ReadyPlanet.com


ราคาปุ๋ยเคมีวันนี้ ถึง 30มิถุนายน 2557กับ ป.เคมีภัณฑ์http://www.0879181778.blogspot.com /http://www
avatar
ป.เคมีภัณฑ์ บริการดูแลนาข้าว 0-100 วันเต็มๆ


Double Click on image to Enlarge.

 

Double Click on image to Enlarge.

ซื้อ 20ตัน(รถสิบล้อ) เอาไปทองคำรูปพรรณ 1สลึง 1เส้นฟรีจะได้ดับร้อน ดับหนาว

อ้อยใช้ปริมาณ ปุ๋ย NPK และอื่นๆ เท่าไหร่ มาดูกัน
ตัวอย่าง อ้อย 40 ตัน,
ใช้ N= 28.8 kg
ใช้ P= 16.2 kg
ใช้ K= 60.3 kg
ใช้ Mg = 7.2 kg
ใช้ S = 9.72 kg
สรุปว่า อ้อยจะใช้ K ในปริมาณที่สูงกว่า ตัวอื่นๆ เพราะ K ควบคุม สี และ ความหวาน
แต่ถ้า อ้อย ยังเล็กอยู่ จะใช้ N มากที่สุด เพื่อสร้าง ลำต้น ใบ 
แหล่งข้อมูล ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาพืชไร่นา
http://courseware.rmutl.ac.th/courses/53/unit1502.htm

 

อ้อย 100ตันต่อไร่ได้จริง

 

21-3-3+อินทรีย์วัตถแกรดA

 

 

ช่วงนี้แปลงอ้อยอุทัยธานี-ตากฟ้า-ตาคลี-ด่านช้าง-หนองม่วง สั่งกันทีละ 1พ่วง 1หัวลาก

 

ติดต่อโปรแกรมด้านล่างนี้ได้เลย ทางทีมงานจะรีบติดต่อกลับโดยเร็วที่ซูดๆๆๆๆๆ

 

จากธรรมชาติ สู่ ธรรมชาติ "เพราะคนเขียวเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ"

 

 

ถึงแม้ ประเทศไทย จะมีศักยภาพการผลิต ’อ้อย“ สูง และมีโรงงานผลิตน้ำตาลที่ทันสมัยระดับโลก แต่ปัจจุบันผลผลิตอ้อยของไทยยังค่อนข้างต่ำ เฉลี่ยประมาณ 11.26 ตันต่อไร่ ซึ่งต่ำกว่าคู่แข่งอย่าง บราซิลที่ได้ผลผลิต 12.67 ตันต่อไร่ และ ออสเตรเลีย 12.43 ตันต่อไร่ อย่างไรก็ตาม ล่าสุด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร สุพรรณบุรี  กรมวิชาการเกษตรได้ปรับปรุง พันธุ์อ้อยพันธุ์ใหม่ สำเร็จเพิ่มอีก 2 พันธุ์ มี จุดเด่น ที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูงทั้งน้ำหนักและน้ำตาล คาดว่า น่าจะเป็นทางเลือกใหม่สำหรับเกษตรกรที่จะใช้อ้อยพันธุ์ดีในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น     

นายดำรงค์ จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า อ้อยพันธุ์ใหม่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี ปรับปรุงพันธุ์ประสบผลสำเร็จและ คณะกรรมการวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืช ได้พิจารณาประกาศเป็นพันธุ์แนะนำในปี 2556 นี้ มี 2 พันธุ์ ได้แก่ อ้อยพันธุ์อู่ทอง 84-12 (U-Thong 84-12) และ พันธุ์อู่ทอง 84-13  (U-Thong 84-13) ถือเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตน้ำหนักและผลผลิตน้ำตาลสูง สำหรับอ้อยพันธุ์อู่ทอง 84-12 เดิมชื่อ อ้อยโคลน 02-2-477 เป็นลูกผสมระหว่างพันธุ์แม่สุพรรณบุรี 80 กับพันธุ์พ่ออู่ทอง 3 โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรีได้ทำการปรับปรุงพันธุ์มาตั้งแต่ปี 2545 จากนั้นได้ปลูกเปรียบเทียบเบื้องต้น และปลูกเปรียบเทียบกับพันธุ์มาตรฐาน แล้วปลูกทดสอบในไร่เกษตรกรพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี และเพชรบุรีด้วย 

