ReadyPlanet.com


โอทูฟลาโวเจน
avatar
แบงค์


 

สุดยอดนวัตกรรม
โอทูฟลาโวเจน
อาหารเสริมพืชอินทรีย์
ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต
เป็นมิตรกับเกษตรกร
                                                                         

 
โอทูฟลาโวเจน อาหารเสริมพืชอินทรีย์ ใช้ได้สำหรับพืชทุกชนิด  ขยายเซลล์ในส่วนต่าง ๆของพืชทั้งราก ลำต้น ใบ ทำให้ระบบโครงสร้างของพืชแข็งแรงพืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารจาก ดิน น้ำ ปุ๋ย ได้มากขึ้นส่งผลให้พืชเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ต้านทานต่อโรคและแมลงได้ดี ติดดอกออกผลก่อนกำหนด ย่นระยะเวลาเก็บเกี่ยว เพิ่มปริมาณ และคุณภาพของผลผลิต
* สกัดจากพืช สมุนไพร 15 ชนิด ที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อการเกษตร เป็นนาโนเทคโนโลยีสมัยใหม่ของวงการเกษตรค้นคว้าวิจัยและทดลองจนประสบผลสำเร็จ
* มีสารฟลาโวนอยด์ ที่สกัดจากพืช มาช่วยกระตุ้นเซลล์ของพืชให้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องพึ่งสารเคมี ใช้ง่ายปลอดภัยทั้งกับผู้ใช้ ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม
*วิธีใช้โอทูฟลาโวเจน
นาข้าว:แช่เมล็ด ใช้โอทู 1 ซีซี ผสมน้ำ 10 ลิตร ไว้ 1 คืน แล้วนำขึ้นมาผึ่งให้แห้ง แล้วนำไปหว่านวันถัดไป
ฉีดครั้งที่ 1 ตอนข้าวเริ่มได้ 20-30 วัน ใช้อัตราส่วนในการฉีดพ่น 10 ซีซี ต่อ ไร่
ฉีดครั้งที่ 2 ตอนข้าวตั้งท้อง ใช้อัตราส่วนในการฉีดพ่น 10 ซีซี ต่อไร่
ฉีดครั้งที่ 3 ตอนข้าวสลัดเกสรแล้ว ใช้อัตราส่วนในการฉีดพ่น 10 ซีซี ต่อ ไร่ (1 ขวด 500 ซีซี ใช้ฉีดพ่นได้ 50 ไร่)
พืชไร่: อ้อย,ข้าวโพด,มันสำปะหลัง อัตราส่วน 10 ซีซี ต่อไร่ (1 ซีซี ผสมกับน้ำ 3-4 ลิตร) ฉีดพ่นช่วงพืชเจริญเติบโตทุก 20-30 วัน
พืชสวน:เงาะ,ทุเรียน,ลำไย,ลองกอง,ชมพู่,มะม่วง,ส้ม,มังคุด ใช้อัตราส่วน 1 ซีซีต่อน้ำ 5 ลิตร ในเครื่องฉีดพ่นไม่เกิน 25 ลิตรต่อถัง ถ้าเครื่องฉีดพ่นขนาด 200 ลิตร ให้ผสม 40-50 ซีซี ต่อครั้ง เครื่องฉีดพ่นขนาด 1,000 ลิตร ให้ผสม 170-200 ซีซี ต่อครั้ง  ระยะเวลาการฉีดพ่น 2 ครั้ง ก่อนติดช่อดอก 1 ครั้ง หลังติดผลขนาดหัวไม้ขีดอีก 1 ครั้ง
พืชผักสวนครัวทุกชนิด :ถั่วฝักยาว แตง พริก หอม ฯลฯ ใช้อัตราส่วน 1 ซีซี ต่อน้ำ 6 ลิตร ระยะเวลาการฉีดพ่นทุก 10-12 วัน ครั้งแรกตอนพืชอายุได้ 15-20 วัน
ไม้ดอกไม้ประดับ: กล้วยไม้, กุหลาบ, มะลิ , ดาวเรือง ใช้อัตราส่วน 1 ซีซี ต่อน้ำ 6 ลิตร ฉีดพ่นทุก 10-15 วัน
 
หมายเหตุ ผสมโอทูฟลาโวเจน ตามปริมาณที่กำหนด (ห้ามใช้เกินปริมาณที่กำหนดเด็ดขาด)
 และฉีดพ่นในช่วงเวลา 06.00-09.00 น
น้ำที่ใช้ผสมต้องไม่มีสารเคมีเจือปน ใช้ได้กับยาจับใบเท่านั้น
 
