ReadyPlanet.com


ผลิตภัณฑ์พัฒนาใหม่ ซิลิคอนน้ำ
avatar
ซิลิคอน


 

เรื่องความสำคัญของกรดซิลิคอน
ปุ๋ยกรดซิลิคอนคืออะไร?
ปุ๋ยกรดซิลิคอน  นับตั้งแต่ปี คศ. 1848 เป็นต้นมา จากการทดลองในห้องปฎิบัติการ การปลูกพืชในเรือนกระจก การทอลองในไรนา หลายต่อหลายที่ได้แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของปุ๋ยกรดซิลคอน เมื่อใช้กับการปลูกข้าว. ข้าวโพด . ข้าวสาลี . ข้าวบาร์เลย์ . อ้อย และพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ เช่น ผลไม้ชนิดต่างๆ ในบางประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รัสเซีย และในสหรัฐอเมริกา พบว่า  ปุ๋ยกรดซิลคอนใช้ได้ผลิตดีในการผลิตข้าวโพดซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจ 
    
            กรดซิลิคอน  เป็นรู้จักในฐานที่เป็นธาตุที่ใช้ในทางการเกษตรมาเป็นเวลาหลายปี ในปี ค.ศ. 1940 ประเทศญี่ปุ่นได้เริ่มทำการวิจัยเกี่ยวกับการใช้กรดซิลิคอน และพบว่า นาข้าวมีคุณภาพดีขึ้น เมื่อมีปริมาณเกลือซิลิเกตในระดับที่สูงขึ้น ต้นข้าวกลับเป็นโรคน้อยลง โดยที่ขณะนั้น ทราบสาเหตุเพียงเล็กน้อยว่า อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เป็นเช่นนั้น จนเมือราว 60 ปีก่อน ทุกประเทศที่เจริญแล้วได้มีการวิจัยเกี่ยวกับประโยชน์ของกรดซิลคอนในด้านการเกษตร และขณะนี้เราได้ทราบถึงประโยชน์นั้นแล้ว

                 แม้ว่า 28 % ของเปลือกโลกเกิดจากซิลิคอน แต่มีเพียงจำนวนเล็กน้อยเท่านั้นที่สามารถนำมาใช้กับพืชได้ ซิลิคอนที่ใช้ในอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่มาจากอุตสาหกรรมเหล็ก (กากโลหะ) กากโลหะเหล่านี้ถูกใช้อย่างกว้างขวางในด้านการเกษตร จนเมือราวต้นปี 1980 เมือ EPA ได้เริ่มควบคุมเรื่องการใช้มากขึ้น เนื่องจากในกากโลหะหนักผสมอยู่มากเกินกว่ามาตรฐานที่ EPA กำหนด การนำซิลิคอนเหล่านี้มาใช้จึงถูกจำกัด
             เมื่อ 2-3 ปีก่อน เกลือซิลิเกตจำนวนมาก  ถูกพบในเหมืองแร่ฟอสเฟตที่ถูกทิ้งไว้  แร่ฟอสเฟตที่อยู่ในเหมือนแห่งนั้น  ถูกปนเปื้อนด้วยซิลิคอน  ซึ่งก็พบว่า  ถ้าเอาแร่นี้ไปทำให้ร้อน เพื่อเพิ่มอุณหภูมิ  ซึ่งจะทำให้เกิดผลซิลิตที่มีซิลิคอนและฟอสฟอรัสบริสุทธิ์  จะถูกผลิตขึ้นเป็นกรดซิลิคอน อันเกิดจากกระบวนการผลิตจะไม่มีวัตถุหนักผสมอยู่ หรือถ้าหากมีผสมอยู่ก็น้อย และค่อนข้างจะเป็นที่ยอมรับให้ใช้ในการเกษตรกรรม กรดซิลิคอนจะสามารถละลายน้ำได้ดี 15 เท่าของโคลโมติกและกรดซิลิคอนจะอยู่ในรูปที่สามารถนำไปใช้ได้ซึ่งกระบวนการอันนี้ยังไม่ถูกค้นพบมาจนกระทั้งต้นปี 1990 ซึ่งปัจจุบันนี้  กระบวนการอันนี้พบได้ในด้านการค้า  ซึ่งในแต่ละปีจะถูกขายให้แก่อุตสาหกรรมอ้อยและข้าวในฟลอริดา ประมาณปีละ 2 แสนตัน
 
