ReadyPlanet.com


อุตฯ เปิดตัวเลขอย่างเป็นทางการ พื้นที่คำขออาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่ทองคำ 177 แปลง เพชรบูรณ์ พิจิตร
avatar
สวนมะลิสดๆป.เคมีภัณฑ์(ขายปลีก-ส่งราคาประหยัด)


 อุตฯ เปิดตัวเลขอย่างเป็นทางการ พื้นที่คำขออาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่ทองคำ 177 แปลง 

เพชรบูรณ์ พิจิตร จันทบุรี ระยอง พิษณุโลก ลพบุรี สระบุรี สระแก้ว นครสวรรค์ สตูล สุราษฎร์ธานี
รวมพื้นที่ประมาณ 1,618,539 ไร่
 
นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม "ครม.ต้องการให้กระทรวงอุตสาหกรรม กลับไปทบทวนถึงแนวทางออกร่วมกันกับชาวบ้าน ซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมจำเป็นต้องหาข้อมูลมายืนยันแบบเป็นเหตุเป็นผลว่า หากเปิดให้สำรวจเหมืองทองคำไม่ว่าจะกับรายเก่าหรือรายใหม่
 
"แต่ปัญหาที่เกิดมาตลอดคือชาวบ้านไม่ยอมรับฟังนโยบายทองคำ และไม่พร้อมที่จะแสดงความคิดเห็น ซึ่งการจัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นเป็นปัญหาล้มมาถึง 2 ครั้งแล้ว นโยบายทองคำจำเป็นต้องทำประชาพิจารณ์ดำเนินให้ครบ 3 กระบวนการ นโยบายทองคำจึงจะสมบูรณ์"
 หางไหล หรือ โล่ติ๊น (สั่งซื้อสินค้าคลิกที่นี่)เป็นพืชเถาเลื้อยที่พบได้ในป่าแถบชุ่มชื้นตามแม่น้ำ เป็นสมุนไพรที่นิยมนำเถา ใบหรือรากมาใช้ประโยชน์สำหรับการขับระดูในสตรี รวมถึงสารสกัดที่ได้จากส่วนต่างๆมีฤทธิ์ในการกำจัดหนอน และแมลงศัตรูพืชได้ดี  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Derris elliptica Benth. ชื่อวงศ์ : Fabaceae ชื่ออังกฤษ : เดอริส (Derris) หรือ ทูบา รูท (Tuba root) ชื่อท้องถิ่น : โล่ติ๊น, กะลำเพาะ, ไหลน้ำ, เครือไหลน้ำ, โพตะโกส้า (กะเหรี่ยง) และอวดน้ำ ส่วนที่ใช้ : ราก ลำต้น (เถา) และใบ  แหล่งที่พบหางไหลหรือโล่ติ๊นมาก มักพบในแหล่งพื้นที่ชื้น เป็นที่ราบลุ่ม มีฝนตกชุก เช่น บริเวณป่าของลุ่มแม่น้ำในจังหวัดต่างๆ,ปลูก ‘พืชใช้นํ้าน้อย’ หลังฤดูทำนาลดความเสี่ยง เสริมรายได้เกษตรกร | เดลินิวส์ „ปลูก ‘พืชใช้นํ้าน้อย’ หลังฤดูทำนาลดความเสี่ยง เสริมรายได้เกษตรกร“ ,ปลูก ‘พืชใช้นํ้าน้อย’ หลังฤดูทำนาลดความเสี่ยง เสริมรายได้เกษตรกร | เดลินิวส์ „พืชที่ใช้น้ำน้อย ปลูกหลังฤดูทำนามีหลายชนิดที่มีศักยภาพ ทั้งในด้านการตลาด บางชนิดช่วยปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ก่อนถึงการปลูกข้าวในฤดูที่จะมาถึง อาจารย์ปาริชาติ พรมโชติ ภาควิชาพืชไร่“

