ReadyPlanet.com


จำหน่ายจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย
avatar
พิสิษฐ์


  

จากปัญหาอุทกภัยน้ำท่วม ที่สร้างปัญหาให้กับประชาชน และเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง สร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง ทั้งที่พักอาศัย พื้นที่การเกษตร ทรัพย์สิน และนอกเหนือจากความเสียหายต่างๆทางทรัพย์แล้ว ยังส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ และสุขภาพของประชาชนซึ่งปัญหาน้ำท่วมขังมักก่อให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เลวร้าย เช่น การเน่าเหม็นของสิ่ง ปฎิกูล และขยะต่างๆ ที่ถูกหมักหมมมานาน เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ และแมลงพาหะนำโรค       หลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างเร่งระดมส่งสิ่งของ ข้าวสารอาหารแห้ง และเวชภัณฑ์ ช่วยเหลือประชาชนที่ ประสบภัย น้ำท่วมครั้งใหญ่ ซึ่งเป็นการเร่งมือร่วมช่วยกันแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และช่วยแบ่งเบาภาวะ วิกฤติที่เกิดขึ้น
แนวทางการแก้ไข
มหันตภัยเงียบที่เกิดจากน้ำท่วมขังซึ่งมีผลต่อสุขภาพโดยเฉพาะทางเดินหายใจซึ่งไม่ อาจหลีกเลี่ยงได้ สามารถแก้ไขโดยการปรับปรุงคุณภาพน้ำที่เน่าขัง โดยการเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ ที่มีประโยชน์ ช่วยย่อยสลายของเสียลงในน้ำ โดยการใช้จุลินทรีย์ชนิดเม็ดร่วมกับจุลินทรีย์ชนิดผงสีเทา ซึ่งเป็นจุลินทรีย์คัดสายพันธุ์ ปลอดภัย มีความเข้มข้นสูง ใช้งานง่าย
แหล่งชุมชนที่ควรการล้างทำความสะอาดด้วยจุลินทรีย์ ได้แก่
เส้นทางสันจรในแหล่งชุมชน
แหล่งซื้อขายอาหาร เช่นตลาดสดต่างๆ
บ้านเรือนที่พักอาศัย
โรงเรียน
กองขยะสิ่งปฏิกูล
แหล่งน้ำ
การฟื้นฟูสถานที่พักและที่ทำงาน และสถานที่ต่างๆ
เก็บล้างทำความสะอาดเศษสิ่งสกปรก ออกให้หมด เช่น เศษขยะมูลฝอย ดินโคลน เศษซากสิ่งของต่าง ๆทั่วทั้งบริเวณ ทางระบายน้ำให้นำสิ่งสกปรกที่ขวางอุดตามท่อออก ทั้งในห้องน้ำ-ห้องส้วม หลังจากนั้นให้ใช้ผลิตภัณฑ์ จุลินทรีย์เอนกประสงค์ ดีพคลีน ชนิดน้ำ ผสมน้ำแล้วฉีดพ่นทำความสะอาดให้ทั่วบริเวณ ทิ้งไว้ซักพัก กลิ่นเหม็น และกลิ่นอับ จะหายไป ในส่วนที่เป็นคราบไขมันจุลินทรีย์มีความสามรถในการย่อยสลายได้ ในกรณีชักโครกให้ส้วม (ไม่ควรใช้โซดาไฟ เพราะเนื่องจากจะมีผลกระทบต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม)
ล้างพื้นที่ทั่วไปใช้จุลินทรีย์ 1 เม็ดขนาด 5 กรัม ผสมน้ำ 1,000 ลิตร สเปรย์ให้ทั่วบริเวณพื้นที่ๆได้รับผลกระทบได้ในพื้นที่ 1 ไร่หรือ 1,600 ตารางเมตร กลิ่นจะลดลงในวันรุ่งขึ้น ควรใช้ซ้ำ ในบ้านเรือนหลังน้ำลดช่วย กำจัดกลิ่นหมักหมม กลิ่นอับชื้น น้ำเอ่อในโถส้วม ใช้จุลินทรีย์ 1 เม็ด ขนาด 5 กรัม ผสมน้ำ 20-100 ลิตร ใช้ล้างห้องน้ำ ราดในชักโครก หรือฉีดพ่นบนผนังบ้าน มุมบ้านที่มีกลิ่นอับชื้น กลิ่นจะลดลงในวันรุ่งขึ้น ควรใช้ซ้ำ
การฟื้นฟูตลาดสด 
ถือเป็นแหล่งซื้อขายอาหาร จึงควรให้ความสำคัญในการฟื้นฟูเป็นพิเศษ ภายหลังน้ำลดควรใช้จุลินทรีย์ ชนิดเม็ด เข้าไปทำการบำบัดสถานที่ให้กลับคืนสู้สภาพที่สะอาดสมบูรณ์ (ไม่ควรใช้โซดาไฟ เพราะเนื่องจากจะมีผลกระทบต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม)
ล้างพื้นที่ใช้จุลินทรีย์ 1 เม็ดขนาด 5 กรัม ผสมน้ำ 1,000 ลิตร สเปรย์ให้ทั่วบริเวณพื้นที่ตลาด ทางเท้า พื้น ลานต่างๆ 1 ไร่หรือ 1,600 ตารางเมตร กลิ่นจะลดลงในวันรุ่งขึ้น ควรใช้ซ้ำ
 
