ReadyPlanet.com


แนะวิธีปลูกพร้อมจำหน่าย พันธ์ดาวเรืองอย่างดี พร้อมข้อมูลสนับสนุนในการลงทุนต่ำกำไรงาม ขายได้ทั้งปี
avatar
ดาวเรือง


แนะวิธีปลูกพร้อมจำหน่าย พันธ์ดาวเรืองอย่างดี พร้อมข้อมูลสนับสนุนในการลงทุนต่ำกำไรงาม ขายได้ทั้งปี โดยชมรมผู้ปลูกดาวเรืองแห่งประเทศไทย

ดาวเรืองเป็นไม้ดอกที่คนไทยรู้จักกันดีชนิดหนึ่ง เนื่องจากปลูกง่าย โตเร็ว คงทนต่อสภาพแวดล้อม มีสีสันสดใสสะดุดตา ดอกมีลักษณะกลมสวยงาม กลีบดอกจัดเรียงเป็นระเบียบ กลีบดอกยึดแน่นกับฐานดอก ไม่หลุดง่าย อายุการใช้งานนานประมาณ 7-10 วัน นอกจากนี้ดาวเรืองยังเป็นพืชที่มีอายุการเก็บเกี่ยวสั้นประมาณ 60-70 วัน ก็สามารถตัดจำหน่ายได้ รวมทั้งดาวเรืองยังเป็นพืชที่ขึ้นได้ดีทุกสภาพพื้นที่และทุกฤดูกาลของประเทศ และเป็นไม้ดอกสามารถทำรายได้ให้กับผู้ปลูกสูง ดังนั้นดาวเรืองจึงเป็นไม้ตัดดอกที่นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย

แหล่งปลูกดาวเรืองที่สำคัญของประเทศไทย ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพฯ ราชบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร อุดรธานี พะเยา ลำปาง และเชียงใหม่ ส่วนในจังหวัดอื่นๆก็มีการเพาะปลูกบ้างประปราย

ดาวเรืองเป็นไม้ตัดดอกที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจมากชนิดหนึ่ง การนำดาวเรืองไปใช้ประโยชน์สรุปได้ดังนี้

1.ปลูกประดับเพื่อความสวยงาม ดาวเรืองเป็นไม้ดอกที่มีความสวยงาม กลีบดอกสีเหลืองเรียงอัดกันแน่น และมีอายุการใช้งานนาน ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับปลูกเพื่อประดับอาคารบ้านเรือนและสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสวยงาม

2.ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันแมลง เนื่องจากทั้งดอกและต้นของดาวเรืองมีสารที่มีกลิ่นเหม็น(ฉุน)แมลงไม่ชอบ จึงสามารถใช้เป็นเกราะป้องกันแมลงให้แก่พืชอื่นๆ ด้วย นอกจากนี้รากของดาวเรืองยังมีสารชนิดหนึ่งที่ช่วยลดปริมาณไส้เดือนฝอยในดินได้ด้วย

3.ปลูกเพื่อจำหน่าย ซึ่งก็มีการจำหน่ายในหลายลักษณะ ดังนี้

3.1ใช้ทำพวงมาลัย ปัจจุบันนิยมนำดอกดาวเรืองมาร้อยพวงมาลัยกันมาก ไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยไหว้พระ หรือพวงมาลัยสำหรับคล้องคอในงานพิธีต่างๆ การตัดดอกดาวเรืองสำหรับใช้ประโยชน์ในด้านนี้จะต้องให้มีก้านดอกสั้น ๆ หรือให้เหลือเฉพาะดอก

3.2ใช้ปักแจกัน เนื่องจากดาวเรืองเป็นไม้ดอกที่มีลักษณะกลมเรียงตัวกันแน่นเป็นระเบียบ และมีสีสันสวยงาม ทำให้ได้รับความนิยมนำมาปักแจกันมาก ไม่ว่าจะเป็นแจกันตั้งตามโต๊ะรับแขก ตามหิ้งพระ หรือแจกันประกอบโต๊ะหมู่บูชา

