ReadyPlanet.com


แร่ผงวิเศษสามารถประหยัดปุ๋ยได้
avatar
89


สนใจติดต่อคุณไก่ 08-97957635

ka6901@gmail.com

 

ซีโอไลท์ หรือ แร่ไคลน็อปทิโลไลท์
ประโยชน์ของหินภูเขาไฟ แร่ซีโอไลท์ประโยชน์
            1.ใช้ฉีดพ่นเพื่อทำให้พืชแข็งแรง ซีโอไลท์  ผง ประมาณ 200-300 กรัมละลายในน้ำ 20 ลิตร ทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วกรองแยกตะกอนไปใส่ต้นไม้ เอาแต่น้ำมาฉีดพ่นพืชให้เปียกทั่วถึงทุกส่วน
            2.ใช้หว่านลงดินก่อนปลูก ให้พืชที่จะปลูกบนดินได้รับ ซิลิก้า ตั้งแต่เริ่มดูดน้ำหรือเริ่มการเจริญ หรือเริ่มงอก ใช้ หว่านลงผิวดินแล้วพรวนกลบ 
หรือจะหว่านลงในแปลงนาทำการลูบหรือคราดให้จมแล้วจึงหว่านเมล็ด หรือใส่รองก้นหลุม เคล้ากับดิน แล้วจึง ปลูกพืช หรือ หยอดเมล็ด
            3.
ใช้ใส่หลังปลูก ใช้วิธีโรยเป็นแถวข้าง ๆ ต้น เช่นข้าวโพด หรือหว่านบริเวณใต้ทรงพุ่มต้นของพืชพืชผักต้นเล็กปลูกติดกันแน่นให้หว่านด้วยชนิดเม็ด
            4.ใช้คลุกผสมใส่ลงไปพร้อมกับ ปุ๋ย โดยใช้ปุ๋ยเคมี 5 ส่วนพรมน้ำพอชื้น แล้วเอา แร่ภูเขาไฟ หรือ ซีโอไลท์   คลุกผสมให้ผงติดเม็ดปุ๋ยทุกเม็ด จะช่วยทำให้ปุ๋ยกลายเป็นปุ๋ยละลายช้า 
            5. ลดการสูญเสียปุ๋ย ปรกติปุ๋ยเคมีที่ขายในไทยถูกกำหนดให้ละลายทันทีทั้ง 100 % ดังนั้นถ้าฝนตกมาก รดน้ำมาก ปุ๋ยละลายออกมา สารจะมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก จะจับปุ๋ยไว้ทั้งแอมโมเนียม และโปแตสเซียมให้กลายเป็นปุ๋ยละลายช้า
            6. ทำลายสารพิษในดินและในน้ำ สารพิษตกค้างที่มีผลในการลดการเจริญของพืชมักเป็นสารกำจัดวัชพืช 
            7. เพิ่มคุณภาพผลผลิต จาการมีซิลิก้าที่ผิวพืชมากขึ้นทำให้พืชผัก แข็ง กรอบ อร่อยขึ้น เก็บรอการขายได้นานขึ้น ช้ำน้อย คุณภาพสูงขึ้นแทบทุกด้าน ยกเกรดของสินค้าให้สูงขึ้น ราคาก็ดีขึ้นด้วย.แม้ผลไม้ก็มีคุณภาพดีขึ้นเช่นกัน
            8. ลดแมลงและไส้เดือนฝอยในดิน หว่านบาง ๆ ลงบนดินบริเวณที่มีมด ปลวก เสี้ยนดิน ตัวอ่อนของด้วง หมัดกระโดด ไส้เดือน ไส้เดือนฝอย หอยบก ก็จะลดน้อยลง
            9.ใช้ทำลายสารพิษตกค้างในอาหารสัตว์ ผสมให้สัตว์กินตามปรกติ อัตราการตายของ หมู เป็ด ไก่ ลดลง มีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น  
             10.ใช้เพิ่มผลผลิตเห็ด ใช้ ผสมในขี้เลื่อยหรือวัสดุดิบเพาะ ไม่ต้องใช้จิบซั่มและปูนขาว นำไปเพาะเห็ดตามปรกติ รดบนกองและดินรอบกองจนเปียกชุ่ม จะลดไรเห็ดลง มด ปลวก ไส้เดือนฝอย และกลิ่นลงได้ ผลผลิตเห็ดเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและคุณภาพ
ซีโอไลท์กับผลผลิตทางการเกษตร
 1.การใช้ แร่ภูเขาไฟ หรือซีโอไลท์  กับ อ้อย
          1.ใช้สร้างเสริมระบบรากให้แข็งแรง ไม่ล้มง่าย ระบบรากไม่ถูกรบกวนโดยศัตรูพืช
          2.ใช้ทำให้อ้อยเจริญเติบโตโดยสมบูรณ์ น้ำหนักอ้อยดีมากกว่าเดิม 
ความหวานอ้อยเพิ่มขึ้น
         
