ReadyPlanet.com


ผลิตภัณฑ์ใหม่ประสิทธิภาพสูง สารเสริมฤทธิ์เคมี (สินค้าขายดี)
avatar
พิสิษฐ์


 

 

ที่มีโมเลกุลเล็กกว่าโพลิเมอร์ 100 เท่า (เห็นผลทันใจ)
 
ไมโคร บูสเตอร์ เป็นสารสกัดที่มีสารตั้งต้นอยู่ในตระกูลไคโตซานที่เป็นโพลิเมอร์ แต่จะมีโมเลกุลที่เล็กกว่าสารที่เป็นโพลิเมอร์ถึง 100 เท่า ใช้เป็นสารนำพาที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อกระตุ่นการทำงานของสารเคมีซึ่งสามารถใช้ร่วมกับเคมีต่างๆได้เพื่อเพิ่มฤทธิ์ของสารนั้นๆ เช่น เคมีกำจัดศัตรูพืช ฮอร์โมนพืช ยาคุม-ฆ่าหญ้า เป็นต้น  
 
คุณสมบัติที่เด่นชัดของสารสกัด
ไมโคร บูสเตอร์ นอกเหนือจากเป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพ ยังเป็นสารที่มีโมเลกุลเล็กกว่าสารที่เป็นโพลิเมอร์ กว่า 100 เท่า คุณสมบัติไกลเคียงกับนาโน มีความเหมาะสมกับขนาดของปากใบ ซึ่งเมื่อนำไปใช้ฉีดในพืชแล้วพืชสามารถนำไปใช้ได้ในทันที และใช้ได้อย่างเต็มทีจึงเห็นเร็ว
การเปรียบเทียบของขนาดโมเลกุล
üไมโคร บูสเตอร์ มีขนาดโมเลกุล 15,000 - 45,000 ดาลตัน
üสารโพลิเมอร์ทั่วไปมีขนาดโมเลกุลมากกว่า 1,500,000 ดาลตัน
(ต่างกัน กว่า 100 เท่า)
üขนาดของปากใบของพืชมีขนาด ประมาณ 40,000 ดาลตัน
(เท่ากับขนาดโมเลกุลไมโคร บูสเตอร์)
 
เนื่องจากไมโคร บูสเตอร์ มีสารตั้งต้นมาจากสารไคโตซาน
จึงมีคุณประโยชน์นอกเหนือจากเป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพดังนี้
 
