ReadyPlanet.com


กลยุทธ์รับมือรากเน่าโคนเน่าในทุเรียนที่จันทบุรี
avatar
ชมรมส่งเสริมเกษตรชีวภาพ


คุณชำนาญ ธนะพันธ์ เกษตรกรชาวสวนทุเรียน อ.เมือง จ.จันทบุรี สมาชิกชมรมส่งเสริมเกษตรชีวภาพ ผู้ที่ขวักไขว่ในแวดวงทุเรียนร่วม ๆ 10 ปี โดยเฉพาะการทำทุเรียนทะวายเพื่อการส่งออกต่างประเทศ ตัวอย่างปัจจุบันนี้ก็คงหนีไม่พ้นประเทศจีน เกาหลี และญี่ปุ่น ถ้ามองภาพรวมในภาคการเกษตรพบว่าราคาสินค้าเกษตร โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจอย่าง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าว ข้าวโพด ราคาปรับลดลงในเกณฑ์ที่ไม่น่าไว้วางใจนัก ทางกลับกัน คุณชำนาญ พบว่า ตลาดผักและผลไม้ยังคงไปได้ อาทิ ผลไม้จำพวกทุเรียน กลุ่มเกษตรกรบ้านเขาหัวช้างใช้โอกาสนี้หันมาทำทุเรียนทะวายเพื่อส่งออกตลาดต่างประเทศ

คุณชำนาญ กล่าวว่า ช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาฝนตกหนักติดต่อกันทุกเช้า - เย็น เกือบทั้งเดือน ทำให้เกษตรกรพากันบ่นเป็นเสียงเดียวกันเรื่องโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน จึงได้คิดหาวิธีป้องกันแบบชีวภาพ ใช้จุลินทรีย์แทนสารเคมี (เคยใช้สารเคมี ฉีดพ่นและเกิดอาการดื้อยา ควบคุมการระบาดไม่ได้ ) จึงลองใช้ชีวภาพในป้องกันรักษาการระบาดของเชื้อรา ไฟทอปเธอร่า (Phytopthora pamivora) สาเหตุของโรครากเน่าโคนเน่า ซึ่งเชื้อราชนิดนี้สามารถฟักตัวอยู่ในดินได้เป็นเวลานานเมื่อสภาพแวดล้อม เช่น มีน้ำหรือมีความชื้นสูงเชื้อราก็เจริญเติบโตเข้าทำลายต้นทุเรียนโดยเฉพาะเข้าทำลายระบบรากซึ่งเป็นส่วนสำคัญของต้นพืช การแพร่ระบาดของเชื้อโรคนี้อาจติดไปกับดินหรือถูกลมพัดพาไป

ลักษณะอาการที่พบเริ่มแรก คือ ใบทุเรียนด้านไม่เป็นมันต่อมาสีเขียวของใบค่อยๆซีดลงและเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอย่างรวดเร็ว โดยมากมักจะเป็นสีเหลืองสลับเขียว แล้วค่อยๆร่วงหล่นไป (อาการใบเหลืองแล้วร่วงนี้อาจเกิดทั้งต้น หรือด้านใดด้านหนึ่ง หรือกิ่งใดกิ่งหนึ่ง ขึ้นอยู่กับจุดที่เกิดโรค) โดยเฉพาะเมื่อทุเรียนใบร่วงแล้ว โอกาสที่จะฟื้นจากโรคนี้ค่อนข้างยาก อาจต้องใช้เวลา และการรักษาที่ถูกต้อง

คุณชำนาญ กล่าวต่อไปว่าหลังพบปัญหารากเน่าโคนเน่า ได้ศึกษาค้นคว้า หาหนังสือเกี่ยวกับวิธีป้องกัน รักษาโดยใช้วิธีธรรมชาติ จนได้อ่านเจอหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งมีบทความ ระบุเกี่ยวกับการนำเชื้อไตรโคเดอร์ม่า (Trichoderma) มาป้องกันรักษาโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน จึงได้ติดต่อสอบถามแหล่งที่มาและจำหน่ายตลอดจนการใช้เชื้อชนิดนี้ กับทางบรรณาธิการหนังสือฉบับนั้น กระทั่งได้ติดต่อมายังชมรมส่งเสริมเกษตรชีภาพ เพื่อหาซื้อเชื้อไตรโคเดอร์ม่าพร้อมทั้งสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการนำไปใช้ว่า " เป็นอันตรายต่อผู้ใช้หรือผู้บริโภคหรือไม่ "จนนักวิชาการของชมรมฯ ได้ไขปัญหาข้อข้องใจว่า " เชื้อไตรโคเดอร์ม่า เป็นกลุ่มของเชื้อราที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติหรือที่เรียกกันว่า "เชื้อราเขียว" แต่ผ่านการคัดเลือกสายพันธุ์ จนได้สายพันธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกัน กำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น รากเน่าโคนเน่า ผลเน่าในทุเรียน แม้แต่ยืนต้นตายในยางพารา และทางชมรมส่งเสริมเกษตรชีวภาพยังแนะนำให้คุณชำนาญใช้ พลังคู่มหัศจรรย์ ช้อนเงิน-ช้อนทอง เพื่อบำรุงให้ต้นทุเรียนสมบูรณ์และเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นและทำให้ต้นทุเรียนสามารถป้องกันโรคและแมลงต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น

