ReadyPlanet.com


จำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ กทม. ปุ๋ยแนะนำ สำหรับ ข้าว ยางพารา และ ปาล์ม ชมความสำเร็จได้ที่นี่
avatar
พฤกษาเคมีภัณฑ์


จำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ กทม. ราคาส่ง 240 / กระสอบ ปุ๋ยอินทรีย์ที่มี OM 20 %
แจ้งลบกระทู้


จำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ กทม. ปุ๋ยที่ควรแนะนำให้เกษตรกรใช้

ราคาพิเศษ 240 / กระสอบ บรรจุกระสอบละ 40 kg.

ชมผลความสำเร็จของปุ๋ยอินทรีย์ กทม. ที่ใส่นาข้าวได้ที่

http://www.siamonlineshop.com/market/shop.asp?id=18633

** สนใจติดต่อ คุณนกัน 087-978-7413

www.puibkk.comผู้ตั้งกระทู้ พฤกษาเคมีภัณฑ์ (aeachara-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2010-06-01 15:02:18 IP : 125.27.106.32


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2070167)
avatar
พฤกษาเคมีภัณฑ์

ปุ๋ยอินทรีย์ กทม. ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุงโครงสรา้งดินโดยเฉพาะ"
 
ทำไมต้องปุ๋ยอินทรีย์ กทม.
ทำไมเราจึงแนะนำปุ๋ยอินทรีย์ กทม. ว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด
 
1. ปุ๋ยอินทรีย์ กทม. เป็นปุ๋ยอินทรีย์แท้ 100 % ไม่มีการผสมดิน กรวด หรือ ทราย ซึ่งเราจะสังเกตได้จากน้ำหนักของปุ๋ยอินทรีย์ กทม. ว่ามีน้ำหนักเบา ฟู ซึ่งน้ำหนักเบาและฟู นั้นเป็นคุณสมบัติของปุ๋ยอินทรีย์แท้
 
2. มีธาตุอาหารครบ 13 ธาตุ ทั้งธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรอง
 
3. มีอินทรียวัตถุสูง ซึ่งอินทรียวัตถุของปุ๋ยอินทรีย์ กทม. นั้นมีอยู่ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ (อินทรียวัตถุคือหน่วยที่มีความสำคัญที่สุดในการจะตัดสินว่าปุ๋ยอินทรีย์ที่เกษตรกรใช้อยู่นั้นมีคุณภาพมากเพียงไร หากอินทรียวัตถุมีค่ามากแสดงว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพสูง หากอินทรียวัตถุในปุ๋ยมีน้อยนั้นแสดงว่าคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์ยี่ห้อนั้นๆมีคุณภาพที่ด้อยลงมาตามปริมาณของอินทรียวัตถุที่มีอยู่ในปุ๋ย)
 
4. มีความเป็นกลาง คือ มีค่า pH อยู่ประมาณ 7 ซึ่งการมีค่า pH อยู่ประมาณ 7 นั้นจะช่วยในการปรับปรุงดินที่เป็นกรดให้มีความเป็นกลางมากขึ้น
 
5. ใช้ระบบการหมักที่ได้มาตรฐาน และมีการควบคุมคุณภาพตลอดการหมัก (ดูในกระบวนการผลิต)
 
6. ราคาถูกกว่าปุ๋ยอินทรีย์ตามท้องตลาดทั่วไป และ หากคำนวณราคาของปุ๋ยอินทรีย์ กทม. กับ อินทรียวัตถุที่มีอยู่ในปุ๋ยนั้น จะเห็นได้ว่าปุ๋ยอินทรีย์ กทม. มีราคาที่ถูกกว่าปุ๋ยอินทรีย์ตามท้องตลาดอยู่เกินครึ่ง เนื่องจากอินทรียวัตถุของปุ๋ยอินทรีย์ กทม. มีมากกว่าปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไปอยู่มาก พร้อมกับราคาของปุ๋ยอินทรีย์ กทม. เองก็ถูกว่าราคาของปุ๋ยอินทรีย์ตามท้องตลาดทั่วไป จึงเป็นความโชคดีของเกษตรกรที่ได้มีโอกาสใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีอินทรีย์วัตถุสูงในราคาที่ไม่แพง
ปุ๋ยอินทรีย์ กทม. ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุงโครงสรา้งดินโดยเฉพาะ"
 
