ReadyPlanet.com


วัคซีนพืช + จัดจ้านนนน!!!!!
avatar
Chanthawat


       เปิดรับตัวแทนจำหน่าย  ภาคกลางด่วน!!!   แผนการตลาด ขณะนี้ เริ่ม ลง วิทยุ FM แล้ว

สนใจติดต่อ   087-1881887   จันทวัตร  ( ตัวแทนจำหน่ายภาคกลาง ) 

      ขณะนี้ ต้องการการ ตัวแทน จังหวัดอ่างทองด่วน !!!  ( สปอร์ตยิงไปถึงนั่น แต่ ส่งไม่ได้ หลายรายแล้ว )

      อย่าช้า!!!  ลองถามเขต ภาคเหนือ เพื่อตัดสินใจก่อน ก็ได้  ว่า  วัคซีนพืช + จัดจ้าน  มันคือ อะไร

แล้วพบกันนะครับผู้ตั้งกระทู้ Chanthawat :: วันที่ลงประกาศ 2011-01-31 16:01:51 IP : 113.53.100.54


[1]

ความคิดเห็นที่ 15 (3450202)
avatar
ป.เคมีภัณฑ์ ชำนาญเรื่องนาข้าวทุกสายพันธุ์

 

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลผลิตข้าวหอมมะลิ ปี 2555/56 ให้ชาวนา ใน 20 อำเภอ 192 ตำบล 2,444 หมู่บ้าน นายวัชเรนทร์ ศิริมงคล เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด มีการประชุมสัมมนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เกษตรอำเภอ เพื่อการพัฒนาการเพิ่มผลผลิตข้าว ด้านคุณภาพ ปริมาณ ให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยการนำวิชาการเกษตร ด้านการปลูกข้าว นำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาดำเนินการอย่างเต็มกำลังความสามารถ

วันนี้(10 สิงหาคม 2555)นายวัชเรนทร์ ศิริมงคล เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า จากการออกติดตามของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร หรือเกษตรตำบล ในงานส่งเสริมการเกษตร พบชาวนานำหลักการภภูมิปัญญาชาวบ้าน นายสวาสดิ์ ขันสว่าง อายุ 50 ปี บ้านเลขที่ 65 หมู่ที่ บ้านอุ่มเม้า ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด มีนาข้าว 35 ไร่ ปลูกข้าวหอมมะลิ จำนวน 30 ไร่ โดยการทำนาหว่านสำรวย หรือการหว่านข้าวแห้งคอยฝน ชาวภาคอีสานเรียกว่า "การผายข้าว" โดยจะดำเนินการเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน เมื่อฝนตกลงมา 1-2 ครั้ง ประมาณเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม หว่านข้าวในแปลงนาไถกลบ คราด เมล็ดข้าวเจริญเติบโตพร้อมกับวัชพืชควบคู่กัน ชาวนาส่วนใหญ่จะใช้สารเคมีป้องกันกำจัดวัชพืช เป็นอันตรายทั้งคนและสัตว์ ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นไร่ละ 350 บาท

นายสวาสดิ์ ขันสว่าง กล่าวว่า ตนเองได้รับคำแนะนำจากนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมรับฟังรายการวิทยุการเกษตรเรื่อง "กิจกรรมการตัดใบข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิต" ให้ชาวนา ตนเองดำเนินการทดสอบกิจกรรมการตัดใบข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวนาปี พื้นที่ 3 ไร่ข้าวที่ปลูกคือ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ในปี2550 นาหว่าน จำนวน 15-20กิโลกรัม กิจกรรมการตัดใบข้าวเป็นเรื่องใหม่ที่ตนเองดำเนินการชาวนาในพื้นที่ต่างเฝ้าดูและกล่าวว่า "ชาวนาคนนี้บ้าตัดในข้าวทิ้ง" ปีแรกผลผลิตเพิ่มขึ้น จาก 25-30 ถังต่อไร่ เป็น 45-50 ถังต่อไร่ ปี 2551 ตนเองทดสอบในพื้นที่อีกจำนวน ไร่ ใส่ปุ๋ย สูตรคือ 16-16-8 และสูตร46-0-0 จำนวน กระสอบ ตัดใบข้าวอายุ 40-60 วัน

