ReadyPlanet.com


สิ้นเดือน ต.ค.2558 ย่อมหมายถึงการสิ้นสุดฤดูฝน,ปริมาณน้ำของ 4 เขื่อนหลัก ในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีน้ำน้อย
avatar
สวนมะลิสดๆป.เคมีภัณฑ์(ขายปลีก-ส่งราคาประหยัด)


 ขณะที่ปริมาณน้ำของ 4 เขื่อนหลัก ในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีน้ำใช้การได้อยู่ประมาณ 3,909 ล้านลูกบาศก์เมตร ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล 1,095 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ 1,923 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน 341 ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 550 ล้านลูกบาศก์เมตร

ถือว่าน้อยมาก เมื่อเทียบกับปริมาณน้ำจาก 4 เขื่อนหลักในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2557 ที่มีอยู่ถึง 5,968 ล้านลูกบาศก์เมตร ต่างกันถึงกว่า 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตร

และนับจากต้นเดือน พ.ย.2558 เป็นต้นไปจะไม่มีน้ำฝนก้อนใหม่เติมใส่ 4 เขื่อนหลักของประเทศจนถึงเดือน พ.ค.หรือ มิ.ย.2559 ประเทศไทยจะตกอยู่ในสภาวะแล้งยาวถึงประมาณ 8 เดือน

ยิ่งมองย้อนกลับไปขนาด ปี 2557 ประเทศไทยมีปริมาณน้ำถึง 5,968 ล้านลูกบาศก์เมตร ยังเกิดปัญหาขาดน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาและภัยแล้งในจังหวัดภาคกลาง ที่เห็นได้ชัดเจน คือ การแย่งชิงน้ำที่ จ.ปทุมธานีและสระบุรี จนต้องเปิด “สระเก็บน้ำพระราม 9” โครงการพระราชดำริของมูลนิธิชัยพัฒนากับโครงการแก้มลิงทะเลสาบบ้านหมอ ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากการขาดน้ำ

 

และยิ่งเทียบกับความต้องการใช้น้ำใน 8 เดือน คือตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2558-30 มิ.ย.2559 ก็ยิ่งน่าห่วง เพราะแค่เฉพาะน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค ก็ต้องใช้ถึงประมาณ 1,500 ล้านลูกบาศก์เมตร และต้องเก็บไว้รักษาระบบนิเวศและผลักดันน้ำเค็ม ประมาณ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตร รวมทั้งสิ้นประมาณ 3,500 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่เรามีน้ำต้นทุนเพียง 3,909 ล้านลูกบาศก์เมตร

หมายความว่า เรามีน้ำเกินสำหรับ บริหารความเสี่ยงอยู่ประมาณ 409 ล้านลูกบาศก์เมตร ใน 8 เดือน นี่ยัง ไม่รวมถึงน้ำเพื่อการเกษตร ที่ต้องใช้อีกจำนวนไม่น้อย

แน่นอน ด้วยปริมาณน้ำที่มีอยู่ชี้ชัดว่าเราต้องถนอมน้ำทุกหยดไว้ใช้เพื่อการบริโภคไม่ให้ ขาดแคลน

ประเทศไทยที่เคยได้ชื่อว่าเป็น “อู่ข้าวอู่น้ำ” จะไม่มีน้ำเหลือเฟือให้คนไทยใช้อย่างฟุ่มเฟือยอีกต่อไป

สำหรับชาวนาโดย เฉพาะใน 22 จังหวัดภาคกลางที่ต้องพึ่งน้ำจาก 4 เขื่อนหลัก จะไม่มีน้ำเหลือให้ปลูกข้าวนาปรังฤดูหน้าอย่างแน่นอน

