ReadyPlanet.com


มีคุณอยู่ไหม! อาชีพสุดฮอตแห่งปี 58 ทั้งใช้ปริญญาและไม่ต้องมีวุฒิ
avatar
สวนมะลิสดๆป.เคมีภัณฑ์(ขายปลีก-ส่งราคาประหยัด)


 

มีคุณอยู่ไหม! อาชีพสุดฮอตแห่งปี 58 ทั้งใช้ปริญญาและไม่ต้องมีวุฒิ

เผลอแป๊บเดียวผ่านปี 2558 มาแล้วเดือนกว่าๆ ใครที่ยังตั้งใจจะหางานใหม่ จะเปลี่ยนงาน หรือยังตกงาน วันนี้ "ไทยรัฐออนไลน์" นำเรื่องราวเกี่ยวงานฮอตแห่งปี 2558 มานำเสนอ มาดูกันสิว่า งานอะไรที่มันน่าทำที่สุดในปีนี้...

 

โดยอ้างอิงผลสำรวจของบริษัทต่างประเทศ คือ CareerBuilder and Economic Modeling Specialists Intl. ที่รวบรวมรายชื่ออาชีพสุดฮอตแห่งปี ซึ่งดูจากความต้องการแรงงานในอาชีพนั้นๆ ลงลงประกาศรับสมัคร เปรียบเทียบกับอัตราการจ้างงานจริงในแต่ละเดือน

 

ทั้งนี้ 18 อาชีพข้างต้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. อาชีพที่จะต้องมีใบปริญญารับรอง 2. อาชีพที่ไม่ต้องมีใบปริญญา

 

เริ่มจากงานที่จะต้องมีใบปริญญารับรอง ประกอบด้วย 10 อาชีพ

 

อันดับ 1 คือ อาชีพ "บริหารการตลาด" อาชีพฮอตสุดๆ ที่มีอัตราความต้องการ 34,613 อัตรา แต่มีการจ้างงานจริง 11,617 อัตรา ทำให้มีช่องว่างของตำแหน่งถึง 22,996 อัตรา ขณะที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยในปี 2010-2014 อยู่ที่ 10% ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงอยู่ที่ 57.42 ดอลลาร์

บริหารการตลาด

 

อันดับ 2 ได้แก่ "นักพัฒนาซอฟต์แวร์, คนเขียนโปรแกรม" ที่มีอัตราความต้องการ 52,700 อัตรา แต่มีการจ้างงานจริง 31,616 อัตรา ทำให้มีช่องว่างของตำแหน่งถึง 21,084 อัตรา ขณะที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยในปี 2010-2014 อยู่ที่ 15% ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงอยู่ที่ 44.66 ดอลลาร์

นักพัฒนาซอฟต์แวร์

ต่อกันที่อันดับ 3 เป็นอาชีพ "พยาบาลวิชาชีพที่ผ่านสอบรับรองมาตรฐาน" มีอัตราความต้องการ 122,922 อัตรา แต่มีการจ้างงานจริง 103,804 อัตรา ทำให้มีช่องว่างของตำแหน่งถึง 19,118 อัตรา ขณะที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยในปี 2010-2014 อยู่ที่ 5% ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงอยู่ที่ 32.51 ดอลลาร์

 

อันดับ 4 คือ "วิศวกรอุตสาหการ" โดยมีอัตราความต้องการ 26,031 อัตรา แต่มีการจ้างงานจริง 7,880 อัตรา ทำให้มีช่องว่างของตำแหน่งถึง 18,151 อัตรา ขณะที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยในปี 2010-2014 อยู่ที่ 9% ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงอยู่ที่ 38.96 ดอลลาร์

วิศวกรอุตสาหการ

ส่วนอันดับ 5 อาชีพ "ผู้ดูแลเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์" มีอัตราความต้องการ 35,788 อัตรา แต่มีการจ้างงานจริง 18,734 อัตรา ทำให้มีช่องว่างของตำแหน่งถึง 17,054 อัตรา ขณะที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยในปี 2010-2014 อยู่ที่ 7% ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงอยู่ที่ 35.84 ดอลลาร์

 

