ReadyPlanet.com


ขาย จำหน่าย พันธุ์มันสำปะหลัง พันธุ์นาคขาว พันธุ์เกล็ดมังกรจัมโบ้
avatar
อ้น


 ขาย จำหน่าย พันธุ์มันสำปะหลัง พันธุ์นาคขาว พันธุ์เกล็ดมังกรจัมโบ้ ท่อนพันธุ์คุณภาพดี อัตราการงอกสูง เป็นพันธุ์คุณภาพ รับประกัน 10-12 ตัน/ไร่ ครับ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
0885644244 หรือ  
https://www.facebook.com/sompalang 

 ผู้ตั้งกระทู้ อ้น :: วันที่ลงประกาศ 2015-07-12 10:46:14 IP : 1.4.174.170


[1]

ความคิดเห็นที่ 34 (3893642)
avatar
อ้น

 ขาย จำหน่าย พันธุ์มันสำปะหลัง พันธุ์นาคขาว พันธุ์เกล็ดมังกรจัมโบ้พันธุ์ใจแอนท์ No.1 ท่อนพันธุ์คุณภาพดี อัตราการงอกสูง เป็นพันธุ์คุณภาพ สายพันธุ์แท้ สำหรับเกษตรที่ต้องการเพิ่มผลผลิตไม่ควรพลาด กับราคามิตรภาพ  


ข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
0885644244 หรือ https://www.facebook.com/sompalang 
ผู้แสดงความคิดเห็น อ้น วันที่ตอบ 2015-12-03 08:00:11 IP : 223.206.242.207


ความคิดเห็นที่ 33 (3893393)
avatar
อ้น

 ขาย จำหน่าย พันธุ์มันสำปะหลัง พันธุ์นาคขาว พันธุ์เกล็ดมังกรจัมโบ้ ท่อนพันธุ์คุณภาพดี อัตราการงอกสูง เป็นพันธุ์คุณภาพ รับประกัน 10-12 ตัน/ไร่ ครับ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
0885644244 หรือ 
https://www.facebook.com/sompalang

ผู้แสดงความคิดเห็น อ้น วันที่ตอบ 2015-12-01 20:12:15 IP : 223.206.245.4


ความคิดเห็นที่ 32 (3893218)
avatar
อ้น

 ขาย จำหน่าย พันธุ์มันสำปะหลัง พันธุ์นาคขาว พันธุ์เกล็ดมังกรจัมโบ้ พันธุ์ใจแอนท์ No.1 ท่อนพันธุ์คุณภาพดี อัตราการงอกสูง เป็นพันธุ์คุณภาพ สายพันธุ์แท้ สำหรับเกษตรที่ต้องการเพิ่มผลผลิตไม่ควรพลาด กับราคามิตรภาพ 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
0885644244 หรือ https://www.facebook.com/sompalang

ผู้แสดงความคิดเห็น อ้น วันที่ตอบ 2015-11-30 20:55:21 IP : 223.206.241.66


ความคิดเห็นที่ 31 (3847340)
avatar
อ้น

 ขาย จำหน่าย พันธุ์มันสำปะหลัง พันธุ์นาคขาว พันธุ์เกล็ดมังกรจัมโบ้  พันธุ์ใจแอนท์ No.1 ท่อนพันธุ์คุณภาพดี อัตราการงอกสูง เป็นพันธุ์คุณภาพ สายพันธุ์แท้ สำหรับเกษตรที่ต้องการเพิ่มผลผลิตไม่ควรพลาด กับราคามิตรภาพ  


ข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
0885644244 หรือ https://www.facebook.com/sompalang 
ผู้แสดงความคิดเห็น อ้น วันที่ตอบ 2015-10-29 08:37:05 IP : 223.206.245.94