โทร.สอบถามได้ที่ร้านไพรเกษตร
โทร. 087-8279917 แบงค์

สุดยอดนวัตกรรม
โอทูฟลาโวเจน
อาหารเสริมพืชอินทรีย์
ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต
เป็นมิตรกับเกษตรกร
                                                                         

 
โอทูฟลาโวเจน อาหารเสริมพืชอินทรีย์ ใช้ได้สำหรับพืชทุกชนิด  ขยายเซลล์ในส่วนต่าง ๆของพืชทั้งราก ลำต้น ใบ ทำให้ระบบโครงสร้างของพืชแข็งแรงพืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารจาก ดิน น้ำ ปุ๋ย ได้มากขึ้นส่งผลให้พืชเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ต้านทานต่อโรคและแมลงได้ดี ติดดอกออกผลก่อนกำหนด ย่นระยะเวลาเก็บเกี่ยว เพิ่มปริมาณ และคุณภาพของผลผลิต
* สกัดจากพืช สมุนไพร 15 ชนิด ที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อการเกษตร เป็นนาโนเทคโนโลยีสมัยใหม่ของวงการเกษตรค้นคว้าวิจัยและทดลองจนประสบผลสำเร็จ
* มีสารฟลาโวนอยด์ ที่สกัดจากพืช มาช่วยกระตุ้นเซลล์ของพืชให้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องพึ่งสารเคมี ใช้ง่ายปลอดภัยทั้งกับผู้ใช้ ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม
*วิธีใช้โอทูฟลาโวเจน
นาข้าว:แช่เมล็ด ใช้โอทู 1 ซีซี ผสมน้ำ 10 ลิตร ไว้ 1 คืน แล้วนำขึ้นมาผึ่งให้แห้ง แล้วนำไปหว่านวันถัดไป
ฉีดครั้งที่ 1 ตอนข้าวเริ่มได้ 20-30 วัน ใช้อัตราส่วนในการฉีดพ่น 10 ซีซี ต่อ ไร่
ฉีดครั้งที่ 2 ตอนข้าวตั้งท้อง ใช้อัตราส่วนในการฉีดพ่น 10 ซีซี ต่อไร่
ฉีดครั้งที่ 3 ตอนข้าวสลัดเกสรแล้ว ใช้อัตราส่วนในการฉีดพ่น 10 ซีซี ต่อ ไร่  (1 ขวด 500 ซีซี ใช้ฉีดพ่นได้ 50 ไร่)
พืชไร่: อ้อย,ข้าวโพด,มันสำปะหลัง อัตราส่วน 10 ซีซี ต่อไร่ (1 ซีซี ผสมกับน้ำ 3-4 ลิตร) ฉีดพ่นช่วงพืชเจริญเติบโตทุก 20-30 วัน
พืชสวน:เงาะ,ทุเรียน,ลำไย,ลองกอง,ชมพู่,มะม่วง,ส้ม,มังคุด ใช้อัตราส่วน 1 ซีซีต่อน้ำ 5 ลิตร ในเครื่องฉีดพ่นไม่เกิน 25 ลิตรต่อถัง ถ้าเครื่องฉีดพ่นขนาด 200 ลิตร ให้ผสม 40-50 ซีซี ต่อครั้ง เครื่องฉีดพ่นขนาด 1,000 ลิตร ให้ผสม 170-200 ซีซี ต่อครั้ง  ระยะเวลาการฉีดพ่น 2 ครั้ง ก่อนติดช่อดอก 1 ครั้ง หลังติดผลขนาดหัวไม้ขีดอีก 1 ครั้ง
พืชผักสวนครัวทุกชนิด :ถั่วฝักยาว แตง พริก หอม ฯลฯ ใช้อัตราส่วน 1 ซีซี ต่อน้ำ 6 ลิตร ระยะเวลาการฉีดพ่นทุก 10-12 วัน ครั้งแรกตอนพืชอายุได้ 15-20 วัน
ไม้ดอกไม้ประดับ: กล้วยไม้, กุหลาบ, มะลิ , ดาวเรือง ใช้อัตราส่วน 1 ซีซี ต่อน้ำ 6 ลิตร ฉีดพ่นทุก 10-15 วัน
 