อ้อยพันธุ์อู่ทอง 84-12 มีลักษณะเด่น คือ ปลูกในเขตชลประทาน หรือเขตที่มีน้ำเสริม ให้ผลผลิตน้ำหนักเฉลี่ย 16.92 ตันต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ K 84-200 ร้อยละ 19 และสูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 3 ร้อยละ 20 หากเกษตรกรมีระบบการจัดการที่ดีจะให้ผลผลิตสูงถึง 20-25 ตันต่อไร่ นอกจากนั้น อ้อยพันธุ์อู่ทอง 84-12 ยังให้ผลผลิตน้ำตาลเฉลี่ย  2.40  ตันซีซีเอสต่อไร่  สูงกว่าพันธุ์  K 84-200 ร้อยละ 17 และสูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 3 ร้อยละ 24  และให้ความหวาน เฉลี่ย 14.21 ซีซีเอส  

ส่วนอ้อย พันธุ์อู่ทอง 84-13 เดิมชื่อ อ้อยโคลน 03-2-287 เป็นลูกผสมย้อนกลับชั่วที่ 3 ของ Saccharum spontaneum กับพันธุ์พ่ออู่ทอง 8 มีลักษณะเด่น คือ ปลูกในเขตใช้น้ำฝน ให้น้ำหนักเฉลี่ย 14.30 ตันต่อไร่ ซึ่งสูงกว่าพันธุ์ K 84-200 ร้อยละ 34 และสูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 3 ร้อยละ 45  ขณะที่ให้ผลผลิตน้ำตาลเฉลี่ย 1.99 ตันซีซีเอสต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ K 84-200 ร้อยละ 32 และสูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 3 ร้อยละ 42  อย่างไรก็ตาม ควรหลีกเลี่ยงการปลูกอ้อยพันธุ์นี้ในพื้นที่ที่น้ำขังและน้ำมาก เพราะเจริญเติบโตเร็วมาก จะทำให้ล้มและไม่ควรปลูกในแหล่งที่มีประวัติโรคเหี่ยวเน่าแดงและโรคแส้ดำระบาด

จากการทดสอบความพึงพอใจของเกษตรกรต่ออ้อยพันธุ์อู่ทอง 84-12 และพันธุ์อู่ทอง 84-13 พบว่า เกษตรกรพึงพอใจมาก ขณะนี้ชาวไร่อ้อยในหลายพื้นที่เริ่มใช้อ้อยพันธุ์ใหม่ทั้งสองพันธุ์ไปปลูกแล้ว อาทิ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี นครสวรรค์ พิจิตร  กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์  อุทัยธานี และบางจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะเดียวกันโรงงานผลิตน้ำตาล หลายแห่งยังพึงพอใจในคุณภาพของอ้อยพันธุ์ใหม่นี้ ซึ่งได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรเครือข่ายปลูกเพื่อป้อนผลผลิตเข้าสู่โรงงานด้วย

กรมวิชาการเกษตรได้มอบหมายให้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี เร่งเตรียมท่อนพันธุ์เพื่อรองรับความต้องการของชาวไร่อ้อยที่สนใจใช้พันธุ์ โดยศูนย์ฯได้ขยายแปลงผลิตพันธุ์อ้อยอู่ทอง 84-12 และอ้อยอู่ทอง 84-13 รวมประมาณ 20 ไร่ สามารถใช้ปลูกขยายได้กว่า 200 ไร่ กำหนดราคาจำหน่ายท่อนพันธุ์ ลำละ 1 บาท (ประมาณ 4-5 ท่อน) ซึ่งเกษตรกรสามารถเลือกใช้พันธุ์ไปปลูกเพื่อป้อนผลผลิตเข้าสู่โรงงานน้ำตาลได้

อย่างไรก็ตาม หากสนใจอ้อยพันธุ์ใหม่ ’พันธุ์อู่ทอง 84-12“ และ ’พันธุ์อู่ทอง 84-13“ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 0-3555-1543, 0-3555-1433 และ 0-3556-4863.
 ผู้ตั้งกระทู้ ป.เคมีภัณฑ์ บริการดูแลนาข้าว 0-100 วันเต็มๆ (prajob_200000-at-yahoo-dot-co-dot-th) กระทู้ตั้งโดยสมาชิก :: วันที่ลงประกาศ 2014-06-08 08:30:14 IP : 125.26.119.153


[1]

ความคิดเห็นที่ 4 (3642561)
avatar
ป.เคมีภัณฑ์ บริการดูแลนาข้าว 0-100 วันเต็มๆ

สนใจผลงาน(งดโทร)ให้เม้นที่เพจ คลิก!!!


