกษตรกรไปก่อน 2-3ครั้ง ถ้าไม่ตาย หรือไม่ประทับใจ ถึงโทรมาปรึกษา หรือ สั่งชุด เด็ดหัวจากทางร้านไปใช้

ขอย้ำ 2-3 ครั้ง ค่อยโทรมาค่ะ ไม่ชอบคนถามเฉยแสดงว่า คุณคือร้านค้าลวงความลับเท่านั้น

ยินดีต้อนรับสู่ ป.เคมีภัณฑ์ ณ.สิงห์บุรี (แม่ปุ๋ย-ยาเคมี-พันธุ์ข้าว)****ฝนตกบ่อย ฉีดคุม-ฆ่าไม่ได้ มีวิธีแก้***     

มืออาชีพ.....ป.เคมีภัณฑ์ ณ.สิงห์บุรี โทร.087-9181778 รับกำจัดหญ้าวัชรพืชนาข้าวทุกชนิดตายสนิท........ ก่อนหน้ามาพบวิธีฉีดลุยน้ำ ท่านต้องโดน !!!มาแล้ว  ใส่ยาเยอะระดับ 70-100ซีซี----ข้าวตายแต่หญ้ารอด  หรือ ตายทั่งข้าวทั้งหญ้า ----ฝนตกครึ่งชั่วโมงไม่ได้ผล

ถ้าฉีดไม่เบื่อหรือยังไม่ครบ 2ครั้ง อย่าโทรมาน่ะ……หนูขายให้คนเดือดร้อนจริงๆเท่านั้นค่ะ

โดยที่ไม่ต้องปล่อยน้ำออก ฉีดได้มีน้ำ.......ประมาณ1ฝ่ามือ

      ส่วนใหญ่ข้าว15วันก็เริ่มใส่ปุ๋ยยูเรีย46-0-0 เสียด้วยซ้ำ  ( อุปสรรคมันเยอะ น้ำแห้งบ่อย ,ฉีดไม่ทั่ว ,ที่นาเอียงๆ,เจ้าของแปลงนาไม่เอาใจใส่)  ชุดปราบหญ้าที่ทางทีมงานทดลองแล้วประสบความสำเร็จเท่านั้น (ระวังข้าวตาย ข้าวแดง ข้าวงัน ถ้าคุณชาวนาทำนอกตำราที่ทีมงานทดลองมา)

***นาดำ / นาหว่าน ......ฉีดได้ทั้งหมด ****

>>ถ้าฉีดไม่เบื่อหรือยังไม่ครบ 2ครั้ง อย่าโทรมาน่ะ<<

เกษตรกรนาหว่านปกติใช้สารเคมี คุมเลน” ช่วง 0-4 วันด้วย สารเคมี เพรทิลาคลอร์ หรือ บิวทาคลอร์ ตามปกติ

คุม-ฆ่า ช่วง 10-15 วันด้วยสารเคมี โคลมาโซน+โพพานิล หรือ บิวทาคลอร์+โพพานิล ตามปกติที่เคยปฏิบัติกันมา  ปรากฏว่า  หญ้าไม่ตายเพราะฝนตกหลังฉีดสารเคมีเสร็จ 30 นาทีเอง กรรมๆ   (เสียยาฟรี)

น่าสนใจ สั่งซื้อผลิตภัณฑ์เดี๋ยวนี้ จัดส่งทั่วโลก!!!

**จำไว้น่ะ สไตล์เฉิน ถ้าไม่ลองจนแน่ใจ จะไม่โฆษณาไปวันๆ ***

         ทำแปลงทดลองก่อนขายจริง.....ตายค่อยซื้อกัน ---- 1 เดือนต่อ เราทำแปลงรอบๆร้าน ทั้งนาดำ นาหว่าน หญ้าทุกประเภทสีม่วงอ่อน ม่วงสะท้อนแสง ม่วงเขียวอมแดงประกายทองแดง .........ปรากฏว่า  ยาเคมีที่ใช้หลากหลายบริษัทเพื่อหาข้อสรุป(จะได้ไม่ต้องบ่นว่า จะตายเหรอ)  ฉะนั้นวันนี้เราขอประกาศว่า ประสบความสำเร็จ เก็บ---ฆ่าหญ้าอายุ 10-100 วันสำเร็จแล้ว

