ReadyPlanet.com


น้ำท่วม น้ำลด ขายอะไรดีที่สุด
avatar
ริช เวลธ อะโกร


จากปัญหาอุทกภัยน้ำท่วม ที่สร้างปัญหาให้กับประชาชน และเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง สร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง ทั้งที่พักอาศัย พื้นที่การเกษตร ทรัพย์สิน และนอกเหนือจากความเสียหายต่างๆทางทรัพย์แล้ว ยังส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ และสุขภาพของประชาชนซึ่งปัญหาน้ำท่วมขังมักก่อให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เลวร้าย เช่น การเน่าเหม็นของสิ่ง ปฎิกูล และขยะต่างๆ ที่ถูกหมักหมมมานาน เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ และแมลงพาหะนำโรค       หลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างเร่งระดมส่งสิ่งของ ข้าวสารอาหารแห้ง และเวชภัณฑ์ ช่วยเหลือประชาชนที่ ประสบภัย น้ำท่วมครั้งใหญ่ ซึ่งเป็นการเร่งมือร่วมช่วยกันแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และช่วยแบ่งเบาภาวะ วิกฤติที่เกิดขึ้น

แนวทางการแก้ไข

มหันตภัยเงียบที่เกิดจากน้ำท่วมขังซึ่งมีผลต่อสุขภาพโดยเฉพาะทางเดินหายใจซึ่งไม่ อาจหลีกเลี่ยงได้ สามารถแก้ไขโดยการปรับปรุงคุณภาพน้ำที่เน่าขัง โดยการเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ ที่มีประโยชน์ ช่วยย่อยสลายของเสียลงในน้ำ โดยการใช้จุลินทรีย์ชนิดเม็ดร่วมกับจุลินทรีย์ชนิดผงสีเทา ซึ่งเป็นจุลินทรีย์คัดสายพันธุ์ ปลอดภัย มีความเข้มข้นสูง ใช้งานง่าย

แหล่งชุมชนที่ควรการล้างทำความสะอาดด้วยจุลินทรีย์ ได้แก่

·                เส้นทางสันจรในแหล่งชุมชน

·                แหล่งซื้อขายอาหาร เช่นตลาดสดต่างๆ

·                บ้านเรือนที่พักอาศัย

·                โรงเรียน

·                กองขยะสิ่งปฏิกูล

·                แหล่งน้ำ

1.            การฟื้นฟูสถานที่พักและที่ทำงาน และสถานที่ต่างๆ

เก็บล้างทำความสะอาดเศษสิ่งสกปรก ออกให้หมด เช่น เศษขยะมูลฝอย ดินโคลน เศษซากสิ่งของต่าง ๆทั่วทั้งบริเวณ ทางระบายน้ำให้นำสิ่งสกปรกที่ขวางอุดตามท่อออก ทั้งในห้องน้ำ-ห้องส้วม หลังจากนั้นให้ใช้ผลิตภัณฑ์ จุลินทรีย์เอนกประสงค์ ดีพคลีน ชนิดน้ำ ผสมน้ำแล้วฉีดพ่นทำความสะอาดให้ทั่วบริเวณ ทิ้งไว้ซักพัก กลิ่นเหม็น และกลิ่นอับ จะหายไป ในส่วนที่เป็นคราบไขมันจุลินทรีย์มีความสามรถในการย่อยสลายได้ ในกรณีชักโครกให้ส้วม (ไม่ควรใช้โซดาไฟ เพราะเนื่องจากจะมีผลกระทบต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม)

1)            ล้างพื้นที่ทั่วไป ใช้จุลินทรีย์ 1 เม็ดขนาด 5 กรัม ผสมน้ำ 1,000 ลิตร สเปรย์ให้ทั่วบริเวณพื้นที่ๆได้รับผลกระทบได้ในพื้นที่ 1 ไร่หรือ 1,600 ตารางเมตร กลิ่นจะลดลงในวันรุ่งขึ้น ควรใช้ซ้ำ ในบ้านเรือนหลังน้ำลดช่วย กำจัดกลิ่นหมักหมม กลิ่นอับชื้น น้ำเอ่อในโถส้วม ใช้จุลินทรีย์ 1 เม็ด ขนาด 5 กรัม ผสมน้ำ 20-100 ลิตร ใช้ล้างห้องน้ำ ราดในชักโครก หรือฉีดพ่นบนผนังบ้าน มุมบ้านที่มีกลิ่นอับชื้น กลิ่นจะลดลงในวันรุ่งขึ้น ควรใช้ซ้ำ