นายสวาสดิ์ ขันสว่าง เล่าให้ฟังว่า การเลือกตัดใบข้าว ต้องตรวจสอบสภาพแปลงนา มีความชุ่มชื้นในดินสามารถปั้นเป็นก้อนดินได้ เพราะนาข้าวของพื้นที่ตำบลอุ่มเม้า เป็นนาอาศัยน้ำฝน ข้าวอายุ 40 วัน คือปลูกข้าวช่วง วันที่ 20-25 มิถุนายน สามารถตัดใบข้าวได้ในต้นเดือนสิงหาคม ให้ตัดชิดดินได้ เก็บเศษใบพร้อมวัชพืช ไปเลี้ยงโคกระบือ หลังการตัด วัน ใบข้าวขึ้นสูงประมาณ คืบ หลังการตัดใบข้าว 10 วัน ใบข้าวสูงประมาณ หัวเข่า หว่านปุ๋ยสูตร 16-16-8อัตรา 25-30 ก.ก./ไร่ ข้าวได้รับปุ๋ยเจริญเติบดตดีมาก เพราะระบบรากแข็งแรง ไม่มีวัชพืชคอยแย่ง ข้างขึ้นสูงท่วมวัชพืช ข้าวมีการแตกกอเพิ่มขึ้นต้นละ 2-5ต้น/กอหมายถึงรวงข้าวเพิ่มขึ้น ข้อสังเกตระยะการตัด "วัชพืช" ต้องออกดอกสุกแก่ประมาณ 80% หากยังไม่ออกดอกข้าวแข่งขันสู้วัชพืชไม่ได้

นายสวาสดิ์ ขันสว่าง เล่าต่อว่า ส่วนการตัดใบข้าวที่อายุ 50-60 วัน ชาวนาต้องสังเกต ให้ดีเพราะข้าวจะมีปล้องแรกหรือปล้องที่สอง ให้ตัดใบข้าวสูงขึ้นประมาณฝ่ามือตะแคง ใช้เครื่องมือตัดหญ้าแบบสะพาย ไร่ ใช้น้ำมันเบนซินไม่ถึง ลิตร หากใช้สารเคมีป้องกันกำจัดวัชพืช ประมาณ 350-400 บาท/ไร่ เป็นอันตรา มีสารพิษตกค้าง สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศวิทยา ข้อสำคัญการตัดใบข้าว ควรไม่เกินวันที่ 15 สิงหาคม ของทุกปี 

ในปี 2555 กิจกรรมการตัดใบข้าวของชาวนาบ้านอุ่มเม้า ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี ดำเนินการในพื้นที่ 20 ไร่ ของผืนนา 35 ไร่ ข้าวจะแตกยอดใหม่อย่างรวดเร็วและแตกกอไปพร้อมๆกัน พร้อมการใส่ปุ๋ยครั้งที่ ข้าวแตกกอสวยงามพร้อมตั้งท้องเตรียมการออกรวง ผลผลิตที่ออกมาข้าวแบบตัดใบสามารถคุ้มทุนผลผลิต 50-60 ถัง/ไร่ ขณะทีเพื่อนชาวนาข้างเคียงได้ 30-35 ถัง/ไร่ และมีชาวนา หันมาทำข้าวนาตัดจำนวนมาก 

นายวัชเรนทร์ ศิริมงคล เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ตนเองมอบหมายให้เกษตรตำบลหรือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจัดเก็บข้อมูล และให้ทำการทดสอบในนาข้าวหอมมะลิ เพื่อเป็นการยืนยันในแปลงทดสอบอีกครั้ง ยืนยันข้อมูล โดยจังหวัดร้อยเอ็ด จะนำเสนอต่อ นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มาเป็นยุทธศาสตร์หลักในการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิ ของจังหวัดร้อยเอ็ด ต่อไป

นายสวาสดิ์ ขันสว่าง กล่าวว่าตนเองรับฟังข่าวสารการเกษตรผ่านหอกระจายข่าว และสถานีวิทยุกระจายเสียง ที่ดำเนินรายการโดยนายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ทางวิทยุชุมชนคนเทอดไทย ระบบ FM 106 MHz เวลา 06.00-07.00น. ทุกวัน นำไปทดลอง ทดสอบดูมีความเป็นจริง เพราะพื้นที่นาข้าวที่ควายลงไปกัดกินต้นข้าว งอกใหม่จะสวยงามและแตกตอดีมาก ผลผลิตได้มากกว่า การตัดใบข้าวเป็นกิจกรรมภูมิปัญญาของชาวนาที่เลียนแบบธรรมชาติหรือเลียนแบบจาการที่ควายกัดกินต้นข้าว ไม่เชื่อทดลองทำดู

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ป.เคมีภัณฑ์ ชำนาญเรื่องนาข้าวทุกสายพันธุ์ (prajob_200000-at-yahoo-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-03-23 14:07:37 IP : 10.2.0.50


ความคิดเห็นที่ 14 (3450200)
avatar
ป.เคมีภัณฑ์ ชำนาญเรื่องนาข้าวทุกสายพันธุ์โฆษณาสินค้าของท่าน ตรงนี่......ฟรีค่ะ โฆษณาสินค้าของท่าน ตรงนี่......ฟรีค่ะ
สามารถลงโฆษณาแบบฟรี แสดงรูปและรายละเอียดได้ 
 