ทำไมต้องปุ๋ยอินทรีย์ กทม.
ทำไมเราจึงแนะนำปุ๋ยอินทรีย์ กทม. ว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด
 
1. ปุ๋ยอินทรีย์ กทม. เป็นปุ๋ยอินทรีย์แท้ 100 % ไม่มีการผสมดิน กรวด หรือ ทราย ซึ่งเราจะสังเกตได้จากน้ำหนักของปุ๋ยอินทรีย์ กทม. ว่ามีน้ำหนักเบา ฟู ซึ่งน้ำหนักเบาและฟู นั้นเป็นคุณสมบัติของปุ๋ยอินทรีย์แท้
 
2. มีธาตุอาหารครบ 13 ธาตุ ทั้งธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรอง
 
3. มีอินทรียวัตถุสูง ซึ่งอินทรียวัตถุของปุ๋ยอินทรีย์ กทม. นั้นมีอยู่ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ (อินทรียวัตถุคือหน่วยที่มีความสำคัญที่สุดในการจะตัดสินว่าปุ๋ยอินทรีย์ที่เกษตรกรใช้อยู่นั้นมีคุณภาพมากเพียงไร หากอินทรียวัตถุมีค่ามากแสดงว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพสูง หากอินทรียวัตถุในปุ๋ยมีน้อยนั้นแสดงว่าคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์ยี่ห้อนั้นๆมีคุณภาพที่ด้อยลงมาตามปริมาณของอินทรียวัตถุที่มีอยู่ในปุ๋ย)
 
4. มีความเป็นกลาง คือ มีค่า pH อยู่ประมาณ 7 ซึ่งการมีค่า pH อยู่ประมาณ 7 นั้นจะช่วยในการปรับปรุงดินที่เป็นกรดให้มีความเป็นกลางมากขึ้น
 
5. ใช้ระบบการหมักที่ได้มาตรฐาน และมีการควบคุมคุณภาพตลอดการหมัก (ดูในกระบวนการผลิต)
 
6. ราคาถูกกว่าปุ๋ยอินทรีย์ตามท้องตลาดทั่วไป และ หากคำนวณราคาของปุ๋ยอินทรีย์ กทม. กับ อินทรียวัตถุที่มีอยู่ในปุ๋ยนั้น จะเห็นได้ว่าปุ๋ยอินทรีย์ กทม. มีราคาที่ถูกกว่าปุ๋ยอินทรีย์ตามท้องตลาดอยู่เกินครึ่ง เนื่องจากอินทรียวัตถุของปุ๋ยอินทรีย์ กทม. มีมากกว่าปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไปอยู่มาก พร้อมกับราคาของปุ๋ยอินทรีย์ กทม. เองก็ถูกว่าราคาของปุ๋ยอินทรีย์ตามท้องตลาดทั่วไป จึงเป็นความโชคดีของเกษตรกรที่ได้มีโอกาสใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีอินทรีย์วัตถุสูงในราคาที่ไม่แพง
ผลวิเคราะห์ปุ๋ยอินทรีย์ กทม. มีค่าดังนี้
1. ค่า pH ของปุ๋ยอินทรีย์ กทม. อยู่ที่ ประมาณ 6 – 7.5
2. ค่าอินทรียวัตถุ (OM) ของปุ๋ยอินทรีย์ กทม. อยู่ที่ประมาณ 40-55 เปอร์เซ็นต์
3. ค่า C/N Ratio อยู่ที่ ต่ำกว่า 20/1 ในทุกครั้งการตรวจ
 
 
ค่า pH, ค่าอินทรียวัตถุ, และค่า C/N Ratio เป็นค่าหลักในการให้ดูว่าปุ๋ยอินทรีย์ที่เกษตรกรใช้อยู่นั้น
มีคุณภาพมากน้อยเพียงไร เหมาะกับราคาขายหรือไม่ ถ้าไม่มีค่าเหล่านี้
หรือมีแต่น้อยกว่าที่มาตรฐานกำหนดจะไม่ถือว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์แท้
 
