ReadyPlanet.com


โอกาสดีของคนใช้งานปุ๋ยเคมีดีๆฟิลเลอร์แรงส์ๆรายได้ดีมาถึงแล้วกับป.เคมีภัณฑ์
avatar
ป.เคมีภัณฑ์ บริการดูแลนาข้าว 0-100 วันเต็มๆ


 Double Click on image to Enlarge.

Double Click on image to Enlarge.

ซื้อ 20ตัน(รถสิบล้อ) เอาไปทองคำรูปพรรณ 1สลึง 1เส้นฟรีจะได้ดับร้อน ดับหนาว

อ้อยใช้ปริมาณ ปุ๋ย NPK และอื่นๆ เท่าไหร่ มาดูกัน
ตัวอย่าง อ้อย 40 ตัน,
ใช้ N= 28.8 kg
ใช้ P= 16.2 kg
ใช้ K= 60.3 kg
ใช้ Mg = 7.2 kg
ใช้ S = 9.72 kg
สรุปว่า อ้อยจะใช้ K ในปริมาณที่สูงกว่า ตัวอื่นๆ เพราะ K ควบคุม สี และ ความหวาน
แต่ถ้า อ้อย ยังเล็กอยู่ จะใช้ N มากที่สุด เพื่อสร้าง ลำต้น ใบ 
แหล่งข้อมูล ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาพืชไร่นา
http://courseware.rmutl.ac.th/courses/53/unit1502.htm

 

อ้อย 100ตันต่อไร่ได้จริง

 

21-3-3+อินทรีย์วัตถแกรดA

 

 

ช่วงนี้แปลงอ้อยอุทัยธานี-ตากฟ้า-ตาคลี-ด่านช้าง-หนองม่วง สั่งกันทีละ 1พ่วง 1หัวลาก

 

ติดต่อโปรแกรมด้านล่างนี้ได้เลย ทางทีมงานจะรีบติดต่อกลับโดยเร็วที่ซูดๆๆๆๆๆ

 

จากธรรมชาติ สู่ ธรรมชาติ "เพราะคนเขียวเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ"

 

 

ถึงแม้ ประเทศไทย จะมีศักยภาพการผลิต ’อ้อย“ สูง และมีโรงงานผลิตน้ำตาลที่ทันสมัยระดับโลก แต่ปัจจุบันผลผลิตอ้อยของไทยยังค่อนข้างต่ำ เฉลี่ยประมาณ 11.26 ตันต่อไร่ ซึ่งต่ำกว่าคู่แข่งอย่าง บราซิลที่ได้ผลผลิต 12.67 ตันต่อไร่ และ ออสเตรเลีย 12.43 ตันต่อไร่ อย่างไรก็ตาม ล่าสุด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร สุพรรณบุรี  กรมวิชาการเกษตรได้ปรับปรุง พันธุ์อ้อยพันธุ์ใหม่ สำเร็จเพิ่มอีก 2 พันธุ์ มี จุดเด่น ที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูงทั้งน้ำหนักและน้ำตาล คาดว่า น่าจะเป็นทางเลือกใหม่สำหรับเกษตรกรที่จะใช้อ้อยพันธุ์ดีในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น     

นายดำรงค์ จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า อ้อยพันธุ์ใหม่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี ปรับปรุงพันธุ์ประสบผลสำเร็จและ คณะกรรมการวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืช ได้พิจารณาประกาศเป็นพันธุ์แนะนำในปี 2556 นี้ มี 2 พันธุ์ ได้แก่ อ้อยพันธุ์อู่ทอง 84-12 (U-Thong 84-12) และ พันธุ์อู่ทอง 84-13  (U-Thong 84-13) ถือเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตน้ำหนักและผลผลิตน้ำตาลสูง สำหรับอ้อยพันธุ์อู่ทอง 84-12 เดิมชื่อ อ้อยโคลน 02-2-477 เป็นลูกผสมระหว่างพันธุ์แม่สุพรรณบุรี 80 กับพันธุ์พ่ออู่ทอง 3 โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรีได้ทำการปรับปรุงพันธุ์มาตั้งแต่ปี 2545 จากนั้นได้ปลูกเปรียบเทียบเบื้องต้น และปลูกเปรียบเทียบกับพันธุ์มาตรฐาน แล้วปลูกทดสอบในไร่เกษตรกรพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี และเพชรบุรีด้วย 