4 / 19 โดย 0892430677
เมื่อ 11 มีนาคม 2555 16:43
ซื้อ--ขาย--แลกเปลี่ยน--มะขามรูดเม็ด/เม็ดหมามุ้ย ซื้อ--ขาย--แลกเปลี่ยน--มะขามรูดเม็ด/เม็ดหมามุ้ย
มีก็แลกเปลี่ยนสินค้าตรงนี้
 
2 / 61 โดย guest
เมื่อ 23 มกราคม 2555 16:08
การกำจัดตะไคร่น้ำในนาข้าว การกำจัดตะไคร่น้ำในนาข้าว
เซฟไรซ์สามารถกำจัดได้แบบแน่นอน ทดลองก่อนขายจริง 
 
1 / 2 โดย 0892430677
เมื่อ 16 มิถุนายน 2555 15:44
วิธีกำจัดหญ้าดื้อยาเคมี หรือ อายุหญ้า 30 วันขึ้นไป วิธีกำจัดหญ้าดื้อยาเคมี หรือ อายุหญ้า 30 วันขึ้นไป
เรามีผลิตภัณฑ์กำจัดหญ้าอายุ 30 วัน 
 
1 / 21 โดย 0892430677
เมื่อ 10 สิงหาคม 2555 7:23
รถขนส่งร่วมวิ่งให้บริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศไทย รถขนส่งร่วมวิ่งให้บริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศไทย
ผู้ประกอบการสามารถลงโฆษณาได้ ฟรี 
 
2 / 24 โดย 0892430677
เมื่อ 17 กรกฎาคม 2555 20:43
แผนที่เดินทางมายัง ป.เคมีภัณฑ์ ณ.สิงห์บุรี แผนที่เดินทางมายัง ป.เคมีภัณฑ์ ณ.สิงห์บุรี
เดินทางปลอดภัย หาง่าย ติดถนน 8 เลน ห่าง กรุงเทพ 140 ก.ม. 
 
1 / 13 โดย 0892430677
เมื่อ 24 กันยายน 2555 13:31
ทำนาข้าวแนวอินทรีย์พึ่งธรรมชาติ ทำนาข้าวแนวอินทรีย์พึ่งธรรมชาติ
อธิบายถึงบทความตำราสมุนไพรสำหรับใช้งานในนาข้าว 
 
1 / 4 โดย 0892430677
เมื่อ 19 ตุลาคม 2555 8:45

   ผลวิจัยเผย เมล็ดหมามุ่ย มีสรรพคุณช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศให้คึกคักได้นานขึ้น ช่วยกระชับความสัมพันธ์ของคู่รักได้

          นางชนัดดา บัลลังค์ นักวิชาการจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งรวงทอง อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ เจ้าของผลงานวิจัย "หมามุ่ย : สมุนไพรต่อความมั่นคงของชีวิตสมรส" เปิดเผยเมื่อวันที่ 12 กันยายน ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2555 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา ว่า จากการศึกษาวิจัยเรื่องหมามุ่ยกับกลุ่มตัวอย่างที่สมัครใจ จำนวน 40 คน เป็นชาย 20 คน และหญิง 20 คน ที่มีความมั่นคงในชีวิตสมรสในระดับปานกลางถึงค่อนข้างต่ำนั้น พบว่า ภายหลังจากมีการทดลองใช้เมล็ดหมามุ่ยคั่วสุกบดละเอียดและชงให้คู่สมรสดื่ม อย่างต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่ง ฝ่ายหญิงจะรู้สึกว่าหน้าอกเต่งตึงขึ้น ส่วนอื่น ๆ กระชับขึ้น ไม่เหนื่อยง่ายเวลามีเพศสัมพันธ์ ขณะที่ฝ่ายชายจะมีความรู้สึกกระฉับกระเฉง สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้บ่อยและนานขึ้น จึงทำให้ความมั่นคงในชีวิตสมรสอยู่ในระดับที่มากขึ้นด้วย

          ทั้ง นี้วิธีการใช้หมามุ่ยในการปลุกอารมณ์และเพิ่มสมรรถภาพทางเพศนั้น ต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของแพทย์โดยจะบดเมล็ดหมามุ่ยที่คั่วแล้วให้ละเอียด จากนั้นใช้ผงหมามุ่ยที่บดแล้วจำนวน 1 ช้อนชา ชงผสมกับน้ำให้ดื่มในช่วงเวลาเย็น ผลที่ได้รับจะทำให้อวัยวะเพศชายแข็งตัวเร็วและนานขึ้น นอกจากนี้ยังมีผลกระตุ้นการสร้างอสุจิ ซึ่งจะส่งผลให้ภาวะมีบุตรยากดีขึ้นด้วยอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
 

 

สายด่วนเกษตร: 087-9181778  ป.เคมีภัณฑ์


 

