ReadyPlanet.com


ปุ๋ยเคมี 5นางฟ้าทรงฉัตร ซื้อปุ๊บแถมฟรี 15 กระสอบ วันนี้ถึง 30/11/2555 คลิ๊กที่นี่!!
avatar
ราคาปุ๋ยเคมี บจก.เอกสุพรรณ ปี 2555


user image

ปุ๋ยตราบัวทิพย์,ปุ๋ยตราหัววัวคันไถ,ปุ๋ยไข่มุก,ปุ๋ยตราเรือใบไวกิ้ง,ปุ๋ยปูแดง,ปุ๋ยตราหัวไก่,ปุ๋ยตราชาวไร่,ปุ๋ยตรากระต่าย,ปุ๋ยตรากระรอก,ทอชตราคบเพลิง,ปุ๋ยตราค้างคาว,ปุ๋ยตราดอกบัว,ปุ๋ยตราทีพีไอ,ปุ๋ยตรานกอินทรีคู่,ปุ๋ยตราภูเขาทอง,ปุ๋ยตราม้าบิน,ปุ๋ยตรารุ่งอรุณ,นางฟ้า,ปุ๋ยนางฟ้า,5นางฟ้า,ทรงฉัตร

ราคาปุ๋ยเคมีสูตร 30-0-0 ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร ราคาเริ่มต้นที่ 500 - 550 บาท (ข้าว,อ้อย,มัน,ยางพารา,พืชไร่ราคาปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร ราคาเริ่มต้นที่ 620 - 670 บาท (ข้าวนาดินทราย,ยางพารา,อ้อยราคาปุ๋ยเคมีสูตร 16-8-8 ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร ราคาเริ่มต้นที่ 520 - 570 บาท (ข้าว,อ้อย,ยางพาราเล็ก,พืชผักราคาปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร ราคาเริ่มต้นที่ 600 - 650 บาท (ข้าวนาดินเหนียว,ข้าวโพด,ผัก) ราคาปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร ราคาเริ่มต้นที่ 690 - 740 บาท (พืชผัก,ยาง,ผลไม้,ปาล์ม,ข้าว,อ้อยราคาปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18 ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร ราคาเริ่มต้นที่ 680 - 730 บาท (เร่งน้ำยาง,ระเบิดหัวมัน,ข้าวราคาปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24 ตรา 5นางฟ้าทรงฉัตร ราคาเริ่มต้นที่ 995 - 1050 บาท (ปาล์มน้ำมัน,ยาง,มันสำปะหลังราคาปุ๋ยเคมีสูตร 20-10-12 ตรา 5 นางฟ้าฯ สำหรับยางพาราเล็ก ราคาเริ่มต้นที่ 720 - 770 บาท (ยางพาราปลูกใหม่,ยาง 1-6 ปีราคาปุ๋ยเคมีสูตร 20-8-20 ตรา 5 นางฟ้าฯ สำหรับยางพาราใหญ่ ราคาเริ่มต้นที่ 800 -850 บาท (เร่งน้ำยางยางใหญ่อายุ 7 ปีขึ้นไปหมดเขต 15 ม.ค.ศกนี้

ปุ๋ย 8-24-24 ปุ๋ย 16-8-8 ปุ๋ย 30-0-0 ปุ๋ย 16-20-0 ปุ๋ยตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร 15-15-15 ปุ๋ยเคมี 5 นางฟ้าทรงฉัตร 16-8-8 ปุ๋ยเคมีตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร 15-7-18 ปุ๋ยยางใหญ่ 20-10-12

ราคาปุ๋ยเคมีสูตร 30-0-0       ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร               ราคาเริ่มต้นที่ 560 - 690 บาท  (ข้าว,อ้อย,มัน,ยางพารา,พืชไร่)

ราคาปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8    ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร                ราคาเริ่มต้นที่ 670 - 790 บาท  (ข้าวนาดินทราย,ยางพารา,อ้อย)

ราคาปุ๋ยเคมีสูตร 16-8-8      ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร                ราคาเริ่มต้นที่ 550 - 680 บาท  (ข้าว,อ้อย,ยางพาราเล็ก,พืชผัก)

ราคาปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0    ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร                ราคาเริ่มต้นที่ 650 - 780 บาท  (ข้าวนาดินเหนียว,ข้าวโพด,ผัก)

ราคาปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร                ราคาเริ่มต้นที่ 740 - 870 บาท  (พืชผัก,ยาง,ผลไม้,ปาล์ม,ข้าว,อ้อย)

ราคาปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18    ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร                ราคาเริ่มต้นที่ 690 - 720 บาท  (เร่งน้ำยาง,ระเบิดหัวมัน,ข้าว)