“วันนี้น้ำในเขื่อนภูมิพล สามารถใช้ได้ 8% เขื่อนสิริกิติ์ 20% แควน้อยฯ 36% และป่าสักชลสิทธิ์ 55% โอกาสที่น้ำจะเพิ่มไม่มีแล้ว ในขณะที่ในช่วงนี้ของปีที่ผ่านมา ปริมาณน้ำในเขื่อนจะอยู่ที่ 6 พันล้านล้านลูกบาศก์เมตรเศษ ซึ่งก็ถือว่าน้อย แต่ในปีนี้กลับน้อยกว่าอีก ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคได้เท่านั้น อีกประการที่สำคัญ คือ เมื่อหย่อมความกดอากาศสูงเข้ามาเต็มๆ ในช่วงฤดูหนาว จะเกิดปัจจัยที่ทำให้น้ำหายไป อีกอย่างหนึ่งคือ ลมแรง และอากาศที่แห้งจัด จะทำให้น้ำระเหยเร็วมาก พบว่า ใน 1 วันจะมีน้ำระเหยจากเขื่อนตั้งแต่ 6 มิลลิเมตร ถึง 1 เซนติเมตร ถือว่าระเหยค่อนข้างเยอะทีเดียว ถามว่า 1 เซนติเมตร คิดเป็นน้ำกี่ลูกบาศก์เมตร ตอบไม่ได้ เพราะขึ้นอยู่กับความกว้างของแหล่งน้ำนั้นๆ” ดร.รอยล จิตรดอน ผอ.สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สสนก. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ระบุถึงวิกฤตการณ์น้ำในปี 2559

ประเทศไทยจากนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป สภาพดินฟ้าอากาศ เปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปหมด

สาเหตุจากหลายปัจจัย ทั้งภาวะโลกร้อนและเอลนิโญ ที่อาจจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นกว่าปี 2558 หรือไม่ อย่างไร ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่อยู่เหนือการคาดเดาทั้งสิ้น

ศ.ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ต่อจากนี้ประเทศไทยจะประสบกับภาวะภัยแล้งอย่างแน่นอน เพราะจากแบบจำลองของเอลนิโญที่นัก วิทยาศาสตร์ได้จัดทำขึ้น ซึ่งจะประเมินสถานการณ์จำลองทุกๆ 6 เดือน ปรากฏว่าภาวะภัยแล้งจะเกิดขึ้นอย่างหนักในเดือน พ.ย.2558-ม.ค.2559 และเมื่อเปรียบเทียบความรุนแรงของเอลนิโญในครั้งก่อน ซึ่งเกิดขึ้นในปี 2552 ถือว่าปี 2558-2559 รุนแรงกว่าพอสมควร ค่าเฉลี่ยของการเกิดปรากฏการณ์เอลนิโญในแต่ละครั้งจะเกิดขึ้นประมาณ 6 เดือนถึง 1 ปีครึ่ง

สรุปได้แน่ชัดว่าวิกฤติ ภัยแล้งรุนแรงแน่ตั้งแต่ปลายปีนี้ถึงปีหน้า

ดังนั้น การปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติจึงเป็นหัวใจสำคัญ นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีรับสั่งให้มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ เตรียมแหล่งน้ำและแก้มลิงในโครงการพระราชดำริทั่วประเทศรวมทั้งโครงการที่ มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ร่วมกับกองทัพบก ในโครงการป้องกัน แก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งและการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในช่วงสิ้นฤดูฝน”

เลขามูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมา มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ร่วมกับกองทัพบก ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กให้กับชุมชนทั่วประเทศไปแล้ว 124 โครงการ พร้อมจัดตั้งเครือข่ายปฏิบัติการน้ำชุมชนกว่า 400 ชุมชน เพื่อรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งรวมทั้งเตรียมแก้มลิงในลุ่มน้ำเจ้าพระยา เช่น สระพระราม 9 ทะเลสาบบ้านหมอ ฯลฯ คอยให้ความช่วยเหลือประชาชนด้วย

ทีมข่าวสิ่งแวดล้อม มองว่า การจะบอกว่าด้วยปริมาณน้ำที่มีอยู่ขณะนี้ ซึ่งต้องใช้ให้ถึงต้นฤดูฝนปี 2559 จะเพียงพอหรือไม่ คงต้องดูข้อมูล ข้อเท็จจริง คิดตาม และย้อนกลับไปดูประสบการณ์ที่ผ่านมาว่า ทุกฝ่ายร่วมมือ ร่วมใจ ช่วยกันประหยัดน้ำมากหรือน้อยเพียงใด??