2.            การฟื้นฟูตลาดสด 

ถือเป็นแหล่งซื้อขายอาหาร จึงควรให้ความสำคัญในการฟื้นฟูเป็นพิเศษ ภายหลังน้ำลดควรใช้จุลินทรีย์ ชนิดเม็ด เข้าไปทำการบำบัดสถานที่ให้กลับคืนสู้สภาพที่สะอาดสมบูรณ์ (ไม่ควรใช้โซดาไฟ เพราะเนื่องจากจะมีผลกระทบต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม)

ล้างพื้นที่ ใช้จุลินทรีย์ 1 เม็ดขนาด 5 กรัม ผสมน้ำ 1,000 ลิตร สเปรย์ให้ทั่วบริเวณพื้นที่ตลาด ทางเท้า พื้น ลานต่างๆ 1 ไร่หรือ 1,600 ตารางเมตร กลิ่นจะลดลงในวันรุ่งขึ้น ควรใช้ซ้ำ

 

3.            การจัดการกับกองขยะมูลฝอย

กองขยะมูลฝอยต่างๆถือว่าเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคร้ายต่างๆ และส่งกลิ่นเหม็นเป็นที่รบกวนสภาพจิตอย่างรุนแรง การใช้ผลิตภัณฑ์ ชนิดเม็ด ก็สามรถแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี

 

4.            การฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมขังและเน่าเสีย

การใช้จุลินทรีย์เพื่อการบำบัดน้ำท่วมขังและเน่าเสีย ควรเลือกใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยลดปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต เช่น จุลินทรีย์ที่มีกำลังเชื้อน้อยเมื่อนำไปใช้แล้วอาจไม่สามารถสู้กับจุลินทรีย์ท้องถิ่นได้

การใช้งานจุลินทรีย์ชนิดผงสีเทา มีความสามารถกำจัดกลิ่นเหม็นได้อย่างรวดเร็วช่วยลดก๊าซพิษ โดยเฉพาะ ก๊าซแอมโมเนีย ไฮโดรเจนซัลไฟด์, เอมีน, และกลิ่นหืนของไขมัน ช่วยลดจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆ ในพืชและสัตว์ ช่วยเร่งกระบวนการย่อยอินทรียวัตถุ ช่วยลดค่า BOD (Biological Oxygen Demand) และตะกอนแขวนลอย รวมทั้งลดค่าความสกปรกของน้ำ ในระบบบำบัดน้ำเสีย ช่วยกำจัดและลดการเจริญเติบโตของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินในบ่อน้ำ ช่วยรักษาค่า pH แก้ปัญหากลิ่นเหม็น และบำบัดน้ำเสียจากน้ำท่วมขัง ให้ใช้จุลินทรีย์ทีชนิดผง 1,000 กรัม ผสมน้ำคนให้เข้ากัน สเปรย์ให้ทั่วบริเวณ 1 ไร่หรือ 1,600 ตารางเมตร กลิ่นจะลดลงในวันรุ่งขึ้น ควรใช้ซ้ำได้ทุก 7-15 วัน หลังจากใช้ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดควรใช้ร่วมกับจุลินทรีย์เม็ด

วัตถุประสงค์

1.    เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเหม็นจากสถานการณ์น้ำท่วมขัง

2.    เพื่อช่วยบำบัดน้ำเน่าเสียให้มีคุณภาพดีขึ้น

3.    เพื่อลดแหล่งกำเนิดเชื้อโรคต่างๆที่มาพร้อมกับน้ำขังและน้ำเน่าเสีย

4.    เพื่อช่วยลดความเครียดและผลกระทบด้านจิตใจต่อผู้ที่ประสบภาวะน้ำท่วมขัง

 ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ฝาก E-mail หรือโทร 080-5550226 พิสิษฐ์

 ผู้ตั้งกระทู้ ริช เวลธ อะโกร (pphisit_r-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2011-10-23 21:41:25 IP : 115.87.24.54


[1]

ความคิดเห็นที่ 7 (2229021)
avatar
ส.เกียรติเจริญการยาง

เป็นเซลล์อิสระ ตัวแทนอิสระ ขายอะไหล่ เครื่องมือ

สนใจ โปรดดู

Website : http://kcr.asiawebwizard.com

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ส.เกียรติเจริญการยาง (kcrautoparts-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-11-01 21:35:23 IP : 58.9.197.105


ความคิดเห็นที่ 6 (2228254)
avatar
..