พืชที่ใช้แล้วได้ผลดี ลูกค้าการันตี ว่าประหยัดขึ้นมากๆข้าวโพด,กาแฟ,ถั่วเขียว,มันสำปะหลัง,อ้อย,มะละกอ,พริก,มะเขือเทศ,ถั่วฝักยาว,ผักสลัด,ผักกางมุ้ง,ผักไฮโดโปนิกส์,ผักสวนครัวทุกชนิด,สนามหญ้าทุกประเภท,สวนหย่อมทุกชนิด

-แตกกอ(1กิโลกรัมฉีดได้ 5ไร่ แรงเทียบเท่าปุ๋ยยูเรียกระสอบละ 50 กิโลกรัม)+ข้าวเขียวฉีดได้10ไร่  ฉีดในนาช่วง14-50วัน ทดแทนปุ๋ยเคมีประเภทหว่าน สูตร 46-0-0 ได้ 40-70%

-หนักแน่ (1กิโลกรัมฉีดได5ไร่)+เต่งตึงฉีดได้10ไร่ฉีดนาข้าวช่วง50-70วัน ทดแทน 16-20-0/16-8-8ได้ 40-70%

-เต็มเกวียน(1กิโลกรัมฉีดได้5ไร่)+เต่งตึงฉีดได้10ไร่ฉีดนาข้าวช่วง70-90วันทดแทน 15-15-15/15-5-20ได้ 40-70%

เป็นอาหารทางใบ ที่ช่วยเพิ่มผลผลิตข้าว เพราะใช้แล้วจะทำให้ข้าวเจริญเติบโต กระตุ้นการแตกกอของข้าว ใบและลำต้นแข็งแรง ไม่เฝือใบจึงทำให้ต้านทานโรค ถ้าใช้สม่ำเสมอจะทำให้ข้าวมีเมล็ดต่อยอดจำนวนเพิ่มขึ้นข้าวจะออกรวงสม่ำเสมอเมล็ดข้าวลีบน้อยที่สุด ผลผลิตเพิ่มขึ้นได้ผลคุ้มค่า 

ประโยชน์ที่พืชได้รับ 
1. เพื่อเร่งการเจริญเติบโต ทำให้ลำต้นแข็งแกร่ง
2. เพื่อเร่งการเจริญเติบโต ทำให้ต้นข้าวแตกราก และใบใหม่อย่างรวดเร็ว
3. เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของต้นใบข้าวจะตั้งไม่เฝือใบ ต้านทานโรคและแมลง
4. เพื่อสร้างระบบรากที่แข็งแรงดูดอาหารได้เต็มที่
5. เพื่อกระตุ้นข้าวให้ออกรวงอย่างรวดเร็วสม่ำเสมอ
6. เพื่อกระตุ้นการผสมเกสร ทำให้เมล็ดข้าวเต่ง ป้องกันเมล็ดร่วงจำนวนเมล็ดลีบน้อย
7. เพื่อเร่งการเจริญเติบโต กระตุ้นการแตกกอของข้าว
8. เพื่อกระตุ้นการผสมเกสร ทำให้เมล็ดข้าวเต่ง ป้องกันเมล็ดร่วง

www.0879181778.blogspot.com

ทำไมต้องใช้ปุ๋ยเคมีทางใบมากกว่าปุ๋ยเคมีทางดินมีคำตอบ

คุณกล้าคิดที่จะเปลี่ยนวิถี่ทำการเกษตรไหม

 http://0879181778.circlecamp.com

 

 

 

 ป.เคมีภัณฑ์ ณ.สิงห์บุรี


คลิกตรงนี่เข้าชมเพจเฟสบุ๊ค

 

Facebook

 นาโน-พลัส  สารชีวภัณฑ์ อินทรีย์สกัดจากต้นไม้มากกว่า 4 ชนิด สำหรับกำจัดเชื้อรา ไวรัส แบคทีเรีย ในใบพืชทุกชนิดในประเทศไทย  สามารถเคลือบใบได้คล้ายๆฟิล์มกรองแสงในรถยนต์  สามารถผสมร่วมกับสารเคมีป้องกันโรคพืชได้ทุกชนิด หรือใช้เดียวๆก็ได้

       ป้องกันโรคราน้ำค้างพาหะนำโรค   ป้องกันหมอกพาหะนำโรค  ป้องกันน้ำฝนพาหะนำโรค  ป้องกันโรคใบไหม้ ใบจุด ใบส้ม ใบน้ำตาล กาบใบแห้ง

<<<ซื้อใช้วันนี้ เห็นผลวันนี้ ซื้อใช้เดือนหน้า เห็นผลเดือนหน้า>>>

^^^ผ่านการทดสอบของจริงแล้ว 1ปีก่อนวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์^^^

รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทย : 087-9181778

นาโน-พลัส

สารกำจัดเชื้อราน้ำค้าง เคลือบป้องกันหมอก สำหรับพืชทุกชนิดในประเทศไทย 

ส่วนประกอบที่สำคัญ 
-สารเคลือบใบ + สารนำพา  -เปลือกมังคุด

-ใบขี้เหล็ก  -หางไหลแดง-ขาว

***ควรใช่ร่วมกับ ข้าวเขียว + เขียวทน + แตกกอ + หนักแน่ + เต็มเกวียน + เต่งตึง + ลั่นทุ่ง ***  ตามช่วงอายุพืช

ประโยชน์ที่พืชได้รับ 
1. พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารต่างๆ ที่อยู่ในส่วนประกอบของอาหารเสริมสำหรับพืช ได้เร็วช่วยให้พืชดำรงอยู่ในสภาวะที่สมบูรณ์สูงสุด ซึ่งจะทำให้พืชมีความทนทานฟื้นฟูสภาพที่ทรุดโทรมขณะที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม
2. เพื่อช่วยเสริมสร้าง การเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์สูงสุดให้ลำต้น ดอก ใบ และผลของพืช ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
3. ช่วยในการพัฒนาใบ และผล ลดการหลุดร่วงขยายขนาดของผล เพิ่มคุณภาพและปริมาณของผลผลิตพืช ผัก ผลไม้ มีโครงสร้างที่ดีเก็บไว้ได้นาน รสชาติดีขึ้นช่วยให้เกษตรกร สามารถขยายขอบเขตการตลาด
4. นอกจากจะช่วยส่งเสริมโครงสร้างของพืชให้สมบูรณ์แข็งแรง ป้องกันการเข้าทำลายของโรคพืชและแมลงศัตรูพืชแล้วยังมีส่วนประกอบของจุลทรียกำจัดโรคพืช เช่น โรคแคงเกอร์โรคแอนแทรกโนสโรคราน้ำค้างโรคยอดแห้งตายโรครากเน่า โคนเน่า เป็นต้น
5. สามารถใช่ร่วมกับผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เพื่อกำจัดโรคพืช และแมลงศัตรูพืชทุกชนิดหรือผลิตภัณฑ์เคมีที่เกษตรกรใช้อยู่ปัจจุบัน
6. ช่วยเพิ่มขยายรากพืชทุกชนิดอย่างรวดเร็ว

โทร.087-9181778 ป.เคมีภัณฑ์  สายด่วนเกษตรกร

 

 

 

 

 

 

นวัตกรรมใหม่!!!สำหรับนาข้าวยุคปี2556

คุม-เลนแล้ว--- คุม-ฆ่าแล้ว--- หญ้าไม่ตายแน่ และเห็นหญ้าเมื่อ 25วัน ให้ใช้ยาแถวบ้านเกษตรกรไปก่อน 2-3ครั้ง ถ้าไม่ตาย หรือไม่ประทับใจ ถึงโทรมาปรึกษา หรือ สั่งชุด เด็ดหัว จากทางร้านไปใช้

ขอย้ำ 2-3 ครั้ง ค่อยโทรมา

****ฝนตกบ่อย ฉีดคุม-ฆ่าไม่ได้ มีวิธีแก้***     

มืออาชีพ.....ป.เคมีภัณฑ์ ณ.สิงห์บุรี โทร.087-9181778 รับกำจัดหญ้าวัชรพืชนาข้าวทุกชนิดตายสนิท........ ก่อนหน้ามาพบวิธีฉีดลุยน้ำ ท่านต้องโดน !!!มาแล้ว  ใส่ยาเยอะระดับ 70-100ซีซี----ข้าวตายแต่หญ้ารอด  หรือ ตายทั่งข้าวทั้งหญ้า ----ฝนตกครึ่งชั่วโมงไม่ได้ผล

อายุหญ้า10–20วัน(ตายไวกว่าเปลืองยาน้อยกว่า)ถ้า 30-100วันต้องใช้ยาเยอะงบมากต่อถัง25ลิตร

ถ้าฉีดไม่เบื่อหรือยังไม่ครบ 2ครั้ง อย่าโทรมาน่ะ

 ป.เคมีภัณฑ์ ณ.สิงห์บุรี

คลิกตรงนี่เข้าชมเพจเฟสบุ๊คโดยที่ไม่ต้องปล่อยน้ำออก ฉีดได้มีน้ำ.......ครึ่งหน้าแข้ง ส่วนใหญ่ข้าว15วันก็เริ่มใส่ปุ๋ยยูเรีย46-0-0 เสียด้วยซ้ำ  ( อุปสรรคมันเยอะ น้ำแห้งบ่อย ,ฉีดไม่ทั่ว ,ที่นาเอียงๆ,เจ้าของแปลงนาไม่เอาใจใส่)  ชุดปราบหญ้าที่ทางทีมงานทดลองแล้วประสบความสำเร็จเท่านั้น (ระวังข้าวตาย ข้าวแดง ข้าวงัน ถ้าคุณชาวนาทำนอกตำราที่ทีมงานทดลองมา)