อ้อยพันธุ์อู่ทอง 84-12 มีลักษณะเด่น คือ ปลูกในเขตชลประทาน หรือเขตที่มีน้ำเสริม ให้ผลผลิตน้ำหนักเฉลี่ย 16.92 ตันต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ K 84-200 ร้อยละ 19 และสูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 3 ร้อยละ 20 หากเกษตรกรมีระบบการจัดการที่ดีจะให้ผลผลิตสูงถึง 20-25 ตันต่อไร่ นอกจากนั้น อ้อยพันธุ์อู่ทอง 84-12 ยังให้ผลผลิตน้ำตาลเฉลี่ย  2.40  ตันซีซีเอสต่อไร่  สูงกว่าพันธุ์  K 84-200 ร้อยละ 17 และสูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 3 ร้อยละ 24  และให้ความหวาน เฉลี่ย 14.21 ซีซีเอส  

ส่วนอ้อย พันธุ์อู่ทอง 84-13 เดิมชื่อ อ้อยโคลน 03-2-287 เป็นลูกผสมย้อนกลับชั่วที่ 3 ของ Saccharum spontaneum กับพันธุ์พ่ออู่ทอง 8 มีลักษณะเด่น คือ ปลูกในเขตใช้น้ำฝน ให้น้ำหนักเฉลี่ย 14.30 ตันต่อไร่ ซึ่งสูงกว่าพันธุ์ K 84-200 ร้อยละ 34 และสูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 3 ร้อยละ 45  ขณะที่ให้ผลผลิตน้ำตาลเฉลี่ย 1.99 ตันซีซีเอสต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ K 84-200 ร้อยละ 32 และสูงกว่าพันธุ์อู่ทอง 3 ร้อยละ 42  อย่างไรก็ตาม ควรหลีกเลี่ยงการปลูกอ้อยพันธุ์นี้ในพื้นที่ที่น้ำขังและน้ำมาก เพราะเจริญเติบโตเร็วมาก จะทำให้ล้มและไม่ควรปลูกในแหล่งที่มีประวัติโรคเหี่ยวเน่าแดงและโรคแส้ดำระบาด

จากการทดสอบความพึงพอใจของเกษตรกรต่ออ้อยพันธุ์อู่ทอง 84-12 และพันธุ์อู่ทอง 84-13 พบว่า เกษตรกรพึงพอใจมาก ขณะนี้ชาวไร่อ้อยในหลายพื้นที่เริ่มใช้อ้อยพันธุ์ใหม่ทั้งสองพันธุ์ไปปลูกแล้ว อาทิ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี นครสวรรค์ พิจิตร  กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์  อุทัยธานี และบางจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะเดียวกันโรงงานผลิตน้ำตาล หลายแห่งยังพึงพอใจในคุณภาพของอ้อยพันธุ์ใหม่นี้ ซึ่งได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรเครือข่ายปลูกเพื่อป้อนผลผลิตเข้าสู่โรงงานด้วย

กรมวิชาการเกษตรได้มอบหมายให้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี เร่งเตรียมท่อนพันธุ์เพื่อรองรับความต้องการของชาวไร่อ้อยที่สนใจใช้พันธุ์ โดยศูนย์ฯได้ขยายแปลงผลิตพันธุ์อ้อยอู่ทอง 84-12 และอ้อยอู่ทอง 84-13 รวมประมาณ 20 ไร่ สามารถใช้ปลูกขยายได้กว่า 200 ไร่ กำหนดราคาจำหน่ายท่อนพันธุ์ ลำละ 1 บาท (ประมาณ 4-5 ท่อน) ซึ่งเกษตรกรสามารถเลือกใช้พันธุ์ไปปลูกเพื่อป้อนผลผลิตเข้าสู่โรงงานน้ำตาลได้