ความคิดเห็นที่ 30 (3840218)
avatar
อ้น

 ขาย จำหน่าย พันธุ์มันสำปะหลัง พันธุ์นาคขาว พันธุ์เกล็ดมังกรจัมโบ้  พันธุ์ใจแอนท์ No.1 ท่อนพันธุ์คุณภาพดี อัตราการงอกสูง เป็นพันธุ์คุณภาพ สายพันธุ์แท้ สำหรับเกษตรที่ต้องการเพิ่มผลผลิตไม่ควรพลาด กับราคามิตรภาพ  


ข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
0885644244 หรือ https://www.facebook.com/sompalang 
ผู้แสดงความคิดเห็น อ้น วันที่ตอบ 2015-10-02 08:36:58 IP : 49.49.235.221


ความคิดเห็นที่ 29 (3839004)
avatar
อ้น

 ขาย จำหน่าย พันธุ์มันสำปะหลัง พันธุ์นาคขาว พันธุ์เกล็ดมังกรจัมโบ้  พันธุ์ใจแอนท์ No.1 ท่อนพันธุ์คุณภาพดี อัตราการงอกสูง เป็นพันธุ์คุณภาพ สายพันธุ์แท้ สำหรับเกษตรที่ต้องการเพิ่มผลผลิตไม่ควรพลาด กับราคามิตรภาพ  


ข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
0885644244 หรือ https://www.facebook.com/sompalang 
ผู้แสดงความคิดเห็น อ้น วันที่ตอบ 2015-09-29 06:51:19 IP : 223.207.211.186


ความคิดเห็นที่ 28 (3838701)
avatar
อ้น

 ขาย จำหน่าย พันธุ์มันสำปะหลัง พันธุ์นาคขาว พันธุ์เกล็ดมังกรจัมโบ้  พันธุ์ใจแอนท์ No.1 ท่อนพันธุ์คุณภาพดี อัตราการงอกสูง เป็นพันธุ์คุณภาพ สายพันธุ์แท้ สำหรับเกษตรที่ต้องการเพิ่มผลผลิตไม่ควรพลาด กับราคามิตรภาพ  


ข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
0885644244 หรือ https://www.facebook.com/sompalang 
ผู้แสดงความคิดเห็น อ้น วันที่ตอบ 2015-09-28 09:16:06 IP : 171.5.78.25


ความคิดเห็นที่ 27 (3838035)
avatar
อ้น

 ขาย จำหน่าย พันธุ์มันสำปะหลัง พันธุ์นาคขาว พันธุ์เกล็ดมังกรจัมโบ้พันธุ์ใจแอนท์ No.1 ท่อนพันธุ์คุณภาพดี อัตราการงอกสูง เป็นพันธุ์คุณภาพ สายพันธุ์แท้ สำหรับเกษตรที่ต้องการเพิ่มผลผลิตไม่ควรพลาด กับราคามิตรภาพ  


ข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
0885644244 หรือ https://www.facebook.com/sompalang 
ผู้แสดงความคิดเห็น อ้น วันที่ตอบ 2015-09-25 08:01:44 IP : 171.5.215.53


ความคิดเห็นที่ 26 (3836945)
avatar
อ้น

 ขาย จำหน่าย พันธุ์มันสำปะหลัง พันธุ์นาคขาว พันธุ์เกล็ดมังกรจัมโบ้ ท่อนพันธุ์คุณภาพดี อัตราการงอกสูง เป็นพันธุ์คุณภาพ รับประกัน 10-12 ตัน/ไร่ ครับ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
0885644244 หรือ  
https://www.facebook.com/sompalang 

ผู้แสดงความคิดเห็น อ้น วันที่ตอบ 2015-09-22 10:14:59 IP : 171.5.231.55


ความคิดเห็นที่ 25 (3836633)
avatar
อ้น

 ขาย จำหน่าย พันธุ์มันสำปะหลัง พันธุ์นาคขาว พันธุ์เกล็ดมังกรจัมโบ้ ท่อนพันธุ์คุณภาพดี อัตราการงอกสูง เป็นพันธุ์คุณภาพ รับประกัน 10-12 ตัน/ไร่ ครับ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
0885644244 หรือ 
https://www.facebook.com/sompalang