ทั้งหากจะมองไปถึงอนาคตเราก็คงได้แต่หวังว่าฤดูฝนปี 2559 ฝนฟ้าจะมาตามปกติ ตกต้องตาม ฤดูกาล

แต่ที่สำคัญเหนืออื่นใด คือ หากเราทุกคนไม่ยอมรับรู้และตระหนักลงมือทำเพื่อรับมือกับสถานการณ์แล้ง การปรับตัวรองรับฝนน้อยฝนมาก

อนาคตประเทศไทยคงหนีไม่พ้นต้องเผชิญกับวิกฤติแล้งอย่างถาวร...!!

ที่มา: http://www.thairath.co.th/content/533345ผู้ตั้งกระทู้ สวนมะลิสดๆป.เคมีภัณฑ์(ขายปลีก-ส่งราคาประหยัด) (prajob_200000-at-yahoo-dot-co-dot-th) กระทู้ตั้งโดยสมาชิก :: วันที่ลงประกาศ 2015-10-21 08:27:28 IP : 125.26.122.228


[1]

ความคิดเห็นที่ 2 (3845784)
avatar
สวนมะลิสดๆป.เคมีภัณฑ์(ขายปลีก-ส่งราคาประหยัด)

ปุ๋ยตราคนเขียว21-3-3,เปิดรับเอเยนต์ขายยูเรียกระต่าย46-0-0,สูตร15-15-15,15-0-0

 

ปุ๋ยเคมีตราคนเขียว 21-3-3พลัส (รับประกันทุกเม็ดในกระสอบไม่มีหิน-ดินขาว-ทรายผสมมาในกระสอบ) ทำมาเพื่อไม่ต้องผสมยุเรีย46-0-0และผสม16-20-0หรือ 15-15-15 แต่อย่างใด  ในการทำนา 1ครั้ง ใช้งานแค่ สูตร 21-3-3 และ สูตร 13-3-21 เท่านั้นจบ!!!

จำไว้น่ะ!!!   ปุ๋ยเคมีตราคนเขียว เกิดมาเพื่อ พืชทุกชนิดในประเทศไทย

หาคนสนใจ หรือ ร้านค้าทางการเกษตร ขายปุ๋ยเคมี สูตร 21-3-3 และ 13-3-21 ร้านค้าละ 1หมู่บ้าน นำสินค้าไปวางขาย จำนวน 20ก.ส. วางเงินมัดจำสินค้า100% เอกสารส่งเสริมการขายฟรี แผนการตลาดคิดให้ฟรีๆ สปอตโฆษณาMP3ฟรี (ขายไม่ได้เลย4เดือนคืนได้ ขนส่งฟรี) จังหวัดเป้าหมาย สิงห์บุรี สุพรรณบุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง อยุธยา

ปุ๋ยคนเขียวโดดเด่นด้วยความแตกต่าง หลายคนอาจเคยใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต หรือปุ๋ย 21-0-0 อยู่แล้ว แต่วันนี้ผมจะมาแนะนำ ปุ๋ยคนเขียว21-3-3 อะมิโนโปรตีนแท่งไนโตเจน ที่ไม่เหมือนสูตรทั่วๆไปเพราะเป็นปุ๋ยที่อัดแน่นด้วย กรดอะมิโนแร่ธาตุจุลธาตุหลากชนิด 

อะไรที่พืชขาดไม่ได้คือ โปรตีนใช่มั๊ยครับ เจ้าโปรตีนก็คืออะมิโนหลายๆโมเลกุลมารวมกัน ซึ่งอะมิโนนี้มีความสำคัญมากเพราะต่อให้พืชจะได้ไนโตรเจนที่มาจากปุ๋ยเคมีมา เปลี่ยนเป็นโปรตีนเพื่อให้เจริญเติบโต แต่ใช่ว่าพืชจะสามารถเปลี่ยนไนโตรเจนที่มาจากสารเคมีแล้วสร้างให้เป็นโปรตีน ได้หมด พืชจำเป็นต้องมีอะมิโนมาช่วยในการเสริมสร้างโปรตีน เหมือนคนที่ต้องทานโปรตีน

