ReadyPlanet.com


เพิ่มผผลผลิต พิชิตดินกรด ลดต้นทุนการผลิต ป้องกันโรคพืช ฟื้นฟูธรมชาติ ต้อง "ปุ๋ยอินทรีย์ กทม&quo
avatar
ร้านพฤกษาเคมีภัณฑ์


ทำไมต้องปุ๋ยอินทรีย์ กทม.
ทำไมเราจึงแนะนำปุ๋ยอินทรีย์ กทม. ว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

1. ปุ๋ยอินทรีย์ กทม. เป็นปุ๋ยอินทรีย์แท้ 100 % ไม่มีการผสมดิน กรวด หรือ ทราย ซึ่งเราจะสังเกตได้จากน้ำหนักของปุ๋ยอินทรีย์ กทม. ว่ามีน้ำหนักเบา ฟู ซึ่งน้ำหนักเบาและฟู นั้นเป็นคุณสมบัติของปุ๋ยอินทรีย์แท้
2. มีธาตุอาหารครบ 13 ธาตุ ทั้งธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรอง
3. มีอินทรียวัตถุสูง ซึ่งอินทรียวัตถุของปุ๋ยอินทรีย์ กทม. นั้นมีอยู่ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ (อินทรียวัตถุคือหน่วยที่มีความสำคัญที่สุดในการจะตัดสินว่าปุ๋ยอินทรีย์ที่เกษตรกรใช้อยู่นั้นมีคุณภาพมากเพียงไร หากอินทรียวัตถุมีค่ามากแสดงว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพสูง หากอินทรียวัตถุในปุ๋ยมีน้อยนั้นแสดงว่าคุณภาพของปุ๋ยอินทรีย์ยี่ห้อนั้นๆมีคุณภาพที่ด้อยลงมาตามปริมาณของอินทรียวัตถุที่มีอยู่ในปุ๋ย)

4. มีความเป็นกลาง คือ มีค่า pH อยู่ประมาณ 7 ซึ่งการมีค่า pH อยู่ประมาณ 7 นั้นจะช่วยในการปรับปรุงดินที่เป็นกรดให้มีความเป็นกลางมากขึ้น
5. ใช้ระบบการหมักที่ได้มาตรฐาน และมีการควบคุมคุณภาพตลอดการหมัก (ดูในกระบวนการผลิต)
6. ราคาถูกกว่าปุ๋ยอินทรีย์ตามท้องตลาดทั่วไป และ หากคำนวณราคาของปุ๋ยอินทรีย์ กทม. กับ อินทรียวัตถุที่มีอยู่ในปุ๋ยนั้น จะเห็นได้ว่าปุ๋ยอินทรีย์ กทม. มีราคาที่ถูกกว่าปุ๋ยอินทรีย์ตามท้องตลาดอยู่เกินครึ่ง เนื่องจากอินทรียวัตถุของปุ๋ยอินทรีย์ กทม. มีมากกว่าปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไปอยู่มาก พร้อมกับราคาของปุ๋ยอินทรีย์ กทม. เองก็ถูกว่าราคาของปุ๋ยอินทรีย์ตามท้องตลาดทั่วไป จึงเป็นความโชคดีของเกษตรกรที่ได้มีโอกาสใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีอินทรีย์วัตถุสูงในราคาที่ไม่แพง

ผลวิเคราะห์ปุ๋ยอินทรีย์ กทม. มีค่าดังนี้
1. ค่า pH ของปุ๋ยอินทรีย์ กทม. อยู่ที่ ประมาณ 6 – 7.5
2. ค่าอินทรียวัตถุ (OM) ของปุ๋ยอินทรีย์ กทม. อยู่ที่ประมาณ 40-55 เปอร์เซ็นต์
3. ค่า C/N Ratio อยู่ที่ ต่ำกว่า 20/1 ในทุกครั้งการตรวจค่า pH, ค่าอินทรียวัตถุ, และค่า C/N Ratio เป็นค่าหลักในการให้ดูว่าปุ๋ยอินทรีย์ที่เกษตรกรใช้อยู่นั้น
มีคุณภาพมากน้อยเพียงไร เหมาะกับราคาขายหรือไม่ ถ้าไม่มีค่าเหล่านี้
หรือมีแต่น้อยกว่าที่มาตรฐานกำหนดจะไม่ถือว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์แท้


ค่าที่ 1 คือค่า pH เป็นค่าบอกถึงความเป็นกรดเป็นด่างของปุ๋ยและดิน
• ดินที่มีค่า pH ต่ำกว่า 6 ถือว่าดินเป็นกรดและเริ่มจะส่งผลไม่ดีต่อต้นพืช
• หากดินเป็นกรดจัด pH อยู่ประมาณ 4 – 5 หรือต่ำกว่า 4 นั่นหมายความว่า โรคต่างๆ เช่น โรครากเน่าโคนเน่าที่
เกิดจากเชื้อไฟธอปทอร่า อาจจะเกิดในพืชได้
• ปุ๋ยอินทรีย์ที่ดีจึงจะต้องมีค่า pH อยู่เป็นกลางคือประมาณ 7