3.ใช้ช่วยชะลอการออกดอกของอ้อย ทำให้อ้อยไม่แตกแขนง
          4.ใช้อ้อยน้ำหนักไม่ตก  เมื่อตัด  
ทั้งอ้อยสดและอ้อยไฟไหม้(เผา)
         
5.ใช้อ้อยไม่เป็นโรคไส้แดง ไม่มีหนอนเจาะลำต้น
          6.ใช้อ้อยทนแล้ง ใบเขียวสดนาน
วิธีการใช้ แร่ภูเขาไฟ หรือ ซีโอไลท์ ในการปลูกอ้อย (กรณีปลูกใหม่) หรือ กรณีอ้อยตอ
          1.ใช้ปรับสภาพดินใช้  แร่ภูเขาไฟ หรือ ซีโอไลท์  
1 ก.ก ผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ 1 กระสอบ ในการเตรียมดินก่อนปลูก
          2.ใช้รองพื้นอ้อยปลูกใหม่  ใช้ แร่ภูเขาไฟ หรือ ซีโอไลท์   1 ก.ก ผสมกับปุ๋ยเคมี 
1 กระสอบ แล้วนำไปหว่าน 20-30 ก.ก/ไร่
          3.เมื่ออ้อยอายุ 3 เดือนครึ่ง - 5 เดือน ใช้  แร่ภูเขาไฟ หรือ ซีโอไลท์  1 ก.ก ผสมกับปุ๋ยเคมี 
1 กระสอบ แล้วนำไปหว่าน 10-15 ก.ก/ไร่
          4.เสริม แร่ภูเขาไฟ หรือ ซีโอไลท์ ชนิดผง โดยใช้ 1 ก.ก ต่อน้ำ 40 ลิตร แช่ทิ้งไว้ 1 คืน แล้วตักน้ำใสๆ ไปฉีดบำรุง 3-5 ครั้งต่อการปลูกอ้อย 1 ฤดูกาล
ผลหลังการใช้ แร่ภูเขาไฟ หรือ ซีโอไลท์  
         เห็นผลได้ชัดเจนในหลายส่วนหลังจากใช้ แร่ภูเขาไฟ หรือ ซีโอไลท์  เช่น ตาอ้อยเต็ม กอแตกโตดี อ้อยสูง   ที่สำคัญผลผลิตเพิ่ม ความหวานสูง ได้เปอร์เซ็นเพิ่มเวลาขายอ้อยกำไรดี  และที่สำคัญ ลด+ประหยัด ค่าปุ๋ยเคมีลง 30 -40%
 
2.การใช้ แร่ภูเขาไฟ หรือ ซีโอไลท์ กับ มันสำปะหลัง
ประโยชน์ที่ได้รับ
  
1. ใช้ ลดปริมาณปุ๋ยเคมีที่เคยจากเดิม ทำให้ประหยัดต้นทุนลง
  
2. ผลผลิตมันสำปะหลังที่ได้ก็เพิ่มขึ้อีก ได้กำไร
   3. พื้นที่หลังเก็บเกี่ยวไม่เสื่อมโทรม แถมยังร่วนซุย ไม่เสียเหมือนใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว
ประโยชน์ และ อัตราการใช้ แร่ภูเขาไฟ หรือ ซีโอไลท์ กับ มันสำปะหลัง
  
1. ช่วยส่งเสริมการแตกของรากมันสำปะหลังให้เร็วขึ้น ช่วยในการเรื่องเจริญเติบโตในส่วนของหัวมันสำปะหลัง
  
2. เพิ่มน้ำหนักต่อหัวให้มันสำปะหลังมีน้ำหนักต่อหัวมากขึ้นเป็นผลให้ผลิตต่อไร่สูงขึ้น
  
3. ช่วยทำให้ดินร่วนซุย ดูดซับเก็บความชื้นในดินได้ดี ช่วยปรับความเป็นกรด-ด่างของดินให้เป็นกลาง จึง
      