3.3การปลูกลงกระถางหรือถุงเพื่อประดับอาคารสถานที่ ปัจจุบันมีการนำกระถางหรือถุงดาวเรืองมาประดับอาคารสถานที่กันมากขึ้น เพาะสามารถใช้ประดับไว้เป็นเวลานาน ไม่ว่าจะเป็นงานพิธีต่างๆ เช่น งานนิทรรศการ งานพระราชทานปริญญาบัตร หรือแม้แต่งานพิธีตามอาคารบ้านเรือน เป็นต้น การปลูกดาวเรืองเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านนี้ก็เหมือนกับการปลูกดาวเรืองโดยทั่วไป เพียงแต่เป็นการปลูกลงในกระถางหรือถุงแทนที่จะปลูกลงในแปลงพอดอกดาวเรืองเริ่มบาน ก็นำมาจำหน่าย

3.4จำหน่ายให้กับโรงงานผลิตอาหารสัตว์ และโรงงานผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ นอกจากจะใช้เป็นไม้ดอกไม้ประดับแล้ว ยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในเรื่องของการผลิตอาหารสัตว์ เครื่องสำอางและยาได้อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารสัตว์ กลีบดอกดาวเรืองจะมีเม็ดสีที่เรียกกันทั่วไปว่าสารแซนโทฟิลล์(Xanthophyll) ซึ่งเมื่อนำสารดังกล่าวมาผสมในอาหารสัตว์จะทำให้ไข่แดงของเป็ดและไก่มีสีเหลืองสวยงาม และเป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งนี้เนื่องจากกระแสอาหารสุขภาพที่มาแรงผู้ประกอบธุรกิจปศุสัตว์ทั้งในและต่างประเทศที่เริ่มมองหาอาหารและผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษมากขึ้น ซึ่งในส่วนของทั้งไข่เป็ดและไข่ไก่ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะใช้สารสีสังเคราะห์ ซึ่งเป็นสารที่ผสมขึ้นโดยมีโครงสร้างเลียนแบบธรรมชาตินำมาผสมกับอาหารสัตว์ให้เป็ดและไก่กินเพื่อทำให้ไข่มีสีแดงน่ารับประทาน แต่ถ้าใช้สารแซนโทฟิลล์ที่ได้จากดอกดาวเรืองซึ่งเป็นสารจากธรรมชาติจริงๆมาทำเป็นอาหารสัตว์แล้วก็ได้ไข่ที่มีสีแดงเช่นกัน นอกจากธุรกิจผลิตอาหารสัตว์แล้ว สารแซนโทฟิลล์ก็ยังเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอาง รวมทั้งอุตสาหกรรมอาหารเสริมสุขภาพ เนื่องจากเป็นแหล่งวิตามินเอจากธรรมชาติ ทำให้ความต้องการสารแซนโทฟิลล์มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แหล่งรับซื้อดาวเรืองตัดดอกที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพ ฯ คือ ตลาดปากคลองตลาด โดยทั่วไปจะเป็นการขายส่งให้ร้านจัดดอกไม้หรือแม่ค้ามาลัยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นขาประจำนำไปร้อยมาลัยอีกต่อหนึ่ง ส่วนตลาดอื่นๆ เช่น สวนจตุจักร นิยมรับซื้อดาวเรืองที่ปลูกในกระถางหรือถุงพลาสติก นอกจากนี้ยังมีตลาดอื่นๆ อีก เช่น ตลาดเทเวศร์ ลาดพร้าว สะพานควาย บางเขน และตามศูนย์การค้าหรือซุปเปอร์มาร์เก็ต ส่วนในต่างจังหวัดนั้นสามารถนำดาวเรืองไปจำหน่ายได้ตามตลาดสดทั่วไป และจะมีพ่อค้าไปรับซื้อในท้องที่ที่ปลูกดาวเรือง หลังจากนั้นพ่อค้าก็จะนำไปจำหน่ายต่อที่ตลาดกรุงเทพฯ

การจำหน่ายดอกดาวเรืองแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ ดาวเรืองดอกใหญ่ที่มักจะนำไปจัดแจกันหรือทำพวงหรีดจะจำหน่ายเป็นกำๆละ 10 ดอกราคาประมาณ 20 - 30 บาท ส่วนอีกประเภทหนึ่งคือ ดาวเรืองดอกเล็กสำหรับร้อยมาลัยจะจำหน่ายเป็นร้อย ราคาจำหน่ายประมาณ 20-60 บาทต่อ 100 ดอก โดยจะแตกต่างกันไปตามขนาดของดอก ในระยะช่วงหาเสียงเลือกตั้งนี้ดอกดาวเรืองจะขายดีขึ้น เนื่องจากนิยมนำมาร้อยเป็นพวงมาลัย ราคาจำหน่ายพวงมาลัยดอกดาวเรืองสำหรับคล้องคอในช่วงหาเสียงราคาประมาณพวงละ 100-200 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดความยาวและจำนวนดอกดาวเรืองที่ใช้ ซึ่งทำให้ราคาดอกดาวเรืองในช่วงนี้มีราคาเพิ่มสูงขึ้นไปเป็น 40-70 บาทต่อ 100 ดอก นับว่าผู้ปลูกดอกดาวเรืองและร้านจำหน่ายมาลัยดอกดาวเรืองได้รับอานิสงส์ในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งไม่น้อย

อย่างไรก็ตามการปลูกดาวเรืองเพื่อป้อนอุตสาหกรรมนับว่าเป็นแนวทางของพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ที่น่าสนใจสำหรับเกษตรกร เนื่องจากเป็นพืชที่ลงทุนต่ำให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า และมีตลาดรองรับที่แน่นอน รวมทั้งการเก็บผลผลิตไม่ต้องพิถีพิถันไม่ให้ดอกช้ำเหมือนกับการเก็บเพื่อป้อนตลาดไม้ตัดดอก ปัจจุบันมีการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกดอกดาวเรืองทดแทนการปลูกยาสูบโดยมีพื้นที่เป้าหมาย 5 จังหวัดคือ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด มุกดาหาร กาฬสินธุ์ และยโสธร ซึ่งมีการตั้งเป้าหมายพื้นที่ปลูกเบื้องต้นไว้ประมาณ 500 ไร่ นอกจากนี้ยังมีลู่ทางในการลงทุนเปิดโรงงานสกัดสารแซนโทฟิลล์จากดาวเรืองในประเทศไทยในอนาคตเพื่อที่จะได้ไม่ต้องส่งออกดอกแห้งไปยังต่างประเทศ และนำเข้าสารเคมีที่สกัดได้มาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ อีกต่อหนึ่ง ดังนั้นดาวเรืองจึงเป็นทั้งไม้ตัดดอกเศรษฐกิจ และยังจะเป็นไม้ตัดดอกที่ปลูกเพื่อป้อนโรงงานอุตสาหกรรมที่น่าสนใจในอนาคตอีกด้วย เช่น อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง อุตสาหกรรมอาหารเสริมสุขภาพ เป็นต้น
ราคาเมล็ดพันธ์ ดาวเรืองตัดดอกตัดเกรดอย่างดี ราคา 1.50 บาท/เมล็ด สนใจปลูกเป็นรายได้เสริม หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อโดยตรงที่ประธานชมรมดาวเรืองแห่งประเทศไทย 081-6083868 (คุณ เสริมสิน) หรือ ฝากเบอร์โทรกลับได้ที่ happy_biss@hotmail.com หรือ เว็บไซด์ http://kasethappy.com/

ราคา : 1.50 บาท

สนใจติดต่อคุณ : เสริมสิน 

ได้ที่ โทร/e-mail : 081-6083868ผู้ตั้งกระทู้ ดาวเรือง :: วันที่ลงประกาศ 2007-08-27 13:08:52 IP : 61.90.141.76


[1]