ซื้อปุ๋ยใส่พืชที่คุณรัก คุณดูอะไรบ้าง เพื่อควักตังค์จ่าย
— ที่ บ.สระแจง อ.บางระจัน สิงห์บุรี

ผู้แสดงความคิดเห็น ป.เคมีภัณฑ์ บริการดูแลนาข้าว 0-100 วันเต็มๆ (prajob_200000-at-yahoo-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2014-06-08 17:24:18 IP : 125.26.113.82


ความคิดเห็นที่ 3 (3642494)
avatar
ป.เคมีภัณฑ์ บริการดูแลนาข้าว 0-100 วันเต็มๆ

Double Click on image to Enlarge.ปุ๋ยผงนาโน (ผงสีดำ) ซุปเปอร์แบล็คนาโน จาก ประเทศอิสราเอล  นำเข้าเดือนละ100ตันทางเครื่องบิน......เพื่อบริการพืชทุกประเภทในประเทศไทย สำหรับคนสนใจจริง!!!! อยากซื้อใช้ติดต่อ !!!! อยากกระจายสินค้าทุกหมู่บ้านติดต่อ!!!

       ซุปเปอร์แบล็คนาโน อาหารพืชสูตรผงนาโน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีส่วนผสมที่เพิ่มขึ้นออกฤทธิ์เห็นผลเร็วและแรงกว่าเดิม  ซุปเปอร์แบล็คนาโน เป็นนวัตกรรมใหม่แห่งวงการเกษตรกรรมไทย ในการเพิ่มผลผลิตได้อย่างแท้จริง       

      ซุปเปอร์แบล็คนาโน เป็นอาหารเสริมของพืชสูตรนาโนเทคโนโลยี ประกอบด้วยสารสกัดอินทรีย์ 100%

ซุปเปอร์แบล็คนาโน มีสารประกอบฮิวมิคแอซิค สาหร่ายทะเล NAA GA MAP กรดอะมิโน 18 ชนิด พร้อมธาตุอาหารที่พืชต้องการ

ซุปเปอร์แบล็คนาโน ได้นำเข้าวัตถุดิบทุกชนิดที่มีคุณภาพสูงจากอิสราเอล ทุกส่วนผสมได้คัดสรรอย่างมีคุณภาพ

ซุปเปอร์แบล็คนาโน ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพมากกว่า
ซุปเปอร์แบล็คนาโน ประกอบด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ที่ เป็นอาหารพืชชนิดผงมีส่วนประกอบที่อยู่ในรูปโปรตีน และ วิตามินจากพืช เหมาะสมกับการนำมาใช้เป็นอาหารเสริมให้กับพืช ส่งเสริมการเจริญเติบโต เสริมสร้างการสร้างรากใหม่ให้มากขึ้น ช่วยส่งเสริมการเจริญของตาดอก เพิ่มจำนวนการติดดอกลดการหลุดร่วงของผล ดอกสมบูรณ์ดีผสมติดง่าย สำหรับไม้ผลเพิ่มสีสด รสชาติอร่อย ขยายขนาดดอก สร้างภูมิต้านทานพืชแข็งแรง ลดการเข้าทำลายจากโรคพืชและแมลงศัตรูพืช พืชสามารถทนหนาวทนแล้งได้ดี ฟื้นฟูต้นโทรมได้เร็ว ให้ผลผลิตสูงกว่า

ข้อดีของอาหารเสริมพืช ซุปเปอร์แบล็คนาโน เห็นผลชัดเจนเร็วกว่า สะดวกต่อการพกพาลดค่าขนส่งได้มาก จัดเก็บง่าย ขนย้ายสะดวก ราคาต่ำ ลดต้นทุนได้มาก

ขนาดบรรจุ500กรัม สามารถผสมน้ำได้ 2,000 ลิตร หรือ 40ไร่

ซุปเปอร์แบล็คนาโน อยู่ในรูปผงสามารถละลายน้ำได้ดีและเร็ว ละลายหมดไม่มีตกตะกอน ทำ ให้โครงสร้างของดินดีดินโปร่ง ร่วนซุย น้ำและอากาศถ่ายเทสะดวกรากพืชแผ่ขยายได้ง่าย ผสมน้ำราดโคนต้น จะช่วยปรับสภาพดินเหนียวให้คลายตัวออก สามารถปลดปล่อยธาตุอาหารที่ถูกตรึงไว้ในดินให้พืชกลับนำมาใช้ใหม้ได้ใหม่ อย่างเต็มที่ในดินทรายจะช่วยอุ้มน้ำ รักษาความเป็นกรด ด่างไม่ให้เปลี่ยนแปลงเร็ว