***นาดำ / นาหว่าน ......ฉีดได้ทั้งหมด ****

>>ถ้าฉีดไม่เบื่อหรือยังไม่ครบ 2ครั้ง อย่าโทรมาน่ะ<<

เกษตรกรนาหว่านปกติใช้สารเคมี คุมเลน” ช่วง 0-4 วันด้วย สารเคมี เพรทิลาคลอร์ หรือ บิวทาคลอร์ ตามปกติ

คุม-ฆ่า ช่วง 10-15 วันด้วยสารเคมี โคลมาโซน+โพพานิล หรือ บิวทาคลอร์+โพพานิล ตามปกติที่เคยปฏิบัติกันมา ปรากฏว่า  หญ้าไม่ตายเพราะฝนตกหลังฉีดสารเคมีเสร็จ 30 นาทีเอง กรรมๆ   (เสียยาฟรี)

น่าสนใจ สั่งซื้อผลิตภัณฑ์เดี๋ยวนี้ จัดส่งทั่วโลก!!!

**จำไว้น่ะ สไตล์เฉิน ถ้าไม่ลองจนแน่ใจ จะไม่โฆษณาไปวันๆ ***

 

 

กด ถูกใจ ตรงนี่
 
 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ป.เคมีภัณฑ์ ชำนาญเรื่องนาข้าวทุกสายพันธุ์ (prajob_200000-at-yahoo-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-03-23 14:05:00 IP : 10.2.0.50


ความคิดเห็นที่ 13 (3375349)
avatar
ป.เคมีภัณฑ์ขายส่งแม่ปุ๋ยทางใบ 25 ก.ก.

 

นวัตกรรมใหม่!!!สำหรับนาข้าวยุค2555ไม่ต้องคุม-เลน(คุมเปียก 0-4 วัน)  ไม่ต้องคุม-ฆ่า 7-10 วัน ให้ใส่ยูเรียกับนำน้ำเข้าแปลงนาช่วง 5-10 วัน ล่อหญ้าให้ขึ้นเยอะๆ เมล็ดที่ตกค้างผิวดิน  จะได้ฆ่าทีเดียว ประหยัดแน่นอน  ขอทดลองแปลงจริงฟรี รัศมี 50 ก.ม   ฟรีๆๆๆๆๆๆจริงๆๆๆๆๆๆๆๆ  ขายแบบเคลียร์ๆ

****ฝนตกบ่อย ฉีดคุม-ฆ่าไม่ได้***                 

โค้ชมืออาชีพ.....ป.เคมีภัณฑ์ ณ.สิงห์บุรี โทร.087-9181778 รับกำจัดหญ้าวัชรพืชนาข้าวทุก ก่อนหน้ามาพบวิธีฉีดลุยน้ำ ท่านต้องโดน !!!มาแล้ว  ใส่ยาเยอะระดับ 70-100ซีซี----ข้าวตายแต่หญ้ารอด  หรือ ตายทั่งข้าวทั้งหญ้า ----ฝนตกครึ่งชั่วโมงไม่ได้ผล

ชนิดตายสนิท........อายุหญ้า10–25วัน(ตายไวกว่าเปลืองยาน้อยกว่า)

อาการหญ้าโดนอินทรีย์

1.                  3วันเริ่มหงอย

2.                  5วันเริ่มเหี่ยว

3.                  8วันเริ่มเหลือง

4.                  12วันเริ่มไส้เน่า

5.                  15วันตายสนิท ถอนหลุด

****บางแปลง หญ้าโดน สารเคมีมาสารพัด ดื้อๆ ****

 

ข้อบ่งใช้เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด :
1. ควรฉีดพ่นA-100 ในช่วง ที่มีแดดจัด ( ช่วง 08.00 - 09.30 น. น้ำค้างแห้ง)
2. เหมาะสำหรับฉีดพ่นวัชพืชระยะช่วง10-20วันใช้งบน้อยกว่า ช่วง 30-100วัน หรือหลังวัชพืชงอก
3.สามารถฉีดพ่นA-100+ไกโฟเสต 48% ได้ในร่องสวนยางพารา หญ้าตามแปลงไร่มันสำปะหลัง หญ้าในไร่อ้อย หญ้าในไร่สับปะรด หญ้าตามหัวคันนา และหญ้าที่มีอยู่ทั่วไป
4. ควรเก็บผลิตภัณฑ์ A-100 ไว้ในที่ร่ม หลีกเลี่ยง ความร้อน และ แสงแดด จัด

 โดยที่ไม่ต้องปล่อยน้ำออก ฉีดได้มีน้ำ.......ครึ่งหน้าแข้ง ส่วนใหญ่ข้าว15วันก็เริ่มใส่ปุ๋ยยูเรีย46-0-0 เสียด้วยซ้ำ  ( อุปสรรคมันเยอะ น้ำแห้งบ่อย ,ฉีดไม่ทั่ว ,ที่นาเอียงๆ,เจ้าของแปลงนาไม่เอาใจใส่)  ชุดปราบหญ้าที่ทางทีมงานทดลองแล้วประสบความสำเร็จเท่านั้น (ระวังข้าวตาย ข้าวแดง ข้าวงัน ถ้าคุณชาวนาทำนอกตำราที่ทีมงานทดลองมา)