หมายเหตุ ผสมโอทูฟลาโวเจน ตามปริมาณที่กำหนด (ห้ามใช้เกินปริมาณที่กำหนดเด็ดขาด)
 และฉีดพ่นในช่วงเวลา 06.00-09.00 น
น้ำที่ใช้ผสมต้องไม่มีสารเคมีเจือปน ใช้ได้กับยาจับใบเท่านั้น
 
โทร.สอบถามได้ที่ ร้านไพรเกษตร
โทร. 087-8279917 แบงค์
 


ผู้ตั้งกระทู้ แบงค์ (banknaja99-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2009-09-15 17:03:20 IP : 117.47.22.170


[1]

ความคิดเห็นที่ 15 (3375361)
avatar
ป.เคมีภัณฑ์ขายส่งแม่ปุ๋ยทางใบ 25 ก.ก.

 

นวัตกรรมใหม่!!!สำหรับนาข้าวยุค2555ไม่ต้องคุม-เลน(คุมเปียก 0-4 วัน)  ไม่ต้องคุม-ฆ่า 7-10 วัน ให้ใส่ยูเรียกับนำน้ำเข้าแปลงนาช่วง 5-10 วัน ล่อหญ้าให้ขึ้นเยอะๆ เมล็ดที่ตกค้างผิวดิน  จะได้ฆ่าทีเดียว ประหยัดแน่นอน  ขอทดลองแปลงจริงฟรี รัศมี 50 ก.ม   ฟรีๆๆๆๆๆๆจริงๆๆๆๆๆๆๆๆ  ขายแบบเคลียร์ๆ

****ฝนตกบ่อย ฉีดคุม-ฆ่าไม่ได้***                 

โค้ชมืออาชีพ.....ป.เคมีภัณฑ์ ณ.สิงห์บุรี โทร.087-9181778 รับกำจัดหญ้าวัชรพืชนาข้าวทุก ก่อนหน้ามาพบวิธีฉีดลุยน้ำ ท่านต้องโดน !!!มาแล้ว  ใส่ยาเยอะระดับ 70-100ซีซี----ข้าวตายแต่หญ้ารอด  หรือ ตายทั่งข้าวทั้งหญ้า ----ฝนตกครึ่งชั่วโมงไม่ได้ผล

ชนิดตายสนิท........อายุหญ้า10–25วัน(ตายไวกว่าเปลืองยาน้อยกว่า)

อาการหญ้าโดนอินทรีย์

1.                  3วันเริ่มหงอย

2.                  5วันเริ่มเหี่ยว

3.                  8วันเริ่มเหลือง

4.                  12วันเริ่มไส้เน่า

5.                  15วันตายสนิท ถอนหลุด

****บางแปลง หญ้าโดน สารเคมีมาสารพัด ดื้อๆ ****

 

ข้อบ่งใช้เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด :
1. ควรฉีดพ่นA-100 ในช่วง ที่มีแดดจัด ( ช่วง 08.00 - 09.30 น. น้ำค้างแห้ง)
2. เหมาะสำหรับฉีดพ่นวัชพืชระยะช่วง10-20วันใช้งบน้อยกว่า ช่วง 30-100วัน หรือหลังวัชพืชงอก
3.สามารถฉีดพ่นA-100+ไกโฟเสต 48% ได้ในร่องสวนยางพารา หญ้าตามแปลงไร่มันสำปะหลัง หญ้าในไร่อ้อย หญ้าในไร่สับปะรด หญ้าตามหัวคันนา และหญ้าที่มีอยู่ทั่วไป
4. ควรเก็บผลิตภัณฑ์ A-100 ไว้ในที่ร่ม หลีกเลี่ยง ความร้อน และ แสงแดด จัด

 โดยที่ไม่ต้องปล่อยน้ำออก ฉีดได้มีน้ำ.......ครึ่งหน้าแข้ง ส่วนใหญ่ข้าว15วันก็เริ่มใส่ปุ๋ยยูเรีย46-0-0 เสียด้วยซ้ำ  ( อุปสรรคมันเยอะ น้ำแห้งบ่อย ,ฉีดไม่ทั่ว ,ที่นาเอียงๆ,เจ้าของแปลงนาไม่เอาใจใส่)  ชุดปราบหญ้าที่ทางทีมงานทดลองแล้วประสบความสำเร็จเท่านั้น (ระวังข้าวตาย ข้าวแดง ข้าวงัน ถ้าคุณชาวนาทำนอกตำราที่ทีมงานทดลองมา)

