ReadyPlanet.com


เครื่องรูดบัตรเคดิตเกษตรกรทั่วประเทศไทย ดีเยี่ยม
avatar
ป.เคมีภัณฑ์ บริการดูแลนาข้าว 0-100 วันเต็มๆ


 การบริหารจัดการเครื่องรูดบัตรสินเชื่อเกษตรกร (EDC)

 เพื่อให้โครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกรอำนวยประโยชน์และความสะดวกแก่เกษตรกรสูงสุด กระตุ้นให้ร้านค้าในโครงการขายสินค้าเพิ่มขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการร้านค้า ธนาคารจึงกำหนดหลักเกณฑ์บริหารจัดการเครื่อง EDC ดังนี้

 1. หลักเกณฑ์การคิดค่าเช่าเครื่อง/การเก็บคืนเครื่อง

      1.1 ร้านค้า ต้องมียอดขายต่อเครื่อง ไม่ต่ำกว่า 1,200,000 บาท/ปี ธนาคารจะไม่คิดค่าเช่าเครื่องรายเดือน

กรณีร้านค้าหรือ สกต.ที่มีเครื่อง EDC มากกว่า 1 เครื่อง ให้คำนวณโดยใช้ยอดขายรวมของร้านค้าและหารด้วยจำนวนเครื่อง EDC

   1.2 หากยอดขายเฉลี่ยต่ำกว่า 600,000 บาทในช่วง 6 เดือน ธนาคารจะคิดค่าเช่าเครื่อง EDC  ในเดือนถัดๆไป เดือนละ 1,000 บาท

      1.3 ร้านค้าไม่มียอดขายสินค้าเป็นระยะเวลา 2 เดือนติดต่อกัน ธนาคารจะคิดค่าเช่าเครื่องละ 1,000 บาทในเดือนถัดๆไป 

  2. การขอคืนเครื่อง

      2.1 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครื่อง EDC จากร้านค้าที่ไม่มียอดขายสินค้าเป็นระยะเวลา 2 เดือน หรือกรณีถูกยกเลิกการเข้าร่วมโครงการเนื่อง  จากทำผิดเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด

      2.2 ร้านค้าขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการได้และคืนเครื่อง EDC ตลอดเวลา

ทั้งนี้การขอคืนเครื่อง EDC ให้สาขาที่เป็นที่ตั้งของร้านค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบความเรียบร้อย ความสมบูรณ์ของตัวเครื่อง EDC และส่งคืนเครื่องให้ สบก.ในลำดับแรกที่สามารถดำเนินการได้ หากเครื่องอยู่ในสภาพไม่เรียบร้อยให้ติดต่อ สบก.เพื่อจะได้ดำเนินการคำนวณเงินที่ร้านค้าต้องชดใช้ต่อไป

  3. การคิดค่าเช่าเครื่อง   ธนาคารจะเรียกเก็บโดยการหักจากยอดเงินในบัญชีของร้านค้าเป็นประจำทุกสิ้นเดือน

  4. การบังคับใช้

      4.1 ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

      4.2 บทเฉพาะกาล

            4.2.1 ร้านค้าที่ไม่มียอดขาย มีจำนวน 329 เครื่อง ธนาคารให้ระยะเวลา 3 เดือน (1 ตุลาคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556) หากยังไม่มียอดขายเกิดขึ้น ธนาคารจะเก็บเครื่อง EDC คืน แต่ถ้ามียอดขายเกิดขึ้น ธนาคารจะให้โอกาสระยะเวลาอีก 3 เดือนรวมเป็นระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2556 -31 มีนาคม 2557) จะต้องมียอดขายไม่ต่ำกว่า 600,000 บาท หากมียอดขายไม่ถึง 600,000 ธนาคารจะคิดค่าเช่าเครื่อง

กรณีเครื่อง EDC ของ สกต.ที่ยอดขายในภาพรวมผ่านเกณฑ์ จะคืนเครื่องหรือไม่ก็ได้

 4.2.2 ร้านค้าที่มียอดขายไม่ถึง 1,200,000 บาท จำนวน 691 เครื่อง  ธนาคารจะให้ระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2556 -31 มีนาคม 2557) ต้องมียอดขายไม่ต่ำกว่า 600,000 บาท หากต่ำกว่า ธนาคารจะคิดค่าเช่าเครื่องตามหลักเกณฑ์ข้อ 1.2ผู้ตั้งกระทู้ ป.เคมีภัณฑ์ บริการดูแลนาข้าว 0-100 วันเต็มๆ (prajob_200000-at-yahoo-dot-co-dot-th) กระทู้ตั้งโดยสมาชิก :: วันที่ลงประกาศ 2013-11-16 14:26:53 IP : 125.26.116.119