***นาดำ / นาหว่าน ......ฉีดได้ทั้งหมด ****

>>ถ้าฉีดไม่เบื่อหรือยังไม่ครบ 2ครั้ง อย่าโทรมาน่ะ<<

เกษตรกรนาหว่านปกติใช้สารเคมี คุมเลนช่วง 0-4 วันด้วย สารเคมี เพรทิลาคลอร์ หรือ บิวทาคลอร์ ตามปกติ

คุม-ฆ่า ช่วง 10-15 วันด้วยสารเคมี โคลมาโซน+โพพานิล หรือ บิวทาคลอร์+โพพานิล ตามปกติที่เคยปฏิบัติกันมา  ปรากฏว่า  หญ้าไม่ตายเพราะฝนตกหลังฉีดสารเคมีเสร็จ 30 นาทีเอง กรรมๆ   (เสียยาฟรี)

น่าสนใจ สั่งซื้อผลิตภัณฑ์เดี๋ยวนี้ จัดส่งทั่วโลก!!!

**จำไว้น่ะ สไตล์เฉิน ถ้าไม่ลองจนแน่ใจ จะไม่โฆษณาไปวันๆ ***

         ทำแปลงทดลองก่อนขายจริง.....ตายค่อยซื้อกัน ---- 1 เดือนต่อ เราทำแปลงรอบๆร้าน ทั้งนาดำ นาหว่าน หญ้าทุกประเภทสีม่วงอ่อน ม่วงสะท้อนแสง ม่วงเขียวอมแดงประกายทองแดง .........ปรากฏว่า  ยาเคมีที่ใช้หลากหลายบริษัทเพื่อหาข้อสรุป(จะได้ไม่ต้องบ่นว่า จะตายเหรอ)  ฉะนั้นวันนี้เราขอประกาศว่า ประสบความสำเร็จ เก็บ---ฆ่าหญ้าอายุ 20-40 วันสำเร็จแล้ว

      การจำแนกชนิดของวัชพืชนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะใช้วางแผนการป้องกันและกำจัดให้ถูกวิธีและถูกเวลา ทั้งนี้สามารถจำแนกวัชพืชเป็นประเภทต่างๆได้ดังนี้

        1.วัชพืชใบแคบ (หรือวัชพืชตระกูลหญ้า) เช่นหญ้าข้าวนก หญ้านกสีชมพู หญ้าแดง หญ้าดอกขาว

        2.วัชพืชใบกว้าง มีลักษณะเป็นพวกพืชใบเลี้ยงคู่ ใบกว้าง เช่น ผักปอดนา ผักบุ้ง เทียนนา

        3.วัชพืชตระกูลกก ลักษณะทรงต้นคล้ายหญ้า แต่ลำต้นไม่มีข้อ ไม่มีปล้อง ลำต้นเป็นหลอด หรือรูปสามเหลี่ยม ได้แก่ กกทราย กกสามเหลี่ยม กกขนาก หนวดปลาดุก

        4.วัชพืชประเภทเฟิร์น ไม่มีเมล็ด ขยายพันธุ์ด้วยส่วนของลำต้น และอับเรณู เช่น ผักแว่น ผักกูดนา

        5.วัชพืชประเภทสาหร่าย เป็นพืชชั้นต่ำ ราก ลำต้นและใบไม่แตกต่างกัน เช่น สาหร่ายไฟ 

กด ถูกใจ ตรงนี่
 
 

 

ยินดีต้อนรับหัวใจเกษตรกรรม...ติดต่อสอบถามได้ทุกวัน หรือ ฝากเรื่องไว้ที่โปรแกรมหน้าเว๊ปไซต์ ขอบคุณล่วงหน้า

 

Please contact us with all your heart ... agriculture or the program"s web site. Thanks in advance.

 

 
 

      

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ป.เคมีภัณฑ์ขายส่งแม่ปุ๋ยทางใบ 25 ก.ก. (prajob_200000-at-yahoo-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-10-09 13:15:11 IP : 10.2.0.50


ความคิดเห็นที่ 12 (3348838)
avatar
รักชาติ

เกษตรกรควรมีความรู้.....บ้างและควรศึกษาให้ถ่องแท้..ก่อนที่จะชื้อหรือใช้อะไร...ในการลดต้นทุนการผลิต..รักเกษตรกรในประเทศไทย....ไทยต้องรักไทย..ถ้าเราไม่รักกันแล้วใครจะมารักเรา...อี๊ก