***นาดำ / นาหว่าน ......ฉีดได้ทั้งหมด ****

>>ถ้าฉีดไม่เบื่อหรือยังไม่ครบ 2ครั้ง อย่าโทรมาน่ะ<<

เกษตรกรนาหว่านปกติใช้สารเคมี คุมเลนช่วง 0-4 วันด้วย สารเคมี เพรทิลาคลอร์ หรือ บิวทาคลอร์ ตามปกติ

คุม-ฆ่า ช่วง 10-15 วันด้วยสารเคมี โคลมาโซน+โพพานิล หรือ บิวทาคลอร์+โพพานิล ตามปกติที่เคยปฏิบัติกันมา  ปรากฏว่า  หญ้าไม่ตายเพราะฝนตกหลังฉีดสารเคมีเสร็จ 30 นาทีเอง กรรมๆ   (เสียยาฟรี)

น่าสนใจ สั่งซื้อผลิตภัณฑ์เดี๋ยวนี้ จัดส่งทั่วโลก!!!

**จำไว้น่ะ สไตล์เฉิน ถ้าไม่ลองจนแน่ใจ จะไม่โฆษณาไปวันๆ ***

         ทำแปลงทดลองก่อนขายจริง.....ตายค่อยซื้อกัน ---- 1 เดือนต่อ เราทำแปลงรอบๆร้าน ทั้งนาดำ นาหว่าน หญ้าทุกประเภทสีม่วงอ่อน ม่วงสะท้อนแสง ม่วงเขียวอมแดงประกายทองแดง .........ปรากฏว่า  ยาเคมีที่ใช้หลากหลายบริษัทเพื่อหาข้อสรุป(จะได้ไม่ต้องบ่นว่า จะตายเหรอ)  ฉะนั้นวันนี้เราขอประกาศว่า ประสบความสำเร็จ เก็บ---ฆ่าหญ้าอายุ 20-40 วันสำเร็จแล้ว

      การจำแนกชนิดของวัชพืชนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะใช้วางแผนการป้องกันและกำจัดให้ถูกวิธีและถูกเวลา ทั้งนี้สามารถจำแนกวัชพืชเป็นประเภทต่างๆได้ดังนี้

        1.วัชพืชใบแคบ (หรือวัชพืชตระกูลหญ้า) เช่นหญ้าข้าวนก หญ้านกสีชมพู หญ้าแดง หญ้าดอกขาว

        2.วัชพืชใบกว้าง มีลักษณะเป็นพวกพืชใบเลี้ยงคู่ ใบกว้าง เช่น ผักปอดนา ผักบุ้ง เทียนนา

        3.วัชพืชตระกูลกก ลักษณะทรงต้นคล้ายหญ้า แต่ลำต้นไม่มีข้อ ไม่มีปล้อง ลำต้นเป็นหลอด หรือรูปสามเหลี่ยม ได้แก่ กกทราย กกสามเหลี่ยม กกขนาก หนวดปลาดุก

        4.วัชพืชประเภทเฟิร์น ไม่มีเมล็ด ขยายพันธุ์ด้วยส่วนของลำต้น และอับเรณู เช่น ผักแว่น ผักกูดนา

        5.วัชพืชประเภทสาหร่าย เป็นพืชชั้นต่ำ ราก ลำต้นและใบไม่แตกต่างกัน เช่น สาหร่ายไฟ 

กด ถูกใจ ตรงนี่
 
 

 

ยินดีต้อนรับหัวใจเกษตรกรรม...ติดต่อสอบถามได้ทุกวัน หรือ ฝากเรื่องไว้ที่โปรแกรมหน้าเว๊ปไซต์ ขอบคุณล่วงหน้า

 

Please contact us with all your heart ... agriculture or the program"s web site. Thanks in advance.

 

 
 

      

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ป.เคมีภัณฑ์ขายส่งแม่ปุ๋ยทางใบ 25 ก.ก. (prajob_200000-at-yahoo-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-10-09 13:51:41 IP : 10.2.0.50


ความคิดเห็นที่ 14 (2245927)
avatar
รวยติดเทอร์โบ โตอย่างยั่งยืน

 