****บางแปลง หญ้าโดน สารเคมีมาสารพัด ดื้อๆ ****

ข้อบ่งใช้เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด :
1. ควรฉีดพ่นA-100 ในช่วง ที่มีแดดจัด ( ช่วง 08.00 - 09.30 น. น้ำค้างแห้ง)
2. เหมาะสำหรับฉีดพ่นวัชพืชระยะช่วง10-20วันใช้งบน้อยกว่า ช่วง 30-100วัน หรือหลังวัชพืชงอก
3.สามารถฉีดพ่นA-100+ไกโฟเสต 48% ได้ในร่องสวนยางพารา หญ้าตามแปลงไร่มันสำปะหลัง หญ้าในไร่อ้อย หญ้าในไร่สับปะรด หญ้าตามหัวคันนา และหญ้าที่มีอยู่ทั่วไป 
4. ควรเก็บผลิตภัณฑ์ A-100 ไว้ในที่ร่ม หลีกเลี่ยง ความร้อน และ แสงแดด จัด

      การจำแนกชนิดของวัชพืชนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะใช้วางแผนการป้องกันและกำจัดให้ถูกวิธีและถูกเวลา ทั้งนี้สามารถจำแนกวัชพืชเป็นประเภทต่างๆได้ดังนี้

        1.วัชพืชใบแคบ (หรือวัชพืชตระกูลหญ้า) เช่นหญ้าข้าวนก หญ้านกสีชมพู หญ้าแดง หญ้าดอกขาว

        2.วัชพืชใบกว้าง มีลักษณะเป็นพวกพืชใบเลี้ยงคู่ ใบกว้าง เช่น ผักปอดนา ผักบุ้ง เทียนนา

        3.วัชพืชตระกูลกก ลักษณะทรงต้นคล้ายหญ้า แต่ลำต้นไม่มีข้อ ไม่มีปล้อง ลำต้นเป็นหลอด หรือรูปสามเหลี่ยม ได้แก่ กกทราย กกสามเหลี่ยม กกขนาก หนวดปลาดุก

        4.วัชพืชประเภทเฟิร์น ไม่มีเมล็ด ขยายพันธุ์ด้วยส่วนของลำต้น และอับเรณู เช่น ผักแว่น ผักกูดนา

        5.วัชพืชประเภทสาหร่าย เป็นพืชชั้นต่ำ ราก ลำต้นและใบไม่แตกต่างกัน เช่น สาหร่ายไฟ        

        ชนิดของวัชพืชที่ชอบขึ้นในนาข้าวที่ปลูกด้วยวิธีต่างๆ

        -นาปักดำ : หญ้าข้าวนก ผักปอดนา ขาเขียด ผักตับเต่า เทียนนา กกทราย กกขนาก หนวดปลาดุก ผักแว่น สาหร่ายไฟ

        -นาหว่านน้ำตม : หญ้าข้าวนก หญ้านกสีชมพู หญ้าดอกขาว หญ้าแดง ผักปอดนา ขาเขียด กกทราย กกขนาก หนวดปลาดุก ผักแว่น

        -นาหว่านข้าวแห้ง : หญ้านกสีชมพู หญ้าดอกขาว หญ้าแดง หญ้าหางหมา หญ้ากุศลา ผักปราบนา ผักบุ้ง เซ่งใบยาว เซ่งใบมน โสน กกทราย กกขนาก หนวดปลาดุก

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ป.เคมีภัณฑ์ บริการดูแลนาข้าว 0-100 วันเต็มๆ (prajob_200000-at-yahoo-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2014-05-11 05:46:40 IP : 125.26.123.173


ความคิดเห็นที่ 4 (3628602)
avatar
ป.เคมีภัณฑ์ บริการดูแลนาข้าว 0-100 วันเต็มๆ

นศุกร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557

คลิปเสียงคุยกันเรื่องข้าวสารปลอดสารพิษ ทางรอดชาวนาไทย

 

ทางรอดชาวนาไทย กับ ข้าวอินทรีย์ หรือ ข้าวปลอดสารพิษที่มีตลาดรับซื้อแน่นอน ส่งไปต่างประเทศได้แน่นอน ฉะนั้นค่อยติดตามเว็ปไซต์ออแกนิคไรซ์สิงห์บุรี นี้ หรือ เพจออแกนิคไรซ์สิงห์บุรี