ค่าที่ 1 คือค่า pH เป็นค่าบอกถึงความเป็นกรดเป็นด่างของปุ๋ยและดิน
• ดินที่มีค่า pH ต่ำกว่า 6 ถือว่าดินเป็นกรดและเริ่มจะส่งผลไม่ดีต่อต้นพืช
• หากดินเป็นกรดจัด pH อยู่ประมาณ 4 – 5 หรือต่ำกว่า 4 นั่นหมายความว่า โรคต่างๆ เช่น โรครากเน่าโคนเน่าที่
   เกิดจากเชื้อไฟธอปทอร่า อาจจะเกิดในพืชได้
• ปุ๋ยอินทรีย์ที่ดีจึงจะต้องมีค่า pH อยู่เป็นกลางคือประมาณ 7

ค่าที่ 2 คือค่า อินทรียวัตถุ (OM - Organic Matter)
• ค่าอินทรียวัตถุนั้นถือเป็นพระเอกหลักของปุ๋ยอินทรีย์ทุกชนิด
• อินทรียวัตถุในปุ๋ยอินทรีย์เปรียบเสมือนสารออกฤทธิ์ในยารักษาโรค
• ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพจะต้องมีอินทรียวัตถุมาก เพราะอินทรียวัตถุในปุ๋ย คือ อาหารของจุลินทรีย์ และเมื่อ
   จุลินทรีย์ได้รับสารอาหารมาก มันก็จะทำหน้าที่ของมันได้อย่างเต็มที่
• หน้าที่หลักของจุลินทรีย์ในดิน คือ
        1. ช่วยย่อยสลายอินทรียวัตถุต่างๆในดินให้เป็นฮิวมัส ซึ่งฮิวมัสเป็นอาหารหลักของพืชโดยตรง
        2. ช่วยชอนไชและปรับสภาพดินทำให้ดินร่วนซุย
        3. ขยายพันธุ์จุลินทรีย์ตัวดีให้มีในดินมากขึ้น
    หากปุ๋ยใดขาดซึ่งอินทรียวัตถุแล้วหรือมีอินทรียวัตถุในปริมาณที่น้อย นั่นก็หมายความว่า จุลินทรีย์จะมีอาหารทานน้อยและเมื่อจุลินทรีย์ได้รับอาหารน้อยก็จะทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ทั้ง 3 ได้อย่างเต็มที่ ผลลัพธ์คือความสมบูรณ์ของดินก็ไม่สมบูรณ์เต็มที่เหมือนกับดินที่มีอินทรียวัตถุสูง

ค่าที่ 3 คือค่า C/N Ratio ซึ่งมาจากการวัดอัตราส่วนระหว่าง คาร์บอน กับ ไนโตรเจนในปุ๋ย
    ค่า C/N Ratio เป็นค่าที่บอกถึงการหมักตัวที่สมบูรณ์ของปุ๋ยอินทรีย์ว่ามีการหมักตัวที่สมบูรณ์หรือไม่ หากปุ๋ยอินทรีย์มีการหมักตัวที่สมบูรณ์ ค่า C/N Ratio จะไม่เกิน 20 ต่อ 1 หาก ค่า C/N Ratio เกิน 20 ต่อ 1 นั่นหมายความว่าการหมักตัวของปุ๋ยอินทรีย์มีการหมักที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งถ้าเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่หมักไม่สมบูรณ์ ปุ๋ยที่เราใช้นั้นจะทำการย่อยสลายตัวเองต่อในดิน และการย่อยสลายตัวนั้นปุ๋ยจะต้องใช้ธาตุไนโตรเจนในการย่อยสลาย ดังนั้น ธาตุไนโตรเจนในดินจะถูกดูดมาใช้ในการย่อยสลายปุ๋ย และเป็นเหตุให้ต้นพืชขาดสารไนโตรเจน

 

ปุ๋ยอินทรีย์ กทม. มีสารอาหารทั้งหลักและรองครบถ้วนทั้ง 13 ธาตุ

ได้รับจากอากาศและน้ำ ได้รับจากดินและปุ๋ย
ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม
คาร์บอน, C
ไฮโดรเจน,
ออกซิเจน, H
 