1.      ไมโคร บูสเตอร์ เคลือบเมล็ดพันธุ์ ป้องกันเชื้อรา แบคทีเรีย อัตราการงอกของเมล็ด พันธุ์ 90%
2.      ไมโคร บูสเตอร์ ใช้ผสมปุ๋ยเกร็ด หรือฮอร์โมนน้ำ เพื่อกระตุ้นพืชให้กินปุ๋ยได้ดี ครบทั้งธาตุหลัก
ธาตุรอง ธาตุเสริม โดยปกติเวลาการใส่ปุ๋ยให้พืช 100 ส่วน พืชจะนำไปใช้ได้แค่ 20- 40 ส่วนเท่านั้น ผลผลิตไม่ดี เกษตรกรจึงต้องอัดปุ๋ยเพิ่ม 2-5 เท่า เพื่อให้พืชได้รับปุ๋ย 100 ส่วน ทำให้ต้นทุนปุ๋ยเพิ่มเป็น 2-5 เท่า
3.      ไม่ต้องใช้สารจับใบ เพราะไมโคร บูสเตอร์ มีประจุไฟฟ้าบวก และรูปากใบพืชมีประจุไฟฟ้าลบ ทำให้จับกันได้ดีโดยธรรมชาติ
4.      ไมโคร บูสเตอร์ เป็นสารธรรมชาติ เวลาฝนตกจะมีไนโตรเจนเยอะมาก (และมีประจุบวก) ในขณะที่รูปากใบมีประจุ ลบ พอพืชเจอแสงอาทิตย์ทำให้พืชปรุงอาหารเองได้
5.      ปรับสภาพดินให้ร่วนซุย และน้ำสะอาด หากใช้ไมโคร บูสเตอร์ จะทำให้ไม่ต้องซื้อจุลินทรีย์ที่จำหน่ายตามท้องตลาดเลย เช่น จุลินทรีย์ E.M
6.      ประหยัดยาฆ่าแมลง เชื้อรา โรคพืช ที่มีราคาแพง เพราะไมโคร บูสเตอร์ ช่วยเสริมฤทธิ์ของยาทุกชนิด พืชจะแข็งแรงมีภูมิต้านทานต่อโรค
7.      ใช้เป็นสารนำพาและเพิ่มประสิทธิภาพเคมีทุกชนิดได้ดีมาก เพราะเนื่องจากไมโคร บูสเตอร์ มีโมเลกุลที่เล็ก และมีคุณสมบัติในการนำพาสารเคมีโดยตรง
ไมโคร บูสเตอร์จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเกษตรกร ยุคใหม่   เมื่อมีการฉีดพ่นสารเคมี หรือสารชีวภาพ ใดๆก็ตาม ให้ผสมไมโคร บูสเตอร์เข้าไปด้วยทุกครั้ง เพื่อเป็นการเพิ่มพลังให้กับสารต่างๆ ที่ฉีดพ่น แต่ให้ลดปริมาณการใช้สารต่างๆ ลง 30 – 50 เปอร์เซ็นต์    จะมีผลทำให้ยืดระยะการฉีดพ่นออกไปอีกหลายวัน ปริมาณผลผลิตมากกว่าเดิม ทั้งๆที่ใช้ปุ๋ยและยาน้อยลง และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เร็วกว่าเดิม
เหตุผล ไมโคร บูสเตอร์ทำให้ลดปริมาณการใช้สารต่างๆ ลงถึง 30 – 50 %    
             เมื่อใช้ร่วมกับยาคุม-ยาฆ่าหญ้า   ไมโคร บูสเตอร์ไปช่วยให้ยาคุม-ยาฆ่าหญ้า แทรกซึมเข้าไปในผนังเซลของต้นหญ้าได้ดี ทำให้การฆ่า และคุมหญ้ามีประสิทธิภาพมากขึ้นและนานวัน เพราะซึมถึงรากหญ้า และช่วยทำให้ต้นข้าวไม่อาน
             เมื่อใช้ร่วมกับยาฆ่าแมลง   ไมโคร บูสเตอร์ช่วยพาโมเลกุลของยาฆ่าแมลง ซึมเข้าไปทุกอนูของต้นพืช ตัวแมลง และไข่ของแมลงจึงไม่เพียงแต่ฆ่าแมลงในวันที่ฉีดพ่นเท่านั้น แต่เป็นการฆ่าทุกๆวัน หลังจากฉีดพ่นไปแล้ว ซึ่งไมโคร บูสเตอร์สามารถพาตัวยาฆ่าเกาะติดใบพืชได้นานวัน ซึ่งนานกว่าระยะฟักตัวของไข่แมลงทุกชนิดในโลก   จึงช่วยลดการระบาดของแมลงได้อย่างเฉียบพลัน
            เมื่อใช้ร่วมกับฮอร์โมนพืชทุกชนิดผสม ไมโคร บูสเตอร์ช่วยเร่งให้พืชสร้างฮอร์โมนโดยวิธีธรรมชาติ   ช่วยจับโมเลกุลของน้ำจากอากาศมาเป็นอาหารทางใบได้ดีเยี่ยม จึงมีผลทำให้พืชแตกราก แตกยอดอ่อน ผลิดอก ออกช่อ ผลดกไม่หลุดร่วงง่าย  
             เมื่อใช้ร่วมกับปุ๋ย หรือสารปรับปรุงดิน การแทรกซึมของไมโคร บูสเตอร์ทำให้ซากพืชซากสัตว์ หรือที่เรียกว่าอินทรีวัตถุในดิน ย่อยสลายกลายเป็นธาตุอาหาร ที่พืชใช้ดำรงชีพ ได้รวดเร็ว จึงเอื้อให้ปุ๋ยที่ผสมอยู่ด้วยทำงานได้ดีขึ้น
เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการกำจัดศัตรูพืช ใส่ไมโคร บูสเตอร์ด้วยทุกครั้ง เพื่อช่วยเร่งการทำงานของสารเคมีต่าง ๆเช่นกำจัดเพลี้ย และแมลงไรแดง เสี้ยนดิน เพลี้ยทุกชนิด และยังช่วยให้พืชที่ถูกพ่นยาแรง ไม่ชงักงัน และพื้นตัวได้เร็วทันที ไม่ว่าพืชชนิดใด ถ้าใช้ตั้งแต่เริ่มปลูก เรื่อยไปจนได้ผลผลิต รับรองได้ผล 100 %   ยกเว้นเฉพาะบางพื้นที่ดินเสื่อมสภาพมานาน เมื่อใช้ถึงคราวที่สอง รับรองได้ผล 100 %   เช่นกัน สินค้าประกันคุณภาพ 080-5550226 พิสิษฐ์
 