ราคาปุ๋ยเคมีสูตร  8-24-24   ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร                ราคาเริ่มต้นที่ 995 - 1050 บาท  (ปาล์มน้ำมัน,ยาง,มันสำปะหลัง)

ราคาปุ๋ยเคมีสูตร  20-10-12   ตรา 5 นางฟ้าฯ สำหรับยางพาราเล็ก     ราคาเริ่มต้นที่ 750 - 780 บาท  (ยางพาราปลูกใหม่,ยาง 1-6 ปี)

 ราคาปุ๋ยเคมีสูตร  20-8-20     ตรา 5 นางฟ้าฯ สำหรับยางพาราใหญ่   ราคาเริ่มต้นที่ 800 - 830 บาท  (เร่งน้ำยางยางใหญ่อายุ 7 ปีขึ้นไป)

สารปรับปรุงสภาพดิน|ฟิลเลอร์ขาว|ฟิลเลอร์สี(เขียว,แดง,เหลือง)                  ราคา  200 - 250 บาท

ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดเม็ดคัดพิเศษ เกรดเอ   สูตร 12-4-4 ตรา 5 นางฟ้าฯ     (นาข้าว,ยางเล็ก,ผลไม้)   ราคา   600 บาท

ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดเม็ดคัดพิเศษ เกรดเอ   สูตร 9-3-9   ตรา 5 นางฟ้าฯ   (ยางพารา,อ้อย,มันสำปะหลังราคา  600 บาท

ราคาแม่ปุ๋ยแดฟสีเหลืองตราพลอยเกษตร สูตร 18-46-0         ราคา  1,200 บาท    (เกรดเอ)

ราคาแม่ปุ๋ยแดฟสีเหลืองตรากระต่าย สูตร 18-46-0                ราคา  1,200 บาท    (เกรดเอ)

ราคาแม่ปุ๋ยเคมีมอฟสีแดงตราพลอยเกษตร สูตร 0-0-60         ราคา   1,040    บาท  (เพิ่มความหวาน,เพิ่มน้ำหนัก)

ราคาแม่ปุ๋ยเคมีมอฟสีชมพูตราดาวรุ่ง (เรือใบสูตร 0-0-60     ราคา   1,040    บาท  (เพิ่มความหวาน,เพิ่มน้ำหนัก)

ราคาแม่ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตตรากระต่ายสูตร 21-0-0         ราคา    590   บาท  (เขียวทน เขียวนาน,รองพื้น)   

ราคาแม่ปุ๋ยเคมีตรากระต่าย สูตร 46-0-0                               ราคา  825 บาท (สั่งครบ 32 ตัน ส่งฟรี!!)

ราคาแม่ปุ๋ยยูเรียตราม้าบิน สูตร   46-0-0                               ราคา  815 บาท (สั่งครบ 32 ตัน ส่งฟรี!!)

ราคาแม่ปุ๋ยยูเรียตรายาร่า yara เรือใบ สูตร   46-0-0             ราคา  825 บาท (สั่งครบ 32 ตัน ส่งฟรี!!)

ราคาปุ๋ยวันนี้ 16/2/56
ดาวรุ่ง 15-15-15 กระสอบละ 880 บาท
ดาวรุ่ง 25-5-5 กระสอบละ 880 บาท
เรือใบยารา 14-14-21 กระสอบละ 1060 บาท
เรือใบยารา 15-15-15 กระสอบละ 1040 บาท
เรือใบยารา 25-7-7 กระสอบละ 1030 บาท
เรือใบยารา (ใส)46-0-0 กระสอบละ 850 บาท
เรือใบยารา 15-0-0 กระสอบละ 900 บาท 
เรือใบซุปเปอร์โนวา 8-24-24 กระสอบละ 1200 บาท
เรือใบซุปเปอร์โนวา กระสอบละ 1040 บาท
เรือใบซุปเปอร์โนวา 25-7-7 กระสอบละ 990 บาท
เรือใบซุปเปอร์โนวา 16-20-0 กระสอบละ 830 บาท
เรือใบซุปเปอร์โนวา 16-16-16 กระสอบละ 1050 บาท
กระต่าย (ใส)46-0-0 กระสอบละ 850 บาท 
กระต่าย (โฟม)46-0-0 กระสอบละ 830 บาท
blockquote{ border:1px solid #d3d3d3; padding: 5px; }
[1]