ก็แจกก่อนค่อยขายไงล่ะ

ขายขั้นต่ำเท่าไหร่ล่ะ

แล้วราคาเท่าไหร่

ไม่เห็นบอกเลย

ผู้แสดงความคิดเห็น .. วันที่ตอบ 2011-10-28 10:00:26 IP : 171.97.17.8


ความคิดเห็นที่ 5 (2227705)
avatar
STN999TEAM

บริษัท สิงห์ทอง นิวไลฟ์ 999 จำกัด

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ บริษัทคนไทย เพื่อคนไทย เพื่อเกษตรกร และ ผู้ที่สนใจหารายได้ทุกท่าน สิงห์ทองนิวไลฟ์ 999 เป็นโรงงานผลิตปุ๋ยรายใหญ่ ทั้งคุณภาพและชื่อเสียง ติดอันดับต้นๆ ของเมืองไทย เราผลิตและจำหน่ายปุ๋ยส่งบริษัทต่างๆมาเกือบ20ปี มากมายหลายแบรนด์ เราเป็นเบื้องหลังความสำเร็จของหลายๆบริษัทมานาน วันนี้ด้วยการตัดสินใจของท่านประธานบริษัท พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ทำให้เราตัดสินใจเปิดตัว บริษัท สิงห์ทองนิวไลฟ์999จำกัด ขึ้นมา
นิวไลฟ์ คือชีวิตใหม่ เราจะทำให้ทั้งเกษตรกร และ สมาชิกทีมทุกท่านมีชีวิตใหม่ที่ดีกว่า สินค้านำเสนอของเรา เข้มข้นคุณภาพเต็มสูตร เห็นผลชัดเจน เพิ่มผลผลิตได้จริง เกษตรปลอดสารพิษ ชีวิตปลอดภัย
แถมยังมีรายได้เสริมเพิ่มจากการแนะนำบอกต่อตามแผนรายได้อีกหลายช่องทาง

ศึกษาข้อมูลและสมัครสมาชิกทำธุรกิจที่เว็บไซต์

http://stnparouy.com/?id=STN999TEAM 

ติดต่อ 082 1358819

E-mail : tomonline99@gmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น STN999TEAM วันที่ตอบ 2011-10-25 18:15:00 IP : 180.183.247.217


ความคิดเห็นที่ 4 (2227506)
avatar
ตอบ

ขอตอบคำถามให้กับท่านที่ยังไม่เข้าใจ ความจริงแล้วเราก็อยากจะแจกนะครับ แต่มันก็เกินกำลัง

และทางเราก็ได้ร่วมบริจาคไปแล้วรวมๆแล้วก็ตัวเลขที่มาก ซึ่งมันก็มิใช่น้อยๆ

แต่ที่เราเสนอเพื่อการค้าก็มิได้หวังผลกำไร เพียงแต่ต้องการกระจายสิ่งที่จะแบ่งเบาความเดือดร้อนให้กับ

ผู้ที่ประสบภัย ถ้าจะต้องให้เราแจกทั้งหมด เราคงอยู่ไม่ได้

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ตอบ วันที่ตอบ 2011-10-24 21:32:51 IP : 124.121.198.213


ความคิดเห็นที่ 3 (2227490)
avatar
..

ผมว่าแจกก่อนดีกว่าไหมครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น .. วันที่ตอบ 2011-10-24 20:41:13 IP : 58.9.87.69


ความคิดเห็นที่ 2 (2227382)
avatar
http://www.billionbuyer.com

KINGS HEALTHY INTERNATIONAL

คิงส์ เฮลท์ตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

บริษัทน้องใหม่มาแรงที่สุด สำหรับท่านที่สนใจทำธุรกิจ ทั้งเต็มเวลา และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทำได้ทั้งนักเรียน นักศึกษา พ่อค้า แม่ค้า พนักงานบริษัท ข้าราชการ ทุกอาชีพทำได้ สามารถสร้างรายได้ ได้มากกว่างานประจำ สามารถสร้างฐานะได้อย่างรวดเร็ว
ด้วยแผนรายได้ที่ออกแบบมาให้ง่ายต่อการทำงานที่สามารถรับรายได้มากกว่าบริษัทอื่นๆ แน่นอน ดังนี้

1. โบนัสแนะนำ รับสูงสุดถึง 110% จาก 5 ชั้นลึก ชั้นที่ 1 30%, ชั้นที่ 2-5 20%

2. โบนัสบริหารทีมงาน รับจากขาอ่อน 15-25% รับจากขาแข็ง 10-12% (แบบไบนารี่)

3. โบนัสแมชชิ่ง รับสูงสุดถึง 240% จาก 4 ชั้นลึก ชั้นที่ 1 100%, ชั้นที่ 2-3 50%, ชั้นที่ 4 40%