เทคนิคการนำไปใช้ คุณชำนาญได้ประยุกต์ใช้กับวัสดุในท้องถิ่นที่มีอยู่เพื่อลดค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง คือ ในท้องถิ่นมีโรงงานทำที่นอนใยมะพร้าว และโรงสีข้าว จึงได้นำวัตถุดิบที่มีอยู่ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ อย่างเช่น 1.ขุยมะพร้าว 2.รำข้าว 3.เชื้อไตรโคเดอร์ม่าชนิดหยาบ ใช้อัตราส่วน 5 : 1 : 1 ตามลำดับ โดยนำวัตถุดิบทั้ง 3 รายการมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน แต่ละครั้งให้พรมน้ำเพิ่มความชื้น(พอหมาด ๆ )ทดสอบโดยใช้มือกำแบวัสดุ สังเกตการจับเป็นก้อน นำมาบรรจุใส่กระสอบป่านอาหารสัตว์ ตั้งทรงเปิดปากให้อากาศเข้า ทิ้งไว้ประมาณ 3 วัน สังเกตเห็นว่ามีเชื้อสีเขียว ๆ ขึ้นบริเวณอาหารหรือวัสดุขยายเชื้อ จากนั้นให้นำวัสดุดังกล่าวไปหว่านบริเวณรอบทรงพุ่มต้นทุเรียนที่เกิดรากเน่าโคนเน่า หรือหว่านเพื่อป้องกันการเข้าทำลายของเชื้อ ไฟทอปเธอร่าและยังเป็นการเพิ่มปุ๋ยธาตุอาหารของพืชอีกทางหนึ่ง การหว่านแต่ครั้งใช้อัตรา 2 กก./ต้น ทุก ๆ 3 เดือน อาจใช้ร่วมกับภูไมท์ซัลเฟต ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยหมัก กรณีพบอาการระบาดรุนแรงควรใช้ชนิดฉีดพ่นร่วมด้วย ให้ฉีดพ่นทุก ๆ 3-5 วัน / ครั้ง อัตรา 100 กรัม/น้ำ 20 ลิตร

คุณชำนาญกล่าวว่า หลังจากนำสูตรหมักดังที่กล่าวข้างต้นไปใช้กับแปลงทุเรียนที่กำลังให้ผลผลิตเพื่อ ป้องกันการหลุดร่วงของผลที่จะเกิดจากโรครากเน่าโคนเน่า ผ่านไปประมาณ 1-2 สัปดาห์พบว่าใบทุเรียนค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเขียว (กรณีแตกใบอ่อนจะทำให้ผลร่วง ฉะนั้นต้องใช้ภูไมท์หรือภูไมท์ซัลเฟตเป็นตัวตรึงไนโตรเจนช่วยลดปริมาณความเสียหายจากผลร่วงของทุเรียนได้ 70-80 เปอร์เซ็นต์ ) ทำให้เกษตรกรคลายความกังวลเรื่องรากเน่าโคนเน่าในทุเรียน ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มปริมาณผลผลิต ให้ทันกับการเก็บเกี่ยวผลผลิตในฤดูกาลนี้ ซึ่งอยู่ในช่วงประกันราคาหน้าสวน 50 - 60 บาท / กก.( ส่งออกราคา 100 - 150 บาท / กก. )

คุณชำนาญยังกล่าวต่ออีกว่า หลังจากโรครากเน่า โคนเน่าหาย ได้ทำตามที่ทางชมรมแนะนำ คือ นำ พลังคู่มหัศจรรย์ ช้อนเงิน-ช้อนทอง ไปฉีดพ่นต้นทุเรียนทุก 2 สัปดาห์ ฉีดไป 2 ครั้ง ปรากฎว่า ต้นทุเรียนดูดีขึ้น ใบเขียว ไม่ค่อยมีโรคทำลาย และแตกตาดอกเยอะ ติดผลดี หลังจากเก็บผลผลิต ก็ได้น้ำหนักดีและราคาดีอีกด้วย

ชมรมส่งเสริมเกษตรชีวภาพ   srithana-trading.blogspot.comผู้ตั้งกระทู้ ชมรมส่งเสริมเกษตรชีวภาพ (tanatporns-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2009-04-03 22:40:24 IP : 118.172.230.190


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2030989)
avatar
วิรัตน์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรจันทร์ธุรกิจการเกษตร       จำหน่ายปุ๋ยปลา ตราชาวประมง