ไนโตรเจน, N
ฟอสฟอรัส, P
โพแทสเซียม, K
แคลเซียม,
Ca แมกนีเซียม,
Mg กำมะถัน, S
เหล็ก, Fe
แมงกานิส, Mn
สังกะสี, Zn
ทองแดง, Cu
โมลิบดินั่ม, Mo
โบรอน, B
คลอรีน, Cl
 

    จากใบผลวิเคราะห์ธาตุอาหาร นักวิชาการได้สรุปเหตุผลที่ทำให้ผลผลิตของพืชทุกชนิดดีขึ้นมากหลังจากใช้ปุ๋ยอินทรีย์ กทม. ด้วยสาเหตุหลักๆ ดังนี้
    1. ปุ๋ยอินทรีย์ กทม. มีสารอินทรีย์วัตถุมากส่งผลโดยตรงต่อการปรับปรุงสภาพดิน ทำให้ดินร่วนซุย ง่ายต่อ
        การชอนไชของราก
    2. สารอาหารครบถ้วนทั้งธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรอง ทำให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่
    3. มีค่า pH เป็นกลาง ช่วยในการปรับดินที่มีสภาพเป็นกรดให้เป็นกลาง และเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
        ของต้นพืช
    4. มีการหมักตัวที่สมบูรณ์ทำให้ต้นพืชสามารถนำธาตุอาหารต่างๆ ในปุ๋ยไปใช้ได้ทันทีหลังจากใส่
        ปุ๋ยอินทรีย์ กทม.
 
ผลวิเคราะห์ปุ๋ยอินทรีย์ กทม. มีค่าดังนี้
1. ค่า pH ของปุ๋ยอินทรีย์ กทม. อยู่ที่ ประมาณ 6 – 7.5
2. ค่าอินทรียวัตถุ (OM) ของปุ๋ยอินทรีย์ กทม. อยู่ที่ประมาณ 40-55 เปอร์เซ็นต์
3. ค่า C/N Ratio อยู่ที่ ต่ำกว่า 20/1 ในทุกครั้งการตรวจ
 
 
ค่า pH, ค่าอินทรียวัตถุ, และค่า C/N Ratio เป็นค่าหลักในการให้ดูว่าปุ๋ยอินทรีย์ที่เกษตรกรใช้อยู่นั้น
มีคุณภาพมากน้อยเพียงไร เหมาะกับราคาขายหรือไม่ ถ้าไม่มีค่าเหล่านี้
หรือมีแต่น้อยกว่าที่มาตรฐานกำหนดจะไม่ถือว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์แท้
 
ค่าที่ 1 คือค่า pH เป็นค่าบอกถึงความเป็นกรดเป็นด่างของปุ๋ยและดิน
• ดินที่มีค่า pH ต่ำกว่า 6 ถือว่าดินเป็นกรดและเริ่มจะส่งผลไม่ดีต่อต้นพืช
• หากดินเป็นกรดจัด pH อยู่ประมาณ 4 – 5 หรือต่ำกว่า 4 นั่นหมายความว่า โรคต่างๆ เช่น โรครากเน่าโคนเน่าที่
   เกิดจากเชื้อไฟธอปทอร่า อาจจะเกิดในพืชได้
• ปุ๋ยอินทรีย์ที่ดีจึงจะต้องมีค่า pH อยู่เป็นกลางคือประมาณ 7

