ReadyPlanet.com


ร้านบ้านบ่อการเกษตรจำหน่ายพันธุ์ข้าวส่งโซนอีสานทั้งหมด ด่วนๆเราเหลือแค่100ตันสุดท้ายกข.31-ชัยนาท1-กข
avatar
ป.เคมีภัณฑ์ บริการดูแลนาข้าว 0-100 วันเต็มๆ


 Double Click on image to Enlarge.

กรมการข้าวรับรองพันธุ์ข้าวดี 4 ภาค รอบสุดท้ายประจำปีงบประมาณ 2556 นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ อธิบดีกรมการข้าว เปิดแถลงข่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาพันธุ์ข้าว ได้มีมติรับรองพันธุ์ข้าวใหม่ 4 สายพันธุ์ ประกอบด้วย 1.ข้าวเหนียว กข 18 เป็นพันธุ์ข้าวเหนียวไวต่อช่วงแสง ที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างแม่พันธุ์ข้าวเหนียว กข 6 กับพ่อพันธุ์ข้าวหอมนิล เมื่อนำไปทดลองปลูกตั้งแต่ปี 2548 บริเวณพื้นที่ปลูกภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออก เฉียงเหนือ มีผลผลิตเฉลี่ย 609 กก.ต่อไร่ เมื่อนำมาหุงมีลักษณะดีนำสัมผัสนุ่ม และมีกลิ่นหอม

“สายพันธุ์ที่ 2 ข้าวเจ้า กข 53 ที่เกิดจากการผสมแบบ 3 ทาง ระหว่าง กข 23 กับพันธุ์เล็บนกปัตตานี และเมื่อได้สายพันธุ์ใหม่แล้ว นำมาผสมกับข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ที่ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เมื่อปี 2543 และเมื่อนำไปทดลองปลูกด้วยวิธีปักดำในพื้นที่ภาคใต้ ได้ผลผลิตเฉลี่ย 513 กก.ต่อไร่ ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ชัยนาท 1 ประมาณ 15% แต่ถ้าปลูกด้วยวิธีหว่านนาน้ำตมจะให้ผลผลิตเฉลี่ย 712 กก.ต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ชัยนาท 1 ประมาณ 13% เป็นพันธุ์ที่ทนต่อโรคใบไหม้และโรคขอบใบแห้ง เหมาะสำหรับบริโภคในท้องถิ่นภาคใต้ และปลูกในเขตนาชลประทานพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ทะเลสาบสงขลา”

สายพันธุ์ที่ 3 อธิบดีกรมการข้าวบอกว่า เป็นข้าวเจ้า กข 55 เกิดจากการผสม 3 ทาง ระหว่างลูกผสมชั่วที่ 1 ของ กข 21 และ IR 68 ก่อนจะนำไปผสมกับสายพันธุ์ PSL 86022-7-2-2-1-2 ที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก จนได้สายพันธุ์ PSL 95120-28-5-R-R เป็นข้าวที่ไวต่อช่วงแสง แต่อายุเบา เก็บเกี่ยวได้เร็วในช่วงเดือนพฤศจิกายน เมื่อนำในทดลองปลูกในช่วงฤดูนาปี 2538-2539 พบว่ามีลักษณะเด่นให้ผลผลิตสูง 624 กก.ต่อไร่ สามารถต้านทานแมลงบั่วและเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้ในบางพื้นที่ เหมาะที่จะปลูกในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างแถบพิษณุโลก

ส่วนสายพันธุ์ที่ 4 กขผ 3 เป็นข้าวเจ้าลูกผสมไม่ไวต่อแสง เกิดจากการผสมระบบพร้อมกัน 3 สายพันธุ์ จากพันธุ์ IR79156A+สายพันธุ์ IR79156B+สายพันธุ์ JN 29-PTT 11-1-B12-5-5-1R หลังนำไปทดลองปลูกศึกษาสมรรถนะการผสมและความเด่นของลูกผสมภายในสถานีวิจัยข้าวปทุมธานี ในฤดูนาปี 2549 และนาปรัง 2550 ให้ผลผลิตสูงถึง 1,415 กก.ต่อไร่ เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาเขตชลประทานภาคกลาง แต่มีข้อด้อยในเรื่องไม่ทนต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคขอบใบแห้ง.