อย่างไรก็ตาม หากสนใจอ้อยพันธุ์ใหม่ ’พันธุ์อู่ทอง 84-12“ และ ’พันธุ์อู่ทอง 84-13“ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 0-3555-1543, 0-3555-1433 และ 0-3556-4863.
 ผู้ตั้งกระทู้ ป.เคมีภัณฑ์ บริการดูแลนาข้าว 0-100 วันเต็มๆ (prajob_200000-at-yahoo-dot-co-dot-th) กระทู้ตั้งโดยสมาชิก :: วันที่ลงประกาศ 2014-06-05 09:52:04 IP : 125.26.123.102


[1]

ความคิดเห็นที่ 3 (3644923)
avatar
ป.เคมีภัณฑ์ บริการดูแลนาข้าว 0-100 วันเต็มๆ

Double Click on image to Enlarge.

 

รับสมัคร...ร้านค้าปลีกประจำหมู่บ้าน /ตัวแทนขายแม่ปุ๋ยทางใบ  /ยาเคมี ทั่วภาคกลาง

เพราะค่าขนส่งสินค้าและให้บริการด้วยเวลาอันรวดเร็วกว่า ปรึกษาหารือได้ทุกวัน ทำแล้วคุ้ม

เบื่อก็หยุดทำ เซ็งก็โทรมาปรึกษาได้ทุกวัน ดูข้อมูลสำคัญ:

  ติดต่อผ่านโปรแกรมส่งเมล์อัตโนมัติ์ แล้วเราจะติดต่อกลับทางเฟสบุ๊คท่าน อยากไปนั่งเรือสำราญปลายปีกับเรา ติดต่อมาน่ะ

   

      ข่าวดี พบเห็นสาหร่ายสีเขียว ในนาข้าว หรือ ตะไคร่น้ำในนาข้าว(คงไม่มีใครใช้มือเก็บทั้ง 10ไร่น่ะค่ะ) หรือ โรคเชื้อไวรัส เชื้อรา แบคทีเรีย บนใบพืชที่คุณรัก

      ใช้แค่ 25 ซีซี ต่อ น้ำ 25 ลิตร เรียกใช้บริการ  เซฟไรซ์ขนาด 1 ลิตร จัดส่งทั่วประเทศไทย    เราทดลองแล้วก่อนวางขายจริง มีลูกค้าใช้แล้วประทับใจ

เริ่มพบตะไคร่น้ำในข้าว 1 มีนาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 นี้

กดชมแผนที่ บริษัท ป.เคมีภัณฑ์ จำกัด คลิกๆ

กดชมแผนที่ ป.เคมีภัณฑ์ ณ.สิงห์บุรี คลิกๆ

 

หน้าเพจGoogle ป.เคมีภัณฑ์ อยากขายมากกว่าอยากรวย คลิก

ผู้แสดงความคิดเห็น ป.เคมีภัณฑ์ บริการดูแลนาข้าว 0-100 วันเต็มๆ (prajob_200000-at-yahoo-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2014-06-15 14:01:25 IP : 125.26.119.192


ความคิดเห็นที่ 2 (3642008)
avatar
ป.เคมีภัณฑ์ บริการดูแลนาข้าว 0-100 วันเต็มๆ

วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557

อยากได้ปุ๋ยเคมี-อินทรีย์---ฟิลเลอร์เป็นอะไร(ในใจของท่าน)