ความคิดเห็นที่ 28 (3662288)
avatar
ญา

 เรามีที่อยู่7ไร่😋อยากปลูกดาวเรืองแต่ต้องหาตลาดก่อนหรอคะที่ไหนจะรับซื้อประมาณว่ากว่าจะได้มาก็สาหัสอยู่😥คะสำหรับคนไม่เคยทำไร่ทำสวน😣แนะนำตลาดรับซื้อชัวร์ๆหน่อยนะคะกำลังจะเริ่มแร่ะคะ😃🙏🙏

0868198482@0@

ผู้แสดงความคิดเห็น ญา วันที่ตอบ 2014-08-07 22:16:19 IP : 1.47.171.23


ความคิดเห็นที่ 27 (3657941)
avatar
dd

ตอนนี้ปลูกดาวเรืองอยู่ 3 ไร่ไม่ได้ส่งบริษัทเพราะถูกกดราคา

ขายเองค่ะในตลาดแถวบ้านอาทิตย์ละหมื่นกว่าดอก

ใครอยากปลูกควรหาตลาดรองรับก่อนปลูกนะคะ

จะได้ไม่เสียใจและเสียความรู้สึกกับพวกตลาดปากคลอง

ผู้แสดงความคิดเห็น dd วันที่ตอบ 2014-07-25 18:16:23 IP : 180.183.63.59


ความคิดเห็นที่ 26 (3637066)
avatar
SompitPoruang

 ใครสนใจปลูกดอกดาวเรืองเป็นอาชีพเสริมเรามีวิทยากรให้ความรู้แนะนำการปลูกเรื่องมล็ดพันธุ์เรื่องตลาดรองรับอ.สมพิศโพธิ์เรือง080-5148910รับปรึกษาทั่วประเทศ

ผู้แสดงความคิดเห็น SompitPoruang (Sompit-dot-aed-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-05-22 13:34:27 IP : 1.47.19.206


ความคิดเห็นที่ 25 (3576376)
avatar
รัตน์

สวัสดีค่ะสนใจจะปลูกดอกดาวเรืองเพื่อจำหน่ายอยากได้คำแนะนำและอยากทราบว่ามีที่รับซื้อที่แน่นอนไหมค่ะมัที่อยู่2ไร่ติดกับเขื่อนอุบลรัตน์ อยู่บ้านหนองผือดอนโมงจังหวัดขอนแก่น แนะนำหน่อยนะค่ะ  mail.houhamer@hotmail.com(รัตน์)089-5713641ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น รัตน์ วันที่ตอบ 2014-04-17 14:25:04 IP : 1.2.136.29


ความคิดเห็นที่ 24 (3570272)
avatar
SompitPoruang

 สนใจดาวเรืองพารวยปรึกษาได้ค่ะมีวิทยากร

 

ผู้แสดงความคิดเห็น SompitPoruang (Sompit-dot-aed-at--dot-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-03-24 21:00:28 IP : 115.67.36.94


ความคิดเห็นที่ 23 (3555551)
avatar
รังศิวุธ

 ผมยากปลูกดาวเรืองครับผมเองมีที่ดินยู่5ไร่ครับที่จังหวัดขอนแก่น. อ.หนองเรือ ต้องติด

ต่อที่ไหนใกร้ๆครับและที่5ไร่ปลูกได้ประมาลกี่ต้นครับรับพันใด้ที่ไหนกรับขอคำแนะนำด้วยครับเบิอติดต่อ0862087866

ผู้แสดงความคิดเห็น รังศิวุธ (Wut_20123-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-01-30 15:41:28 IP : 110.49.220.111


ความคิดเห็นที่ 22 (3510470)
avatar
วิภารัตน์ สร้อยศรี

กำลังจะเริ่มปลูกคะ อยู่ศรีสะเกษมีตลาดรับซื้อไหมคะ อยากได้คำแนะนำ

087-3795218 แอน

ผู้แสดงความคิดเห็น วิภารัตน์ สร้อยศรี (ivy_ann07-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-09-06 15:47:32 IP : 124.120.178.71


ความคิดเห็นที่ 21 (3479834)
avatar
afm

 


เอ เอฟ เอ็ม ปุ๋ยน้ำสำหรับต้นกล้า

ใบอนุญาตเลขที่ ชม.15/2553 (สวพ.1)  