โอกาสแบบนี้ หาได้ยาก มากๆ
ไม่ได้พูดเล่น ไม่ได้มาโฆษณา แต่มันจริงๆ

เข้ามาดูก่อน ไม่ถูกใจไม่ต้องสมัคร แต่ถ้าถูกใจ

ก็ต้องรีบสมัครหน่อย ช้าไปเดียวจะเสียดาย
 
เพราะผู้คนกำลังเข้ามากันเยอะมากๆ
พร้อมระบบการทำงานและทีมที่ปรึกษาอบรม
 
จนคุณสามารถสร้างรายได้ด้วยตนเอง
แม้คุณจะไม่มีประสบการณ์มาก่อนก็ตาม
 
แผนการตลาดใหม่ล่าสุด
บริษัทมีโรงงานเป็นของตัวเอง
สมัครฟรี
 
ด่วน! เส้นทางรวยเร็วที่คุณค้นหามาตลอดชีวิต

กับต้นสายที่จะมีคนนับพันนับหมื่น มาต่อใต้ล่างคุณ
เพราะเราไม่ใช่บริษัทกะโหลกกะลา
 
http://terpino.com/?id=greatness คลิกเลย
0845852253 โทรเลย 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น รวยติดเทอร์โบ โตอย่างยั่งยืน วันที่ตอบ 2012-01-17 15:32:27 IP : 202.41.167.241


ความคิดเห็นที่ 13 (2245924)
avatar
รวยติดเทอร์โบ โตอย่างยั่งยืน

 

ช้าไม่ได้แล้ว ...ขอแค่บอกต่อก็พอแล้ว
สุดยอดสารสกัดจากสมุนไพร จากธรรมชาติ
 
มากกว่า 18 ชนิด เทอร์ปิโน่-พลัส ขวดเดียวใช้
 
นิดเดียว คุ้มมากกว่า ปลอดเชื้อรา ปลอดแมลง
 
ศัตรูพืช ใช้เพียง 1cc. ต่อน้ำ 20-30ลิตร
 
ราคา 550 บาท 100 ml. ใช้ได้ 100 ไร่
 
ใช้ดีมีรายได้ แผนธุรกิจ เอื้อประโยชน์
 
เหมาะกับทุกอาชีพ จ่ายจริง จ่ายตรง มากกว่า
 
440% ช้าไม่ได้แล้ว รีบศึกษาข้อมูลด่วน
 
http://terpino.com/?id=greatness คลิกเลย
0845852253 โทรเลย
 
 
 
 
ช้าไม่ได้แล้ว ...ขอแค่บอกต่อก็พอแล้ว
สุดยอดสารสกัดจากสมุนไพร จากธรรมชาติ
 
มากกว่า 18 ชนิด เทอร์ปิโน่-พลัส ขวดเดียวใช้
 
นิดเดียว คุ้มมากกว่า ปลอดเชื้อรา ปลอดแมลง
 
ศัตรูพืช ใช้เพียง 1cc. ต่อน้ำ 20-30ลิตร
 
ราคา 550 บาท 100 ml. ใช้ได้ 100 ไร่
 
ใช้ดีมีรายได้ แผนธุรกิจ เอื้อประโยชน์
 
เหมาะกับทุกอาชีพ จ่ายจริง จ่ายตรง มากกว่า
 
440% ช้าไม่ได้แล้ว รีบศึกษาข้อมูลด่วน
 
http://terpino.com/?id=greatness คลิกเลย
0845852253 โทรเลย
 
 
 
 
 
 
 
ผู้แสดงความคิดเห็น รวยติดเทอร์โบ โตอย่างยั่งยืน วันที่ตอบ 2012-01-17 15:29:57 IP : 202.41.167.241


ความคิดเห็นที่ 12 (2207344)
avatar
อาวลอง

ผมใช้มาแล้ว  1 ฤดูการผลิต มันสำปะหลังออกหัวมากกว่าปกติมาก มดูใด้ที่ บ้านไร่พวย อ.ภูกระดึง จ.เลย