 
สรุปได้ดังนี้
1.      เสริมฤทธิ์ยาเคมีทุกประเภทเช่น ฆ่าแมลง เชื้อรา โรคพืช 100% (อ่านข้อ 1, 7)
2.      ประหยัดปุ๋ยมากกว่า 50% (อ่านข้อ 3, 5)
3.      ประหยัดสารจับใบ 100% (อ่านข้อ 4)
4.      ประหยัดเงินต้นทุนได้มากกว่า
5.      ดูดซึมเข้าใบพืชเร็ว และไร้สารพิษ
6.      หยุดการระบาดของเชื้อราในดินและใบพืช
7.      ทำให้วัตถุในดินกลายเป็นปุ๋ยอย่างรวดเร็ว
8.      เพิ่มโพลงอากาศในดิน และเพิ่มออกซิเจนในน้ำ       อัตราการใช้ 10-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
 
ราคาขายส่งช่วงแนะนำ 90 บาท/ลิตร ไม่รวมขวดบรรจุภัณฑ์
(ค่าขนส่งคิดตามจริง หรือดูจากจำนวนการส่ง)
                                  080-5550226
นอกเหนือจากไมโคร บูสเตอร์ทางเรามีบริการรับผลิตสารสกัดจากไคโตซานโมเลกุลเล็กกว่า สูตรน้ำในราคาส่งสำหรับร้านค้าเคมีเกษตรหรือร้านขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยมีบริการจัดส่งให้กับร้านค้าทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดในราคายุติธรรม
ราคาจำหน่ายต่อลิตรโทรสอบถามได้ครับ 080-5550226 พิสิษฐ์
รับประกันคุณภาพ ราคา 90 บาท/ลิตร ไม่รวมบรรจุภัณฑ์
 
 
 


ผู้ตั้งกระทู้ พิสิษฐ์ (pphisit_r-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2010-05-27 20:13:51 IP : 124.121.176.247


[1]

ความคิดเห็นที่ 3 (3351302)
avatar
starsunhero

ใช้ดีจริงๆนะ ใช้แล้ว ประทับใจ ขายแล้วสบายใจ ลูกค้าซื้อซ้ำ 100 %

-หมื่น โฆษณา ไม่เท่าท้าพิสูจน์ กับปุ๋ยอินทรีย์น้ำซุปเปอร์ซันฮีโร่+ซันไคโตซาน(คู่ซี้ปลดหนี้เกษตรกรไทย) ที่เป็นทั้งปุ๋ย ยา ฮอร์โมน ปลอดสารพิษ 100% เห็นผลเร็วทันใจ เร่งต้น เร่งดอก เร่งใบ ระเบิดหัว ระเบิดรวง ป้องกันเพลี้ย แมลง กำจัดหอยเชอรี่ กำจัดเชื้อรา แก้ปัญหาดินเสื่อม เพิ่มผลผลิต 2-4 เท่า ปุ๋ยน้ำซันฮีโร่ เป็น ผลิตภัณฑ์หนึ่งเดียวในโลก ที่กล้ารับประกันผลคืนเงิน ราคา 440 บาท ใช้ได้ 10 ไร่

7 วันเห็นผล ปลอดภัย ไม่แพง...

ชมผลงานของเราคลิก!!!

ผู้แสดงความคิดเห็น starsunhero (starsunhero-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-07-11 21:34:00 IP : 101.51.103.187


ความคิดเห็นที่ 2 (2110554)
avatar
พี่ตุ๋ย

                      สวัสดีครับคุณพิสิษฐ์

                                 ส่งรายระเอียดที่e-mail:akarapisit@hotmail.co.th

 

                                                                                 

ผู้แสดงความคิดเห็น พี่ตุ๋ย (akarapisit-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2010-09-19 13:11:37 IP : 112.142.103.117


ความคิดเห็นที่ 1 (2068717)
avatar
พิสิษฐ์

ขอโทษครับลงราคาผิด ขอแก้ไขราคาครับ

ราคาขายส่งไมโคร บูสเตอร์ช่วงแนะนำ 100 บาท/ลิตร ไม่รวมขวดบรรจุภัณฑ์
(ค่าขนส่งคิดตามจริง หรือดูจากจำนวนการส่ง)
                                                080-5550226
นอกเหนือจากไมโคร บูสเตอร์ทางเรามีบริการรับผลิตสารสกัดจากไคโตซานโมเลกุลเล็กกว่า สูตรน้ำในราคาส่งสำหรับร้านค้าเคมีเกษตรหรือร้านขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยมีบริการจัดส่งให้กับร้านค้าทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดในราคายุติธรรม
ราคาจำหน่ายต่อลิตรโทรสอบถามได้ครับ 080-5550226 พิสิษฐ์
รับประกันคุณภาพ ราคา 80 บาท/ลิตร ไม่รวมบรรจุภัณฑ์
ผู้แสดงความคิดเห็น พิสิษฐ์ (pphisit_r-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-05-27 20:18:47 IP : 124.122.20.188[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.