ผู้แสดงความคิดเห็น อ้น วันที่ตอบ 2015-09-21 09:05:48 IP : 223.207.32.247


ความคิดเห็นที่ 24 (3836303)
avatar
อ้น

 ขาย จำหน่าย พันธุ์มันสำปะหลัง พันธุ์นาคขาว พันธุ์เกล็ดมังกรจัมโบ้ ท่อนพันธุ์คุณภาพดี อัตราการงอกสูง เป็นพันธุ์คุณภาพ รับประกัน 10-12 ตัน/ไร่ ครับ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
0885644244 หรือ 
https://www.facebook.com/sompalang

ผู้แสดงความคิดเห็น อ้น วันที่ตอบ 2015-09-19 07:09:41 IP : 171.4.107.222


ความคิดเห็นที่ 23 (3835287)
avatar
อ้น

 ขาย จำหน่าย พันธุ์มันสำปะหลัง พันธุ์นาคขาว พันธุ์เกล็ดมังกรจัมโบ้ ท่อนพันธุ์คุณภาพดี อัตราการงอกสูง เป็นพันธุ์คุณภาพ รับประกัน 10-12 ตัน/ไร่ ครับ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
0885644244 หรือ  
https://www.facebook.com/sompalang 

ผู้แสดงความคิดเห็น อ้น วันที่ตอบ 2015-09-16 07:57:14 IP : 49.49.93.19


ความคิดเห็นที่ 22 (3834976)
avatar
อ้น

 ขาย จำหน่าย พันธุ์มันสำปะหลัง พันธุ์นาคขาว พันธุ์เกล็ดมังกรจัมโบ้พันธุ์ใจแอนท์ No.1 ท่อนพันธุ์คุณภาพดี อัตราการงอกสูง เป็นพันธุ์คุณภาพ สายพันธุ์แท้ สำหรับเกษตรที่ต้องการเพิ่มผลผลิตไม่ควรพลาด กับราคามิตรภาพ  


ข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
0885644244 หรือ https://www.facebook.com/sompalang 
ผู้แสดงความคิดเห็น อ้น วันที่ตอบ 2015-09-15 09:14:41 IP : 49.49.93.19


ความคิดเห็นที่ 21 (3834970)
avatar
อ้น

 ขาย จำหน่าย พันธุ์มันสำปะหลัง พันธุ์นาคขาว พันธุ์เกล็ดมังกรจัมโบ้ ท่อนพันธุ์คุณภาพดี อัตราการงอกสูง เป็นพันธุ์คุณภาพ รับประกัน 10-12 ตัน/ไร่ ครับ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
0885644244 หรือ  
https://www.facebook.com/sompalang

ผู้แสดงความคิดเห็น อ้น วันที่ตอบ 2015-09-15 09:00:14 IP : 49.49.93.19


ความคิดเห็นที่ 20 (3834930)
avatar
อ้น

 ขาย จำหน่าย พันธุ์มันสำปะหลัง พันธุ์นาคขาว พันธุ์เกล็ดมังกรจัมโบ้ ท่อนพันธุ์คุณภาพดี อัตราการงอกสูง เป็นพันธุ์คุณภาพ รับประกัน 10-12 ตัน/ไร่ ครับ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
0885644244 หรือ 
 
https://www.facebook.com/sompalang

ผู้แสดงความคิดเห็น อ้น วันที่ตอบ 2015-09-14 21:45:57 IP : 49.49.93.19


ความคิดเห็นที่ 19 (3834395)
avatar
อ้น

 ขาย จำหน่าย พันธุ์มันสำปะหลัง พันธุ์นาคขาว พันธุ์เกล็ดมังกรจัมโบ้ ท่อนพันธุ์คุณภาพดี อัตราการงอกสูง เป็นพันธุ์คุณภาพ รับประกัน 10-12 ตัน/ไร่ ครับ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
0885644244 หรือ 
https://www.facebook.com/sompalang