เอ เอฟ เอ็ม ปุ๋ยน้ำสำหรับต้นกล้า (AFM Plug Fertilizer) เป็นธาตุอาหารที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของต้นกล้าไม้ดอกไม้ประดับทุกชนิด รวมถึงต้นกล้าผัก ซึ่งพืชสามารถนำไปใช้ได้โดยตรง ช่วยเพิ่มความแข็งแรงสมบูรณ์ให้กับระบบรากและใบให้กับพืชได้เป็นอย่างดี

*** ขนาดเล็กบรรจุ 100 ซีซี ราคา 35 บาท
*** ขนาดใหญ่บรรจุ 1
,000 ซีซี ราคา 200 บาท

ต้องการซื้อสินค้า โทร  053 – 353810 ถึง 5 ต่อ 0 หรืออีเมล์ mk@afmgroup.com

 

 

 

เอ เอฟ เอ็ม โคโค่ พีท

เอ เอฟ เอ็ม วัสดุเพาะเมล็ดพันธุ์คุณภาพ (AFM Coco Peat) ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% ปลอดจากเชื้อโรคพืชและมีส่วนผสมของธาตุอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชในระยะต้นกล้า ด้วยลักษณะโครงสร้างของวัสดุเพาะที่มีลักษณะคล้ายฟองน้ำ จึงสามารถอุ้มน้ำได้ดีและสามารถปลดปล่อยน้ำ และธาตุอาหารให้แก่พืชได้นานกว่าวัสดุเพาะชนิดอื่น นอกจากนี้ยังมีความร่วนซุยสูงทำให้มีช่องว่างของอากาศในดิน ส่งเสริมให้ระบบรากพืชเจริญเติบโตดี แข็งแรง ที่สำคัญที่สุดคือสามารถผลิตขึ้นมาใหม่ได้จากวัสดุธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นนโยบายหลักของบริษัทที่มุ่งเน้นทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
*** กระสอบเล็กบรรจุ 10 ลิตร ราคา 55 บาท
*** กระสอบใหญ่บรรจุ 80 ลิตร ราคา 330 บาท

ต้องการซื้อสินค้า โทร  053 – 353810 ถึง 5 ต่อ 0 หรืออีเมล์ mk@afmgroup.com

 

ผู้แสดงความคิดเห็น afm (afmgroup-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-06-14 17:08:41 IP : 110.164.191.34


ความคิดเห็นที่ 20 (2256094)
avatar
ธีรศักดิ์

ขอคำแนะนำด้วยครับ

 ผมกำลังริเริ่มอยากปลูกดอกดาวเรืองเพื่อจำหน่าย แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง

-อยากทราบพันธุ์ที่นิยมปลูก

-วิธีการปลูกที่ได้ผลผลิตดี

-การดูแลรักษา ปุ๋ยที่ใส่

-การเก็บเกี่ยว การจัดเก็บ การจัดาส่ง และการรับซื้อ

-ราคาขาย ณ ปัจจุบัน

- พื้นที่ปลูกจังหวัด เพชรบูรณ์ และ อุตรดิตถ์ มีแหล่งรับซื้อหรือเปล่าครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ธีรศักดิ์ (vios-dot-club-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-02-25 16:34:35 IP : 124.120.122.4


ความคิดเห็นที่ 19 (2217029)
avatar
กาน

 ทำไงเมื่อเก็บดอกมาแล้วจะอยู่ได้หลายวันค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น กาน วันที่ตอบ 2011-09-16 12:35:29 IP : 182.52.151.148


ความคิดเห็นที่ 18 (2214205)
avatar
กนกพร

ทามบาอิต๊าย

ผู้แสดงความคิดเห็น กนกพร (behappy-dot-boom020-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-09-08 13:34:10 IP : 182.53.179.118


ความคิดเห็นที่ 17 (2175901)
avatar
อ้วน

กำลังจะเรื่มครับ หาพันอยู่  ขอคำแนะนำด้วยครับ   ขอบพระคุณอย่างสูง   0811976848

ผู้แสดงความคิดเห็น อ้วน (vi6552-at-Gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-05-10 15:10:55 IP : 192.168.0.106


