ReadyPlanet.com


หัวเชื้อจุลินทรีย์เพิ่มผลผลิตพืชอินทรีย์
avatar
บัณฑิต


หัวเชื้อจุลินทรีย์เพิ่มผลผลิตพืชอินทรีย์

 

                           กรีนรูท

                      องค์ประกอบจุลินทรีย์

1.ตรึงไนโตรเจน ชื่อ Azotobacter vinelandii

2.ละลายฟอสฟอรัสที่ถูกดินยึด  ชื่อ  Bacillus megaterium var.  phoshaticum, Saccharomyces cerevisiae

3.ละลายโปรเตสเซียมที่ถูกดินยึด  ชื่อ Bacillus subtills, Emericella nidurans, Emericella chevarei

4.ย่อยสลายอินทรียวัตถุ ชื่อ Chaetomium  lucknowense, Actinomyces sp.

 

คุณสมบัติ - ช่วยตรึงไนโตรเจนจากอากาศและรอบๆรากพืช ให้เป็นประโยชน์กับพืช

                - ช่วยละลายฟอสฟอรัสและโพแตสเซียมที่ถูกดินยึดไว้ ให้พืชสามารถนำไปใช้ได้มากยิ่งขึ้น ช่วยการเจริญของรากและระบบรากแข็งแรง ส่งเสริมให้พืชออกดอกง่าย

               - ช่วยย่อยสลายอินทรียวัตถุในดิน ช่วยปรับให้ดินมีโครงสร้างที่ร่วนซุยระบายน้ำอากาศได้ดียิ่งขึ้น และช่วยทำให้ธาตุในอินทรีย์ละลายออกมาเป็นประโยชน์กับพืช

              -นอกจากนั้นจุลินทรีย์ยังสามารถผลิตเอนไซม์ ฮอร์โมน และวิตามิน ช่วยส่งเสริมการเจริญของพืชให้แข็งแรง ช่วยลดความรุนแรงการเกิดโรคแมลง

 

การให้ธาตุฟอสฟอรัสลงดินแก่พืชจากปุ๋ยอินทรีย์

พืชจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุดเพียง 20 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ส่วนอีก 80 เปอร์เซ็นต์ จะถูกดินยึดไว้ในรูปที่พืชไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้นถ้าสามารถทำให้ส่วนที่ถูกดินยึดไว้ 80 เปอร์เซ็นต์ ละลายกลับออกมาเป็นประโยชน์กับพืชอีกครั้ง ก็จะทำให้พืชได้รับธาตุฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้น โดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยเพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผลิต  พืชที่ได้รับธาตุฟอสฟอรัสเพิ่มขึ้น ก็จะส่งผลให้การเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น และผลผลิตเพิ่มขึ้น

อีกแนวทางคือการใช้จุลินทรีย์ละลายฟอสฟอรัสช่วยละลายธาตุฟอสฟอรัสที่ถูกดินยึดไว้ ให้ละลายกลับออกมาเป็นประโยชน์กับพืชอีกครั้ง จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิ์ภาพสูงที่สุดในการละลายฟอสฟอรัสมีชื่อว่า บาซิลลัส เมกาทีเรียม วาร์ ฟอสฟอติคัม

 (Bacillus megaterium var. phosphaticum) ซึ่งมีอยู่ในปุ๋ยชีวภาพที่มีชื่อว่า

 กรีนรูท  นอกจากนั้นยังมีกลุ่มจุลินทรีย์ที่ช่วยละลายธาตุโปแตสเซี่ยม ชื่อ อีเมอร์ริเซลลาร (Emericella sp.) ที่ช่วยละลายโปแตสเซี่ยมให้เป็นประโยชน์กับพืชเพิ่มขึ้น ยังมีจุลินทรีย์ที่ช่วยตรึงก๊าซไนโตรเจนจากอากาศให้เปลี่ยนเป็นไนโตรเจนในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ที่ชื่อว่า อะโซโตแบคเตอร์ (Azotobacter)และยังประกอบด้วยกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายอินทรีย์วัตถุ ซึ่งช่วยทำให้ดินร่วนซุย ระบายน้ำ อากาศดีขึ้น และช่วยละลายธาตุอาหารที่อยู่ในอินทรียวัตถุออกมาในรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

       ธาตุฟอสฟอรัสมีส่วนช่วยการพัฒนาระบบราก ถ้าระบบรากดีก็จะส่งผลให้ พืชเจริญเติบโตดี ให้ผลผลิตสูง  ส่วนธาตุโปแตสเซี่ยมมีบทบาทสำคัญที่ช่วยเคลื่อนย้ายแป้งที่สร้างที่ใบให้เคลื่อนย้ายไปที่ยังอวัยวะต่างๆ ถ้ามีโปแตสเซี่ยมมากก็จะทำให้แป้งเคลื่อนย้ายได้มาก ก็จะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ

ส่วนกลุ่มจุลินทรีย์ แซคชาโลมัยซิส เมื่อตายไปจะสลายตัวปลดปล่อยธาตุแคลเซี่ยม แมกนีเซี่ยม กำมะถันซึ่งเป็นธาตุอาหารรองที่จำเป็นสำหรับพืชทุกชนิด ซึ่งแมกนีเซียมมีบทบาทต่อการสังเคราะห็แสงของพืช แคลเซียมทำให้เซลพืชแข็งแรงซึ่งช่วยป้องกันอันตรายจากโรคและแมลงศัตรูพืช ส่วนกำมะถันช่วยสังเคราะห์อะมิโน แอซิค ที่มีธาตุกำมะถันเป็นองค์ประกอบ

 

ผลิตภัณฑ์นี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิ์ภาพหินฟอสเฟตทำให้ฟอสฟอรัสละลายออกมาเป็นประโยชน์กับพืชมากขึ้น

กรีนรูท ปลอดภัยต่อผู้ใช้ ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม เหมาะสำหรับเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP),

 เกษตรผสมผสาน (IPM), เกษตรอินทรีย์ (Organic Farming)

 

 

       บัณฑิต  โทร: 086-445-1754

 ผู้ตั้งกระทู้ บัณฑิต (bunditpraw-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2011-02-03 20:52:25 IP : 118.172.66.76


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.