ผู้แสดงความคิดเห็น อ้น วันที่ตอบ 2015-09-12 08:47:03 IP : 171.5.68.227


ความคิดเห็นที่ 18 (3833806)
avatar
อ้น

 ขาย จำหน่าย พันธุ์มันสำปะหลัง พันธุ์นาคขาว พันธุ์เกล็ดมังกรจัมโบ้ ท่อนพันธุ์คุณภาพดี อัตราการงอกสูง เป็นพันธุ์คุณภาพ รับประกัน 10-12 ตัน/ไร่ ครับ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
0885644244 หรือ 
https://www.facebook.com/sompalang

ผู้แสดงความคิดเห็น อ้น วันที่ตอบ 2015-09-10 08:37:21 IP : 171.5.223.236


ความคิดเห็นที่ 17 (3832510)
avatar
อ้น

 ขาย จำหน่าย พันธุ์มันสำปะหลัง พันธุ์นาคขาว พันธุ์เกล็ดมังกรจัมโบ้ ท่อนพันธุ์คุณภาพดี อัตราการงอกสูง เป็นพันธุ์คุณภาพ รับประกัน 10-12 ตัน/ไร่ ครับ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
0885644244 หรือ 
https://www.facebook.com/sompalang

ผู้แสดงความคิดเห็น อ้น วันที่ตอบ 2015-09-07 07:37:10 IP : 49.49.237.212


ความคิดเห็นที่ 16 (3832087)
avatar
อ้น

 ขาย จำหน่าย พันธุ์มันสำปะหลัง พันธุ์นาคขาว พันธุ์เกล็ดมังกรจัมโบ้ ท่อนพันธุ์คุณภาพดี อัตราการงอกสูง เป็นพันธุ์คุณภาพ รับประกัน 10-12 ตัน/ไร่ ครับ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
0885644244 หรือ 
https://www.facebook.com/sompalang

ผู้แสดงความคิดเห็น อ้น วันที่ตอบ 2015-09-05 08:52:12 IP : 49.49.237.212


ความคิดเห็นที่ 15 (3831222)
avatar
อ้น

 ขาย จำหน่าย พันธุ์มันสำปะหลัง พันธุ์นาคขาว พันธุ์เกล็ดมังกรจัมโบ้ ท่อนพันธุ์คุณภาพดี อัตราการงอกสูง เป็นพันธุ์คุณภาพ รับประกัน 10-12 ตัน/ไร่ ครับ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
0885644244 หรือ 
https://www.facebook.com/sompalang

ผู้แสดงความคิดเห็น อ้น วันที่ตอบ 2015-09-03 08:33:06 IP : 49.49.233.202


ความคิดเห็นที่ 14 (3830073)
avatar
อ้น

 ขาย จำหน่าย พันธุ์มันสำปะหลัง พันธุ์นาคขาว พันธุ์เกล็ดมังกรจัมโบ้ ท่อนพันธุ์คุณภาพดี อัตราการงอกสูง เป็นพันธุ์คุณภาพ รับประกัน 10-12 ตัน/ไร่ ครับ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
0885644244 หรือ 
https://www.facebook.com/sompalang

ผู้แสดงความคิดเห็น อ้น วันที่ตอบ 2015-08-28 07:16:54 IP : 49.49.232.177


ความคิดเห็นที่ 13 (3828936)
avatar
อ้น

 ขาย จำหน่าย พันธุ์มันสำปะหลัง พันธุ์นาคขาว พันธุ์เกล็ดมังกรจัมโบ้ ท่อนพันธุ์คุณภาพดี อัตราการงอกสูง เป็นพันธุ์คุณภาพ รับประกัน 10-12 ตัน/ไร่ ครับ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
0885644244 หรือ 
https://www.facebook.com/sompalang