***เรางดสร้างภาพ โยนกล้า แมงมุม แมงปอ ขั้นตอนทำนาอินทรีย์ ขั้นตอนหมักสมุนไพร ***(ให้ชมจากเพจ หรือ เว็ปไซต์ทั่วๆไป)
เราผลิตข้าวคุณภาพ แปรรูป   คุณนำไปทำตลาดในประเทศ หรือ ต่างประเทศ เคน่ะ        ข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์ (Riceberry) ข้าวหอมต้านมะเร็งต้านอนุมูลอิสระสูง   
จำหน่ายข้าวสินเหล็กและข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์ปลอดสารพิษ สำหรับท่านที่รักสุขภาพ เราปลูกด้วยระบบอินทรีย์ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำหมักชีวภาพและสมุนไพรไล่แมลงใช้แรงงานคนถอนหญ้าในนาข้าวไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้น ผลิตโดย ชมรมเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษบ้านสระแจง(วิถีตนอินทรีย์) เก็บเกี่ยวโดยใช้คนทุกขั้นตอน เป็นสินค้าปลอดสารพิษที่ปลอดภัย ต้องการให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานและโรคมะเร็งได้ทานในราคาที่ย่อมเยา 

-พันธุ์ข้าวสินเหล็กอินทรีย์ (Sinlek) ข้าวหอมต้านเบาหวานและมีธาตุเหล็กสูง 

เราปลูกด้วยระบบอินทรีย์ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำหมักชีวภาพและสมุนไพรไล่แมลง   
จำหน่ายกิโลกรัมละ 90 บาท (35ถุงฟรี3ถุง ฟรีค่าขนส่งทั่วไทย)
^^ซื้อมากกว่า 1,000กิโลกรัม สายด่วน:087-9181-778^^   
 

วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2557

ทำนาปลอดสารพิษเพื่อการค้า

 
 


ข้าวกล้องของเรา เป็นข้าวทำมือผลิตกันเองภายในครัวเรือนเล็กๆ ผ่านกระบวนการเพาะปลูกที่ไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ในทุกขั้นตอนการผลิต จึงเป็นข้าวที่ดีที่สุดต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เราปลูกเอง ดูแลเองทุกขั้นตอนด้วยความใส่ใจ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปัจจัยการผลิตที่ผลิตเองและหาได้ภายในท้องถิ่น ทุกขั้นตอนการผลิต การทำงานเราเน้นพึ่งพาตัวเอง ใช้แรงงานคนเป็นหลัก และเป็นคนในท้องถิ่นเพื่อการกระจายรายได้ สร้างความมั่นคงของเราร่วมกับชุมชนในระยะยาว และเป็นการช่วยกันรักษาวัฒนธรรมการทำนาแบบดั้งเดิมด้วย ไม่เพียงแค่อิ่มกายเท่านั้น เรายังเติมเต็ม ชีวิตและจิตวิญญาณอีกด้วย 

         ผลิตเองขายเอง นาเรามีเนื้อที่ ไร่ ปีหนึ่งนาเราผลิตข้าวได้ไม่มากนัก เลี้ยงคนได้ไม่กี่ครอบครัวเท่านั้น เหลือจากกินก็พอแบ่งขายได้บ้าง เราต้องการขายสินค้าในระบบสมาชิก เพื่อให้ครอบครัวที่สั่งข้าวกับเรา มีข้าวกินตลอดทั้งปี เรามีของดีมีคุณภาพเราก็อยากนำเสนอ เรากินอย่างไร ท่านก็ได้กินอย่างนั้น ได้แบ่งปันสิ่งดีๆสู่กันมันสุขใจ กินข้าวอินทรีย์ ดูแลคนปลูก ดูแลคนกินและดูแลสิ่งแวดล้อม 
 

ผู้แสดงความคิดเห็น ป.เคมีภัณฑ์ บริการดูแลนาข้าว 0-100 วันเต็มๆ (prajob_200000-at-yahoo-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2014-05-02 17:08:59 IP : 125.26.115.252


ความคิดเห็นที่ 3 (3628329)
avatar
ป.เคมีภัณฑ์ บริการดูแลนาข้าว 0-100 วันเต็มๆ

คำค้นหา : Ascophyllum Nodosum Seaweed Extract 99.5%,ขายและให้บริการคำปรึกษาดีกับพืชทุกประเภทถ้าใช้seaweed extract 99.5%,สารสกัดจากสาหร่ายทะเล 99.5%,Fucoxanthin Seaweed Extract 99.5% min,Fucoxanthin Seaweed Extract 99.5% min

 