การจัดการกับกองขยะมูลฝอย
กองขยะมูลฝอยต่างๆถือว่าเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคร้ายต่างๆ และส่งกลิ่นเหม็นเป็นที่รบกวนสภาพจิตอย่างรุนแรง การใช้ผลิตภัณฑ์ ชนิดเม็ด ก็สามรถแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี
 
การฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมขังและเน่าเสีย
การใช้จุลินทรีย์เพื่อการบำบัดน้ำท่วมขังและเน่าเสีย ควรเลือกใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยลดปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต เช่น จุลินทรีย์ที่มีกำลังเชื้อน้อยเมื่อนำไปใช้แล้วอาจไม่สามารถสู้กับจุลินทรีย์ท้องถิ่นได้
การใช้งานจุลินทรีย์ชนิดผงสีเทา มีความสามารถกำจัดกลิ่นเหม็นได้อย่างรวดเร็วช่วยลดก๊าซพิษ โดยเฉพาะ ก๊าซแอมโมเนีย ไฮโดรเจนซัลไฟด์, เอมีน, และกลิ่นหืนของไขมัน ช่วยลดจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆ ในพืชและสัตว์ ช่วยเร่งกระบวนการย่อยอินทรียวัตถุ ช่วยลดค่า BOD (Biological Oxygen Demand) และตะกอนแขวนลอย รวมทั้งลดค่าความสกปรกของน้ำ ในระบบบำบัดน้ำเสีย ช่วยกำจัดและลดการเจริญเติบโตของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินในบ่อน้ำ ช่วยรักษาค่า pH แก้ปัญหากลิ่นเหม็น และบำบัดน้ำเสียจากน้ำท่วมขัง ให้ใช้จุลินทรีย์ทีชนิดผง 1,000 กรัม ผสมน้ำคนให้เข้ากัน สเปรย์ให้ทั่วบริเวณ 1 ไร่หรือ 1,600 ตารางเมตร กลิ่นจะลดลงในวันรุ่งขึ้น ควรใช้ซ้ำได้ทุก 7-15 วัน หลังจากใช้ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดควรใช้ร่วมกับจุลินทรีย์เม็ด
วัตถุประสงค์
เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเหม็นจากสถานการณ์น้ำท่วมขัง
เพื่อช่วยบำบัดน้ำเน่าเสียให้มีคุณภาพดีขึ้น
เพื่อลดแหล่งกำเนิดเชื้อโรคต่างๆที่มาพร้อมกับน้ำขังและน้ำเน่าเสีย
เพื่อช่วยลดความเครียดและผลกระทบด้านจิตใจต่อผู้ที่ประสบภาวะน้ำท่วมขัง
 ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ฝาก E-mail หรือโทร 080-5550226 พิสิษฐ์
 
 
 
 
 


ผู้ตั้งกระทู้ พิสิษฐ์ (pphisit_r-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2011-11-12 12:12:58 IP : 124.122.227.13


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2231453)
avatar
พิสิษฐ์

 View 121120112...jpg in slide show

ผู้แสดงความคิดเห็น พิสิษฐ์ วันที่ตอบ 2011-11-12 12:13:52 IP : 124.122.227.13[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.