คุณประโยชน์ของ อาหารเสริมพืช ซุปเปอร์แบล็คนาโน เมื่อใช้ผสมน้ำ ฉีดพ่น นวัตกรรมอาหารเสริมสำหรับพืช คุณภาพสูงสุด

สุดยอดอาหารเสริมพืช ช่วยเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรได้อย่างแท้จริง 

               1. เสริมสร้างให้พืชเจริญเติบโต แข็งแรง ทนต่อการรุกรานของแมลงต่างๆได้ดี 

               2. ช่วยให้พืชทนต่อสภาพอากาศที่ร้อนจัด แล้งจัด หนาวจัด ได้ดี 

               3. ช่วยให้พืชสร้างผลผลิตได้มากขึ้น 30-50% 

               4.ช่วยให้พืชที่มีสภาพทรุดโทรม กลับมาแข็งแรงได้อีก 

               5. ส่งเสริมการแข่งเซลและขยายขนาดของเซลพืช ทำให้ดอกใหญ่ขึ้นปริมาณดอกมาก ผลใหญ่ขึ้น ลดความเครียดเนื่องจากธาตุอาหารไม่สมดุล แร่ธาตุเป็นพิษขาดน้ำ หรืออากาศร้อนจัด หนาวจัด 

       ช่วยเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ด ต้นกล้าแข็งแรงสมบูรณ์เพิ่มอัตราการหายใจ เพิ่มการสังเคราะห์แสง แก้ปัญหาต้นโทรม เนื่องจากพืชสูญเสียอาหารอย่างรวดเร็ว แก้ปัญหาเรื่องการแย่งอาหารในพืช ในกรณีที่มีการแตกใบอ่อนในขณะติดดอกออกผล

       สร้างความพร้อมในการออกดอกติดผล ดอกสมบูรณ์แข็งแรงป้องกันการหลุดร่วงของดอกและผล เพิ่มคุณภาพของผล ลดการบิดเบี้ยว เพิ่มความหวาน และให้สีสันที่สวยงามน่ากิน

ใช้เพียงเล็กน้อย ซุปเปอร์แบล็คนาโน (25กรัมต่อน้ำ 200 ลิตร ใช้ได้ 10 ไร่ ใช้ฉีดพ่นทุกๆ15 วัน   หรือ เดือนละ 2ครั้ง

ลูกค้าท่านใดที่ต้องการตัวอย่างซุปเปอร์แบล็คนาโน ให้ติดต่อเฟสบุ๊คเท่านั้น

หมายเหตุ:เพื่อเป็นการป้องกันการสวมรอย และของเลียนแบบ โดยให้ท่านที่สนใจติดต่อโดยตรงทางเฟสบุ๊ค แล้วท่านจะได้ของแท้ราคาถูก

 ติดต่อตรง   อ.เฉินเก่งทุกเรื่องบนโลกใบนี้  บริษัท ป.เคมีภัณฑ์ จำกัด

ติดต่อผ่านโปรแกรมส่งเมล์อัตโนมัติ์ แล้วเราจะติดต่อกลับทางเฟสบุ๊คท่าน อยากไปนั่งเรือสำราญปลายปีกับเรา ติดต่อมาน่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ป.เคมีภัณฑ์ บริการดูแลนาข้าว 0-100 วันเต็มๆ (prajob_200000-at-yahoo-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2014-06-08 08:39:37 IP : 125.26.119.153