ช่วย ปรับโครงสร้างดินให้กักเก็บน้ำได้ดีขึ้น ป้องกันการเกิดเกลือในดิน สร้างเสริมประสิทธิภาพการปลดปล่อยธาตุอาหารพืชโดยการควบคุม pHในดิน เพิ่มความสามารถในการปลดปล่อยธาตุอาหารในดินให้เป็นประโยชน์ต่อพืช สร้างความแข็งแกร่งให้กับพืช ลดปัญหาที่เกิดทางกายภาพ เร่งการเจริญเติบโตและพัฒนาการในระยะต่างๆ ซ่อมแซมรากพืชส่วนที่เสียหาย กระตุ้นการเกิดและการเจริญของรากพืช

 

ประโยชน์ 
ช่วยให้ธาตุอาหารในดินที่มีอยู่แล้วให้อยู่ในรูปที่พืชนำไปใช้ได้ง่าย เพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน 
เชื่อมอนุภาคดินให้เป็นกลุ่ม เป็นโครงสร้างดินที่ดี ช่วยให้การระบายอากาศ การซึมซาบน้ำของดินดีขึ้น 
กระตุ้นการแบ่งเซลล์และขยายขนาดเซลล์ พืชเจริญเติบโต ดอกใหญ่ ผลใหญ่เร็วขึ้น 
กระตุ้นให้รากเจริญงอกงามแผ่กระจาย พืชหาอาหารเก่ง 
ช่วยเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ด ต้นกล้าสมบูรณ์ แข็งแรง 
เพิ่มอัตราการหายใจ เพิ่มการสังเคราะห์แสง 
ลดความเครียดเนื่องจากธาตุอาหารไม่สมดุลย์ แร่ธาตุเป็นพิษ ขาดน้ำหรืออากาศ ร้อนจัด หนาวจัด 
กระตุ้นการดูดซึมน้ำ การไหลเวียนภายในเซลล์พืช ดินอุ้มน้ำได้มากขึ้น ลดการสูญเสียน้ำในดิน 
เมื่อสลายตัวจะปลดปล่อยไนโตรเจน กำมะถัน และธาตุอาหารเสริมออกมาเป็นประโยชน์ต่อพืชอย่างช้า 

 สารชีวภาพ+ ปลอดสารพิษ ขายดีอันดับ ในสยาม+++ ขนาด กก. ราคาเพียง XXX บาทเท่านั้น ผสมน้ำได้1,000 ลิตร สั่งซื้อ ถุงก็จัดส่งถึงบ้าน ฟรีค่าจัดส่ง++ เหมาะกับชานนา ชาวไร่ ชาวสวน  และท่านที่ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ในบ้าน เราส่งตรงทุกพื้นที่ ทุกถุง ทุกวัน ทั่วประเทศ

=สินค้าปลอดสารเคมี 100% เห็นผลจริง คุณภาพกว่า 40 ปีรับประกัน

 ใหม่ล่าสุด!! แคปซูลผงดำผสมกรดไขมันพืช เร่งเซลล์ ขยายเซลล์      สร้างภูมิคุ้มกันโรค(Immune System)  เพิ่มธาตุอาหารรอง อาหารเสริม มากกว่าเดิม 2 เท่า  ขนาดแคปซูลเบอร์ 00 (1,000 มิลลิกรัม) ใหญ่กว่าเดิม 2 เท่า

หมายเหตุ : จัดส่งฟรีทั่วไทย ทุกๆวันจันทร์และพฤหัสต่อสัปดาห์ ส่งแบบ EMS 1-3วันพร้อมใช้งาน   สนใจการทำเกษตรอินทรีย์   ลงชื่อที่โปรแกรมด้านล่างนี้ค่ะ

 

ติดต่อโปรแกรมด้านล่างนี้ได้เลย ทางทีมงานจะรีบติดต่อกลับโดยเร็วที่ซูดๆๆๆๆๆ

 

 Double Click on image to Enlarge.

ผู้แสดงความคิดเห็น ป.เคมีภัณฑ์ บริการดูแลนาข้าว 0-100 วันเต็มๆ (prajob_200000-at-yahoo-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2014-05-02 07:26:56 IP : 125.26.118.82


ความคิดเห็นที่ 2 (3628297)
avatar
ป.เคมีภัณฑ์ บริการดูแลนาข้าว 0-100 วันเต็มๆ

 

1 ขวดก็ส่งทั่วโลก ....จะใช้ A-100 ให้เต็มประสิทธิภาพมันยากสำหรับบุคคลทั่วไป ถ้าสั่ง 100 ขวดขึ้นไป เราเปิดเผยให้ทำตลาดได้แน่นอน .....โทรมาถามวันละ 50 สาย ดูเว็ปวันละ 300 (ค่าเฉลี่ย)

ดูข้อมูลสำคัญ:www.0879181778.blogspot.com

 

หน้าฝนจะฉีดยาเคมีฆ่าหญ้า ฆ่าหนอน ฆ่าเพลี้ย คิดนานมากม๊าก  เราขอนำเสนอ A-100 สารเร่งยาเคมีและนำพาสารเคมีทุกชนิด ฮอร์โมนเข้าใบพืชทุกประภทได้รวดเร็ว แค่  5 นาทีก่อนฝนตกได้ผล 100 %  

 

 

ดูแผนที่การเดินทางมาบริษัทคลิก!!!