ค่าที่ 2 คือค่า อินทรียวัตถุ (OM - Organic Matter)
• ค่าอินทรียวัตถุนั้นถือเป็นพระเอกหลักของปุ๋ยอินทรีย์ทุกชนิด
• อินทรียวัตถุในปุ๋ยอินทรีย์เปรียบเสมือนสารออกฤทธิ์ในยารักษาโรค
• ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพจะต้องมีอินทรียวัตถุมาก เพราะอินทรียวัตถุในปุ๋ย คือ อาหารของจุลินทรีย์ และเมื่อ
จุลินทรีย์ได้รับสารอาหารมาก มันก็จะทำหน้าที่ของมันได้อย่างเต็มที่
• หน้าที่หลักของจุลินทรีย์ในดิน คือ
1. ช่วยย่อยสลายอินทรียวัตถุต่างๆในดินให้เป็นฮิวมัส ซึ่งฮิวมัสเป็นอาหารหลักของพืชโดยตรง
2. ช่วยชอนไชและปรับสภาพดินทำให้ดินร่วนซุย
3. ขยายพันธุ์จุลินทรีย์ตัวดีให้มีในดินมากขึ้น
หากปุ๋ยใดขาดซึ่งอินทรียวัตถุแล้วหรือมีอินทรียวัตถุในปริมาณที่น้อย นั่นก็หมายความว่า จุลินทรีย์จะมีอาหารทานน้อยและเมื่อจุลินทรีย์ได้รับอาหารน้อยก็จะทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ทั้ง 3 ได้อย่างเต็มที่ ผลลัพธ์คือความสมบูรณ์ของดินก็ไม่สมบูรณ์เต็มที่เหมือนกับดินที่มีอินทรียวัตถุสูง

ค่าที่ 3 คือค่า C/N Ratio ซึ่งมาจากการวัดอัตราส่วนระหว่าง คาร์บอน กับ ไนโตรเจนในปุ๋ย
ค่า C/N Ratio เป็นค่าที่บอกถึงการหมักตัวที่สมบูรณ์ของปุ๋ยอินทรีย์ว่ามีการหมักตัวที่สมบูรณ์หรือไม่ หากปุ๋ยอินทรีย์มีการหมักตัวที่สมบูรณ์ ค่า C/N Ratio จะไม่เกิน 20 ต่อ 1 หาก ค่า C/N Ratio เกิน 20 ต่อ 1 นั่นหมายความว่าการหมักตัวของปุ๋ยอินทรีย์มีการหมักที่ไม่สมบูรณ์ ซึ่งถ้าเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่หมักไม่สมบูรณ์ ปุ๋ยที่เราใช้นั้นจะทำการย่อยสลายตัวเองต่อในดิน และการย่อยสลายตัวนั้นปุ๋ยจะต้องใช้ธาตุไนโตรเจนในการย่อยสลาย ดังนั้น ธาตุไนโตรเจนในดินจะถูกดูดมาใช้ในการย่อยสลายปุ๋ย และเป็นเหตุให้ต้นพืชขาดสารไนโตรเจน

** สนใจอยากเป็นตัวแทนจำหน่าย ติดต่อ

เอ๋ 087-978-7413  จัดส่งทั่วประเทศผู้ตั้งกระทู้ ร้านพฤกษาเคมีภัณฑ์ (aeachara-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2010-03-29 20:45:04 IP : 203.155.224.179


[1]

ความคิดเห็นที่ 3 (2051198)
avatar
ร้านพฤกษาเคมีภัณฑ์

 

www.puibkk.com

ผู้แสดงความคิดเห็น ร้านพฤกษาเคมีภัณฑ์ วันที่ตอบ 2010-03-31 16:44:03 IP : 125.27.14.227


ความคิดเห็นที่ 2 (2050855)
avatar
ร้านพฤกษาเคมีภัณฑ์

ปุ๋ยอินทรีย์ กทม. เป็นปุ๋ยอินทรีย์แท้ๆ ไม่มี ดิน ขี้เลื่อย กากมะพร้าวหรือ อื่นเจือปน ในถุงบรรจุจะเป็นเนื้อปุ๋ยเต็มปริมาณ และเหมาะสมครอบคลุมกับพืชทุกประเภท เช่นพืชไร่ พืชสวน ไม้ดอก และไม้ประดับ เป็นต้น