 

กรมการข้าวประกาศรับรองพันธุ์ข้าวพันธุ์ใหม่ กข 49 ที่มีคุณสมบัติเด่นในการต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่น่าจะเป็นความหวังของชาวนาไทย ในการลดความเสี่ยงต่อการถูกทำลายของศัตรูข้าวตัวฉกาจ

 

 

...ขณะนี้คณะกรรมการรับรองพันธุ์ข้าวได้ประกาศรับรองพันธุ์ กข 49  เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกรมการข้าวได้เตรียมแผนผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อกระจายให้เกษตรกรนำไปปลูกในฤดูต่อไปทันที สำหรับพื้นที่เหมาะสมคือพื้นที่นาชลประทานในเขตภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง หรือก็คือพื้นที่ที่อยู่ในระบบปลูกข้าวนั่นเอง ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าข้าวพันธุ์ กข 49 จะเป็นพันธุ์ข้าวช่วยชาติ ช่วยชาวนาลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

ติดต่อเราที่นี่ คลิก!!!

นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เป็นปัญหาใหญ่ที่สร้างความสูญเสียให้กับชาวนาและประเทศชาติอย่างมาก โดยในช่วงที่มีการระบาดหนักเคยทำความเสียหายให้กับนาข้าวไปไม่ต่ำกว่า 2.3 ล้านไร่ ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้หาแนวทางในการแก้ปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตลอดจนเป็นการแก้ปัญหาอื่น ๆ ด้วยทั้งด้านดิน น้ำ สิ่งแวดล้อมไปในคราวเดียวคือการจัดระบบการปลูกข้าวใหม่ ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงกันปลูกข้าวพร้อมกัน และมีการเว้นปลูกข้าวเพื่อพักดินโดยให้ปลูกพืชตระกูลถั่วปรับปรุงบำรุงดินสลับ แนวทางดังกล่าวจะเป็นการตัดวงจรเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้ดีที่สุด

พร้อมกันนี้ กรมการข้าวได้พยายามปรับปรุงและรับรองพันธุ์ข้าวที่มีความต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ กข 31 ที่มีความต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้เป็นอย่างดี แต่เมื่อเกษตรกรปลูกต่อเนื่องไปประมาณ 4 ปี ก็เริ่มเกิดปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลกลับมาทำลายผลผลิตอีก กรมการข้าว จึงได้ประกาศรับรองพันธุ์ข้าวพันธุ์ใหม่ขึ้นมาอีกคือ กข 41 และ กข 47 ซึ่งขณะนี้พันธุ์ กข 47 ได้รับความนิยมจากเกษตรกรอย่างมาก แต่สิ่งที่กรมฯ ตระหนักดีว่าเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมีการปรับตัว โดยเฉพาะเมื่อมีการใช้พันธุ์ข้าวเดียวกันปลูกต่อเนื่องจะมีความอ่อนแอ ง่ายต่อการถูกทำลาย พันธุ์ กข 47 ก็เช่นเดียวกัน คาดว่าปลูกไปอีก 1-2 ปี ก็จะเริ่มมีปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลอย่างแน่นอน

ข้าวพันธุ์ กข 49 ซึ่งเป็นข้าวเจ้าสายพันธุ์ผสม ไม่ไวต่อช่วงแสง อายุเก็บเกี่ยว 102-107 วัน จัดเป็นพันธุ์ข้าวที่ดีที่สุดในปัจจุบัน โดยเฉพาะด้านความต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลชนิดใหม่ เนื่องจากเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมีการปรับตัวตลอดเวลา จึงมีชนิดใหม่เกิดขึ้น ซึ่งพันธุ์ข้าวที่มีอยู่ค่อนข้างมีความต้านทานต่อชนิดใหม่ได้น้อย มีเพียงพันธุ์ กข 49 ที่มีความต้านทานสูงที่สุด