ผู้แสดงความคิดเห็น รักชาติ วันที่ตอบ 2012-06-12 15:03:53 IP : 101.109.56.210


ความคิดเห็นที่ 11 (2237729)
avatar
จ๋าจ๊ะ

 น่าจะเป็นของดี แต่ทำไมแพงเกินเหตุ เทียบกับอัตราส่วนที่ใช้น่ะ 

ผู้แสดงความคิดเห็น จ๋าจ๊ะ วันที่ตอบ 2011-12-11 20:11:15 IP : 101.109.32.96


ความคิดเห็นที่ 10 (2237728)
avatar
จ๋าจ๊ะ

 น่าจะเป็นของดี แต่ทำไมแพงเกินเหตุ เทียบกับอัตราส่วนที่ใช้น่ะ 

ผู้แสดงความคิดเห็น จ๋าจ๊ะ วันที่ตอบ 2011-12-11 20:10:03 IP : 101.109.32.96


ความคิดเห็นที่ 9 (2207962)
avatar
รับรองตะลึง

พิมพ์คำว่า ราคาปุ๋ยเคมีวันนี้  จะเจอของดีค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น รับรองตะลึง วันที่ตอบ 2011-08-21 16:28:53 IP : 180.180.149.190


ความคิดเห็นที่ 8 (2173308)
avatar
...

แหล่มเลยยยย

ผู้แสดงความคิดเห็น ... วันที่ตอบ 2011-04-29 10:07:31 IP : 180.180.15.162


ความคิดเห็นที่ 7 (2150509)
avatar
dd

หน้าแล้ง หน้าฝน ก็ขายดี

ลูกค้าซื้อซ้ำเพิ่มทวีคูณ

ข้าวเหมือนเทกอง

           มันหัวใหญ่ยักษ์

เผยเทคนิคเพิ่มผลผลิต

มันสำปะหลัง 40 ตัน ต่อไร่

คลิก

ของดีที่อยากโชว์

 

ผู้แสดงความคิดเห็น dd วันที่ตอบ 2011-02-03 20:00:14 IP : 110.49.205.83


ความคิดเห็นที่ 6 (2150393)
avatar
วัฒทะสังขารา

ใจเย็นค่อยค่อย คุยกัน อย่าเพิ่งด่าไปถึงโครตเง้าเดี๋ยวจะเข้าตัว

ผู้แสดงความคิดเห็น วัฒทะสังขารา วันที่ตอบ 2011-02-03 12:43:56 IP : 125.25.204.114


ความคิดเห็นที่ 5 (2150339)
avatar
อนิจจัง

ทำไมคนไทย ถึงได้เป็นแบบนี้กัน

ก็อย่างที่เค้าบอก กริยาส่อภาษา วาจาส่อสกุล

ฟังภาษาคนก็พูดตามคน ฟังภาษาหมาก็เห่าตามหมา

ฟังภาษาควายก็โง่ตามควาย คุณก็ไม่ต่างอะไรกัน

เสียชาติเกิดที่เกิดมาเป็นคนจัง

ผู้แสดงความคิดเห็น อนิจจัง วันที่ตอบ 2011-02-03 08:58:02 IP : 223.206.87.244


ความคิดเห็นที่ 4 (2150089)
avatar
5555

5555   ควายมาอีกตัวแระ  พูดขอบคุณเป็นด้วย

ผู้แสดงความคิดเห็น 5555 วันที่ตอบ 2011-02-02 09:38:35 IP : 118.172.238.24


ความคิดเห็นที่ 3 (2149959)
avatar
ขอบคุณ

      ก็นี่แหละ หนา สังคมไทย  ร้อยพ่อพันแม่  สถุล ต่ำช้า  มาจากป่าจากดอย    หยาบโลน ท้าตีท้า ต่อย  ใครจะขายอะไรก็เรื่อง ของเค้าไป   ไม่ต้องไปแสดง ความ สถุล ตำต้อย ของปัญญา ทางวุฒิภาวะให้คนอื่น เค้า ชื่นชมหรอก   แสดงความ คิดเห็น ดีไม่ดีก็ว่ากันตามน้ำไป     เบื่อพวก สกปรกบอร์ดจริง ๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น ขอบคุณ วันที่ตอบ 2011-02-01 19:49:08 IP : 180.180.14.90


ความคิดเห็นที่ 2 (2149685)
avatar
แน่จิงให้เด็ดในขวดเดียวดิ

มึงยิงไกลจัง มายิงกะกูหลังเมรุวัดที่พิจิตรมา มา

ผู้แสดงความคิดเห็น แน่จิงให้เด็ดในขวดเดียวดิ วันที่ตอบ 2011-01-31 17:41:15 IP : 125.25.204.95


ความคิดเห็นที่ 1 (2149662)
avatar
เด็กปูแดงเคยเจ็บ

ขายตรง ป่าว เข้าระบบเดิม พวกปูแดง โดนจับแล้วจะรู้ ใช้ดี ขายดี แพงแม่งโครต

ผู้แสดงความคิดเห็น เด็กปูแดงเคยเจ็บ วันที่ตอบ 2011-01-31 16:47:20 IP : 223.205.3.59[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.