ReadyPlanet.com


อีกแนวทางการเพิ่มผลผลิตข้าวเผาตอซัง
avatar
ชาคริต


                อีกแนวทางการเพิ่มผลผลิตข้าวเผาตอซัง

       ผลเสียข้อหนึ่งของการเผาตอซังคือ ทำลายจุลินทรีย์ และแมลงที่เป็นประโยชน์ในดิน ทำให้ปริมาณ และกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดินลดลง เช่น จุลินทรีย์ตรึงไนโตรเจน ทำหน้าที่เปลี่ยนก๊าซไนโตรเจนในบรรยากาศให้อยู่ในรูปสารประกอบไนโตรเจนที่พืชใช้ประโยชน์ได้ จุลินทรีย์ละลายสารประกอบฟอสฟอรัสให้อยู่ในรูปของฟอสเฟตที่ละลายน้ำได้ เป็นธาตุอาหารที่รากพืชสามารถดูดไปใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนั้น ตัวอ่อนของแมลงที่เป็นประโยชน์แก่ต้นพืช เช่น ตัวห้ำ ตัวเบียน ที่อาศัยในดิน หรือตอซังพืช รวมทั้งจุลินทรีย์ที่สามารถควบคุมโรคพืชก็จะถูกเผาทำลายไปด้วย ระบบนิเวศในดินที่ไม่สมดุล ทำให้การแพร่ระบาดของโรคเกิดได้ง่ายขึ้น

          อีกแนวทางคือการใส่จุลินทรีย์ละลาฟอสฟอรัสที่จะช่วยละลาธาตุฟอสฟอรัสที่ถูกดินยึดไว้ ให้ละลายกลับออกมาเป็นประโยชน์กับพืชอีกครั้ง จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิ์ภาพสูงที่สุดในการละลายฟอสฟอรัสมีชื่อว่า บาซิลลัส เมกาทีเรียม วาร์ ฟอสฟอติคัม

 (Bacillus megaterium var. phosphaticum) ซึ่งมีอยู่ปุ๋ยชีวภาพที่มีชื่อว่า

 กรีนรูท  นอกจากนั้นยังมีกลุ่มจุลินทรีย์ที่ช่วยละลายธาตุโปแตสเซี่ยม ชื่อ อีเมอร์ริเซลลาร (Emericella sp.) ที่ช่วยละลายโปแตสเซี่ยมให้เป็นประโยชน์กับพืชเพิ่มขึ้น ยังมีจุลินทรีย์ที่ช่วยตรึงก๊าซไนโตรเจนจากอากาศให้เปลี่ยนเป็นไนโตรเจนในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ที่ชื่อว่า อะโซโต

แบคเตอร์ (Azotobacter)และยังประกอบด้วยกลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายอินทรีย์วัตถุ ซึ่งช่วยทำให้ดินร่วนซุย ระบายน้ำ อากาศดีขึ้น และช่วยละลายธาตุอาหารที่อยู่ในอินทรียวัตถุออกมาในรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

       ธาตุฟอสฟอรัสมีส่วนช่วยการพัฒนาระบบราก ถ้าระบบรากดีก็จะส่งผลให้ข้าวเจริญเติบโตดี ให้ผลผลิตสูง ส่วนธาตุโปแตสเซี่ยมมีบทบาทสำคัญกับข้าว เพราะช่วยเคลื่อนย้ายแป้งที่สร้างที่ใบให้เคลื่อนย้ายไปที่เมล็ด ถ้ามีโปแตสเซี่ยมมากก็จะทำให้แป้งเคลื่อนย้ายได้มาก ก็จะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ

 

 

 

 

                             กรีนรูท

                      องค์ประกอบจุลินทรีย์

1.ตรึงไนโตรเจน ชื่อ Azotobacter vinelandii

2.ละลายฟอสฟอรัส  ชื่อ  Bacillus megaterium var.  phoshaticum, Saccharomyces cerevisiae

3.ละลายโปรเตสเซียม  ชื่อ Bacillus subtills, Emericella nidurans, Emericella chevarei

4.ย่อยสลายอินทรียวัตถุ ชื่อ Chaetomium  lucknowense, Actinomyces sp.

 

คุณสมบัติ - ช่วยตรึงไนโตรเจนจากอากาศและรอบๆรากพืช ให้เป็นประโยชน์กับพืช

                - ช่วยละลายฟอสฟอรัสและโพแตสเซียมที่ถูกดินยึดไว้ ให้พืชสามารถนำไปใช้ได้มากยิ่งขึ้น ช่วยการเจริญของรากและระบบรากแข็งแรง ส่งเสริมให้พืชออกดอกง่าย

               - ช่วยย่อยสลายอินทรียวัตถุในดิน ช่วยปรับให้ดินมีโครงสร้างที่ร่วนซุยระบายน้ำอากาศได้ดียิ่งขึ้น

              -นอกจากนั้นจุลินทรีย์ยังสามารถผลิตเอนไซม์ ฮอร์โมน และวิตามิน ช่วยส่งเสริมการเจริญของพืชให้แข็งแรง ช่วยลดความรุนแรงการเกิดโรคแมลง

แนวทางการใช้ กรีนรูท กับข้าว

 อัตรา กรีนรูท 1 กก ต่อ พื้นที่ปลูก 1 ไร่

-นำ กรีนรูท คลุกปุ๋ยอินทรีย์ แล้วนำไปหว่านให้ทั่วพื้นที่ปลูกข้าว  

 

        ชาคริต โทร: 081-821-2995

 

 

 ผู้ตั้งกระทู้ ชาคริต :: วันที่ลงประกาศ 2011-01-27 15:02:53 IP : 118.172.69.36


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.