ความคิดเห็นที่ 16 (2143798)
avatar
อิน

ดอกดาวเรืองนี้มีคุณค่าสูงควรรักษา

ผู้แสดงความคิดเห็น อิน วันที่ตอบ 2011-01-09 16:15:51 IP : 182.52.46.99


ความคิดเห็นที่ 15 (2128105)
avatar
แต้ม

น่าสนใจปลูกนะ แต่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเกษตรเลย แล้วจะทำได้มั้ยเนี่ย

ผู้แสดงความคิดเห็น แต้ม วันที่ตอบ 2010-11-14 13:12:40 IP : 1.46.44.62


ความคิดเห็นที่ 14 (2120093)
avatar
น้ำพุ

ตอนนี้ทำไร่ดาวเรืองอยู่จังหวัดขอนแก่นค่ะ มีที่ไหนรับซื้อบ้างคะ อยากหาที่ส่งเป็นธุรกิจอย่างจริงจัง คุณแม่ปลูกไว้เยอะมาก และดอกใหญ่ขนาดเกือบ 8 ซม. สายพันธุ์ทองเฉลิม สีทอง พอมีตลาดรับซื้อดอกดาวเรืองบ้างไหมคะ ขอคำแนะนำด้วยค่ะจะพระคุณมากขอบคุณมาก สนใจติดต่อ sayhinumpu@hotmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น น้ำพุ (sayhinumpu-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-10-18 11:25:11 IP : 125.26.198.14


ความคิดเห็นที่ 13 (2119978)
avatar
K.เพ็ญ

 

อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการปลูกดอกดาวเรือง

เพราะไม่เคยปลูกมาก่อนเลย มีคนสนใจหลายคน

และอยากรู้ว่ามีตลาดที่แน่นอนหรือเปล่า เราต้องหาเองหรือมีคนมารับซื้อ

ถ้าใครตอบได้ช่วยหน่อยนะค่ะ Tel.0841469887 K.เพ็ญ

ผู้แสดงความคิดเห็น K.เพ็ญ (nana-dot-miki-at-windowslive-dot-com)วันที่ตอบ 2010-10-17 21:10:36 IP : 61.19.65.79


ความคิดเห็นที่ 12 (2079238)
avatar
Pitikorn

 

ร้านดาวเรือง จำหน่าย ดอกดาวเรือง และพวงมาลัยดอกดาวเรือง เช่นพวงมาลัย 19 ดอกกราบไหว้สักการะบูชาทั่วไป พวงมาลัย 39 ดอก ใช้เพื่อการกราบไหว้บูชาเพิ่มพูนโชคลาภ สุขภาพแข็งแรง พวงมาลัย 59 ดอก ใช้สักการะองค์เทพชั้นสูงหรือองค์มหาเทพ มหาเทวี เพิ่พูนสติปัญญา ความรู้ พวงมาลัย 99 ดอก ใช้เพื่อการบวงสรวง งานพิธิใหญ่ๆ เพื่อสักการะขอความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ท่างร้านดาวเรือง เปิดตลอด 24 ซม. ครับ ไม่ว่าดอกแต่ขนาดจะขัดมาอย่างดีครับ มีคุณภาพ สารารถสอบถ่ามได้ที่ เบอร์ 026239098 หรือ 089-2425874 (หนึ่ง) 0870494298 (ปิติกร) 087-0642111 (ไก่) สาขาปากคลองตลาด กรุงเทพ ราคาไม่แพ่ครับกันเอง

ผู้แสดงความคิดเห็น Pitikorn (vaan1985-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-06-27 13:07:00 IP : 58.9.174.227


ความคิดเห็นที่ 11 (2079235)
avatar
Pitikorn

 