หางไหล หรือ โล่ติ๊น (สั่งซื้อสินค้าคลิกที่นี่)เป็นพืชเถาเลื้อยที่พบได้ในป่าแถบชุ่มชื้นตามแม่น้ำ เป็นสมุนไพรที่นิยมนำเถา ใบหรือรากมาใช้ประโยชน์สำหรับการขับระดูในสตรี รวมถึงสารสกัดที่ได้จากส่วนต่างๆมีฤทธิ์ในการกำจัดหนอน และแมลงศัตรูพืชได้ดี

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Derris elliptica Benth.
ชื่อวงศ์ : Fabaceae
ชื่ออังกฤษ : เดอริส (Derris) หรือ ทูบา รูท (Tuba root)
ชื่อท้องถิ่น : โล่ติ๊นกะลำเพาะไหลน้ำเครือไหลน้ำโพตะโกส้า (กะเหรี่ยง) และอวดน้ำ
ส่วนที่ใช้ : ราก ลำต้น (เถา) และใบ

แหล่งที่พบหางไหลหรือโล่ติ๊นมาก มักพบในแหล่งพื้นที่ชื้น เป็นที่ราบลุ่ม มีฝนตกชุก เช่น บริเวณป่าของลุ่มแม่น้ำในจังหวัดต่างๆ(สั่งซื้อสินค้าคลิกที่นี่)

 

 ปลูก ‘พืชใช้นํ้าน้อย’ หลังฤดูทำนาลดความเสี่ยง เสริมรายได้เกษตรกร | เดลินิวส์

 

นายสุรพงษ์ เชียงทอง อธิบดี กพร. "...ตอนนี้ยังไม่มีการอนุมัติและอนุญาตใดๆ ทั้งสิ้น ส่วนรายเก่าที่ได้ประทานบัตรไปแล้วมี 2 ราย ได้แก่ บริษัทอัคราฯ ส่วนอีกรายหนึ่งหยุดประกอบการไป คือ ทองคำที่จังหวัดเลย เพราะฉะนั้น ในประเทศไทยที่ทำเหมืองทองคำตอนนี้มีเพียงรายเดียว คือ บริษัทอัคราฯ ที่ จ.พิจิตร เพชรบูรณ์ พิษณุโลกเท่านั้น"
 
ปัจจุบันมีผู้นำเอกชนมายื่นคำขออาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่ทองคำจำนวน 13 บริษัท ในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ พิจิตร จันทบุรี ระยอง พิษณุโลก ลพบุรี สระบุรี สระแก้ว นครสวรรค์ สตูล สุราษฎร์ธานี รวมทั้งสิ้น 177 แปลง ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1,618,539 ไร่ ประกอบด้วย 
 
1.บริษัท อัครารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ขอสำรวจทั้งหมด 2 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ 44 แปลง เนื้อที่ 397,396 ไร่, พิจิตร 19 แปลง เนื้อที่ 183,677 ไร่
 
2.บริษัท ริชภูมิ ไมนิ่ง จำกัด ขอสำรวจทั้งหมด 4 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี 3 แปลง เนื้อที่ 23,970 ไร่, ระยอง 1 แปลง เนื้อที่ 7,300 ไร่, พิษณุโลก 11 แปลง เนื้อที่ 74,849 ไร่, ลพบุรี 2 แปลง เนื้อที่ 19,868 ไร่ 
 
3.บริษัท ฟ้าร้อง จำกัด ขอสำรวจทั้งหมด 3 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ 4 แปลง เนื้อที่ 29,597 ไร่, ลพบุรี 14 แปลงเนื้อที่ 125,421 ไร่, สระบุรี 7 แปลง เนื้อที่ 65,024 ไร่
 
4.บริษัท พารอน ไมนิ่ง จำกัด ขอสำรวจ 1 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี 4 แปลง เนื้อที่ 37,430 ไร่ 
 
5.บริษัท เอราวัณ ไมนิ่ง จำกัด ขอสำรวจทั้งหมด 3 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี 2 แปลง เนื้อที่ 17,025 ไร่, ระยอง 2 แปลงเนื้อที่ 16,300 ไร่, สระแก้ว 3 แปลง เนื้อที่ 18,285 ไร่ 
 