           นักวิจัยทางการเกษตรค้นพบว่า การนำปุ๋ยกรดซิลิคอนมาใช้กับต้นไม้ มีประโยชน์หลายทาง เช่น จะช่วยยับยั้งโรคพืช โดยกรดซิลิคอนจะซึมอยู่บนผิวของพืช ซึ่งผิวทางกายภาพนี้ จะช่วยลดการแทรกซึมของสาเหตุโรคอื่นๆ เช่น เชื้อรา เป็นต้น ดังนั้นความรุนแรงของโรคจะลดลงมากพอที่จะป้องกันการสูญเสียในไร่นาได้ กรดซิลิคอนยังช่วยไปเพิ่มการใช้ฟอสฟอรัส  ซึ่งรู้จักกันดีในหมู่พืชกินได้ว่า  จะช่วยป้องกันโรคผิวของพืชที่สะสมกรดซิลิคอนไว้ จะช่วยในการหักเหของแสงอาทิตย์และช่วยเพิ่มการสังเคราะห์แสงของพืช ซึ่งเป็นผลดีต่อพืช ซึ่งหากพืชได้รับแสงอาทิตย์มากพอ แม้เมื่ออยู่ในร่มหรือในช่วงปีที่ชั่วโมงที่พระอาทิตย์ทอแสงลดลง
              กรดซิลิคอนยังลดการดึงเอาโซเดียมมาใช้กว่า 50% และยังประกอบด้วยธาตุหนักที่จะไปรวมกันไม่ให้พืชสามารถนำเอาไปใช้ได้อันจะเป็นฯการช่วยในการกระจายสารอาหารให้หล่อเลี้ยงไปทั้งลำต้นของพืช นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่า ได้ช่วยป้องกันต้นไม้ในการต่อต้านแมลงกรดซิลิคอนจะเคลื่อนไหวอย่างอิสระในต้นพืช และจะซึมผ่านมายังผนังเซลล์ด้านนอก หลังจากกรดซิลิคอนแห้งก็จะเป็นเกล็ดอยู่บนผิวของใบ ซึ่งเกล็ดอันนี้จะระคายเคืองปาก ส่วนที่ใช้เคี้ยวของแมลง ซึ่งจะช่วยให้ต้นไม้นั้นไม่เป็นที่สนใจของเหล่าแมลง
    
            จากการที่ทราบประโยชน์ของการใช้กรดซิลิคอนในการเกษตร  นักวิจัยเกี่ยวกับชั้นดินต้องการทราบว่า หญ้าที่อยู่ตามชั้นดินจะให้ผลเช่นเดียวกับผลทางการเกษตรหรือไม่ ที่มหาวิทยาลัยฟลอริดา ดร.ลอร์เรนช์ ดานอฟ นักวิชาการเกี่ยวกับพืช และ ดร.จอร์ช ชินเดอร์  นักวิชาการทางด้านดิน  กำลังศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้  ดร.ดานอฟ  กำลังศึกษาผลกระทบของกรดซิลิคอนเกี่ยวกับโรคพืชในหญ้าที่ปกคลุมผืนดิน  ซึ่งก็ได้พบว่า  จะช่วยลดอาการจุดสีเทาๆ บนใบพืชในต้นเซนต์ออกัสติน หญ้าจะมีความเสียหายลดลง แต่ไม่มากพอที่จะลดความหนาแน่นของชั้นดิน  ปีนี้ US GA ได้พบงานวิจัยของเขา  สอดคล้องกับของมหาวิทยาลัยอื่นๆ  นักวิจัยหลายคนคิดว่าหญ้าที่ปกคลุมบนชั้นดิน  จะได้รับประโยชน์จากการใช้กรดซิลิคอน พวกเราเชื่อว่า มันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการต้านทาน ช่วยเพิ่มเมล็ดบอล และเหนือสิ่งอื่นใด  สุขภาพของต้นหญ้าจะได้รับประโยชน์เมื่อกรดซิลิคอน  ถูกนำมาใช้ในปริมาณที่เหมะสม
    