อันดับที่ 6 ตกเป็นของ "นักพัฒนาเว็บไซต์" ซึ่งมีอัตราความต้องการ 30,108 อัตรา แต่มีการจ้างงานจริง 14,616 อัตรา ทำให้มีช่องว่างของตำแหน่งถึง 15,492 อัตรา ขณะที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยในปี 2010-2014 อยู่ที่ 17% ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงอยู่ที่ 28.02 ดอลลาร์

 

และอันดับที่ 7 คือ อาชีพเกี่ยวกับ "การแพทย์และผู้จัดการบริการสุขภาพ" พบอัตราความต้องการ 27,696 อัตรา แต่มีการจ้างงานจริง 12,626 อัตรา ทำให้มีช่องว่างของตำแหน่งถึง 15,070 อัตรา ขณะที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยในปี 2010-2014 อยู่ที่ 6% ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงอยู่ที่ 43.61 ดอลลาร์

 

อันดับที่ 8 ตกเป็นของ "นักกายภาพบำบัด" อาชีพที่มีอัตราความต้องการ 24,425 อัตรา แต่มีการจ้างงานจริง 10,880 อัตรา ทำให้มีช่องว่างของตำแหน่งถึง 13,545 อัตรา ขณะที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยในปี 2010-2014 อยู่ที่ 10% ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงอยู่ที่ 38.63 ดอลลาร์

นักกายภาพบำบัด

รองสุดท้าย อันดับที่ 9 อาชีพ "อรรถบำบัด" อ้าวงง!...งง เขาคือนักแก้ไขการพูด เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวินิจฉัย การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางภาษาและการพูด เช่น พูดไม่ได้ พูดไม่ชัด เสียงผิดปกติ ปากแหว่งเพดานโหว่ ประสาทหูพิการ มีความบกพร่องด้านสติปัญญา ผู้ป่วยที่ถูกตัดกล่องเสียง ผู้ป่วยสมองพิการ สำหรับในต่างประเทศอาชีพนี้ มีอัตราความต้องการ 15,113 อัตรา แต่มีการจ้างงานจริง 7,112 อัตรา ทำให้มีช่องว่างของตำแหน่งถึง 8,001 อัตรา ขณะที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยในปี 2010-2014 อยู่ที่ 5% ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงอยู่ที่ 34 ดอลลาร์

 

มาที่อาชีพอันดับสุดท้าย "ผู้จัดการฝ่ายขาย" อาชีพอันดับ 10 ที่มีอัตราความต้องการ 28,589 อัตรา แต่มีการจ้างงานจริง 22,280 อัตรา ทำให้มีช่องว่างของตำแหน่งถึง 6,309 อัตรา ขณะที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยในปี 2010-2014 อยู่ที่ 8% ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงอยู่ที่ 51.98 ดอลลาร์

 

สำหรับอาชีพที่ไม่ต้องมีใบปริญญาในปี 2558 มีทั้งหมด 8 อาชีพ คือ 

 

1. อาชีพ "คนขับรถบรรทุก, รถพ่วงและรถแทรกเตอร์" พบมีอัตราความต้องการ 242,400 อัตรา แต่มีการจ้างงานจริง 131,902 อัตรา ทำให้มีช่องว่างของตำแหน่งถึง 110,498 อัตรา ขณะที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยในปี 2010-2014 อยู่ที่ 9% ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงอยู่ที่ 18.37 ดอลลาร์

คนขับรถบรรทุก

อันดับ 2 เป็น "คนจัดแสดงสินค้า" อาชีพที่มีอัตราความต้องการ 20,808 อัตรา แต่มีการจ้างงานจริง 6,126 อัตรา ทำให้มีช่องว่างของตำแหน่งถึง 14,682 อัตรา ขณะที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยในปี 2010-2014 อยู่ที่ 5% ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงอยู่ที่ 13.11 ดอลลาร์

คนจัดแสดงสินค้า

อันดับที่ 3 คือ "เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล" มีอัตราความต้องการ 7,287 อัตรา แต่มีการจ้างงานจริง 2,079 อัตรา ทำให้มีช่องว่างของตำแหน่งถึง 5,208 blockquote{ border:1px solid #d3d3d3; padding: 5px; }
[1]