[1]

ความคิดเห็นที่ 5 (4104948)
avatar
แนน

 แล้วจะสมัครเครื่องรูดต้องไปติดต่อที่ไหนค่ะ เอาอะไรไปบ้างค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น แนน วันที่ตอบ 2018-08-17 10:06:06 IP : 159.192.218.120


ความคิดเห็นที่ 4 (3893579)
avatar
คนใจซื่อ

 กว่าเราจะได้ตู้รูดบัตรสินเชื่อเกษตรกรมา ทุกร้านย่อมมีการใช้เวลาในการดำเนินการ แต่บางร้านที่ไม่มีตู้รูดบัตรไปอาศัยตู้ร้านอื่น รูดสินค้าแบบว่า ราคาถูกเกิน แถมยังสามารถรูดเงินสดอีกต่างหาก สรุป ร้านที่มีตู้รูดบัตรกลับไม่ได้รูดไม่ได้ขายของ ต้องจ่ายภาษีแพงๆไป ส่วนมากจะเกิดกับร้านที่อยู่ใกล้ๆ ฝากเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้วย ปล จังหวัดบึงกาฬ

ผู้แสดงความคิดเห็น คนใจซื่อ (Junnylove1929-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-12-02 16:25:12 IP : 180.183.224.76


ความคิดเห็นที่ 3 (3537723)
avatar
ป.เคมีภัณฑ์ บริการดูแลนาข้าว 0-100 วันเต็มๆ

 

ปุ๋ยเคมีสูตร 21-3-3  กำลังฟินในหลายๆพื้นที่ ใส่ได้ทุกพื้น

21-3-3+TE(ขี้ไก่จริงๆ)..........ลองแล้วจะติดใจ

ผู้แสดงความคิดเห็น ป.เคมีภัณฑ์ บริการดูแลนาข้าว 0-100 วันเต็มๆ (prajob_200000-at-yahoo-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-11-24 14:48:20 IP : 125.26.127.171


ความคิดเห็นที่ 2 (3535405)
avatar
ป.เคมีภัณฑ์ บริการดูแลนาข้าว 0-100 วันเต็มๆ

“ข้าว” เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียที่มีวัฒนธรรมการรับประทานข้าวเป็นอาหารหลัก มากกว่าภูมิภาคอื่น ๆ ประเทศไทยนับเป็นประเทศหนึ่งที่มีบทบาทในการส่งออกข้าว แต่ด้วยปัจจัยหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ไม่มีคุณภาพ การใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในปริมาณที่มาก ทำให้มีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อผลผลิตข้าวของชาวนาทั้งสิ้น!

ด้วยปัญหาหลายประการที่ส่งผลต่อข้าว ทำให้หลายภาคส่วนมีเป้าหมายที่จะนำองค์ความรู้ ความชำนาญมาช่วยเหลือชาวนา ปัญหาหนึ่งที่พยายามหาหนทางในการแก้ไข คือ ปัญหาในเรื่องการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในนาข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่ากับราคา และไม่ทำให้สิ่งแวดล้อมเสีย เนื่องจากการใช้ปุ๋ยเคมีของชาวนายังคงเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นปัจจัยสำคัญใน การเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น ซึ่งทำให้มีการใช้ปุ๋ยในนาข้าวกันอย่างกว้างขวาง แต่ปริมาณการใช้ต่อพื้นที่ยังไม่เหมาะสม ส่วนใหญ่จะไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการทำให้ยังไม่สามารถเพิ่มผลผลิตในข้าวได้ มากนัก แต่กลับทำให้ต้นทุนในการผลิตสูงเกินไป

ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการฝ่ายหน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ เนคเทค อธิบายให้ฟังว่า ปุ๋ยเคมีที่ชาวนานิยมใช้ คือ ปุ๋ยยูเรีย ซึ่งเป็นปุ๋ยที่ให้ธาตุไนโตรเจนสูง ช่วงที่ใส่เหมาะสำหรับช่วงการใส่ปุ๋ยให้กับพืชที่มีสภาวะน้ำน้อย สามารถสลายตัวในน้ำได้เร็ว พืชสามารถดูดซับธาตุอาหารไปใช้ได้ง่าย ช่วยบำรุงส่วนใบ ก้านใบของพืช ช่วยให้พืชใบเขียวเร็ว แต่ข้อควรระวังคือ การให้ปุ๋ยยูเรียในปริมาณมากหรือใช้ปุ๋ยยูเรียร่วมกับปุ๋ยสูตรอื่นที่มี เปอร์เซ็นต์ไนโตรเจนสูงอยู่แล้ว จะทำให้พืชน็อกปุ๋ยได้
 
“แล้วชาวนาจะรู้ได้อย่างไรว่าข้าวในระยะต่าง ๆ ต้องการธาตุไนโตรเจนเท่าไหร่ ตรงนี้หน่วยงานหลักที่สำคัญ คือ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้นำแผ่นเทียบสี (Leaf Color Chart) หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า แอลซีซี (LCC) ซึ่งพัฒนาโดยสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติที่ฟิลิปปินส์มาช่วยแก้ไขและลดปัญหาการ ใช้ปุ๋ยที่ไม่มีประสิทธิ ภาพ โดยการใช้แผ่นเทียบสีกับใบของต้นข้าวว่าต้องการธาตุไนโตรเจนเท่าใดจึงจะ เหมาะสม”
 
จากการใช้แผ่นเทียบสีในประเทศไทยที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของชาวนา และเพื่อให้ชาวนาใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ดำเนิน    การต่อยอดจากแนวคิดแผ่นเทียบสี มาจัดทำเป็น แอพพลิเคชั่น ที่มีชื่อว่า ใบข้าวเอ็นเค
(BaiKhaoNK ) ขึ้น ซึ่งเป็นการพัฒนามาจากเครื่องตรวจวัดสีสารละลายและได้รับโจทย์เกี่ยวกับการ ดูสีของใบข้าวที่เดิมนักวิชาการเกษตรหรือเกษตรกรผู้ทำนาจะใช้การเทียบสีด้วย สายตามนุษย์ซึ่งมีความผิดพลาดได้ง่าย    มาเป็นเครื่องตรวจวัดสีของใบข้าว ที่สามารถ   ประเมินการขาดธาตุไนโตรเจนและโพแทส     เซียมของต้นข้าวในนาได้ว่าขาดมากน้อยแค่ไหน

’โดยทีมวิจัยได้พัฒนาต่อยอดมาเป็นแอพพลิเคชั่นบนมือถือสมาร์ทโฟนที่ทำงานบน ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ที่มีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ สามารถใช้อ่านสีของใบข้าวเพื่อการประเมินความต้องการธาตุอาหารไนโตรเจนและ โพแทสเซียมของต้นข้าวในนา โดยไม่ต้องใช้สารเคมี และไม่ต้องทำลายใบข้าว โดยจะแสดงปริมาณปุ๋ยไนโตรเจนและโพแทสเซียมที่เหมาะสมที่ชาวนาควรใส่ให้กับ ต้นข้าวในนาในแต่ละช่วงของการเจริญเติบโต ช่วยลดต้นทุนในการเพาะปลูกได้”

สำหรับปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจนได้มีการสอบเทียบและอ้างอิงปริมาณการใส่ปุ๋ย ยูเรียด้วยวิธีการวัดแบบกำหนดเวลาจากแผ่นเทียบสีใบข้าวมาตรฐานที่มีแถบสี 4 ระดับ และ 6 ระดับ ของกรมการข้าว จากการทดสอบในภาคสนามที่สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติที่ฟิลิปปินส์ พบว่า อุปกรณ์แอพพลิเคชั่นใบข้าวเอ็นเคสามารถตรวจวัดสีของใบข้าวแล้วประมาณออกมา เป็นปริมาณการใส่ปุ๋ยยูเรียได้ถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์ ตามความต้องการของต้นข้าวในนาในแต่ละช่วงของการเจริญเติบโต จากการทดสอบในภาคสนาม 120 ครั้ง ส่วนการประเมินธาตุโพแทสเซียมได้มีการทดสอบกับศูนย์วิจัยข้าวของกรมการข้าว พบว่า ถูกต้องร้อยละ 77.2 จากการทดสอบในภาคสนาม 57 ครั้ง ซึ่งทางทีมวิจัยจะทำการวิจัยและพัฒนา   ต่อไป
 