               จากการสังเกตโดยส่วนตัวแล้ว ผมก็ได้รับผลที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งผมก็สังเกตเห็นว่า  มันสามารถควบคุม black  algae (พืชทะเลจำพวกเห็ดรา) เป็นเวลา 120-150 วัน กรดซิลิคอนยังช่วยป้องกันการแห้งเหี่ยวได้ในลักษณะเดียวกัน  ผู้ควบคุมดูแล 2-3 ท่าน  รายงานว่า  ยังคงมีชั้นดินที่มีหญ้าปกคลุมอยู่ในพื้นที่ที่การสูญเสียหน้าดินเป็นเรื่องปกติ  ในหลายปีที่ผ่านมา  กรดซิลิคอนเป็นเสมือนดั่งกระสุนวิเศษ  แต่ผลคิดว่า  การค้นคว้าในอนาคตจะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่า  มันจะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงหญ้าปกคลุมดิน  ผมคงจะให้เครดิตกับหนังสือเรื่องกรดซิลิคอนกับการเกษตรกรรมที่เขียนโดยลอร์เรนช์  ดานอฟม จอร์ช  ซินเดอร์ และกาสซาร์ คอนเดอเฟอ  ซึ่งเป็นการวิจัยเกี่ยวกับกรดซิลิคอนจากทั่วโลก
                กรดซิลิคอนที่ผลิตได้ทั่วโลก  ส่วนใหญ่มักจะเป็นในรูปของน้ำ และมีราคาที่สูงมาก ราคาลิตรละ 15-20 US นับว่าเป็นราคาที่สูงมาก ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ต่อไปในอนาคตคิดว่า ถ้าหากสามารถนำมาผลิตเป็นผง ก็จะทำให้กรดซิลิคอนมีราคาที่ถูกลง
 
 
ส่วนผลิตภัณฑ์กรดซิลิคอนน้ำที่ได้ให้ความสนใจนั้นเป็นสูตรเฉพาะที่ได้พัฒนาขึ้นมาในอีกระดับชั้นหนึ่ง ซึ่งหน้าที่โดยรวมและประโยชน์ของตัวผลิตภัณฑ์มีดังนี้
 
1.       เสริมสร้างความแข็งแรงให้กับต้นพืช ทำให้พืชมีความต้านทานต่อโรคสูง
2.       เร่งการเจริญเติบโตได้ดี
3.       กระตุ้นการออกดอก ออกผล
4.       ให้ผลผลิตต่อพืชได้ดี
5.       ลดการเข้าทำลายและกัดกินของสัตรูพืชได้สูง (เมื่อแมลงมากัดกินจะรู้สึกไม่อร่อย)
6.       ลดการแทรกซึมของสาเหตุโรคอื่นๆ เช่น เชื้อรา เป็นต้น
 
อัตราการใช้ 20-25 cc ต่อน้ำ 20 ลิตร ใช้ฉีดพ่นได้ทุกๆ 10-15 วัน

ซิลิกอนกับการเจริญเติบโตของพืช
 
 
 

 