ดังนั้นการให้ไนโตรเจนกับพืชโดยการใส่แค่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวแล้วหวังว่าพืชจะเจริญเติบโตอย่างสวยงามนั้นคงไม่เพียงพอ
คนเขียวจึงนำเสนอ 21-3-3 อะมิโนโปรตีนแท่ง ไนโตรเจน ซึ่งนอกจากจะมีธาตุอาหารไนโตรเจนเหมือนปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตทั่วไปแล้ว ยังเสริมด้วย ไนโตรเจน ที่อยู่ในรูปของ “อะมิโนโปรตีน” โดยนำอะมิโน มาผสมเข้ากับ 21-0-0 เพื่อให้ได้ 21-3-3 อะมิโนโปรตีนแท่ง ไนโตรเจน โดยปกติเกษตรกรอาจชอบซื้อน้ำอะมิโนมาฉีดทางใบให้พืชอยู่แล้ว
คนเขียวจึงนำเสนอ 21-3-3 อะมิโนโปรตีนแท่ง ไนโตรเจน ซึ่งนอกจากจะมีธาตุอาหารไนโตรเจนเหมือนปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตทั่วไปแล้ว ยังเสริมด้วย ไนโตรเจน ที่อยู่ในรูปของ อะมิโนโปรตีน” โดยนำอะมิโน มาผสมเข้ากับ 21-0-0 เพื่อให้ได้ 21-3-3 อะมิโนโปรตีนแท่ง ไนโตรเจน โดยปกติเกษตรกรอาจชอบซื้อน้ำอะมิโนมาฉีดทางใบให้พืชอยู่แล้ว แต่คนเขียวเราอัดลงเม็ดปุ๋ยให้เลย ไม่ต้องหว่านและฉีดหลายรอบไม่เปลืองแรง เปลืองเวลาครับ 

สนใจติดต่อ 087-9181-778

ติดต่อโปรแกรมด้านล่างนี้ได้เลย ทางทีมงานจะรีบติดต่อกลับโดยเร็วที่ซูดๆๆๆๆๆ

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น สวนมะลิสดๆป.เคมีภัณฑ์(ขายปลีก-ส่งราคาประหยัด) (prajob_200000-at-yahoo-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2015-10-22 07:27:02 IP : 125.26.112.98


ความคิดเห็นที่ 1 (3845385)
avatar
สวนมะลิสดๆป.เคมีภัณฑ์(ขายปลีก-ส่งราคาประหยัด)

กรณีว่างงาน : สำนักงานประกันสังคม,การขึ้นทะเบียนคนว่างงาน ที่สำนักงานจัดหางาน,การขึ้นทะเบียนประกันตนกรณีว่างงาน,หางานที่ JobTopGun - JOBTOPGUN.com?

กรณีว่างงาน : สำนักงานประกันสังคม,การขึ้นทะเบียนคนว่างงาน ที่สำนักงานจัดหางาน,การขึ้นทะเบียนประกันตนกรณีว่างงาน,หางานที่ JobTopGun - JOBTOPGUN.com?

  พี่เฉินกล่าวในยุคที่สื่อโซเชียลพัฒนาไปไกล ธุรกิจการค้าเข้ามามีบทบาทในโลกใหม่ โลกสังคมสื่อออนไลน์ การสร้างประเด็นข่าวขายดอกมะลิทั่วโลก195ประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องก­ารของคนทำธุรกิจการค้าขายดอกมะลิทั่วโลก195ประเทศ การดึงดูดคนทั่วไปที่เสพสื่อออนไลน์ให้เข้­ามาเป็นส่วนหนึ่งทีมขายดอกมะลิทั่วโลก195ประเทศ ในการเผยแพร่สื่อนั้นๆเพื่อการค้าแฝง ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่า สิ่งที่จะทำให้หลายๆคนสนใจได้เป็นอย่างดีมาก

 

ฟังเรื่องดอกมะลิ(เปิดลำโพงด้วย): http://www.malidokraksingburi.blogspot.com

เช็คราคาทางเพจเฟสบุ๊ค: http://www.facebook.com/pricejasminesinburi

ติดตามทางแฟนเพจมะลิสิงห์บุรี(ขอให้รวยทุกคนที่เข้าชม):https://www.facebook.com/malidokraksingburi 

ผู้แสดงความคิดเห็น สวนมะลิสดๆป.เคมีภัณฑ์(ขายปลีก-ส่งราคาประหยัด) (prajob_200000-at-yahoo-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2015-10-21 08:43:39 IP : 125.26.122.228[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.