ผู้แสดงความคิดเห็น อ้น วันที่ตอบ 2015-08-24 08:47:35 IP : 171.5.224.136


ความคิดเห็นที่ 12 (3828035)
avatar
อ้น

  ขาย จำหน่าย พันธุ์มันสำปะหลัง พันธุ์นาคขาว พันธุ์เกล็ดมังกรจัมโบ้ ท่อนพันธุ์คุณภาพดี อัตราการงอกสูง เป็นพันธุ์คุณภาพ รับประกัน 10-12 ตัน/ไร่ ครับ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
0885644244 หรือ 
https://www.facebook.com/sompalang

ผู้แสดงความคิดเห็น อ้น วันที่ตอบ 2015-08-20 09:44:33 IP : 171.5.223.113


ความคิดเห็นที่ 11 (3827705)
avatar
อ้น

 ขาย จำหน่าย พันธุ์มันสำปะหลัง พันธุ์นาคขาว พันธุ์เกล็ดมังกรจัมโบ้ ท่อนพันธุ์คุณภาพดี อัตราการงอกสูง เป็นพันธุ์คุณภาพ รับประกัน 10-12 ตัน/ไร่ ครับ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
0885644244 หรือ 
https://www.facebook.com/sompalang

ผู้แสดงความคิดเห็น อ้น วันที่ตอบ 2015-08-18 21:25:08 IP : 171.5.215.76


ความคิดเห็นที่ 10 (3826580)
avatar
อ้น

ขาย จำหน่าย พันธุ์มันสำปะหลัง พันธุ์นาคขาว พันธุ์เกล็ดมังกรจัมโบ้ ท่อนพันธุ์คุณภาพดี อัตราการงอกสูง เป็นพันธุ์คุณภาพ รับประกัน 10-12 ตัน/ไร่ ครับ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
0885644244 หรือ 
https://www.facebook.com/sompalang

ผู้แสดงความคิดเห็น อ้น วันที่ตอบ 2015-08-14 10:46:21 IP : 171.5.78.99


ความคิดเห็นที่ 9 (3825465)
avatar
อ้น

 ขาย จำหน่าย พันธุ์มันสำปะหลัง พันธุ์นาคขาว พันธุ์เกล็ดมังกรจัมโบ้ ท่อนพันธุ์คุณภาพดี อัตราการงอกสูง เป็นพันธุ์คุณภาพ รับประกัน 10-12 ตัน/ไร่ ครับ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
0885644244 หรือ 
https://www.facebook.com/sompalang

ผู้แสดงความคิดเห็น อ้น วันที่ตอบ 2015-08-10 09:01:41 IP : 49.49.237.141


ความคิดเห็นที่ 8 (3824822)
avatar
อ้น

 ขาย จำหน่าย พันธุ์มันสำปะหลัง พันธุ์นาคขาว พันธุ์เกล็ดมังกรจัมโบ้ ท่อนพันธุ์คุณภาพดี อัตราการงอกสูง เป็นพันธุ์คุณภาพ รับประกัน 10-12 ตัน/ไร่ ครับ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
0885644244 หรือ 
https://www.facebook.com/sompalang

ผู้แสดงความคิดเห็น อ้น วันที่ตอบ 2015-08-07 08:12:10 IP : 171.5.214.47


ความคิดเห็นที่ 7 (3824005)
avatar
อ้น

 ขาย จำหน่าย พันธุ์มันสำปะหลัง พันธุ์นาคขาว พันธุ์เกล็ดมังกรจัมโบ้ ท่อนพันธุ์คุณภาพดี อัตราการงอกสูง เป็นพันธุ์คุณภาพ รับประกัน 10-12 ตัน/ไร่ ครับ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
0885644244 หรือ 
https://www.facebook.com/sompalang