จำหน่าย ดอกดาวเรือง และพวงมาลัยดอกดาวเรือง เช่นพวงมาลัย 19 ดอกกราบไหว้สักการะบูชาทั่วไป พวงมาลัย 39 ดอก ใช้เพื่อการกราบไหว้บูชาเพิ่มพูนโชคลาภ สุขภาพแข็งแรง พวงมาลัย 59 ดอก ใช้สักการะองค์เทพชั้นสูงหรือองค์มหาเทพ มหาเทวี เพิ่พูนสติปัญญา ความรู้ พวงมาลัย 99 ดอก ใช้เพื่อการบวงสรวง งานพิธิใหญ่ๆ เพื่อสักการะขอความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ท่างร้านดาวเรือง เปิดตลอด 24 ซม. ครับ ไม่ว่าดอกแต่ขนาดจะขัดมาอย่างดีครับ มีคุณภาพ สารารถสอบถ่ามได้ที่ เบอร์ 026239098 หรือ 089-2425874 (หนึ่ง) 0870494298 (ปิติกร) 087-0642111 (ไก่) สาขาปากคลองตลาด กรุงเทพ ราคาไม่แพ่ครับกันเอง

ผู้แสดงความคิดเห็น Pitikorn (vaan1985-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-06-27 13:05:18 IP : 58.9.174.227


ความคิดเห็นที่ 10 (2045881)
avatar
อ๊อฟ

ทานใดมีแปง  ว่างบ้างคับจะ เช่า ปลูกดอกดาวเรือง สัก 10 ไร่บ้างคับ  ปทุมธานี คลองหลวง   ตอบด้วยนะคับ   เมลมานะคับ    oofoof_3535@hotmail.com  

ผู้แสดงความคิดเห็น อ๊อฟ (oofoof_3535-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-03-15 22:25:09 IP : 124.121.183.151


ความคิดเห็นที่ 9 (2045877)
avatar
ok พอได้คับ

ทานใดมีแปง  ว่างบ้างคับจะ เช่า ปลูกดอกดาวเรือง สัก 10 ไร่บ้างคับ  ปทุมธานี คลองหลวง   ตอบด้วยนะคับ   เมลมานะคับ    oofoof_3535@hotmail.com  

ผู้แสดงความคิดเห็น ok พอได้คับ (oofoof_3535-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-03-15 22:22:26 IP : 124.121.183.151


ความคิดเห็นที่ 8 (2038824)
avatar
สมชาย

ตอนนี้คิดจะปลูกดาวเรืองต้องการจะเช่าที่ปลูกประมาณ 10 ไร่ ท่านใดมีที่ดินช่วยแนะนำหน่อย

ผู้แสดงความคิดเห็น สมชาย วันที่ตอบ 2010-02-24 20:38:16 IP : 58.9.132.243


ความคิดเห็นที่ 7 (2037745)
avatar
ลอง

อยากทราบแหล่งรับซื้อดาวเรือง ที่ใกล้หนองบัวลำภูที่สุด ใครรู้ช่วยตอบทีครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ลอง วันที่ตอบ 2010-02-22 07:28:56 IP : 125.26.207.160


ความคิดเห็นที่ 6 (2004693)
avatar
ไหม

ระวังนะครับโทรศัทพติดต่อไม่ได้นะมีทางเดียวครับมัวๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น ไหม วันที่ตอบ 2009-11-09 13:21:03 IP : 124.122.225.249


ความคิดเห็นที่ 5 (2004692)
avatar
u

จำหน่ายแร่ซิลิคอนครับ ปุ๋ยยูเรียปุ่ยยูเรียตรากระต่าย   46-0-0  ตราหัววัวคันไถราคารับหน้าโรงงาน  โปรแตรดเซียม ราคากันเอง สนจัยติดต่อ คุณวิญญ 0878656101 0828556551  ปุ๋ยน้ำ  น้ำอามิ อามิ ปุ๋ยอินทรีย์เม็ด   ยากำจัดแมลง  ยาฆ่าหญ้า ราคาโรงงาน

สารกำจัดข้าวดีด สินค้าใช้แล้วไม่ได้ผลยินดีคือเงิน รับผลิตในแบนด์ของคุณเอง พร้อมอบรมวิชาการเกี่ยวกับเกษตร  สารเคมี