ความคิดเห็นที่ 2 (3642493)
avatar
ป.เคมีภัณฑ์ บริการดูแลนาข้าว 0-100 วันเต็มๆ

วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557

อยากได้ปุ๋ยเคมี-อินทรีย์---ฟิลเลอร์เป็นอะไร(ในใจของท่าน)

 
www.0879181778.blogspot.com,ป.เคมีภัณฑ์ ณ.สิงห์บุรี

ซื้อ 20ตัน(รถสิบล้อ) เอาไปทองคำรูปพรรณ 1สลึง 1เส้นฟรีจะได้ดับร้อน ดับหนาว
อ้อยใช้ปริมาณ ปุ๋ย NPK และอื่นๆ เท่าไหร่ มาดูกัน
ตัวอย่าง อ้อย 40 ตัน,
ใช้ N= 28.8 kg
ใช้ P= 16.2 kg
ใช้ K= 60.3 kg
ใช้ Mg = 7.2 kg
ใช้ S = 9.72 kg
สรุปว่า อ้อยจะใช้ K ในปริมาณที่สูงกว่า ตัวอื่นๆ เพราะ K ควบคุม สี และ ความหวาน
แต่ถ้า อ้อย ยังเล็กอยู่ จะใช้ N มากที่สุด เพื่อสร้าง ลำต้น ใบ
แหล่งข้อมูล ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาพืชไร่นา
http://courseware.rmutl.ac.th/courses/53/unit1502.htm
 
อ้อย 100ตันต่อไร่ได้จริง
 
21-3-3+อินทรีย์วัตถแกรดA
 
 
ช่วงนี้แปลงอ้อยอุทัยธานี-ตากฟ้า-ตาคลี-ด่านช้าง-หนองม่วง สั่งกันทีละ 1พ่วง 1หัวลาก
 

ผู้แสดงความคิดเห็น ป.เคมีภัณฑ์ บริการดูแลนาข้าว 0-100 วันเต็มๆ (prajob_200000-at-yahoo-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2014-06-08 08:38:49 IP : 125.26.119.153


ความคิดเห็นที่ 1 (3642492)
avatar
ป.เคมีภัณฑ์ บริการดูแลนาข้าว 0-100 วันเต็มๆ

Double Click on image to Enlarge.

โดย ป.เคมีภัณฑ์ ณ.สิงห์บุรี 087-9181778 http://www.0879181778.blogspot.com

ชื่อสินค้า

ขนาดบรรจุ

ใช้ช่วง

วิธีใช้งาน

ข้าวเล็ก 10-50 วัน

แตกกอ

1กิโลฉีดได้20ไร่พอดี

1 กิโลกรัม

10-50วัน

ควรนำ 3อย่างบวกกันแล้วฉีดทั้งประหยัดปุ๋ยเคมี,ต้นแข็งใบตั้ง

ฉีดได้ 20ไร่ 3อย่างรวมกัน

ข้าวเขียว...ฉีดได้20ไร่พอดี

1000 ซีซี

10-50วัน

แคปซูลนาโน ซุปเปอร์แบล็ค(ชนิดผงดำ) สูตร1พืชเล็ก

500 กรัม

10-50วัน

ระยะข้าวตั้งท้อง 50-70วัน

หนักแน่ 
2กิโลฉีดได้20ไร่พอดี

1 กิโลกรัม

50-70วัน

ควรฉีดเวลาที่เหมาะสม ต้องเป๊ะๆฉีดได้ 20ไร่ 3อย่างรวมกัน

 

 

 

เต่งตึง ฉีดได้20ไร่พอดี

1000 ซีซี

50-70วัน

 

แคปซูลนาโน ซุปเปอร์แบล็ค(ชนิดผงดำ) สูตร2พืชท้องเปิดตาดอก

500 กรัม

50-70วัน

 

 

 

 

ระยะข้าวออกรวงโผ่ลเผล่ 70-95วัน

เต็มเกวียน 2กิโลฉีดได้20ไร่พอดี

1 กิโลกรัม

70-95วัน

รักษาเวลาฉีดให้ดีๆ ข้าวหิวเป็นเวลาค่ะ

 

ฉีดได้ 20ไร่ 3อย่างรวมกัน

เต่งตึง ฉีดได้20ไร่พอดี

1000 ซีซี

70-95วัน

 

แคปซูลนาโน ซุปเปอร์แบล็ค(ชนิดผงดำ) สูตร3พืชออกผลผลิตขยายผลเพิ่มน้ำหนัก

500 กรัม

70-95วัน

 

 

ติดต่อโปรแกรมด้านล่างนี้ได้เลย ทางทีมงานจะรีบติดต่อกลับโดยเร็วที่ซูดๆๆๆๆๆ

 

จากธรรมชาติ สู่ ธรรมชาติ "เพราะคนเขียวเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ"

ผู้แสดงความคิดเห็น ป.เคมีภัณฑ์ บริการดูแลนาข้าว 0-100 วันเต็มๆ (prajob_200000-at-yahoo-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2014-06-08 08:33:01 IP : 125.26.119.153[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.