ผู้แสดงความคิดเห็น อ้น วันที่ตอบ 2015-08-04 08:03:48 IP : 223.207.209.235


ความคิดเห็นที่ 6 (3823777)
avatar
อ้น

ขาย จำหน่าย พันธุ์มันสำปะหลัง พันธุ์นาคขาว พันธุ์เกล็ดมังกรจัมโบ้ ท่อนพันธุ์คุณภาพดี อัตราการงอกสูง เป็นพันธุ์คุณภาพ รับประกัน 10-12 ตัน/ไร่ ครับ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
0885644244 หรือ 
https://www.facebook.com/sompalang

ผู้แสดงความคิดเห็น อ้น วันที่ตอบ 2015-08-03 08:05:58 IP : 223.207.209.235


ความคิดเห็นที่ 5 (3823217)
avatar
อ้น

 ขาย จำหน่าย พันธุ์มันสำปะหลัง พันธุ์นาคขาว พันธุ์เกล็ดมังกรจัมโบ้ ท่อนพันธุ์คุณภาพดี อัตราการงอกสูง เป็นพันธุ์คุณภาพ รับประกัน 10-12 ตัน/ไร่ ครับ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
0885644244 หรือ 
https://www.facebook.com/sompalang

ผู้แสดงความคิดเห็น อ้น วันที่ตอบ 2015-07-31 09:27:57 IP : 171.5.68.216


ความคิดเห็นที่ 4 (3822147)
avatar
อ้น

 ขาย จำหน่าย พันธุ์มันสำปะหลัง พันธุ์นาคขาว พันธุ์เกล็ดมังกรจัมโบ้ ท่อนพันธุ์คุณภาพดี อัตราการงอกสูง เป็นพันธุ์คุณภาพ รับประกัน 10-12 ตัน/ไร่ ครับ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
0885644244 หรือ 
https://www.facebook.com/sompalang

ผู้แสดงความคิดเห็น อ้น วันที่ตอบ 2015-07-25 21:41:19 IP : 171.5.222.72


ความคิดเห็นที่ 3 (3820622)
avatar
อ้น

  ขาย จำหน่าย พันธุ์มันสำปะหลัง พันธุ์นาคขาว พันธุ์เกล็ดมังกรจัมโบ้ ท่อนพันธุ์คุณภาพดี อัตราการงอกสูง เป็นพันธุ์คุณภาพ รับประกัน 10-12 ตัน/ไร่ ครับ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
0885644244 หรือ
 
https://www.facebook.com/sompalang 

ผู้แสดงความคิดเห็น อ้น วันที่ตอบ 2015-07-19 20:54:01 IP : 1.4.160.162


ความคิดเห็นที่ 2 (3819896)
avatar
อ้น

 ขาย จำหน่าย พันธุ์มันสำปะหลัง พันธุ์นาคขาว พันธุ์เกล็ดมังกรจัมโบ้ ท่อนพันธุ์คุณภาพดี อัตราการงอกสูง เป็นพันธุ์คุณภาพ รับประกัน 10-12 ตัน/ไร่ ครับ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ 

0885644244 หรือ https://www.facebook.com/sompalang


ผู้แสดงความคิดเห็น อ้น วันที่ตอบ 2015-07-15 21:19:23 IP : 1.4.171.142


ความคิดเห็นที่ 1 (3819317)
avatar
อ้น

  ขาย จำหน่าย พันธุ์มันสำปะหลัง พันธุ์นาคขาว พันธุ์เกล็ดมังกรจัมโบ้ ท่อนพันธุ์คุณภาพดี อัตราการงอกสูง เป็นพันธุ์คุณภาพ รับประกัน 10-12 ตัน/ไร่ ครับ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
0885644244 หรือ
 
https://www.facebook.com/sompalang

ผู้แสดงความคิดเห็น อ้น วันที่ตอบ 2015-07-13 19:54:22 IP : 1.4.175.33[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.