คุณสมบัติของปุ๋ยปลาตราชาวประมง

เป็นปุ๋ยอินทรีย์สภาพของเหลวที่เกิดจากการหมักวัสดุอินทรีย์ มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตต่อพืช ย่อยสลายออกมาเมื่อใช้ในสัดส่วนความเข้มข้นที่เหมาะสมและในสภาพที่เอื้อต่อการดูดซึมของพืช

วัตถุดิบ

ปลาสดจากทะเล : ใช้การบดละเอียดโดยเครื่องเพื่อดึงให้ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก แก่ต้นพืชให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

ไคโตซาน : เป็นไบโอโพลิเมอร์ธรรมชาติอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นองค์ประกอบอยู่ในเปลือกนอกของสัตว์พวก กุ้ง ปู แมลง และเชื้อรา เป็นสารธรรมชาติที่มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัว ประโยชน์ ยับยั้งและสร้างความต้านทานโรคให้กับพืช ทำให้เกิดโอกาสการสร้างความต้านทานของพืชต่อแมลงศัตรูพืช ช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดิน

ส่าเหล้า : สารอินทรีย์ และ อนินทรีย์ มีสีน้ำตาลเข้ม และมีธาตุอาหาร N: P: K ซึ่งเป็นสารอาหารที่พืชต้องการ

จุลลินทรีย์ : สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า เป็นตัวกลางช่วยเร่งปฏิกิริยาการดูดซึมธาตุอาหารของพืชได้เร็วขึ้น

กรดอะซิติก: มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคพืช

กากน้ำตาล: มีธาตุอาหารพร้อมทั้งธาตุหลักและธาตุรองและอื่นๆเช่น ซูโคลส เพื่อสร้างความสดชื้นให้กับต้นไม้

 

ใช้ได้กับทุกชนิดพืช ไม้ผล,ไม้ดอก-ไม้ประดับ,พืชสวน,พืชไร่,พืชผัก,นาข้าว,โรงเพาะเห็ด,หัวเชื้อในการทำปุ๋ยหมักแห้ง, ปาล์มน้ำมัน, ยางพารา

มีจำหน่ายขนาด 1 ลิตร 20 ลิตร มีทั้งปลีกและส่ง ราคาไม่สูงคุยกันได้ทุกเรื่อง เพราะเราเป็นแหล่งวัตถุดิบ มีใบอนุญาตผลิตพร้อม

http://www.paknamlangsuan.com/phonchan

พร้อมจัดส่ง

เราขอเสนอขายปุ๋ยปลาเพื่อเป็นหัวเชื้อในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แห้ง และรับผลิตปุ๋ยปลาตามสูตรของท่าน ในราคาต่ำ และเรายังมีสูตรพิเศษโดยผสมไคโตซานอีกด้วย

สนใจติดต่อฝ่ายขาย คุณ พิริยะ อุสายพันธุ์ โทร 087-3422240

คุณสามารถ แสงจันทร์ โทร 083-1062524

ประโยชน์ของปุ๋ยปลาชาวประมง

1.ใช้ผสมน้ำพ่นให้พืชทางใบหรือให้พร้อมกับระบบน้ำทางดิน

2. ช่วยส่งเสริมการดูดซึมธาตุอาหารแก่พืชทางรากและใบ

3. ช่วยเสริมสร้างความเจริญเติบโตและความสมบูรณ์แก่ลำต้นดอกใบและผล

 

อัตราการใช้

พืช

อัตราส่วน

วิธีการใช้

พืชผัก-ไม้ดอกไม้ประดับ
    พริก มะเขือ ถั่วฝักยาว ผักกินใบ ผักกินหัว กล้วยไม้ หน้าวัว กุหลาบและไม้ใบทุกชนิด

20-50 ซี.ซี. / น้ำ 20 ลิตร

 

ฉีดพ่นทุก 7-15 วัน

ไม้ผลพืชสวนทุกชนิด
      องุ่น ลำไย มะม่วง เงาะ ทุเรียน ฝรั่ง และผลไม้อื่น ๆ

 

40-80 ซี.ซี. / น้ำ 20 ลิตร

 

 

 

ฉีดพ่นทุก 15-30 วัน

 

 

พืชไร่
      ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ถั่วเหลือง มันสำปะหลัง ยาสูบ ปาล์ม ยางพารา และพืชไร่ทุกชนิด

20-50 ซี.ซี. / น้ำ 20 ลิตร

ฉีดพ่นทุก 15-30 วัน

 

หมายเหตุ ฉีดพ่นละอองเล็กๆ พอเปียกทั่วใบและทุกส่วนของพืช

 

ผู้ผลิต : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรจันทร์ธุรกิจการเกษตร เลขที่ 279/8 หมู่ที่ 4 ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110 โทร (077)541347, 544473 โทรสาร (077)582310

สถานที่ผลิต : เลขที่ 78 หมู่ที่ 13 ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86150

 

 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น วิรัตน์ (daksab26-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-02-02 11:48:56 IP : 112.142.48.158[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.