ด้านวิธีการใช้งานไม่ยุ่งยาก ดร.ศรัณย์ กล่าวว่า การทำงานจะใช้ได้กับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่เป็นระบบแอนดรอยด์ 2.2 ขึ้นไป โดยจะต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นเสียก่อน ที่ Play Store เสิร์ชคำว่า BaikhaoNK เมื่อติดตั้งเสร็จก็สามารถใช้งานได้ทันที เมื่อเข้าสู่โปรแกรมจะมีคู่มืออธิบายขั้นตอนการใช้งาน
 
จากนั้น เพียงชาวนานำใบข้าวที่อยู่ในลำดับที่ 3 รองจากยอดของลำต้น มาวางบนกระดาษสีขาวแล้วใช้แอพพลิเคชั่นใบข้าวเอ็นเคถ่ายภาพ หลังจากนั้นโปรแกรมจะตรวจสอบระดับสีและคำนวณเปรียบเทียบกับแผ่นเทียบสีใบ ข้าวตามมาตรฐานของกรมการข้าว พร้อมบอกปริมาณปุ๋ยที่ชาวนาจำเป็นต้องใช้ เท่านี้ชาวนาก็สามารถใส่ปุ๋ยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 
“เทคนิคดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนในการเพาะปลูก เนื่องจากมีการใส่ปุ๋ยในปริมาณที่พอดีไม่มากเกินความจำเป็น รวมทั้ง ช่วยลดการชักนำการเกิดโรคและการระบาดของแมลงในแปลงนาที่มีสาเหตุมาจากต้น ข้าวงอกงามมากกว่าปกติแต่ทั้งนี้แม้แอพพลิเคชั่นใบข้าวเอ็นเคจะพัฒนาขึ้นมา โดยอาศัยข้อมูลการเทียบสีใบข้าวเพื่อจัดการปุ๋ยไนโตรเจนสำหรับการปลูกข้าวใน นาชลประทาน เนื่องจากสายพันธุ์ของต้นข้าวและพื้นที่การเพาะปลูกอาจส่งผลต่อการดูดซับ ธาตุอาหารของต้นข้าวในปริมาณที่แตกต่างกัน ดังนั้น ภายหลังจากการวัดสีของใบข้าวแล้ว ถ้าต้องการใส่ปุ๋ยให้ในปริมาณที่เหมาะสมจริง ๆ ควรขอคำปรึกษาและข้อแนะนำจากศูนย์วิจัยข้าวในแต่ละพื้นที่โดยตรงเสียก่อน”

สำหรับเกษตรกรที่ต้องการใช้แอพ พลิเคชั่นใบข้าวเอ็นเคแต่ยังไม่มีสมาร์ทโฟนใช้ สามารถใช้แผ่นเทียบสีใบข้าวของกรมการข้าวแทนได้ หรือเกษตรกรคนใดที่อยู่ในพื้นที่ของโครงการหมู่บ้านลดต้นทุนก็สามารถประสาน กับหัวหน้าโครงการในหมู่บ้านเพื่อประสานขอข้อมูลและความช่วยเหลือในเรื่อง ของอุปกรณ์ได้ ซึ่งในอนาคตจะมีความร่วมมือระหว่างเนคเทค กับ กรมการข้าว เพื่อทำการขยายผลในการนำแอพพลิเคชั่นใบข้าวเอ็นเค เข้าไปใช้ในหมู่บ้านต้นแบบที่กรมการข้าวได้จัดตั้งขึ้น สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินปริมาณการใส่ปุ๋ยให้พอดีไม่มากเกินความ ต้องการของต้นข้าว เพื่อให้เป็นต้นแบบของหมู่บ้านลดต้นทุนและเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญ ของการวัดสีใบข้าวก่อนการใส่ปุ๋ย