ค่าที่ 2 คือค่า อินทรียวัตถุ (OM - Organic Matter)
• ค่าอินทรียวัตถุนั้นถือเป็นพระเอกหลักของปุ๋ยอินทรีย์ทุกชนิด
• อินทรียวัตถุในปุ๋ยอินทรีย์เปรียบเสมือนสารออกฤทธิ์ในยารักษาโรค
• ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพจะต้องมีอินทรียวัตถุมาก เพราะอินทรียวัตถุในปุ๋ย คือ อาหารของจุลินทรีย์ และเมื่อ
   จุลินทรีย์ได้รับสารอาหารมาก มันก็จะทำหน้าที่ของมันได้อย่างเต็มที่
• หน้าที่หลักของจุลินทรีย์ในดิน คือ
        1. ช่วยย่อยสลายอินทรียวัตถุต่างๆในดินให้เป็นฮิวมัส ซึ่งฮิวมัสเป็นอาหารหลักของพืชโดยตรง
        2. ช่วยชอนไชและปรับสภาพดินทำให้ดินร่วนซุย
        3. ขยายพันธุ์จุลินทรีย์ตัวดีให้มีในดินมากขึ้น
    หากปุ๋ยใดขาดซึ่งอินทรียวัตถุแล้วหรือมีอินทรียวัตถุในปริมาณที่น้อย นั่นก็หมายความว่า จุลินทรีย์จะมีอาหารทานน้อยและเมื่อจุลินทรีย์ได้รับอาหารน้อยก็จะทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ทั้ง 3 ได้อย่างเต็มที่ ผลลัพธ์คือความสมบูรณ์ของดินก็ไม่สมบูรณ์เต็มที่เหมือนกับดินที่มีอินทรียวัตถุสูง

ค่าที่ 3 คือค่า C/N Ratio ซึ่งมาจากการวัดอัตราส่วนระหว่าง คาร์บอน กับ ไนโตรเจนในปุ๋ย
    ค่า C/N Ratio เป็นค่าที่บอกถึงการหมักตัวที่สมบูรณ์ของปุ๋ยอินทรีย์ว่ามีการหมักตัวที่สมบูรณ์หรือไม่ หากปุ๋ยอินทรีย์มีการหมักตัวที่สมบูรณ์ ค่า C/N Ratio จะไม่เกิน 20 ต่อ 1 หาก ค่า C/N Ratio เกิน 20 ต่อ 1 นั่นหมายความว่าการหมักตัวของปุ๋ยอินทรีย์มีการหมักที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งถ้าเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่หมักไม่สมบูรณ์ ปุ๋ยที่เราใช้นั้นจะทำการย่อยสลายตัวเองต่อในดิน และการย่อยสลายตัวนั้นปุ๋ยจะต้องใช้ธาตุไนโตรเจนในการย่อยสลาย ดังนั้น ธาตุไนโตรเจนในดินจะถูกดูดมาใช้ในการย่อยสลายปุ๋ย และเป็นเหตุให้ต้นพืชขาดสารไนโตรเจน

 

ปุ๋ยอินทรีย์ กทม. มีสารอาหารทั้งหลักและรองครบถ้วนทั้ง 13 ธาตุ

ได้รับจากอากาศและน้ำ ได้รับจากดินและปุ๋ย
ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม
คาร์บอน, C
ไฮโดรเจน,
ออกซิเจน, H
 
ไนโตรเจน, N
ฟอสฟอรัส, P
โพแทสเซียม, K
แคลเซียม,
Ca แมกนีเซียม,
Mg กำมะถัน, S
เหล็ก, Fe
แมงกานิส, Mn
สังกะสี, Zn
ทองแดง, Cu
โมลิบดินั่ม, Mo
โบรอน, B
คลอรีน, Cl
 

    จากใบผลวิเคราะห์ธาตุอาหาร นักวิชาการได้สรุปเหตุผลที่ทำให้ผลผลิตของพืชทุกชนิดดีขึ้นมากหลังจากใช้ปุ๋ยอินทรีย์ กทม. ด้วยสาเหตุหลักๆ ดังนี้
    1. ปุ๋ยอินทรีย์ กทม. มีสารอินทรีย์วัตถุมากส่งผลโดยตรงต่อการปรับปรุงสภาพดิน ทำให้ดินร่วนซุย ง่ายต่อ
        การชอนไชของราก
    2. สารอาหารครบถ้วนทั้งธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรอง ทำให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่
    3. มีค่า pH เป็นกลาง ช่วยในการปรับดินที่มีสภาพเป็นกรดให้เป็นกลาง และเหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
        ของต้นพืช
    4. มีการหมักตัวที่สมบูรณ์ทำให้ต้นพืชสามารถนำธาตุอาหารต่างๆ ในปุ๋ยไปใช้ได้ทันทีหลังจากใส่
        ปุ๋ยอินทรีย์ กทม.
 

ผู้แสดงความคิดเห็น พฤกษาเคมีภัณฑ์ (aeachara-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-06-01 15:08:28 IP : 125.27.106.32[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.