ผลผลิตเพิ่ม 1 เท่าตัว

ผู้แสดงความคิดเห็น อาวลอง วันที่ตอบ 2011-08-19 10:24:40 IP : 10.1.149.3


ความคิดเห็นที่ 11 (2160415)
avatar
สุรเดช

อย่าท้อ อย่าถอยนะครับ ในโลกนี้ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆ หรอกครับ ทุกสิ่งทุกอย่างต้องทำทั้งนั้นแหละ ถ้าเครือข่ายไหน บอกว่าใครก็ทำได้ ไม่ทำก็ได้ ถ้าคุณไปหลง ด้วยความโลภ ซื้อยอดเพื่อให้ได้ตำแหน่งคุณก็เจ็บ  ความจริงเราน่าจะรู้ด้วยตัวเองได้ ไม่มีใครหลอกเราได้หรอกครับ ผมก็รู้จัก โอทู โดยบังเอิญครับ ไม่ได้สนใจเครือข่ายหรอกครับ  แต่ผมอยากทำโอทูครับ ผมนำใช้ในภาคใต้ มันแก้ปัญหาของชาวสวนปาล์ม สวนยาง และสวนผลไม้ ได้ ผมเลยไม่อยากทิ้ง โอทูครับชาวสวนยังรอผมอยู่ครับ เท่าที่รู้โอทูอย่าเดียวที่แก้ได้ เสนทางการทำของผมมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ หรอกครับ แต่ผมสู้ไม่ท้อถอย ตอนนี้ผมทำโอทูในนาม "ห้างหุ้นส่วนศูนย์บริการสวนเกษตรอินทรีย์ " โดยผมนำระบบ Franchise และ ระบบ Muti level marketing มาผสมผสานเป็น ระบบ FMLM โดยใช้ชื่อเฟรนไชส์ ในนาม"ศูนย์บริการสวน" โทรหาผม มาฝึกงานกับผม แล้วคุณจะรู้ว่า ระบบ เฟรนไชส์หลายชั้นเป็นอย่าง แล้วคุณก็จะเป็นเจ้าของเฟรนไชส์เซอร์ ไปในตัว สิ่งที่คุณจะได้จากการทำเฟรนไชส์ในนาม"ศูนย์บริการสวน"  

 1. เริ่มทำถึงมีรายได้เลย มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณ (ของผมใช้เวลา 4   เดือน ผมเจอเลข หกหลัก)

2. คุณสามารถยืนระยะให้สำเร็จในเครือ ข่าย โอทู ได้ไม่ยาก

3. รายได้เกิดขึ้นสองทาง จาก เฟรนไชส์ และเครือข่าย

4. หยุดทำก็มีรายได้ และรายได้ไม่มีขีดจำกัด

5. เป็นธุรกิจของตัวเองและทุกคนเป็นเจ้าของเฟรนไชส์

6. ความมั่นคงสูงและเป็นมรดกตกทอดได้

         ถ้าคิดจะสู้  โทร.หาผมนะครับ  แล้วคุณ จะรู้จักระบบ FMLM แล้วจะได้ไม่ต้องห่วงว่าจะมีใครมาหรอกคุณ  " ศูนย์บริการสวน "  อ.เวียงสระ  จ.สุราษฎร์ธานี โทร. 081-9570156

ผู้แสดงความคิดเห็น สุรเดช (soonbrorikansoun-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-03-12 00:24:05 IP : 61.19.67.182


ความคิดเห็นที่ 10 (2118741)
avatar
สุรเดช

ผมอยู่ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นวิศวกร ผมรู้จักโอทูมาประมาณ 12 เดือนได้ทดสอบกับนาข้าวบริเวณลุ่มน้ำปากพนังและบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลา ได้ผลดีมาก ข้าวจากเดิมผลิตประมาณ 600-700 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากพ่นโอทู 2 ครั้ง เก็บเกี่ยวแล้ว ได้ 1100 กิโลกรัมต่อไร่

ตอนนี้ทดสอบ ยางกับปาล์ม มา 10 เดือนกว่าแล้ว ได้ผลดีมาก ปาล์มไม่เคยออกลูกเลย ผมทำมาแล้ว ยางตายนึ่งหลายปีแล้วหลังใช้  น้ำยางก็ออกและเปอร์เซนต์ก็เพิ่ม หน้ายางนิ่มเมื่อกรีดทำให้ไม่กินเนื้อ หน้ายางเรียบ สม่ำเสมอ ปริมาณน้ำยาง ตัดต่อเนื่องได้แต่ละเช้าใกล้เคียงกัน และปาล์มสามารถออกผลผลิตฝ่าแล้งได้ ปาล์มเท่าลูกหมากผมทำมาแล้วแต่ต้องรู้วิธีใช้นะครับ มีปัญหาเรื่องยางกับปาล์มติดต่อมานะครับ ผมจะไปช่วย ครับ รับประกันไม่ได้ผลไม่มีค่าใช้จ่าย   ส่วนท่านที่ต้องการขยายธุระกิจ ในภาคใต้ค่อนข้างช้าเพราะมันไม่เห็นเหมือนพืชไร่ทางภาคอื่น มาร่วมธุระกิจกับผม ขยายธุรกิจ เครือข่าย แบบเฟรนชายด์ ผมมีวิธี หลักแสนไม่ใช่เรื่องยาก ไม่ต้องง้อคน ไม่ต้องเสียหน้า ไม่ต้องหาเครือข่าย เขาจะเข้ามาหาคุณเอง โทรหาผม สุรเดช 081-9570156  ศูนย์บริการ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

