ReadyPlanet.com


ปุ๋ยน้ำ ไฮโกร สกัดจากสารอินทรีย์ เพิ่มความสมบูรณ์ให้ต้นพืช เร่งการเจริญเติบโต ขายทั้งปลีก-ส่ง
avatar
nus


 
 
เร่ง การงอก งอกสม่ำเสมอ หน่ออ้วน พืชตั้งตัวเร็ว สร้างราก สร้างยอด พืชฟื้นตัวเร็ว ต้นใหญ่ โตสมบูรณ์ ใบหนา เขียวเข้ม ออกดอกเร็ว ดอกสม่ำเสมอ เกสรสมบูรณ์ ขั้วเหนียว ขยายผล สร้างเนื้อ เร่งสี ฯลฯ

 

ปุ๋ย ไฮโกร เพิ่มความสมบูรณ์ให้ต้นพืช เร่งการเจริญเติบโต


รายละเอียด

" อาหาร พืช ปุ๋ยไฮโกร (Hygro) " เป็น สารอินทรีย์ชนิดเข้มข้นประเภทสาร อาหารพืช สกัดได้จากแหล่งธรรมชาติตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เช่น สกัดจากส่วนต่าง ๆ ของต้นพืช วัตถุดิบในการผลิต สั่งนำเข้าจากต่างประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการทดสอบและยอมรับกันทั่วโลกแล้วว่าสามารถนำมาใช้ได้ ผลดีกับพืชทุกชนิด ปลอดภัย ไม่มีสารตกค้างในผลผลิตและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม...

ปุ๋ย ไฮโกร S เหมาะสำหรับ ไม้ดอก พืชปลูกใหม่(ต้นกล้า) แช่เมล็ดพันธุ์ ฉีดกับต้นกล้าปักดำ ใช้กับการปรับสภาพดินก่อนปลูกได้ ผักใบใหญ่ขึ้น ช่วยเร่งรากให้รากโต

ปุ๋ย ไฮโกร L เหมาะสำหรับไม้ผล หลังจากออกดอกให้ฉีด ใช้ได้ทั้ง ไม้ผลที่ออกดอก และ ออกหัว จะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ช่วยเร่งทำให้ตาดอกที่ไม่ออกดอกให้ออกดอกเต็มที่ ช่วยป้องกันแมลงศัตรูพืช ได้บ้าง ใช้กับต้นไม้ที่โตเต็มที่ เร่งตาดอก เร่งผล เร่งความหวาน เร่งแป้ง


ปุ๋ยน้ำ เพื่อการเกษตร ช่วยเพิ่มปริมาณ และ คุณภาพของผลผลิต


คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ " ปุ๋ยไฮโกร (Hygro) " ไฮโกรเอส (Hygro-S) และ ไฮโกรแอล (Hygro-L)
1. ไม่ใช่สารชีวภาพประเภทจุลินทรีย์หมักหรือสกัดได้จากส่วนของกระดองปูหรือเปลือกกุ้ง
2. เป็นเนื้อสารเข้มข้นมีสารอาหารพืชต่างๆครบถ้วนตามที่พืชต้องการรวมอยู่เป็นเนื้อสารเดียวกัน
3. ช่วยลดต้นทุนการใช้สารอื่นๆมาใช้ผสมร่วมเกินความจำเป็น
4. ดูดซึมได้รวดเร็ว พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที
5. สามารถผสมฉีดพ่นร่วมกับสารป้องกันกำจัดแมลงและสารกำจัดโรคได้ทุกประเภทโดยไม่เสื่อมฤทธิ์
6. ไม่จับตัวตกตะกอนแข็งและไม่จับก้อนเป็นวุ้นเมื่อผสมร่วมกับสารอื่นๆ
7. มีคุณประโยชน์ข้อดีกับต้นพืชมากกว่าเกิดโทษ
8. ใช้ได้กับทุกช่วงระยะการเจริญเติบโตของต้นพืช

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ " ปุ๋ยไฮโกร (Hygro) " ไฮโกรเอส (Hygro-S) และ ไฮโกรแอล (Hygro-L)
1. เพื่อฟื้นสภาพต้นให้สมบูรณ์ พืชไม่่โทรมง่ายเช่น หลังจากมีเพลี้ย,หนอนหรือโรคระบาดเข้าทำลาย
2. เพื่อทดแทนสารอาหาร ขณะที่พืชวิกฤติหาได้ไม่เพียงพอจากธรรมชาติ
3. เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ ให้กับทุกส่วนของต้นพืช เช่น ส่วนราก ยอด ดอกและผล
4. เพื่อให้ต้นพืชปรับสภาพทนทานและต้านทานต่อสภาพอากาศร้อนหรือหนาว
5. เพื่อช่วยสร้างผนังเซลล์พืชให้แข็งแรง สามารถช่วยต้านทานต่อโรคและแมลง

แนะนำเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ " ปุ๋ยไฮโกร (Hygro) " ไฮโกรเอส (Hygro-S) และ ไฮโกรแอล (Hygro-L)? ตามช่วงระยะการเจริญเติบโตทั่วไป
1. เพื่อเสริมสร้างระบบราก ช่วยสร้างรากฝอยให้ดูดอาหารได้ดีขึ้น
2. เพื่อเร่งการงอกของเมล็ด โดยการแช่หรือราดเมล็ด
3. เพื่อช่วยสะสมอาหาร เพื่อเตรียมการออกดอก
4. เพื่อช่วยเร่งการเปิดตาดอกและช่วยผสมเกสร
5. เพื่อเร่งและบำรุงผล ช่วงเริ่มติดผลอ่อนให้ติดดก ลดผลร่วง
6. เพื่อเร่งคุณภาพของผลผลิต ขยายผลใหญ่ สร้างแป้ง สร้างเนื้อ สีเข้ม รสชาติดี และช่วยเพิ่มน้ำหนัก
7. เพื่อเป็นสารตั้งต้นทุกครั้ง เมื่อมีการฉีดพ่นสารเคมีเกษตรระยะต่าง ๆ

อัตราการใช้ผลิตภัณฑ์ " ปุ๋ยไฮโกร (Hygro) " ไฮโกรเอส (Hygro-S) และ ไฮโกรแอล (Hygro-L)
1. ขนาดบรรจุ 1,000 มิลลิลิตร./ขวด
2. ขนาดถังพ่นยา 20 ลิตร ตวงใช้ 20 - 30 มิลลิลิตร
3. ขนาดถังพ่นยา 200 ลิตร ตวงใช้ 200 - 300 มิลลิลิตร (หรือ 1,000 มิลลิลิตร ผสมน้ำได้ 1,000 ลิตร)
4. สามารถใช้ผสมร่วมกับสารป้องกันกำจัดโรคและแมลงได้ทุกชนิด


คำแนะนำ ควรฉีดปุ๋ยที่ใบจะดีที่สุด เพราะจะ สามารถดูดซึมได้เลย


จุดเด่นของ ปุ๋ยน้ำไฮโกร (Hygro)

1. ดูดซึมได้ผลเร็ว
2. ผสมร่วมสารอื่นๆได้ เช่น สารไคติน, สารฟลาวเวอร์ฯ, สารนาโนฯ, สารคลุกปุ๋ย, สารปรับสภาพดิน, สารซิลิคอน,
3. มีสารอาหารครบถ้วนทั้งสามประเภท คือ
    3.1 อาหารหลัก N P K
    3.2 อาหารรอง Ca Mg S
    3.3 อาหารเสริม Fe Zn Cu Mn B
4. สามารถใช้ได้ทุกระยะการเติบโต


ใช้ปุ๋ยน้ำไฮโกร-เอส (Hygro-S) แช่เมล็ด และฉีดพ่นพืืชในระยะเจริญเติบโต จะทำให้พืช

1. ช่วงเพาะเมล็ด ทำให้
- เมล็ดงอกเร็ว
- เมล็ดงอกสม่ำเสมอ
- หน่ออ้วน

2. ช่วงต้นกล้า ทำให้
- พืชตั้งตัวเร็ว
- สร้างราก
- สร้างยอด

3. ช่วงเริ่มปลูก ทำให้
- พืขฟื้นตัวเร็ว
- ต้นใหญ่
- โตสมบูรณ์


บำรุงต้นไม้ด้วยปุ๋ยน้ำไฮโกร-แอล (Hygro-L) เป็นประจำ จะทำให้พืช
1. ในช่วงสะสมอาหาร ทำให้
- ใบหนา
- เขียวเข้ม
- พร้อมออกดอก

2. ช่วงเปิดตาดอก ทำให้
- ออกดอกเร็ว
- ดอกสม่ำเสมอ
- เกสรสมบูรณ์

3. ช่วงติดผล ทำให้
- ขั้วเหนียว
- ขยายผล
- สร้างเนื้อ เร่งสี

 
จำหน่ายทั้ง ปลีก - ส่ง
 
ปุ๋ยน้ำ ไฮโกร-เอส (Hygro-S), ไฮโกร-แอล (Hygro-L) ขนาด 500 มิลลิลิตร

ราคา :  450 บาท


----------------------------

ปุ๋ยน้ำ ไฮโกร-เอส (Hygro-S), ไฮโกร-แอล (Hygro-L) ขนาด 1,000 มิลลิลิตร

ราคา :  870 บาท
----------------------------


สินค้าเกษตรคุณภาพ

สนใจติดต่อ นัส

โทร 08-1399-8967
email: pandalalla@gmail.com
website: http://sites.google.com/site/suankaset/home


 


ผู้ตั้งกระทู้ nus (pandalalla-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2011-04-28 09:50:22 IP : 183.89.164.39


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2210331)
avatar
phiphat

จะนำมาขายผ่านทาง NET จะได้ใหมครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น phiphat (phiphat_kii-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2011-08-28 22:50:00 IP : 61.91.203.165[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.