ReadyPlanet.com


ซิลิคอนน้ำเขียวคือ
avatar
เด็กร้อนวิชา


 

ซิลิคอนน้ำเขียวคืออะไร
อัตราการใช้1ต่อ200ลิตร
ใช้เฉพาะต้นไม้ที่ปลูกกับดิน หมายเหตุท่านต้องนำปุ๋ย n p K นำมาใส่เองครับเพื่อจะได้เหมาะสมกับช่วงการเจริญเติบโตของพืชครับเวลาฉีดพ่นรูที่ปลายที่ฉีดควรเป็นเบอร์ใหญ่สุดไม่อย่างนั้นอาจจะอุดตันได้เนื่องจากซีโอไลท์
มีส่วนประกอบคือซีโอไลท์+ซืลิคอน+ไคโตซาน+ธาตุอาหารเสริม+ฟาวโวนอย+B1startทำเอง(หรือฮอร์โมนเร่งราก)
หน้าที่ของซีโอไลท์ 
1. มีฤทธิ์เป็นด่างเล็กน้อย ยิ่งใช้ ดินก็ยิ่งเป็นกลางเหมาะกับพืชทุกชนิดไว้ใช้ในการเจริญเติบโต ยิ่งใช้ดินก็ยิ่งดีขึ้นเรื่อย ๆ
2.
เป็นปุ๋ยที่ละลายช้า ถึงแม้ฝนจะตก แดดจะออกอย่างไร ก็จะไม่สูญเสียเลยแม้แต่นิดเดียว
3.
เป็นปุ๋ยที่ช่วยเร่งให้พืชเจริญเติบโตได้รวดเร็วและออกฤทธิ์ต่อเนื่องทาให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ปุ๋ยยังอยู่ในดินได้นานหลายเดือน
4.
มีสารอลูมิน่าคอยตรึงปุ๋ยให้ยึดติดกับดินไม่ให้น้าพัดพาไปถ้าหากฝนตกหนักและมีซีโอไลท์ซึ่งมีลักษณะเป็นรูพรุนคล้ายฟองน้าคอยจับตรึงปุ๋ยไว้ไม่ให้สูญเสีย หากพืชต้องการใช้ รากพืชก็จะดูดไปใช้เองถ้าหากรากยังไม่ดูดปุ๋ยไปใช้ ปุ๋ยก็ยังอยู่ที่เดิมไม่สูญสลายไปไหน
5.
ยิ่งใช้ดินจะยิ่งร่วนซุย ทาให้รากพืชเดินได้สะดวก
6.
ยิ่งใช้พืชจะยิ่งแข็งแรงต่อต้านโรคได้ดี
7.
ยิ่งใช้แมลงจะลดน้อยลง ทั้งบนดินและใต้ดิน
8.
ยิ่งใช้พืชผักผลไม้จะมีรสชาติที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ เป็นที่ต้องการของตลาดทั่วโลก
9.
ยิ่งใช้ผลผลิตยิ่งเพิ่มขึ้น อายุการให้ผลผลิตก็จะมากขึ้น
10.
ยิ่งใช้ธาตุอาหารและจุลินทรีย์จะเพิ่มขึ้นเรื่อยกรดซิลิคอนมีสูตรทางเคมีว่า(H

4SIO4)

เป็นแร่ธาตุสารอาหารเสริมที่จาเป็นต่อพืชทุกชนิดสามารถละลายน้าได้ง่ายซึ่งช่วยทาให้พืชสามารถดูดซึมน้าและกรดซิลิคอนผ่านทางรากสู่ลาต้นและทางใบได้อย่างรวดเร็วและเมื่อพืชดูดซึมน้าและกรดซิลิคอนเข้าไปอย่างต่อเนื่องน้าที่พืชดูดซึมเข้าไปจะระเหยออกทางใบแต่กรดซิลิคอนที่พืชดูดซึมเข้าไปนั้นจะไม่ระเหยออกทางใบแต่จะสะสมอยู่ที่ผิวใบของพืชโดยไม่ระเหยออกไปเมื่อกรดซิลิคอนสะสมอยู่ที่ใบอย่างต่อเนื่องจะกลายเป็นผลึกควอร์ท โอปอลหรือเปลี่ยนเป้นกรดซิลิเกตเคลือบที่ใบเหมือนเป็นเกราะป้องกันพืชทาให้ใบพืชมีลักษณะใบหนา ใบเขียวทน เขียวนาน ช่วยทาให้กลิ่น รสชาติของลาต้นและใบพืชไม่เป็นที่ปรารถนาของแมลง ช่วยทาให้ผิวพืชแข็งแกร่งต่อต้านต่อโรคและแมลง เพลี้ย หนอน รา ไส้เดือนฝอยและป้องกันไม่ให้พืชเปลี่ยนสายพันธุ์ตลอดจนทาให้รสชาติดีขึ้นกรดซิลิคอนยังช่วยเพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพ เพิ่มน้าหนักในพืชทุกชนิด