แม้ว่าซิลิกอนจะไม่ใช่ธาตุอาหารหลักของพืชแต่ได้มีการพิสูจน์ในเชิงวิชาการแล้วว่า ซิลิกอนมีผลต่อการเจริญเติบโตดังนี้
จากการวิจัย เราจะพบว่า การเพาะปลูกพืชในเชิงพาณิชย์ เช่น ข้าว ข้าวโพด อ้อย ฯลฯ จะมีการขนย้าย ซิลิกอน ออกจากพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 5-30 กิโลกรัม ต่อ ไร่ ต่อฤดูการเพาะปลูก แม้ว่าในดินเองจะมีซิลิกอนในปริมาณสููงแต่การปลูกพืชชนิดเดียวกัน เป็นเวลานานๆ อาจทำให้ ปริมาณซิลิกอนในดิน เปลี่ยนรูปมาอยู่ในรูปแบบที่เป็นประโยชน์กับพืชได้ไม่เพียงพอทำให้มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช จากงานวิจัยเราจะพบว่าซิลิกอนน้ำ ของ ริช-เวลมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ดังนี้
1.ซิลิกอนน้ำ ของ ริช-เวลมีสภาพเป็นด่าง (pH 10-11) ซึ่งต่างจาก เกษตรเคมีทั่วๆไปที่มี เป็นกรด ดังนั้น เมื่อใช้ซิลิกอนน้ำ ของ ริช-เวลจะทำให้ดินมีสภาพเป็นกลางขึ้น เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช และจุลินทรีย์ ที่เป็นประโยชน์
2. ซิลิกอนน้ำ ของ ริช-เวลจะทำให้ผนังเซลของพืชแข็งแรง ลำต้นไม่หัก ล้มง่าย ผนังเซลที่แข็งแรงทำให้แมลงเจาะดูดน้ำเลี้ยงได้ยากลำบากขึ้น
3.ในพืชตระกูลหญ้า เช่น ข้าว อ้อย เมื่อได้รับซิลิกอนน้ำ ของ ริช-เวลจะทำให้โครงสร้างใบแข็งแรง ใบจะตั้งขึ้นทำให้รับแสงแดดได้เต็มที่ ขณะเดียวกัน สารละลายซิลิกอนน้ำ ของ ริช-เวลที่ฉีดพ่นเมื่อแห้งจะเคลือบใบพืชไว้ ทำให้ โรคต่างๆ ไม่สามารถเข้าทำลายใบพืชได้
4.ซิลิกอนน้ำ ของ ริช-เวลจะปลดปล่อยฟอสฟอรัส ในดิน ให้อยู่ในรูปที่ พืชสามารถนำไปใช้ได้ ดังนั้นหลังจากฉีดพ่นแอกทีฟซิลิกอน พืชจะสร้างรากใหม่และเสริมสร้างระบบรากให้ซับซ้อนขึ้น
5.ซิลิกอนน้ำ ของ ริช-เวลที่แทรกอยู่ในโครงสร้างใบ จะทำให้แสงผ่านใบได้น้อยลง หรือใบพืชดักจับแสงได้มากขึ้น ทำให้อัตราการสังเคราะห์แสงเพิ่มขึ้น ใบมีสีเขียวขึ้น
6.ในซิลิกอนน้ำ ของ ริช-เวลจะมีองค์ประกอบ ของโปแตสเซียมไอออน ซึ่งกระตุ้นการลำเลียงอาหารภายในต้นพืช
การสังเคราะห์แสงที่ดี ลำเรีียงอาหารดี และระบบรากที่ดี จะส่งผลให้พืชเจริญเติบโตเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
7.ซิลิกอนน้ำ ของ ริช-เวลสามารถพิษของโลหะในดิน เช่น โซเดียม อลูมิเนียม แมงกานีส ฯลฯ ได้
8.ซิลิกอนน้ำ ของ ริช-เวลจะเคลือบใบทำให้ พืชคายน้ำน้อยลง ทำให้พืชสามารถทานต่อสภาพอากาศ ร้อน และแห้งแรงได้นานขึ้นและมากกว่าพืชปกติ

 
 

ข้าวเมื่อรับสารซิลิคอน
เมื่อข้าวได้รับสารซิลิคอน ที่ถูกฉีดพ่นเข้าทางใบ จะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังนี้
 
1.ใบข้าวจะตั้งขึ้น ทำให้ต้นข้าวไม่บังแสงแดดกันเอง ต้นข้าวจะโต   สม่ำเสมอทั้งพื้นนา และออกรวงพร้อมๆกัน      
 2.ใบข้าวจะเขียวและ กว้างขึ้น บ่งบอกถึงสุขภาพที่ สมบูรณ์และดี  ของต้นข้าว