แอพพลิเคชั่นใบข้าวเหมาะสำหรับเกษตรกร หน่วยงานหรือผู้ให้บริการต่าง ๆ    ที่ต้องการวัดสีใบข้าวเพื่อทำการประเมินความต้องการธาตุไนโตรเจนก่อนการใส่ ปุ๋ย    ให้กับต้นข้าว ถึงแม้ว่าตอนนี้เกษตรกรบางคนอาจจะยังไม่มีสมาร์ทโฟนใช้หรือยังไม่คุ้นเคยกับ เทคโนโลยีเหล่านี้ แต่ในอนาคตอันใกล้นี้ สมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต จะมีราคาที่ถูกลงและเข้ามาแทนที่โทรศัพท์มือถือที่ทุกครัวเรือนมีใช้กันอยู่ ในปัจจุบัน นั่นหมายความว่า เกษตรกรจะมีสมาร์ทโฟนใช้และสามารถเข้าถึงแอพพลิเคชั่นใบข้าวนี้ได้ด้วยเช่น เดียวกัน.

วิธีการใช้แอพพลิเคชั่นใบข้าวเอ็นเค

ขั้นตอนการติดตั้ง

1. เข้าไปที่ Play สโตร์ (Play Store)

2. เลือก ค้นหา แล้วพิมพ์คำว่า “ใบข้าว” หรือ “BaiKhaoNK”

3. เลือก ติดตั้ง (Install)

4. เลือก ยอมรับและดาวน์โหลด (Accept & Download)

5. เลือก เปิด (Open)

ขั้นตอนการใช้งาน

1. เปิดโปรแกรม BaiKhaoNK

2. เปิดคู่มือการใช้งาน (ควรเปิดอ่านเพื่อให้เข้าใจถึงการใช้งานที่ถูกต้อง ซึ่งรายละเอียดเบื้องต้นจะเป็นดังข้อ 3-10) โดยเลือก เมนู --> ช่วยเหลือ

3. ตัดกระดาษสีขาวขนาด 80 แกรม (เช่น กระดาษ A4 สีขาว) ให้มีขนาด กว้าง 8 ซม. ยาว 15 ซม.

4. จากนั้นพับครึ่งกระดาษตามขวางเพื่อไม่ให้อ่อนเกินไป

5. เลือกใบข้าวใบลำดับที่ 3 รองจากยอดของลำต้นที่ต้องการตรวจวัดวางด้านบนตรงกลางกระดาษ

6. ใช้โปรแกรม BaiKhaoNK มองกระดาษที่มีใบข้าวพาดอยู่เรียบร้อยแล้ว โดยให้ใบข้าวอยู่ในบริเวณของกรอบสีเขียวและให้กระดาษสีขาวอยู่ภายในมุมมอง ของกล้อง

7. สัมผัสบนหน้าจอตรงบริเวณที่เป็นใบข้าวหรือกรอบสีเขียวเพื่อทำการถ่ายภาพและประมวลผล

8. สังเกตผลลัพธ์และปริมาณการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนที่แนะนำ

9.สัมผัสที่ตัวอักษรของระยะการเจริญเติบโตเพื่อทำการเลือกระยะของการเจริญเติบโตและปริมาณปุ๋ยที่เหมาะสม

10. สัมผัสปุ่ม Measure เพื่อทำการวัดครั้งต่อไป

ทีมวาไรตี้

ผู้แสดงความคิดเห็น ป.เคมีภัณฑ์ บริการดูแลนาข้าว 0-100 วันเต็มๆ (prajob_200000-at-yahoo-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-11-16 21:12:35 IP : 125.26.125.21


ความคิดเห็นที่ 1 (3535379)
avatar
ป.เคมีภัณฑ์ บริการดูแลนาข้าว 0-100 วันเต็มๆ

  หากร้านค้าต้องการใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการจำหน่ายปัจจัยการผลิต เพื่อประกอบการยื่นชำระภาษี สามารถติดต่อได้ที่ ธ.ก.ส.ในพื้นที่ที่ให้บริการ โดยธนาคารจะออกให้ปีละ 2 ครั้ง 

 
           1. เดือนมกราคม   ถึง  มิถุนายน
           2. เดือนกรกฏาคม  ถึง  ธันวาคม
          
          ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ขอให้ร้านค้าจดหมายเลข MID ของเครื่องรูดบัตรไว้เพื่อแจ้งพนักงาน เพื่อใช้ในการเรียกใบเสร็จค่าธรรมเนียม
ผู้แสดงความคิดเห็น ป.เคมีภัณฑ์ บริการดูแลนาข้าว 0-100 วันเต็มๆ (prajob_200000-at-yahoo-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-11-16 14:40:55 IP : 125.26.116.119[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.