ทำให้มันสำปะหลังกินอาหารได้ดี หัวมันสำปะหลังกระจายตัวได้ดี
   4. มันสำปะหลังจะแก่เร็วกว่าอายุการเก็บเกี่ยวจริง (1-2เดือน) 
ช่วยย่นอายุการเก็บเกี่ยวให้เร็วขึ้น
   5. ลำต้น ใบ เติบโตอย่างสมบูรณ์ ใบมีสีเขียวเข้ม ช่วยในการสังเคราะห์อาหารลงสู่หัวมันสำปะหลังได้เป็นอย่างดี

 วิธีการใช้ แร่ภูเขาไฟ หรือ ซีโอไลท์ ช่วงเตรียมท่อนพันธุ์
   1. ตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลังยาวประมาณ  20-25  ซม. แล้วนำมาชุปน้ำ แร่ภูเขาไฟ หรือ ซีโอไลท์  ก่อนปลูกใช้ ซีโอไลท์ แบบผงผสมน้ำ 2 กก.คนให้เข้ากันแล้วใช้ท่อนพันธุ์มันแช่ลงในน้ำแร่  10-15 นาที 
แล้วนำไปปลูก
   2. ในการยกร่องมันควรยกสันร่องให้กว้างโดยประมาณ  
1.50 ม. และใช้ แร่ภูเขาไฟ หรือ ซีโอไลท์ 1-2  ก.ก ผสมกับปุ๋ยเม็ด 50 ก.ก แล้วเคล้าให้เข้ากันใช้  รองพื้นก่อนปลูก  (สันร่องกว้างจะทำให้มันสำปะหลังกระจายหัวได้ดีมีพื้นที่ให้หัวมันเจริญเติบโตได้ดี )
   3. ควรใช้ แร่ภูเขาไฟ หรือ ซีโอไลท์ร่วมกับ ไคโตซาน โดยนำแร่ซีโอไลท์ ครึ่งกิโล แช่น้ำไว้ แล้วทิ้งไว้ 1 คืน ตักน้ำที่ใส่ไปผสมกับไคโตซาน   แล้วนำไปฉีดพ่นในมันสำปะหลังเป็นระยะสัก 4-5ครั้ง ต่อฤดูการผลิตจะช่วยทำให้มันมันสำปะหลัง เจริญเติบโตดี 
หัวมันสำปะหลัง มีน้ำหนักดีขึ้น
   4. เมื่อต้นมันสำปะหลังมีอายุ   3-4  เดือน ควรใช้ แร่ภูเขาไฟ หรือ ซีโอไลท์  2 ก.ก  ผสมปุ๋ยเคมี 1 กระสอบเคล้าให้เข้ากันแล้วนำไปหว่านให้ทั่ว
 
 
 
3.การใช้ ซีโอไลท์ กับ สวนส้ม
      ส้มเขียวหวาน ส้มสายน้ำผึ้ง และ ส้มโชกุน เป็นไม้ผลที่สำคัญทางเศรษฐกิจ  ในปัจจุบันพบว่าการผลิตส้มเปลือกล่อนมีปัญหาต้นส้มทรุดโทรมและผลส้มร่วงก่อนการเก็บเกี่ยวในพื้นที่ปลูกหลายแห่ง โดยมีสาเหตุมาจากการเข้าทำลายของโรค Greening และ Tristeza
และรวมทั้งโรครากเน่าและโคนเน่า ปัจจัยที่มีความสำคัญรองลงไปจากโรคพืช ได้แก่ การจัดการดินและปุ๋ย ซึ่งที่ผ่านมาเกษตรกรจะใส่ปุ๋ยในปริมาณมากไม่สอดคล้องถูกต้องตรงกับความต้องการของพืชที่แท้จริง เกิดปัญหาการสะสมธาตุอาหารบางชนิดมากหรือน้อยเกินไป ทำให้สมดุลของธาตุอาหารเสียไป และเกิดผลเสียหลายอย่างตามมา เช่น ทำให้ต้นส้มอ่อนแอถูกโรคและแมลงเข้าทำลายได้โดยง่าย ทำให้ผลผลิตต่ำ

วิธีการใช้  ซีโอไลท์  ในส่วนส้ม
          1.ใช้ปรับสภาพดินนำ ซีโอไลท์  2.5 ก.ก + ปุ๋ยอินทรีย์  1 กระสอบ ใช้หว่านรอบโคนต้น 
          2.ใช้ โตร-ดี ฟู๊ด 20-40 cc  ผสมกับน้ำ 20 ลิตร + โตร-ดี ไคโตซาน 20cc
แล้วนำไปฉีดพ่นให้ทั่ว ต้นส้ม
ผลหลังการใช้  ซีโอไลท์  
กับ สวนส้ม
         หลังจากได้ใช้ แร่ซีโอไลท์ ส่งผลทำให้ต้นส้มมีความสมบูรณ์ขึ้น และ ผลส้มร่วงน้อยลง และ มีความต้านทานโรคและแมลงมากขึ้น
 