ความคิดเห็นที่ 4 (4100072)
avatar
ราคาปุ๋ยเคมีทุกสูตร ปี 2561
image

 ปุ๋ยราคาส่ง สำหรับร้านค้าตัวแทนจำหน่าย ตั้งแต่ 15 ตัน ขึ้นไป

เปิดร้านใหม่ วันนี้ แถมทอง 1 บาท* TEL:  061-6564877, 035-440248  LINE:  0938865448

ราคาปุ๋ยเคมีสูตร 30-0-0       ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร               
ราคาเริ่มต้นที่ 420 - 520 บาท
  (ข้าว,อ้อย,มัน,ยางพารา,พืชไร่)

ราคาปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8    ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร                
ราคาเริ่มต้นที่ 520- 620บาท
  (ข้าวนาดินทราย,ยางพารา,อ้อย)

ราคาปุ๋ยเคมีสูตร 16-8-8      ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร                
ราคาเริ่มต้นที่ 420- 520 บาท  (ข้าว,อ้อย,ยางพาราเล็ก,พืชผัก)

ราคาปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0    ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร                
ราคาเริ่มต้นที่ 500- 620 บาท  (ข้าวนาดินเหนียว,ข้าวโพด,ผัก)

ราคาปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร                
ราคาเริ่มต้นที่ 550- 650 บาท  (พืชผัก,ยาง,ผลไม้,ปาล์ม,ข้าว,อ้อย)

ราคาปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18    ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร                
ราคาเริ่มต้นที่ 520- 620 บาท  (ยางเปิดกรีด,ระเบิดหัวมัน,ข้าว,อ้อย ปาล์ม)

ราคาปุ๋ยเคมีสูตร  8-24-24   ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร                
ราคาเริ่มต้นที่ 700- 800 บาท  (ปาล์มน้ำมัน,ยาง,มันสำปะหลัง)

ราคาปุ๋ยเคมีสูตร  20-10-12   ตรา 5 นางฟ้าฯ สำหรับยางพาราเล็ก     
ราคาเริ่มต้นที่ 570- 670 บาท  (ยางพาราปลูกใหม่,ยาง 1-6 ปี)

 ราคาปุ๋ยเคมีสูตร  20-8-20     ตรา 5 นางฟ้าฯ สำหรับยางพาราใหญ่   
ราคาเริ่มต้นที่ 590-  690 บาท  (เร่งน้ำยางยางใหญ่อายุ 7 ปีขึ้นไป)

ราคาปุ๋ยเคมีสูตร  15-5-35   ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร                
ราคาเริ่มต้นที่ 690- 1050 บาท  (ปาล์มน้ำมัน,ยาง,มันสำปะหลัง ,อ้อย)

ราคาปุ๋ยเคมีสูตร  13-13-21   ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร                
ราคาเริ่มต้นที่ 550- 650 บาท  (ปาล์มน้ำมัน,ยาง,มันสำปะหลัง และผลไม้ต่างๆ)

ราคาปุ๋ยเคมีสูตร 25-7-7   ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร                
ราคาเริ่มต้นที่ 430- 530 บาท  (ข้าว,ปาล์มน้ำมัน,ยาง,มันสำปะหลัง และผักผลไม้ต่างๆ)

ราคาขายส่งปุ๋ยเคมี ปี 2561

ผู้แสดงความคิดเห็น ราคาปุ๋ยเคมีทุกสูตร ปี 2561 (akesuphan-at-hotmail-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2018-06-30 17:08:58 IP : 125.26.236.112


ความคิดเห็นที่ 3 (3453614)
avatar
ราคาปุ๋ยเคมีทุกสูตร ปี 2556
image

  

ปุ๋ยราคาส่ง สำหรับร้านค้าตัวแทนจำหน่าย ตั้งแต่ 15 ตัน ขึ้นไป
เปิดร้านใหม่ วันนี้ แถมทอง 1 บาท* TEL:  061-6564877, 035-440248  LINE:  0938865448

ราคาปุ๋ยเคมีสูตร 30-0-0       ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร               
ราคาเริ่มต้นที่ 420 - 520 บาท
  (ข้าว,อ้อย,มัน,ยางพารา,พืชไร่)

ราคาปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8    ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร                
ราคาเริ่มต้นที่ 520- 620บาท
  (ข้าวนาดินทราย,ยางพารา,อ้อย)

ราคาปุ๋ยเคมีสูตร 16-8-8      ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร                
ราคาเริ่มต้นที่ 420- 520 บาท  (ข้าว,อ้อย,ยางพาราเล็ก,พืชผัก)

ราคาปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0    ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร                
ราคาเริ่มต้นที่ 500- 620 บาท  (ข้าวนาดินเหนียว,ข้าวโพด,ผัก)

ราคาปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร                
ราคาเริ่มต้นที่ 550- 650 บาท  (พืชผัก,ยาง,ผลไม้,ปาล์ม,ข้าว,อ้อย)

ราคาปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18    ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร                
ราคาเริ่มต้นที่ 520- 620 บาท  (ยางเปิดกรีด,ระเบิดหัวมัน,ข้าว,อ้อย ปาล์ม)

ราคาปุ๋ยเคมีสูตร  8-24-24   ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร                
ราคาเริ่มต้นที่ 700- 800 บาท  (ปาล์มน้ำมัน,ยาง,มันสำปะหลัง)

ราคาปุ๋ยเคมีสูตร  20-10-12   ตรา 5 นางฟ้าฯ สำหรับยางพาราเล็ก     
ราคาเริ่มต้นที่ 570- 670 บาท  (ยางพาราปลูกใหม่,ยาง 1-6 ปี)

 ราคาปุ๋ยเคมีสูตร  20-8-20     ตรา 5 นางฟ้าฯ สำหรับยางพาราใหญ่   
ราคาเริ่มต้นที่ 590-  690 บาท  (เร่งน้ำยางยางใหญ่อายุ 7 ปีขึ้นไป)

ราคาปุ๋ยเคมีสูตร  15-5-35   ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร                
ราคาเริ่มต้นที่ 690- 1050 บาท  (ปาล์มน้ำมัน,ยาง,มันสำปะหลัง ,อ้อย)

ราคาปุ๋ยเคมีสูตร  13-13-21   ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร                
ราคาเริ่มต้นที่ 550- 650 บาท  (ปาล์มน้ำมัน,ยาง,มันสำปะหลัง และผลไม้ต่างๆ)

ราคาปุ๋ยเคมีสูตร 25-7-7   ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร                
ราคาเริ่มต้นที่ 430- 530 บาท  (ข้าว,ปาล์มน้ำมัน,ยาง,มันสำปะหลัง และผักผลไม้ต่างๆ)

ราคาขายส่งปุ๋ยเคมี ปี 2561

ผู้แสดงความคิดเห็น ราคาปุ๋ยเคมีทุกสูตร ปี 2556 (akesuphan-at-hotmail-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-01 10:51:43 IP : 49.229.137.206


ความคิดเห็นที่ 2 (3424186)
avatar
ป.เคมีภัณฑ์ ชำนาญเรื่องนาข้าวทุกสายพันธุ์

 คลิกอ่านได้เลยค่ะ  บทความน่าสนใจทั้งนั้น  สำหรับปี 2556.......

ฝากคำถามถึง ป.เคมีภัณฑ์ ณ.สิงห์บุรี ฝากคำถามถึง ป.เคมีภัณฑ์ ณ.สิงห์บุรี
ปัญหาคาใจได้ทุกเรื่อง 
 
13 / 96 โดย 0892430677
เมื่อ 11 กันยายน 2555 14:25
ห้องสนทนา แม่ปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0/18-46-0 /0-0-60 ห้องสนทนา แม่ปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0/18-46-0 /0-0-60
เฉพาะสูตรดังกล่าวเท่านั้น ใครมีก็มาโพสได้ 
 
3 / 29 โดย guest
เมื่อ 27 มกราคม 2555 14:41
ห้องสนทนา ปุ๋ยเคมี(ทุกยี่ห้อ)ในท้องตลาด ห้องสนทนา ปุ๋ยเคมี(ทุกยี่ห้อ)ในท้องตลาด
ราคา แหล่งติดต่อ ลงได้เต็มที่ 
 
1 / 11 โดย guest
เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2554 15:20
ห้องสนทนา ยาเคมี (ทุกยี่ห้อ) ในท้องตลาด ห้องสนทนา ยาเคมี (ทุกยี่ห้อ) ในท้องตลาด
มีก็อย่าซุ้ม นำมาโชว์ มาขายซิ 
 
3 / 26 โดย 0892430677
เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2555 8:52
ห้องสนทนาเกี่ยวกับ พันธุ์ข้าวปลูก ห้องสนทนาเกี่ยวกับ พันธุ์ข้าวปลูก 
อนุญาตทุกกิจการโพสขายได้ตรงนี่ 
 
2 / 20 โดย guest
เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2555 17:17


 

ผู้แสดงความคิดเห็น ป.เคมีภัณฑ์ ชำนาญเรื่องนาข้าวทุกสายพันธุ์ (prajob_200000-at-yahoo-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-01-15 06:32:39 IP : 10.2.0.50


ความคิดเห็นที่ 1 (3395405)
avatar
ราคาปุ๋ยเคมี บจก.เอกสุพรรณ ปี 2555

 