ปริมาณการให้ปุ๋ยอินทรีย์ กทม. คร่าวๆ ดังนี้
ต้นไม้ใหญ่ ดูระยะทรงพุ่มของต้น กะโดยประมาณว่า ปุ๋ยอินทรีย์ กทม. 1 กิโลกรัม ต่อ ทรงพุ่มรัศมี 1 เมตร ถ้าทรงพุ่มของต้นน้อยกว่า หรือ มากกว่านี้ ก็เพิ่ม หรือ ลด ตามสัดส่วนไป โดยโรยตั้งแต่โคนต้นถึงชายพุ่ม ก็จะทำให้ครอบคลุมรากของต้นนั้นๆ ด้วย
นาข้าว หว่านได้ทุกช่วงอายุ ประมาณ 80-120 กิโลกรัม ต่อไร่
พืชไร่ทั่วไป เช่น ข้าวโพด สัปรด ฯลฯ หว่านรอบต้น ประมาณ ต้นละ 1- 2 กิโลกรัม
พืชสวน เช่น มังคุด ทุเรียน มะนาว ส้ม ลำใย ฯลฯ หลังเก็บเกี่ยว แต่งกิ่งแล้ว โรยรอบต้น ตั้งแต่โคนต้นถึงชายพุ่ม สัดส่วนเหมือนต้นไม้ใหญ่
ต้นยางพารา ควรให้เป็น 2 ช่วง คือ ช่วงต้นฝน กับ ช่วงปลายฝน ประมาณ ต้นละ 2-3 กิโลกรัม
ไม้ดอก และ ไม้ประดับ ทั่วไป ให้โรยทั่วๆ โคนต้น 1 ครั้ง ต่อ เดือน ดังนี้
กระถางไม่เกิน 12 นิ้ว โรยปุ๋ยอินทรีย์ กทม. 1- 2 กำมือ
กระถาง 12 นิ้ว ถึง 20 นิ้ว โรยปุ๋ยอินทรีย์ กทม. 3-4 กำมือ
ถึง 20 นิ้วขึ้นไป โรยปุ๋ยอินทรีย์ กทม. 5-6 กำมือ

ปุ๋ยอินทรีย์ กทม. เป็นปุ๋ยหมัก ที่เกิดจากการสลายตัวของเศษอาหารที่เก็บมาจากตามบ้านเรือนในเขต กทม. โดยมีวัตถุดิบเป็น พืช ผัก ผลไม้ และ เนื้อสัตว์ต่างๆ เป็นหลัก ที่นำเข้าขบวนการผลิตที่มีการควบคุมคุณภาพในการหมัก และใช้จุลินทรีย์ชนิดต่างๆ ซึ่งทำให้ได้สารอินทรีย์ที่เรียกกันว่า “ฮิวมัส”
“ฮิวมัส” เป็นสิ่งที่สำคัญมากในดิน เพราะเป็นแหล่งให้อาหาร และแร่ธาตุต่างๆ แก่พืช นอกจากนี้ยังช่วยอุ้มน้ำเก็บไว้ในดิน ลดจำนวนและปริมาณการให้น้ำลง ดินจะทนแล้งได้นานขึ้น และดูดแร่ธาตุอาหารส่วนเกินเก็บไว้ให้พืชพร้อมใช้ในระยะยาว
“ฮิวมัส” ยังเป็นสิ่งที่ทำให้ดินคืนสภาพที่ดี สมบรูณ์ เหมาะสมต่อการเป็นอยู่ของพืช ปรับค่ากรด/ด่างใน
ดินให้เป็นกลาง เนื้อดินจะแตกตัวเป็นอนุภาค และจับกลุ่มกันเป็นเม็ดดินทรงกลม ทำให้ดินโปร่งและร่วนซุย พืชแทงรากได้ง่ายขึ้น หาอาหารได้มากขึ้น
เมื่อดินได้ปรับสภาพดีขึ้น เหมาะแก่ความเป็นอยู่ของพืชต่างๆ มีธาตุอาหารหลัก อาหารรอง และ อาหารเสริม ครบตามที่พืชต้องการ จะทำให้พืชสมบรูณ์ แข็งแรง พร้อมที่จะแตกดอก ออกผล ได้ตรงกับสายพันธุ์เดิม รวมทั้งจะเป็นภูมิต้านทานโรค และ แมลงศัตรูพืชได้ดีขึ้นอีกด้วย
การให้ ปุ๋ยอินทรีย์ กทม. ในปริมาณที่พอเหมาะต่อพืชเพียงเดือนละ 1 ครั้ง ก็เพียงพอ ที่จะทำให้พืชสมบรูณ์แข็งแรงตลอดเวลา ถึงแม้ว่าธาตุอาหารต่างๆ จะมีสัดส่วนที่น้อยกว่าปุ๋ยเคมีมาก แต่มีครบทุกธาตุและจะคลายตัวจากดินให้พืชได้นำไปใช้ทีละน้อยๆ แต่จะได้ตลอดเวลาและนานกว่าปุ๋ยเคมี แต่อาจจะเสริมปุ๋ยเคมีเพียงเล็กน้อยในระยะ 6 เดือนต่อครั้งก็ได้.

ปุ๋ยอินทรีย์ กทม. ไม่มีเคมีผสม ปลอดภัยต่อคน พืช และสัตว์เลี้ยง

ผู้แสดงความคิดเห็น ร้านพฤกษาเคมีภัณฑ์ วันที่ตอบ 2010-03-30 16:32:58 IP : 125.27.67.240


ความคิดเห็นที่ 1 (2050562)
avatar
ร้านพฤกษาเคมีภัณฑ์

 

แวะเข้ามาชมสินค้าได้ที่

http://www.siamonlineshop.com/market/shop.asp?id=18633

ผู้แสดงความคิดเห็น ร้านพฤกษาเคมีภัณฑ์ (aeachara-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-03-29 20:59:13 IP : 203.155.224.179[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.