4. กองทุนท่องเที่ยว 2%, กองทุนรถยนต์ 3%, กองทุนบ้าน 5%


ความพร้อมของบริษัทที่มากกว่าใคร

1. ที่ตั้งของบริษัท ณ.ถนนลาดพร้าว 85 – 87 (ตรงข้ามธนาคารกรุงไทย ใกล้ๆห้างบิ๊กซี ลาดพร้าว) ติดถนนใหญ่ ตึกใหญ่โต เนื้อที่กว่า 2,000 ตารางเมตร เทียบเท่าห้างสรรพสินค้า

2. บริษัทจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

    2.1 ผ่าน สคบ. (ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ www.billionbuyer.com)

    2.2 สินค้าทุกประเภท ผ่าน อย. (ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ www.billionbuyer.com)

3. มีโรงงานผลิตสินค้าเป็นของตนเอง ที่จังหวัดสุพรรณบุรี มาตรฐาน GMP ชื่อโรงงานผลิตสินค้า “คิงส์ เฮลท์ตี้ เนเจอร์โปรดักส์” บนพื้นที่ตั้งโรงงานผลิตสินค้าที่เป็นธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ นอกจากนี้ยังผลิตสินค้าให้แก่บริษัทอื่นๆ อีกกว่า 100 ยี่ห้อ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่า บริษัทมีความชำนาญทางด้านผลิตภัณฑ์อย่างแน่นอน เราจึงมีสินค้าที่มีคุณภาพเยี่ยมกว่าใครๆ อย่างแน่นอน

4. บริษัทมีระบบสนับสนุนการทำงานอย่างสมบูรณ์ จัดประชุมทั่วประเทศทุกๆ เดือน อย่างต่อเนื่อง

5. บริษัทมีระบบ IT สนับสนุนการทำงานที่สมบูรณ์ เช่น ท่านสามารถจัดวางสายงานได้ด้วยตนเอง ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องผ่านใคร ทำด้วยตัวของท่านเอง ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

6. ความโปร่งใส ชัดเจน เช่น ท่านสามารถตรวจสอบสายงาน, รายได้, วันที่สามารถรับรายได้ โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ได้ด้วยตนเองที่บ้านท่าน ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วโลก ตามที่ท่านต้องการ

ฟรี สำหรับท่านที่สมัครสมาชิกทำธุรกิจกับเรา เท่านั้น

1.    ฟรี เว็บไซต์ในชื่อ เบอร์โทร อีเมล์ ของท่านโดยตรง

2.    ฟรี โปรแกรมสนับสนุนการทำงานออนไลน์

3.    ฟรี ทีมงานเราสอนวิธีการทำงาน ทั้งวิธีการทำงานผ่านอินเตอร์เน็ต(ON LINE) และไม่ผ่านอินเตอร์เน็ต(OFF LINE) 

ศึกษาข้อมูล และสมัครสมาชิกทำธุรกิจที่เว็บไซต์
www.billionbuyer.com

 

หรือเว็บไซต์  http://www.good2business.com

ติดต่อ 084 9289227

ผู้แสดงความคิดเห็น http://www.billionbuyer.com วันที่ตอบ 2011-10-24 10:48:58 IP : 124.120.3.138


ความคิดเห็นที่ 1 (2227299)
avatar
เพิ่มเติม จุลินทรีย์

 จุลินทรีย์ ชนิดเม็ด          ซอง        5 กรัม         ผสมทำความสะอาดได้น้ำได้ 500-1000 ลิตร

จุลินทรีย์ ชนิดผงสีเทา     ซอง  1,000 กรัม         บำบัดน้ำได้พื้นที่ 1 ไร่ หรือ 1,600 ตารางเมตร

จุลินทรีย์ ชนิดผงสีเทา     ซอง 100 กรัม             บำบัดน้ำได้พื้นที่ 160 ตารางเมตร

จุลินทรีย์ ชนิดน้ำ ดีพคลีน ขวด 100 ซีซี  (ใช้เพียง 5-10 ซีซี ผสมน้ำทำความสะอาดได้ 500-1000 ลิตร)

 

สินค้าทั้งหมด เป็นสินค้านำเข้า

ท่านใดสนใจ ติดต่อเข้ามาได้โดยการโทรสอบถาม 080-5550226 พิสิษฐ์

หรือฝากเบอร์ไว้ เมื่อท่านได้คุยกับเราๆจึงจะส่งรายละเอียดให้กับท่านทาง e-mail

ผู้แสดงความคิดเห็น เพิ่มเติม จุลินทรีย์ วันที่ตอบ 2011-10-23 21:50:53 IP : 115.87.24.54[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.