 

 

ราคาปุ๋ยเคมี

 

ราคาปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8    ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร                ราคา 749-800 บาท  (ข้าวนาดินทราย,ยางพารา,อ้อย)

 

 

ราคาปุ๋ยเคมีสูตร 30-0-0       ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร               ราคา 650-720 บาท  (ข้าว,อ้อย,มัน,ยางพารา,พืชไร่)

 

 

ราคาปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0    ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร                ราคา 739-790 บาท  (ข้าวนาดินเหนียว,ข้าวโพด,ผัก)

 

 

ราคาปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร                ราคา 800-900 บาท  (พืชผัก,ยาง,ผลไม้,ปาล์ม,ข้าว,อ้อย)

 

 

ราคาปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18    ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร                ราคา 750-820 บาท  (เร่งน้ำยาง,ระเบิดหัวมัน,ข้าว)

 

 

ราคาปุ๋ยเคมีสูตร 16-8-8      ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร                ราคา 650-695 บาท  (ข้าว,อ้อย,ยางพาราเล็ก,พืชผัก)

 

 

ราคาปุ๋ยเคมีสูตร  8-24-24   ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร                ราคา 995-1050 บาท  (ปาล์มน้ำมัน,ยาง,มันสำปะหลัง)

 

 

ราคาปุ๋ยเคมีสูตร  20-10-12   สำหรับยางพาราเล็ก                              ราคา 795-850 บาท  (ยางพาราปลูกใหม่,ยาง 1-6 ปี)

 

 

 

ราคาปุ๋ยเคมีสูตร  20-8-20     สำหรับยางพาราใหญ่                             ราคา 850-920 บาท  (เร่งน้ำยาง,ยางใหญ่อายุ 7 ปีขึ้นไป)

 

 

 

ราคาแม่ปุ๋ยแดฟสีเหลืองตราพลอยเกษตร สูตร 18-46-0         ราคา  1,200 บาท    (เกรดเอ)

 

 

ราคาแม่ปุ๋ยแดฟสีเหลืองตรากระต่าย สูตร 18-46-0                ราคา  1,200 บาท    (เกรดเอ)

 

 

ราคาแม่ปุ๋ยเคมีมอฟสีแดงตราพลอยเกษตร สูตร 0-0-60         ราคา   1,040    บาท  (เพิ่มความหวาน,เพิ่มน้ำหนัก)

ราคาแม่ปุ๋ยเคมีมอฟสีชมพูตราดาวรุ่ง (เรือใบ) สูตร 0-0-60     ราคา   1,040    บาท  (เพิ่มความหวาน,เพิ่มน้ำหนัก)

 

 

ราคาแม่ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตตรากระต่ายสูตร 21-0-0         ราคา    590   บาท  (เขียวทน เขียวนาน,รองพื้น)   

 

 

ราคาแม่ปุ๋ยเคมีตรากระต่าย สูตร 46-0-0                               ราคา  825 บาท (สั่งครบ 32 ตัน ส่งฟรี!!)

ราคาแม่ปุ๋ยยูเรียตราม้าบิน สูตร   46-0-0                               ราคา  815 บาท (สั่งครบ 32 ตัน ส่งฟรี!!)

ราคาแม่ปุ๋ยยูเรียตรายาร่า yara เรือใบ สูตร   46-0-0             ราคา  825 บาท (สั่งครบ 32 ตัน ส่งฟรี!!)

สารปรับปรุงสภาพดิน|ฟิลเลอร์ขาว|ฟิลเลอร์สี                  ราคา  185-250 บาท

ปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดชนิดพิเศษ                                          ราคา  285-495  บาท

 

 

ราคาแม่ปุ๋ยยาร่า (ปุ๋ยตราเรือใบ) เม็ดสีฟ้า สูตร   15-15-15    ราคา  925 บาท ส่งฟรีขั้นต่ำ 30-60 ตัน โทร 089-7455909

 

*หมายเหตุ:แม่ปุ๋ยจัดส่งฟรีที่ขั้นต่ำ 15-30 ตันขึ้นไป*

หมายเหตุ:บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อ บริษัท เอกสุพรรณ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 

ที่ตั้ง :  สำนักงานใหญ่ เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี  72240 ประเทศไทย 

 

 

โทรศัพท์ :  035-439676, 089-7455909

 

 

แฟกซ์ :   035-439691

 

E-mail: akesuphan@hotmail.co.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ราคาปุ๋ยเคมี บจก.เอกสุพรรณ ปี 2555 (akesuphan-at-hotmail-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-11-03 09:17:08 IP : 49.229.137.206[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.