ผู้แสดงความคิดเห็น คุณสุรเดช (supadaet-at-hotmail-dot-com

ผู้แสดงความคิดเห็น สุรเดช (supadaet-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-10-13 16:04:01 IP : 61.19.67.62


ความคิดเห็นที่ 9 (2093452)
avatar
เสก โอทู

โอทูฟลาโวเจนออนไลน์ ทำได้ทั่วประเทศ

สนใจสมัคร

ผู้แสดงความคิดเห็น เสก โอทู (ktscom52-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-08-07 13:15:01 IP : 118.172.148.10


ความคิดเห็นที่ 8 (2073527)
avatar
ลองเบิ่ง

_สารฟลาโวนอยด์มีมากในพืช..........ตระกูลหัวหอม ลองเอาหอมหัวใหญ่มาปั่นแล้ว  ฉีดดู ซิ  ฟลาโวนอยด์ เหมือนๆกันป่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ลองเบิ่ง วันที่ตอบ 2010-06-11 13:42:22 IP : 124.120.117.183


ความคิดเห็นที่ 7 (2034860)
avatar
โอทู

โอทูฟลาโวเจน เป็นอาหารเสริมพืชอินทรีย์ ซึ่งสกัดมาจากพืช และได้สารที่ชื่อว่าสาร "ฟลาโวนอยด์"  ซึ่งสารตัวนี้ทำหน้าที่ในการออกฤทธิ์ ช่วยไปขยายระบบโครงสร้างของพืชตั้งแต่ ราก ลำต้น ใบ ดอก และผล รวมถึงเมล็ด ไม่มีสารเคมีเจือปน จึงทำให้ปลอดภัย ทั้งผู้ใช้และผู้บริโภค ช่วยลดปุ๋ย และยาเคมี และฮอโมนต่าง ๆ ได้มากที่เดี่ยว ซึ่งโอทูใช้เพียงขวดเดียว สามารถใช้ได้ตั้งแต่การคลุกหรือแช่เมล็ดพันธ์และฉีดพ่นได้ทุกระยะการเจริยเติบโต จนกระทั่งเก็บผลผลิต เพียงแค่ขวดเดียวเท่านั้น 

                อัตราการใช้โอทู

                   1.  พืชไร่ เช่น ข้าว อ้อย มันสัมปะหลัง ข้าวโพด ฯลฯ  1 cc  ต่อน้ำ 5 ลิตร

                   2. ไม้ผล เช่น เงาะ ลำไย ชมพู่ มะม่วง ฯลฯ 1 cc ต่อน้ำ  8  ลิตร

                   3. ผักสวนครัว เช่น คะน้า กวางตุ้ง มะเขือ มะระ ฯลฯ 1 CC ต่อน้ำ 10 ลิตร

                   4. ไม้ดอก  เช่น ดาวเรือง มะลิ กุหลาบ ฯลฯ 1  CC ต่อน้ำ 15  ลิตร

ใช้ได้ผลดีกับพืชทุกชนิด ถ้าท่านใด สนใจผลิตภัณฑ์หรือต้องการข้อมูลติดต่อสอบถามได้ที่

  คุณธนพล  084-7749007

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น โอทู (katang_red-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-02-12 23:15:20 IP : 202.149.25.241


ความคิดเห็นที่ 6 (2028618)
avatar
หนู-อนุสรณ์ นุ่มทองคำ

 

- สนใจฟังรายการคนรักษ์เพลงได้ที่ FM 89.50 Mhz. วิทยุชุมชนตำบลพยุหะ กัับ หนู หนุ่มหน้ามนคนน้ำทรง โทร..089-272-2443

- พยุหะคีรี ซื้อและสมัครสมาชิก โอทู ได้ที่ หนู-อนุสรณ์ นุ่มทองคำ โทร.089-272-2443

ผู้แสดงความคิดเห็น หนู-อนุสรณ์ นุ่มทองคำ (nu_mef-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-01-26 12:27:19 IP : 61.47.115.2


ความคิดเห็นที่ 5 (2027291)
avatar
หนู หนุ่มหน้ามนคนน้ำทรง

- โอทู หาซื้อและสมัครสมาชิกได้ที่ ร้านดอกอ้อการเกษตร  กับนางพญา 2 ตัว บ้านสะพานหิน ตำบลหาดทนง อำเภอเมือง อุทัยธานี  ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษ โทร..087-185-2462

- อยากให้พูดถึงคุณภาพในการใช้มากกว่าเน้นทำธุระกิจ......จะดูดีกว่ามั๊ย.......เดี๋ยวธุระกิจตามมาเอง...........