6.บริษัท พี วี เค ไมน์นิ่งจำกัด ขอสำรวจทั้งหมด 2 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ 5 แปลง เนื้อที่ 46,840 ไร่, เพชรบูรณ์ 13 แปลง เนื้อที่ 124,903 ไร่ 
 
7. บริษัท สยาม คอปเปอร์ รีซอร์สเซส จำกัด ขอสำรวจ 1 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ 8 แปลง เนื้อที่ 78,414 ไร่
 
8. บริษัท คลองตะแบก ไมน์นิ่ง จำกัด ขอสำรวจ 1 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ 3 แปลง เนื้อที่ 29,052 ไร่ 
 
9.บริษัท ไทยโกลบอลเวนเจอร์ส จำกัด ขอสำรวจทั้งหมด 2 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ 3 แปลง เนื้อที่ 9,929 ไร่, พิจิตร 2 แปลง เนื้อที่ 16,135 ไร่
 
10. บริษัท อมันตา จำกัด ขอสำรวจ 1 จังหวัด ได้แก่ สตูล 1 แปลง เนื้อที่ 4,315 ไร่ 
 
11.บริษัท อมันตา มิเนอรัลล์ จำกัด ขอสำรวจ 1 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี 2 แปลง เนื้อที่ 19,506 ไร่ 
 
12.บริษัท ซินเนอยี่ ไมนิ่ง จำกัด ขอสำรวจทั้งหมด 2 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี 4 แปลง เนื้อที่ 21,837 ไร่, ระยอง 3 แปลง เนื้อที่ 107,670 ไร่
 
13. บริษัท ทรัพย์ภูมิ จำกัด ขอสำรวจทั้งหมด 3 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก 9 แปลง เนื้อที่ 70,132 ไร่, พิจิตร 6 แปลง เนื้อที่ 57,529 ไร่, เพชรบูรณ์ 2 แปลง เนื้อที่ 16,135 ไร่
 
แหล่งข่าวจากบริษัทอัคราฯ กล่าวว่า ปัจจุบันเหมืองทองชาตรีที่ครอบคลุม 3 จังหวัด คือ พิจิตร พิษณุโลก และกำแพงเพชร จะหมดสัมปทานสำรวจในอีก 2 ปี ดังนั้น หากนโยบายทองคำไม่สามารถแล้วเสร็จ และไม่สามารถให้อาชญาบัตรพิเศษเปิดสำรวจในพื้นที่แหล่งใหม่ได้ จะส่งผลให้บริษัทไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้
 
อ่านข่าว : "อรรชกา"สั่ง30วันชี้ชะตาเหมืองทองคำ 13บ.จ่อขออาชญาบัตรสำรวจ-ชาวบ้านค้านหนัก http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1443595464


ผู้ตั้งกระทู้ สวนมะลิสดๆป.เคมีภัณฑ์(ขายปลีก-ส่งราคาประหยัด) (prajob_200000-at-yahoo-dot-co-dot-th) กระทู้ตั้งโดยสมาชิก :: วันที่ลงประกาศ 2015-10-02 06:26:16 IP : 125.26.121.87


[1]

ความคิดเห็นที่ 2 (3840844)
avatar
สวนมะลิสดๆป.เคมีภัณฑ์(ขายปลีก-ส่งราคาประหยัด)

 เลิก!!! ปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24,ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15,ปุ๋ยเคมีสูตร16-16-16,ปุ๋ยเคมีสูตร25-7-7ห้ามใช้มันมีฟิลเลอร์เยอะมากๆๆๆ

เราทดลองกับพืชจริงๆ ไม่ได้โม้วิชาการเท่านั้น

    ป.เคมีภัณฑ์ เราเป็นมากกว่าร้านค้าทางการเกษตรออกทดลองปุ๋ยอาหารของพืชผักผลไม้ทุกชนิด

ปุ๋ยบำรุงต้น สูตร 1เลิก!!! ปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24,ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15,ปุ๋ยเคมีสูตร16-16-16,ปุ๋ยเคมีสูตร25-7-7ห้ามใช้