นอกจากนี้ ยังมีคุณ ลักษณะโดดเด่นอีกคือ ให้ผลผลิตสูงโดยมีศักยภาพการให้ผลผลิตสูงถึง 939 กก.ต่อไร่ หรือผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 733 กก.ต่อไร่ และจัดเป็นข้าวคุณภาพสูงที่สามารถผลิตเป็นข้าวสาร 100 เปอร์เซ็นต์ ชั้น 1 ได้ เมื่อเปรียบเทียบแล้วพันธุ์ กข 49 จะให้ผลผลิตสูงกว่าพิษณุโลก 2 ที่สำคัญพันธุ์ กข 49 สามารถนำไปทำข้าวนึ่งส่งออกแทนพันธุ์ชัยนาท 1 ที่เคยได้รับความนิยมว่าเป็นข้าวนึ่งที่ดีที่สุดในโลกได้ด้วย อีกประการคือลำต้นของข้าวพันธุ์ กข 49 มีความแข็งแรงมาก จึงไม่มีปัญหาต้นล้มเมื่อเจอลมแรงเหมือนข้าวพันธุ์อื่น   ผู้ตั้งกระทู้ ป.เคมีภัณฑ์ บริการดูแลนาข้าว 0-100 วันเต็มๆ (prajob_200000-at-yahoo-dot-co-dot-th) กระทู้ตั้งโดยสมาชิก :: วันที่ลงประกาศ 2014-05-02 07:48:27 IP : 125.26.118.82


[1]
ความคิดเห็นที่ 2 (3628336)
avatar
ป.เคมีภัณฑ์ บริการดูแลนาข้าว 0-100 วันเต็มๆ


 
กข5
 
กข6
 
กข8
 
กข12 (หนองคาย 80)
 
กข13
 
กข15
 
กข16
 
กข27
 
กข35 (รังสิต 80)
 
กำผาย 15
 
เก้ารวง 88
 
ขาวดอกมะลิ 105
 
ขาวตาแห้ง 17
 
ขาวปากหม้อ 148
 
ข้าวเจ้าหอมพิษณุโลก 1
 
เฉี้ยงพัทลุง
 
ชุมแพ 60
 
นางพญา 132
 
นางมล เอส-4
 
น้ำสะกุย 19
 
เผือกน้ำ 43
 
ปทุมธานี 60
 
พวงไร่ 2
 
พัทลุง 60
 
พิษณุโลก 3
 
พิษณุโลก 60-1
 
พิษณุโลก 80
 
ลูกแดงปัตตานี
 
เล็บนกปัตตานี
 
หางยี 71
 
เหมยนอง 62 เอ็ม
 
เหนียวสันป่าตอง
 
เหนียวอุบล 1
 
เหนียวอุบล 2
 
เหลืองประทิว 123
 
เหลืองใหญ่ 148
 
เข็มทองพัทลุง
  ข้าวหลวงสันป่าตอง
 
แก่นจันทร์
  เจ๊กเชย 1
 
ขาวกอเดียว 35
 
ช่อลุง 97
 
ไข่มดริ้น 3
 

เหนียวดำช่อไม้ไผ่ 49

 

 
กข1
 
กข2
 
กข3
 
กข4
 
กข7
 
กข9
 
กข10
 
กข11
 
ความคิดเห็นที่ 1 (3628334)
avatar
ป.เคมีภัณฑ์ บริการดูแลนาข้าว 0-100 วันเต็มๆ

 

เจ้าของร้านใจดี ติดต่อมาน่ะค่ะ  รอส่งทั่วอีสาน

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ป.เคมีภัณฑ์ บริการดูแลนาข้าว 0-100 วันเต็มๆ (prajob_200000-at-yahoo-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2014-05-02 07:53:45 IP : 125.26.118.82[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.