- สนใจฟังรายการคนรักษ์เพลงได้ที่ FM 89.50 Mhz. วิทยุชุมชนตำบลพยุหะ กัับ หนู หนุ่มหน้ามนคนน้ำทรง โทร..089-272-2443

ผู้แสดงความคิดเห็น หนู หนุ่มหน้ามนคนน้ำทรง วันที่ตอบ 2010-01-22 09:40:01 IP : 61.47.115.2


ความคิดเห็นที่ 4 (2016853)
avatar
คนขี้สงสัย

ราคาทำไมแพงจัง สกัดมาจากอะไร ไม่เห็นบอก

ผู้แสดงความคิดเห็น คนขี้สงสัย วันที่ตอบ 2009-12-17 12:57:35 IP : 61.47.115.2


ความคิดเห็นที่ 3 (1990324)
avatar
tookneo

    คุณพร้อมที่จะรวยแล้วหรือยัง....?
  ธุรกิจการเกษตร    เป็นธุรกิจที่ยั่งยืน มีการหมุนเวียนการใช้สินค้าเกี่ยวกับการเกษตรมาก ทุกรอบฤดูการเพาะปลูก
 
แม้เศรษฐกิจจะตกอยู่ในภาวะที่ไม่ดี........แต่
 
เกษตรกรก็ต้องใช้สินค้าทางการเกษตรอยู่เหมือนเดิม
 
ทำให้ธุรกิจนี้สามารถเติบโตได้  แม้ในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ
 
แล้ว.....คุณ........จะรอช้าอยู่...???
 
ทีมงานมืออาชีพ ที่มีความชำนาญทางการเกษตรของเรา ทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารพืชครับ.....?
  1.ปุ๋ยบัวทิพย์ (อาหารทางดิน) ดูข้อมูลที่ http://www.youdo111.blogsport.com
 
2.โอทู ฟลาโวเจน (อาหารทางใบ) ดูข้อมูลที่ http://www.o2money.blogspot.com
 
แล้วคุณละ.....พร้อมที่จะร่วมงานกับทีมงานมืออาชีพ........หรือยัง...???
  ***ด้วยระบบแผนการตลาดที่เยี่ยมยอด และทีมงานที่ดีเยี่ยม เราจะพาคุณร่ำรวยกับธุรกิจการเกษตร อย่างยั่งยืน และถาวร***
  สนใจเข้าร่วมทีมงาน โทร 086-6748882 ตุ๊กนีโอ

  Email://tookneo@hotmail.com

 

ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่ง  หากเมล์ฉบับนี้รวบกวนจิตใจท่าน

 

ผู้แสดงความคิดเห็น tookneo วันที่ตอบ 2009-10-01 12:00:56 IP : 118.172.149.166


ความคิดเห็นที่ 2 (1989100)
avatar
ตุ๊กนีโอ

 

คุณชอบธุรกิจการเกษตร  หรือเปล่า.!!!??????

    

 

   ขอเสนอข้อมูลที่คุณไม่ควรพลาด....

 

    1.www.youdo111.blogspot.com

   2.www.o2money.blogspot.com

 

รับทราบข้อมูลแล้ว โทรเลยครับ  086-6748882  ตุ๊กนีโอ

อีเมล์  tookneo@hotmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น ตุ๊กนีโอ วันที่ตอบ 2009-09-28 20:13:59 IP : 125.25.205.238


ความคิดเห็นที่ 1 (1985301)
avatar
เด็กโง่เอ๊ย

 

ดีๆ

โอทูใช้ดีจัง เราแอบไปดูผลงานมาแล้วสุดยอดจริงๆๆ

 

 

จาก เด็กโง่เอ๊ย

ผู้แสดงความคิดเห็น เด็กโง่เอ๊ย วันที่ตอบ 2009-09-17 19:26:37 IP : 124.120.151.59[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.