ท่านใดสนจัยโทรสอบถามได้ครับ  รับปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับโรคพืชที่แก้ไม่หาย มีเครดิตให้ด้วยนะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น u (winuu-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-11-09 13:18:37 IP : 124.122.225.249


ความคิดเห็นที่ 4 (1993887)
avatar
ตติยา

สนใจอยากทำเป็นอาชีพเสริมที่ว่างเว้นจากการทำนา จึงอยากได้ความรู้ในเรื่องการปลูกและสถานที่รับซื้อ แต่โทรไปที่เบอร์ของคุณเสริมสินแล้วฝากข้อความจึงอยากจะทราบเบอร์อื่นที่สามารถติดต่อได้มีไหมค่ะ

 

 

 

 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ตติยา (pit-dot-srisiri-at-hotmail)วันที่ตอบ 2009-10-12 10:31:48 IP : 124.120.101.56


ความคิดเห็นที่ 3 (1981097)
avatar
green bull seed

 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรืองงตัดดอกลูกผสม ภูพานเพชร เมล็ดพันธุ์ดาวเรืองกระถางลูกผสม ภูพานทอง
Marigold Seeds F1 PhuPhanPhet – PhuPhanThong
Hoa cúc vạn thọ (PhuPhanPhet)PhuPhanThong
 
เมล็ดพันธุ์ดาวเรืองลูกผสมภูพานเพชร
ความสูงต้น 70-100 ซม. ขนาดดอก 8-10 ซม. อายุออกดอก 58 วันหลังเพาะเมล็ด
Marigold F1 PhuPhanPhet
Plant Height 70-100 cm. Flower size 8-10 cm. first flower 58 days after seedling.
Hoa cúc vạn thọ (PhuPhanPhet)
Cây cao từ 70-100 cm cho hoa kích thước 8-10cm. Cây sẽ ra hoa sau 58 ngày gieo hạt
 
 
เมล็ดพันธุ์ดาวเรืองลูกผสมภูพานทอง
ความสูงต้น 30-45 ซม. ขนาดดอก 7-9 ซม. อายุออกดอก 45 วันหลังเพาะเมล็ด
Marigold F1 PhuPhanThong
Plant Height 30-45 cm. Flower Size 7-9 cm. first flowering 45 days after seedling
Hoa cúc vạn thọ (PhuPhanThong)
Cây cao từ 30-45cm cho hoa kích thước 7-9cm. Cây sẽ ra hoa sau 45 ngày gieo hạt
 
ดูรายละเอียด เพิ่มเตืม
ผู้แสดงความคิดเห็น green bull seed (greenbullseed-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-09-06 09:30:18 IP : 112.143.64.14


ความคิดเห็นที่ 2 (1978872)
avatar
1104

 

ตอนนี้ดิฉันกำลังศึกษาเกี่ยวกับพันธุ์ดอกดาวเรืองอยู่ค่ะ  แต่ดิฉันไม่มีความรู้ทางด้านนี้

ดิฉันจึงอยากให้ท่านใดที่มีความรู้ทางด้านนี้ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ ดิฉันมีเนื้อที่ว่างประมาณ 7 ไร่กว่าค่ะ

ไม่ทราบว่าจะพอทำได้มั้ยคะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น 1104 วันที่ตอบ 2009-08-30 12:27:43 IP : 118.172.72.24


ความคิดเห็นที่ 1 (1970661)
avatar
โอ๋

ดิฉันสนใจทีจะปลูกดอกดาวเรืองเป็นธุรกิจแต่ยังไม่มีความรู้เรื่องนี้อยากให้ช่วยแนะนำ

แล้วมีพื้นทีน้อย มีทีอยู่ 5ไร่ พอที่จะทำเป็นรายได้เสริมได้มั้ยคะ

ท่านใดทีมีความรุ้เรื่องนี้หรือมีประสพการณ์ช่วยแนะนำด้วยคะ

เบอร์ติดต่อ 087-4431814

ผู้แสดงความคิดเห็น โอ๋ วันที่ตอบ 2009-08-03 12:51:30 IP : 125.26.99.71[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.