คำอธิบายถึงกรดซิลิคอน

ทำไมมีการใช้ถึง 30% ในดินที่เสื่อมโทรมและเหตุใดเมื่อใช้แล้วสามารถทาให้ดินกลับมามีคุณภาพเหมือนดินที่เปิดป่าใหม่ซึ่งดินเปิดป่าใหม่เหล่านั้นจะมีส่วนผสมของแร่ธาตุครบทุกชนิดที่พืชต้องการใช้สนการเจริญเติบโตคงคุณภาพไม่เปลี่ยนสายพันธุ์ โดยเฉพาะแร่ธาตุกรดซิลิคอนที่มีคุณสมบัติพิเศษ เช่นป้องกันเชื้อโรค ป้องกันแมลง เพิ่มรสชาติ เพิ่มผลผลิตซึ่งจากการวิจัยของนักวิชาการไต้หวันและสหรัฐอเมริกาพบว่าในดินที่เสื่อมโทรมจะต้องใช้กรดซิลิคอน 30% ธาตุอาหารรองชนิดต่างๆ 10% ใช้ NPK อย่างละ 20% จึงจะทาให้พืชเติบโตเพิ่มผลผลิตขึ้นจากเดิมอีก 1เท่าตัวและป้องกันโรคและแมลงได้อย่างดี ช่วยปรับปรุงสภาพดินให้เหมือนเปิดป่าใหม่
คุณสมบัติของกรดซิลิคอนที่มีประโยชน์ต่อพืชและดิน

1)

ช่วยทาให้พืชเขียวทนเขียวนาน
2)

ทาให้ใบของพืชมีลักษณะใบใหญ่ใบหนา
3)

ช่วยต้านทานโรคและแมลง
4)

ช่วยเปลี่ยนรสชาติของต้นพืชไม่เป็นที่ปรารถนาของแมลง
5)

ช่วยป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าได้เป็นอย่างดี
6)

ช่วยเพิ่มผลผลิต เพิ่มรสชาติ เพิ่มน้าหนัก เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง
7)

ประโยชน์ของกรดซิลิคอน

เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน (H4Sio4)
นักวิจัยทางการเกษตรค้นพบว่าการนาปุ๋ยกรดซิลิคอนมาใช้กับต้นไม้มีประโยชน์หลายทาง เช่น จะช่วยยับยั้งโรคพืชโดยกรดซิลิคอนจะซึมอยู่บนผิวของพืชซึ่งผิวทางกายภาพนี้จะช่วยลดการแทรกซึมของสาเหตุโรคอื่นๆ เช่น โรคเชื้อรา เป็นต้นดังนั้นความรุนแรงของโรคจะลดลงมากพอที่จะป้องกันการสูญเสียในเรือกสวนไร่นาได้นอกจากนี้กรดซิลิคอนยังไปช่วยเพิ่มการใช้ฟอสฟอรัส ซึ่งรู้จักกันดีในหมู่พืชกินได้สามารถช่วยป้องกันโรคผิวของพืชที่สะสมกรดซิลิคอนไว้จะช่วยในการปักเหของแสงอาทิตย์และช่วยเพิ่มการสังเคราะห์แสงของพืชซึ่งเป็นผลดีต่อพืชซึ่งหากพืชได้รับแสงอาทิตย์มากพอแม้เมื่ออยู่ในร่มหรือในช่วงปีที่ชั่วโมงพระอาทิตย์ทดแสงลดลง

กรดซิลิคอนยังลดการดึงเอาโซเดียมมาใช้กว่า

ผลสรุปพืชผักและผลไม้ทุกๆชนิด นอกจากจะใช้ธาตุหลัก คือ

50%
และยังประกอบด้วยธาตุหนักที่จะไปรวมกันไม่ให้พืชสามารถนาเอาไปใช้ได้อันจะเป็นการช่วยในการกระจายสารอาหารให้หล่อเลี้ยงไปทั้งลาต้นของพืชนอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าช่วยป้องกันต้นไม้ในการต่อต้านแมลงกรดซิลิคอนจะเคลื่อนไหวอย่างอิสระในต้นพืชและจะซึมผ่านมายังผนังเซลล์ด้านนอกหลังจากกรดซิลิคอนแห้งก็จะเป็นเกล็ดอยู่บนผิวของใบพืชซึ่งเกล็ดอันนี้จะระคายเคืองปากส่วนที่ใช้เคี้ยวของแมลงซึ่งจะช่วยให้ต้นไม้นั้นไม่เป็นที่สนใจของเหล่าแมลง n-p-k และธาตุอาหารรองอีกสิบชนิดแล้ว ธาตุอาหารที่สาคัญที่สุดคือ กรดซิลิคอนในอนาคตปุ๋ยเคมีทั่วโลกจะต้องมี n-p-k + กรดซิลิคอน
หน้าที่ของไคโตซาน
1.
สร้างสารลิกนินเพื่อป้องกันเชื้อราเข้าครับ
2.
ไล่แมลงต่าง ๆ
3.
ช่วยในการนำพาอาหารเข้าสู่เซลพืชครับ
หน้าที่โฟลานอย
ขนายท่อน้ำลี้ยงขึ้น3เท่าทำให้พืชดูดอาหารได้ดีขึ้น3เท่าตัวครับ
B1start ทำเอง
คือฮอร์โมนเร่งรากที่ช่วยป้องกันดอกร่วงผลหลุด
  ka6901@gmail.com 
หรือเบอร์โทรศัพท์ 0897957635
 


ผู้ตั้งกระทู้ เด็กร้อนวิชา :: วันที่ลงประกาศ 2011-07-02 18:34:29 IP : 58.9.221.107


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.