ความคิดเห็นที่ 5 (3830396)
avatar
สวนมะลิสดๆป.เคมีภัณฑ์(ขายปลีก-ส่งราคาประหยัด)

https://www.facebook.com/groups/KlumSonKhaiDokmaliThuaLokBySuanMaliSingBuri กลุ่มหาคนขายดอกมะลิทั่วโลกกระจายสินค้า+คนอยากขายดอกมะลิ

 

https://www.facebook.com/groups/KlumPhanaknganKepDokmali  กลุ่มคนงานเก็บดอกมะลิที่สวนมะลิสิงห์บุรี

#ห้ามเม้นใต้ภาพ

กรุณาเข้ากลุ่มให้ตรงความต้องการด้วยครับ #ขอบคุณที่อ่านและเข้าใจ

 

สมุนไพร อภัยภูเบศร - abhaithaiherb.com?,สมุนไพรอภัยภูเบศร: หน้าแรก,สมุนไพรอภัยภูเบศร | Facebook,อภัยภูเบศร - ร้านสมุนไพรอภัยเฮิร์บ,โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร - วิกิพีเดีย,พาเที่ยว โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร - Travel MThai

สมุนไพร อภัยภูเบศร - abhaithaiherb.com?,สมุนไพรอภัยภูเบศร: หน้าแรก,สมุนไพรอภัยภูเบศร | Facebook,อภัยภูเบศร - ร้านสมุนไพรอภัยเฮิร์บ,โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร - วิกิพีเดีย,พาเที่ยว โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร - Travel MThai

สมุนไพร อภัยภูเบศร - abhaithaiherb.com?,สมุนไพรอภัยภูเบศร: หน้าแรก,สมุนไพรอภัยภูเบศร | Facebook,อภัยภูเบศร - ร้านสมุนไพรอภัยเฮิร์บ,โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร - วิกิพีเดีย,พาเที่ยว โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร - Travel MThai

 สวัสดีปี2558สำหรับคนเบื่ออาชีพเดิมหาอาชีพใหม่(รายได้ต่อวัน)รายได้ของการขายดอกไม้สดกระจายสินค้าดอกไม้ทั่วทิศ-คนขยันหาแม่ค้าได้เยอะกว่า ย่อมได้เปรียบ นำใบปลิวไปแจกให้ทั่วทั้งจังหวัด หรือ ท่านมีวิธีโฆษณาแบบใดที่ปล่อยสินค้าได้ทุกวัน เลือกตามแบบท่านที่เหมาะสมที่สุด

 

ผู้แสดงความคิดเห็น สวนมะลิสดๆป.เคมีภัณฑ์(ขายปลีก-ส่งราคาประหยัด) (prajob_200000-at-yahoo-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2015-08-30 17:45:10 IP : 125.26.112.254


ความคิดเห็นที่ 4 (3828842)
avatar
dr1
speed-plus:(nonionic surfactant)เร่งการดูดซึมเข้าสู่ใบพืชอย่างรวดเร็วภายใน60วินาที เป็นสูตรเย็นที่ไม่ทําลายใบพืช ฉีดผ่าดอกพืชได้ ช่วยเสริมและเคลือบไข่อ่อนแมลง ยับยั้งการฟักไข่ การลอกคราบของไข่หนอน ไข่เพลี้ย ดูดซึมตัวยาเข้าสู่ตัวแมลงได้รวดเร็ว ลดการระบาดของแมลงและศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพสารเสริมประสิทธิภาพเคมีและจุลินทรีย์เกรดพิเศษใช้เพียง2-3cc/นํ้า20-25ลิตรช่วยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยยาและเคมีได้50-80% ราคาส่งเป็นแกลลอน20-30ลิตร ถังเบาว์ 200ลิตร ราคาเริ่มต้นที่ลิตรละ650.- สนใจติดต่อได้ที่:095-4647966 061-9564619 idline:0954647966 ดูดซึมเร็วกว่า แพร่กระจายทันที
ผู้แสดงความคิดเห็น dr1 วันที่ตอบ 2015-08-23 15:15:26 IP : 101.51.2.213