 
www.0879181778.blogspot.com,ป.เคมีภัณฑ์ ณ.สิงห์บุรี

ซื้อ 20ตัน(รถสิบล้อ) เอาไปทองคำรูปพรรณ 1สลึง 1เส้นฟรีจะได้ดับร้อน ดับหนาว
อ้อยใช้ปริมาณ ปุ๋ย NPK และอื่นๆ เท่าไหร่ มาดูกัน
ตัวอย่าง อ้อย 40 ตัน,
ใช้ N= 28.8 kg
ใช้ P= 16.2 kg
ใช้ K= 60.3 kg
ใช้ Mg = 7.2 kg
ใช้ S = 9.72 kg
สรุปว่า อ้อยจะใช้ K ในปริมาณที่สูงกว่า ตัวอื่นๆ เพราะ K ควบคุม สี และ ความหวาน
แต่ถ้า อ้อย ยังเล็กอยู่ จะใช้ N มากที่สุด เพื่อสร้าง ลำต้น ใบ
แหล่งข้อมูล ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ภาควิชาพืชไร่นา
http://courseware.rmutl.ac.th/courses/53/unit1502.htm
 
อ้อย 100ตันต่อไร่ได้จริง
 
21-3-3+อินทรีย์วัตถแกรดA
 
 
ช่วงนี้แปลงอ้อยอุทัยธานี-ตากฟ้า-ตาคลี-ด่านช้าง-หนองม่วง สั่งกันทีละ 1พ่วง 1หัวลาก
 

ผู้แสดงความคิดเห็น ป.เคมีภัณฑ์ บริการดูแลนาข้าว 0-100 วันเต็มๆ (prajob_200000-at-yahoo-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2014-06-05 18:26:54 IP : 125.26.125.230


ความคิดเห็นที่ 1 (3641765)
avatar
ป.เคมีภัณฑ์ บริการดูแลนาข้าว 0-100 วันเต็มๆ

Double Click on image to Enlarge.

โดย ป.เคมีภัณฑ์ ณ.สิงห์บุรี 087-9181778 http://www.0879181778.blogspot.com

ชื่อสินค้า

ขนาดบรรจุ

ใช้ช่วง

วิธีใช้งาน

ข้าวเล็ก 10-50 วัน

แตกกอ

1กิโลฉีดได้20ไร่พอดี

1 กิโลกรัม

10-50วัน

ควรนำ 3อย่างบวกกันแล้วฉีดทั้งประหยัดปุ๋ยเคมี,ต้นแข็งใบตั้ง

ฉีดได้ 20ไร่ 3อย่างรวมกัน

ข้าวเขียว...ฉีดได้20ไร่พอดี

1000 ซีซี

10-50วัน

แคปซูลนาโน ซุปเปอร์แบล็ค(ชนิดผงดำ) สูตร1พืชเล็ก

500 กรัม

10-50วัน

ระยะข้าวตั้งท้อง 50-70วัน

หนักแน่ 
2กิโลฉีดได้20ไร่พอดี

1 กิโลกรัม

50-70วัน

ควรฉีดเวลาที่เหมาะสม ต้องเป๊ะๆฉีดได้ 20ไร่ 3อย่างรวมกัน

 

 

 

เต่งตึง ฉีดได้20ไร่พอดี

1000 ซีซี

50-70วัน

 

แคปซูลนาโน ซุปเปอร์แบล็ค(ชนิดผงดำ) สูตร2พืชท้องเปิดตาดอก

500 กรัม

50-70วัน

 

 

 

 

ระยะข้าวออกรวงโผ่ลเผล่ 70-95วัน

เต็มเกวียน 2กิโลฉีดได้20ไร่พอดี

1 กิโลกรัม

70-95วัน

รักษาเวลาฉีดให้ดีๆ ข้าวหิวเป็นเวลาค่ะ

 

ฉีดได้ 20ไร่ 3อย่างรวมกัน

เต่งตึง ฉีดได้20ไร่พอดี

1000 ซีซี

70-95วัน

 

แคปซูลนาโน ซุปเปอร์แบล็ค(ชนิดผงดำ) สูตร3พืชออกผลผลิตขยายผลเพิ่มน้ำหนัก

500 กรัม

70-95วัน

ผู้แสดงความคิดเห็น ป.เคมีภัณฑ์ บริการดูแลนาข้าว 0-100 วันเต็มๆ (prajob_200000-at-yahoo-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2014-06-05 09:54:31 IP : 125.26.123.102[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.