ปุ๋ยบำรุงท้อง เร่งให้ดก สูตร 2เลิก!!! ปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24,ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15,ปุ๋ยเคมีสูตร16-16-16,ปุ๋ยเคมีสูตร25-7-7ห้ามใช้

ปุ๋ยเร่งความหวาน ขยายผลให้ใหญ่ สูตร 3

    กับพืช ดังนี้ ดาวเรือง ถั่วฝักยาว มัลเบอรี่ แตงกวา ฟักทอง บวบ มะระ มะม่วง มะนาว แตงโม และอีกหลายพืช เพื่อเปรียบเทียบกับสูตรปุ๋ย 25-7-7 / 8-24-24/13-13-21 เราจะทำการทดลอง 5ต้นบ้าง 1ร่องบ้าง เพื่อความชัดเจน ของผลิตภัณฑ์กันต่อไปในอนาคต และพัฒนาผลิตภัณฑ์กันต่อไป และปรับปรุงการใช้งาน

ติดต่อเราและติดตามผลงานเรา ป.เคมีภัณฑ์

ชมวีดิโอป.เคมีภัณฑ์:   คลิกที่นี่

เข้ากลุ่มเฟสบุ๊ค ป.เคมีภัณฑ์  คลิกที่นี่

เข้าเพจป.เคมีภัณฑ์  คลิกที่นี่

 

เข้าบล็อกเกอร์ ป.เคมีภัณฑ์ :  คลิกที่นี่

เลิก!!! ปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24,ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15,ปุ๋ยเคมีสูตร16-16-16,ปุ๋ยเคมีสูตร25-7-7ห้ามใช้

 หางไหล หรือ โล่ติ๊น (สั่งซื้อสินค้าคลิกที่นี่)เป็นพืชเถาเลื้อยที่พบได้ในป่าแถบชุ่มชื้นตามแม่น้ำ เป็นสมุนไพรที่นิยมนำเถา ใบหรือรากมาใช้ประโยชน์สำหรับการขับระดูในสตรี รวมถึงสารสกัดที่ได้จากส่วนต่างๆมีฤทธิ์ในการกำจัดหนอน และแมลงศัตรูพืชได้ดี

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Derris elliptica Benth.
ชื่อวงศ์ : Fabaceae
ชื่ออังกฤษ : เดอริส (Derris) หรือ ทูบา รูท (Tuba root)
ชื่อท้องถิ่น : โล่ติ๊นกะลำเพาะไหลน้ำเครือไหลน้ำโพตะโกส้า (กะเหรี่ยง) และอวดน้ำ
ส่วนที่ใช้ : ราก ลำต้น (เถา) และใบ

แหล่งที่พบหางไหลหรือโล่ติ๊นมาก มักพบในแหล่งพื้นที่ชื้น เป็นที่ราบลุ่ม มีฝนตกชุก เช่น บริเวณป่าของลุ่มแม่น้ำในจังหวัดต่างๆ(สั่งซื้อสินค้าคลิกที่นี่)

ผู้แสดงความคิดเห็น สวนมะลิสดๆป.เคมีภัณฑ์(ขายปลีก-ส่งราคาประหยัด) (prajob_200000-at-yahoo-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2015-10-04 18:45:48 IP : 125.26.124.193


ความคิดเห็นที่ 1 (3840438)
avatar
สวนมะลิสดๆป.เคมีภัณฑ์(ขายปลีก-ส่งราคาประหยัด)

พบมาก ในนาชลประทาน ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต้

สาเหตุ เชื้อรา Curvularia lunata (Wakk) Boed.
                   Cercospora oryzae I.Miyake.
                   Helminthosporium oryzae Breda de Haan.
                   Fusarium semitectum Berk & Rav.
                  Trichoconis padwickii Ganguly.
                  Sarocladium oryzae Sawada.