ความคิดเห็นที่ 3 (3828690)
avatar
สวนมะลิสดๆป.เคมีภัณฑ์(ขายปลีก-ส่งราคาประหยัด)

ปุ๋ยมะลิบำรุงดอกมะลิให้ใหญ่แข็งโดยเฉพาะ,ปุ๋ยเพิ่มดอกมะลิ,เร่งดอกมะลิฤดูหนาว การดูแลต้นมะลิ,เช็คราคามะลิวันนี้ตลาดไท,ตลาดสี่มุมเมือง,ตลาดปากคลอง:http://www.pricejasmine.blogspot.com

 

ขายดอกมะลิปลอดสารพิษ@สวนมะลิบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

    เราเป็นผู้ผลิตดอกมะลิปลอดสารพิษและปลอดสารปนเปื้อนทุกชนิด(ฟอร์มาลีน (Formalin) หรือ ฟอร์มัลดีไฮด์)ทุกกระบวนการผลิตอินทรีย์ออร์แกนิคปลอดภัยทั้งระบบ คำนึงถึงผู้ใช้งานทุกคนที่นำไปใช้งานขึ้น ชื่อว่า "ดอกมะลิ"  อยู่คู่กับการใช้ชีวิตประจำวันของคนไทยเรามาช้านาน  ตั้งแต่นำดอกมะลิสด ลอยน้ำฝนดื่มแก้กระหาย ทำให้รู้สึกสดชื่น ด้วยดอกมะลินั้นมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ชื่นใจนัก

    หากสนใจดอกมะลิปลอดสารพิษ ปรึกษาเราได้อยู่ตรงไหนของมุมโลกใบนี้ เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ของเราที่อยู่ใกล้มากที่สุด ติดต่อกลับทันที

    1ลังโฟมเราบรรจุแค่10กิโลกรัม(ถุงละ500กรัม5ขีดเท่านั้น)พิถีพิถันบรรจุสินค้าด้วยความระมัดระวัง การจัดส่งสินค้าขึ้นรถ บ.ข.ส. หรือ เรือ หรือ รถไฟ หรือ เครื่องบินคาร์โก้

    มีระบบประกันภัยขนส่งสินค้าดอกมะลิปลอดสารพิษจากต้นทางสวนมะลิบางระจันไปปากคลองตลาด ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดไท ตลาดมีนบุรี ตลาดบางกะปิ วงเงิน1,500,000บาท(หนึ่งล้านห้าแสนบาท)

ขึ้น ชื่อว่า "ดอกมะลิ"  อยู่คู่กับการใช้ชีวิตประจำวันของคนไทยเรามาช้านาน  ตั้งแต่นำดอกมะลิสด ลอยน้ำฝนดื่มแก้กระหาย ทำให้รู้สึกสดชื่น ด้วยดอกมะลินั้นมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ชื่นใจนัก

ด้วย กลิ่นของดอกมะลิที่ช่วยทำให้รู้สึกผ่อนคลาย และด้วยสรรพคุณที่ช่วยดับพิษร้อนบำรุงหัวใจ  แก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้เจ็บตา ดอกแห้ง แก้ไข้ ปรุงเป็นยาหอม และช่วยบำรุงครรภ์ได้อีกด้วย

ขายดอกมะลิปลอดสารพิษ@สวนมะลิบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี,เช็คราคามะลิวันนี้ตลาดไท,ตลาดสี่มุมเมือง,ตลาดปากคลอง:http://www.pricejasmine.blogspot.com

หรือกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น สวนมะลิสดๆป.เคมีภัณฑ์(ขายปลีก-ส่งราคาประหยัด) (prajob_200000-at-yahoo-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2015-08-22 18:19:41 IP : 125.26.112.87


ความคิดเห็นที่ 2 (3828689)
avatar
สวนมะลิสดๆป.เคมีภัณฑ์(ขายปลีก-ส่งราคาประหยัด)