3.หลังจากฉีดพ่นแล้ว 5 วันจะสังเกตเห็นการเกิดของรากใหม่ และ  ในระยะต่อไประบบรากจะยาวขึ้น
4.หลังจากฉีดพ่น สารซิลิคอน จะแทรกตัวอยู่ในลำต้นและ ใบของข้าว จากนั้นจะเปลี่ยนรูปเป็นของแข็ง จะทำให้ต้นแข็ง ลองใช้เล็บจิกดูจะรู้สึกว่าลำต้นแข็งขึ้น
 5. ลำต้นที่แข็งขึ้น จะทำให้แมลงเจาะดูดน้ำเลี้ยงได้ยากลำบากขึ้น    ขณะเดียวกัน สารซิลิคอนที่เคลือบใบไว้ จะช่วยต้านไม่ให้ โรคต่างๆเข้าทำลายข้าว  เป็นผลให้ลดความเสียหาย   ที่เกิดจากโรคและแมลงได้ระดับหนึ่ง         6.ใบที่เขียว กว้าง ตั้งขึ้น ทำให้รับแสงแดดได้เต็มที่ ระบบรากที่ยาว ทำให้จับปุ๋ยได้ดี เป็นผลให้ต้นข้าวเจริญเติบโตดี ให้ผลผลิตมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด        
   7.ประจุบวกของ จะช่วยจับปุ๋ย ให้สลายตัวช้าลง ทำให้ข้าวเขียวนานยิ่งขึ้น 8. ผลิตภัณฑ์ของ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสุขภาพผู้ใช้                    

 

เมื่อข้าวได้รับสารซิลิคอน ที่ถูกฉีดพ่นเข้าทางใบ จะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังนี้
 
1.ใบข้าวจะตั้งขึ้น ทำให้ต้นข้าวไม่บังแสงแดดกันเอง ต้นข้าวจะโต   สม่ำเสมอทั้งพื้นนา และออกรวงพร้อมๆกัน      
 2.ใบข้าวจะเขียวและ กว้างขึ้น บ่งบอกถึงสุขภาพที่ สมบูรณ์และดี  ของต้นข้าว

3.หลังจากฉีดพ่นแล้ว 5 วันจะสังเกตเห็นการเกิดของรากใหม่ และ  ในระยะต่อไประบบรากจะยาวขึ้น
4.หลังจากฉีดพ่น สารซิลิคอน จะแทรกตัวอยู่ในลำต้นและ ใบของข้าว จากนั้นจะเปลี่ยนรูปเป็นของแข็ง จะทำให้ต้นแข็ง ลองใช้เล็บจิกดูจะรู้สึกว่าลำต้นแข็งขึ้น
 5. ลำต้นที่แข็งขึ้น จะทำให้แมลงเจาะดูดน้ำเลี้ยงได้ยากลำบากขึ้น    ขณะเดียวกัน สารซิลิคอนที่เคลือบใบไว้ จะช่วยต้านไม่ให้ โรคต่างๆเข้าทำลายข้าว  เป็นผลให้ลดความเสียหาย   ที่เกิดจากโรคและแมลงได้ระดับหนึ่ง         6.ใบที่เขียว กว้าง ตั้งขึ้น ทำให้รับแสงแดดได้เต็มที่ ระบบรากที่ยาว ทำให้จับปุ๋ยได้ดี เป็นผลให้ต้นข้าวเจริญเติบโตดี ให้ผลผลิตมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด        
   7.ประจุบวกของ จะช่วยจับปุ๋ย ให้สลายตัวช้าลง ทำให้ข้าวเขียวนานยิ่งขึ้น 8. ผลิตภัณฑ์ของ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสุขภาพผู้ใช้                    

 


ผู้ตั้งกระทู้ ซิลิคอน :: วันที่ลงประกาศ 2011-08-11 18:50:33 IP : 58.11.163.188


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2210840)
avatar
ลุงหลี

ติดต่อได้ที่ไหน

ผู้แสดงความคิดเห็น ลุงหลี วันที่ตอบ 2011-08-30 11:21:19 IP : 118.172.196.137[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.