4.การใช้ซีโอไลท์กับนาข้าว
1. การปรับสภาพดินก่อนปลูก (ช่วงไถ ) กรณีดินเสียมาก ( ค่า PH ต่ำกว่า 4.5 ) และต้อง การปรับสภาพดิน
          แร่ซีโอไลท์  2.5 ก.ก ต่อ ปุ๋ยอินทรย์ 50 ก.ก (1 ลูก) ผสมให้เข้ากัน โดยใช้น้ำพรมเล็กน้อย แล้ว นำไปหว่านให้ทั่วนาข้าวต่อไร่เพื่อเพิ่มแร่ธาตุให้ดินและ เพิ่มจุลินทรีย์ในดิน
2. คลุกเมล็ดพันธุ์ ( การเคลือบเมล็ดพันธ์ )
          แร่ซีโอไลท์ 1 ก.ก + น้ำ 20 ลิตร คนละลายให้เข้ากันแล้วนำไปรด/ราด บนเมล็ดพันธุ์ข้าว ที่แช่แล้วในกระสอบปิดปากกระสอบไว้เหมือนเดิม ทิ้ง 1 คืน จากนั้นนำไปหว่าน ผลที่ได้เมล็ดพันธุ์ข้าว จะงอกเร็วและรากจะงอกยาวกว่าปกติ เพื่อสร้างต้นกล้าที่แข็งแรง ทนทานโรค
3. การใช้ร่วมกับยาฆ่า – คุมหญ้า หลังจาก ทำข้อ 1 ไปแล้ว 7 – 10 วัน
          แร่ซีโอไลท์ 1 ก.ก + น้ำ 40 ลิตร คนละลายให้เข้ากันทิ้งไว้ 1 คืน แล้วตักเฉพาะน้ำส่วนที่ใส มาผสมกับ ยาคุมหญ้า แล้วนำไปฉีดพ่น ผลที่ได้คือ หญ้าตายเรียบ คุมหญ้าได้นานกว่าเดิม  แต่ต้นข้าวยังเขียวขจีไม่เหี่ยวเฉา
แร่ซีโอไลท์  สำหรับการฉีดพ่นทางใบ
          อายุต้นข้าวได้ 1 เดือน ( ให้ฉีดพร้อมยาคลุมหญ้า ) แร่ซีโอไลท์ 1 ก.ก + น้ำ 40 ลิตร ทิ้งไว้ 1 คืน แล้วตักเฉพาะน้ำส่วนที่ใสมาใช้ ใส่ยาคลุมหญ้าไปทีหลัง
          อายุต้นข้าวได้ 2 เดือน ฉีดพ่นอีก 1 ครั้ง แร่ซีโอไลท์ 1 ก.ก + น้ำ 40 ลิตร ทิ้งไว้ 1 คืน แล้วตักเฉพาะน้ำส่วนที่ใสมาฉีดให้ทั่ว
          อายุต้นข้าวได้ 3 เดือน ข้าวต้งท้องฉีดอีก 1 ครั้ง แร่ซีโอไลท์ 1 ก.ก + น้ำ 40 ลิตร ทิ้งไว้ 1 คืน แล้วตักเฉพาะน้ำส่วนที่ใสมาฉีดให้ทั่ว
          ข้าวออกรวง ( หางปลาทู ) ฉีดอีก 1 ครั้ง แร่ซีโอไลท์ 1 ก.ก + น้ำ 40 ลิตร ทิ้งไว้ 1 คืน แล้วตักเฉพาะน้ำส่วนที่ใสมาฉีดให้ทั่ว
ต้นข้าวที่เป็นโรค ไคโตซาน 100 – 150 CC + น้ำ 20 ลิตร ฉีดให้ทั่ว อีก 5 วัน ฉีดซ้ำอีกครั้ง
คลุกปุ๋ยเคมี หว่าน
          แร่ซีโอไลท์ 2.5 ก.ก +  ปุ๋ยยูเรีย 1 กระสอบ คลุกเคล้าให้เข้ากัน โดยใช้น้ำพรมเล็กน้อย แล้วนำไปหว่านตามปกติ แร่ซีโอไลท์จะช่วยทำให้ต้นข้าวเขียวนานกว่าเดิมที่เคยใช้ และได้น้ำหนักมากขึ้น
 