อาการ ในระยะออกรวง พบแผลเป็นจุดสีน้ำตาลหรือดำที่เมล็ดบนรวงข้าว บางส่วนก็มีลายสีน้ำตาลดำ และบางพวกมีสีเทาปนชมพู ทั้งนี้เพราะมีเชื้อราหลายชนิดที่สามารถเข้าทำลายและทำให้เกิดอาการต่างกันไป การเข้าทำลายของเชื้อรามักจะเกิดในช่วงดอกข้าวเริ่มโผล่จากกาบหุ้มรวงจนถึงระยะเมล็ดข้าวเริ่มเป็นน้ำนม และอาการเมล็ดด่าง จะปรากฏเด่นชัดในระยะใกล้เก็บเกี่ยว

การแพร่ระบาด เชื้อราสามารถแพร่กระจายไปกับลม ติดไปกับเมล็ด และสามารถแพร่กระจายในยุ้งฉางได้

การป้องกันกำจัด

พบมาก ในนาน้ำฝน ข้าวพันธุ์พื้นเมืองไวต่อช่วงแสง พบส่วนใหญ่ใน ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตก และ ภาคใต้

สาเหตุ เชื้อรา Pyricularia grisea Sacc.

อาการ

ระยะกล้า ใบมีแผล จุดสีน้ำตาลคล้ายรูปตา มีสีเทาอยู่ตรงกลางแผล ความกว้างของแผลประมาณ 2-5 มิลลิเมตร และความยาวประมาณ 10-15 มิลลิเมตร แผลสามารถขยายลุกลามและกระจายทั่วบริเวณใบ ถ้าโรครุนแรงกล้าข้าวจะแห้งฟุบตาย อาการคล้ายถูกไฟไหม้

ระยะแตกกอ อาการพบได้ที่ใบ ข้อต่อของใบ และข้อต่อของลำต้น ขนาดแผลจะใหญ่กว่าที่พบในระยะกล้า แผลลุกลามติดต่อกันได้ที่บริเวณข้อต่อ ใบจะมีลักษณะแผลช้ำสีน้ำตาลดำ และมักหลุดจากกาบใบเสมอ

ระยะออกรวง (โรคเน่าคอรวง) ถ้าข้าวเพิ่งจะเริ่มให้รวง เมื่อถูกเชื้อราเข้าทำลาย เมล็ดจะลีบหมด แต่ถ้าเป็นโรคตอนรวงข้าวแก่ใกล้เก็บเกี่ยว จะปรากฏรอยแผลช้ำสีน้ำตาลที่บริเวณคอรวง ทำให้เปราะหักง่าย รวงข้าวร่วงหล่นเสียหายมาก

การแพร่ระบาด พบโรคในแปลงที่ต้นข้าวหนาแน่น ทำให้อับลม ถ้าใส่ปุ๋ยสูงและมีสภาพแห้งในตอนกลางวันและชื้นจัดในตอนกลางคืน น้ำค้างยาวนานถึงตอนสายราว 9 โมง ถ้าอากาศค่อนข้างเย็น อุณหภูมิประมาณ 22-25 oC ลมแรงจะช่วยให้โรคแพร่กระจายได้ดี

การป้องกันกำจัด

ภาคเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น สุรินทร์ 1 เหนียวอุบล 2 เหนียวแพร่ สันปาตอง 1 
หางยี 71 กู้เมืองหลวง ขาวโปร่งไคร้ น้ำรู

ภาคใต้ เช่น ดอกพะยอม

ข้อควรระวัง : ข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 1 สุพรรณบุรี 60 และชัยนาท 1 ที่ปลูกในภาคเหนือตอนล่าง พบว่า แสดงอาการรุนแรงในบางพื้นที่ และบางปี โดยเฉพาะเมื่อสภาพแวดล้อมเอื้ออำนวย เช่น ฝนพรำ หรือหมอก น้ำค้างจัด อากาศเย็น ใส่ปุ๋ยมากเกินความจำเป็น หรือเป็นดินหลังน้ำท่วม

 

ผู้แสดงความคิดเห็น สวนมะลิสดๆป.เคมีภัณฑ์(ขายปลีก-ส่งราคาประหยัด) (prajob_200000-at-yahoo-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2015-10-02 18:55:15 IP : 125.26.112.3[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.