ปลูกมะลิ ที่ กำแพงเพชร ส่งปากคลองตลาด ได้เงินล้าน,จำหน่ายดอกมะลิและต้นกล้ามะลิ,มะลิหอมปลอดสารพิษ,การปลูกมะลิคุณภาพดี ปลอดสารเคมี เป็นที่ต้องการของตลาด,เช็คราคามะลิวันนี้ตลาดไท,ตลาดสี่มุมเมือง,ตลาดปากคลอง:http://www.pricejasmine.blogspot.com

ใบโปรโมชั่นของสมนาคุณจากสวนมะลิบางระจันสู่ลูกค้าทั่วโลก ประจำปี2558

รายการของสมนาคุณ

ซื้อดอกมะลิต่อวัน

หมายเหตุ

บ้าน2ชั้น(ไม่รวมที่ดิน)

960กิโลกรัม

สะสมคะแนน365วัน

บ้านชั้นเดียว(ไม่รวมที่ดิน)

420กิโลกรัม

สะสมคะแนน365วัน

รถเบนซ์

550กิโลกรัม

สะสมคะแนน365วัน

รถสิบล้อ

490กิโลกรัม

สะสมคะแนน365วัน

รถเก๋งToyota Hybrid

 

345กิโลกรัม

สะสมคะแนน365วัน

รถยนต์กะบะสี่ประตู ตัวท๊อป

210กิโลกรัม

สะสมคะแนน365วัน

เที่ยวญี่ปุ่น7วัน1ที่นั่ง

14กิโลกรัม

 

เที่ยวเกาหลี 7วัน 1ที่นั่ง

11กิโลกรัม

สะสมคะแนน365วัน

รถมอเตอรไซค์

7กิโลกรัม

สะสมคะแนน365วัน

ทองรูปพรรณ 1บาท

4กิโลกรัม

สะสมคะแนน365วัน

ติดตามผลงานทางเฟสบุ๊คคลิกที่นี่

หมายเหตุสินค้าบางรายการสามารถสะสมต่อเนื่องได้ หากยังไม่ครบตามจำนวน แต่วันสะสมหมดก่อน  ซึ่งอยู่ใน ดุลพินิจ กับ ดุลยพินิจ ของเจ้าของสวนมะลิเป็นผู้ตัดสินเพียงผู้เดียวปลูกมะลิ ที่ กำแพงเพชร ส่งปากคลองตลาด ได้เงินล้าน,จำหน่ายดอกมะลิและต้นกล้ามะลิ,มะลิหอมปลอดสารพิษ,การปลูกมะลิคุณภาพดี ปลอดสารเคมี เป็นที่ต้องการของตลาด,เช็คราคามะลิวันนี้ตลาดไท,ตลาดสี่มุมเมือง,ตลาดปากคลอง:http://www.pricejasmine.blogspot.com

 

หรือกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น สวนมะลิสดๆป.เคมีภัณฑ์(ขายปลีก-ส่งราคาประหยัด) (prajob_200000-at-yahoo-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2015-08-22 18:18:49 IP : 125.26.112.87


ความคิดเห็นที่ 1 (3828688)
avatar
สวนมะลิสดๆป.เคมีภัณฑ์(ขายปลีก-ส่งราคาประหยัด)

 ปุ๋ยมะลิ...บำรุงดอกมะลิให้ใหญ่แข็งโดยเฉพาะ,ปุ๋ยเพิ่มดอกมะลิ,เร่งดอกมะลิฤดูหนาว การดูแลต้นมะลิ ,ฮอร์โมนที่ใช้ปลูกมะลิ - เกษตรพอเพียง,มะลิ พันธุ์ราษฎร์บูรณะ ลุงเล็ก ท่าผา ผลิตได้ทั้งปี

ปุ๋ยมะลิ...บำรุงดอกมะลิให้ใหญ่แข็งโดยเฉพาะ,ปุ๋ยเพิ่มดอกมะลิ,เร่งดอกมะลิฤดูหนาว การดูแลต้นมะลิ  คลิกที่นี่

ผู้แสดงความคิดเห็น สวนมะลิสดๆป.เคมีภัณฑ์(ขายปลีก-ส่งราคาประหยัด) (prajob_200000-at-yahoo-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2015-08-22 18:18:20 IP : 125.26.112.87[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.