 
 
ซีโอไลท์กับการเลื้ยงสัตว์น้ำ

 

การใช้ แร่ภูเขาไฟ หรือซีโอไลท์   ในการเลี้ยงสัตว์น้ำ ( ฟาร์มกุ้ง ปลา กบ )
          เป็นที่ทราบมานานแล้วว่ามีการนำ  แร่ภูเขาไฟ หรือ ซีโอไลท์  ไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำในการเลี้ยงกุ้ง คุณสมบัติเด่นๆของ แร่ภูเขาไฟ หรือ ซีโอไลท์  ก็คือ ความสามารถในการดูดซับแก็สพิษ แก็สแอมโมเนียแก็สไข่เน่า อันเกิดจากขึ้กุ้ง ขี้ปลา รวมถึงปัญหาของเสียที่เกิดจาก ปริมาณอาหารที่เหลือจากฟีด ที่เน่าบริเวณพื้นบ่อ ของเสียต่างๆที่เกิดเป็นสาเหตุหลักทำให้เกิดไนเตรท-ไนไตร ได้อย่างฉับพลัน
          การปรับปรุงคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้ง ปลา กบ เราสามารถแก้ไขโดยการใช้ แร่ภูเขา
ไฟ หรือ ซีโอไลท์  ชนิดผง (powder) ในกรณีต้องการให้มีการดูดซับแก็สต่างๆในมวลน้ำ  หรือ ชนิดเม็ด (granular) กรณีแก้ไขปัญหาบริเวณพื้นบ่อ ได้โดยตรงจุด
          โดยใช้ แร่ภูเขาไฟ หรือ ซีโอไลท์  หว่านในบ่อกุ้ง ปลา หรือ บ่อเลี้ยงอื่น ๆ อัตรา 3-5 กก. ต่อบ่อ เพื่อช่วยจับ แอมโมเนีย ไนเตรท ก๊าซมีเทน หรือ ก๊าซไข่เน่า ปรับสภาพน้ำ ทำให้สุขภาพสัตว์น้ำดีขึ้น 


ผู้ตั้งกระทู้ 89 :: วันที่ลงประกาศ 2011-08-29 11:22:55 IP : 171.97.13.175


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2212080)
avatar
หาคำว่า ป.เคมีภัณฑ์,ราคาปุ๋ยเคมีวันนี้

ทำนาโดยใช้ 4 สหายพารวย บริการจัดส่งทั่วประเทศ

รับไปขายต่อ / ใช้เอง ......ติดต่อ: คุณ เฉิน 087-9181778

ลดต้นทุนได้ครั้งละ 1,500 บาทต่อพื้นที่นาข้าว 10 ไร่

1.แตกกอ

บำรุงลำต้น ใบ ราก

ติดต่อจุดขาย

2.ไคโตพลัส

บำรุงราก ปรับปรุงดิน

ติดต่อจุดขาย

3.ทุ่งเขียว

สร้างภูมิต้านทานโรค

ติดต่อจุดขาย

4.จัดจ้าน

เร่งความเขียว ต้นแข็ง

ติดต่อจุดขาย

*ลดการใช้ปุ๋ยเคมีกระสอบละ 50 ก.ก.ได้ 80เปอร์เซนต์.....พิสูจน์ได้ค่ะ*

พิมพ์หาในกูเกิล   ป.เคมีภัณฑ์ , ราคาปุ๋ยเคมีวันนี้  

สมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ทุกวัน( มาที่ร้านสมัครด้วยตนเองได้ก็จะดี )

4สหาย....จุลินทรีย์สายพันธุ์ไทย 4 พลังใน 1 ซอง....ส่งทั่วประเทศไทย

ชื่อ...เชื้อรา

ราคาต่อ 500 กรัม/1ซอง

หมายเหตุ

บูเวเรีย บัสเซียน่า

50 บาท

 

เมทาไรเซียม อะนิโซเพล

50 บาท

 

บาซิลซิลลัส ซับทีลีส

50 บาท

 

บูเวเรีย+เมทาไรเซียม

50 บาท

 

4สหาย...รวมเชื้อรา

150 บาท

4พลังใน1ซอง

 

ผู้แสดงความคิดเห็น หาคำว่า ป.เคมีภัณฑ์,ราคาปุ๋ยเคมีวันนี้ วันที่ตอบ 2011-09-02 14:22:23 IP : 180.180.150.188[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.