 

ใช้ได้ตั้งแต่ ผสมไกโฟเสตฉีดหัวคันนา  ผสมยาหมักข้าวดีดข้าวเด้ง  ผสมยาคุมเลน  ผสมยาคุมฆ่า  ไม่ซื้อใช้จะเสียใจตลอดการทำนา 1ฤดู

 

 

ประหยัดกว่า  ได้ผลดีกว่า  เกรดยุโรป  ราคาเอเชีย

รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทย สมัครวันนี้ล็อกพื้นที่การขายให้ก่อน  โทรเลย.087-9181-778

รับสมัคร...ร้านค้าปลีกประจำหมู่บ้าน /ตัวแทนขายแม่ปุ๋ยทางใบ  /ยาเคมี ทั่วภาคกลาง
เพราะค่าขนส่งสินค้าและให้บริการด้วยเวลาอันรวดเร็วกว่า ปรึกษาหารือได้ทุกวัน ทำแล้วคุ้ม
เบื่อก็หยุดทำ เซ็งก็โทรมาปรึกษาได้ทุกวัน ดูข้อมูลสำคัญ:www.0879181778.blogspot.com

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ป.เคมีภัณฑ์ บริการดูแลนาข้าว 0-100 วันเต็มๆ (prajob_200000-at-yahoo-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2014-05-01 22:57:26 IP : 125.26.125.180


ความคิดเห็นที่ 1 (3628295)
avatar
ป.เคมีภัณฑ์ บริการดูแลนาข้าว 0-100 วันเต็มๆ

 

 -เว็ปบอร์ดร้านป.เคมีภัณฑ์ ณ.สิงห์บุรี

- กำจัดข้าววัชรพืช ข้าวดีด ข้าวเด้ง คลิกตรงนี่

เมณูเลือกซื้อสินค้าขายดีประจำร้าน ป.เคมีภัณฑ์ ณ.สิงห์บุรี คลิกชมตรงนี่

หน้าเพจเฟสบุ๊ค และ เว็ปไซต์หลัก ของทางร้าน แวะทักทาย ตรงนี่

ลุ้นทอง แจกของรางวัล วันที่ 29 ของเดือนแค่คลิกก็มีลุ้น

-   แชทกับทีมงาน คลิกตรงนี่

-   ส่งอีเมล์ ขอวิธีกำจัดหนอน แบบ แปลกๆ คลิกตรงนี่

-   ดูวิธีกำจัดข้าวดีด ข้าวเด้ง หญ้าดื้อยา คลิกตรงนี่

-   แจ้งการชำระเงิน สั่งซื้อสินค้า คลิกตรงนี่

-   พูดคุย—สั่งซื้อ--แวะเยี่ยมชมกับ ป.เคมีภัณฑ์ เรื่องง่ายๆ คลิก!!!

-   การกำจัดตะไคร่น้ำในนาข้าวแบบง่ายๆ

-   สั่งสินค้าธาตุอาหารหลัก+รอง+เสริม คลิกๆ

-   ราคาปุ๋ยเคมีวันนี้ / ราคาแม่ปุ๋ยเคมีวันนี้

-   ราคาแม่ปุ๋ยทางใบวันนี้ / ราคาพันธุ์ข้าววันนี

คำเตือน!!! พันธุ์ข้าว CP111,CP304,กข.51,กข.47,กข.29 ต้องใช้แม่ปุ๋ยแดป18-46-0 และ ม๊อป0-0-60 หว่านเท่านั้น และ แม่ปุ๋ยฉีดทางใบ 0-52-34 , 0-0-60 เพราะว่า ข้าวดังกล่าวรวงยาว เมล็ดใหญ่ น้ำหนักเยอะ ....ต้องการอาหารที่สมบูรณ์

ผู้แสดงความคิดเห็น ป.เคมีภัณฑ์ บริการดูแลนาข้าว 0-100 วันเต็มๆ (prajob_200000-at-yahoo-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2014-05-01 22:56:06 IP : 125.26.125.180[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.