ReadyPlanet.com


รับผลิตสารดูดซึมแก่บริษัทขายตรง ร้านค้า ผู้สนใจ
avatar
รา


รายละเอียด - สารเร่งประสิทธิภาพการฉีดพ่นทางใบ 

ความเดิม - สารดูดซึมหรือสารเร่งประสิทธิภาพนั้น ได้มีการนำมาใช้ในการเกษตรนานมากแล้ว ทั้งที่อเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และที่ประเทศไทยได้มีกลุ่มคนและองค์กรนำสารตัวนี้เข้ามาจำหน่ายเช่นกัน ซึ่งจะเรียกกันอย่างคุ้นหูเกษตรกรว่า ‘สารจับใบ’ ซึ่งคุณลักษณะโดยรวมของสารจับใบนั้น มีไว้เพื่อให้สารเคมีและธาตุอาหารในรูปน้ำที่ใช้ฉีดพ่นสู่ต้นพืชเกาะยึดติดใบพืชได้นานที่สุดเพื่อให้สารเคมีและธาตุอาหารดังกล่าวออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพที่สุด คุ้มค่าต่อการลงทุนและเงินที่เกษตรกรเสียไปจากการซื้อสารคมีในการเกษตร ทว่าสารจับใบนั้นทำได้เพียงยึดจับบนผิวใบคล้ายน้ำมันเคลือบใบ ซึ่งหากถูกแสงอาทิตย์ ฝน และลมชะล้างก็จะสูญสลายไปในไม่ช้า ซึ่งนับว่าหน้าที่ของสารจับใบยังช่วยสนองตอบต่อความจำเป็นทางการใช้งานยังได้ไม่เต็มที่ ผู้ประกอบการที่ผลิตสารจับใบจึงผลิตเพียงสารจับใบราคาถูก เพียงแกลลอนหรือลิตรละไม่ถึงร้อยบาทและบาททีอาจเพียงไม่กี่ร้อยบาท
ทว่าเหตุผลในการใช้สารเหล่านี้นั้น ก็เพื่อให้สารนำพาสารเคมีหรือธาตุอาหารต่างๆที่ฉีดพ่น ซึมเข้าไปสู่ใบพืชและต้นพืช เพื่อพายาเข้าลึกถึงระดับเซลล์พืชหรือเนื้อเยื่อพืชชั้นใน ให้ยาออกฤทธิ์นานที่สุด กำจัดแมลงได้เด็ดขาดที่สุด ป้องกันการที่แมลงจะดื้อยา และไม่สูญเสียไปกับการชะล้างของฝน ลม และถูกเผาไหม้โดยแสงอาทิตย์ ซึ่งสำคัญมาก เพราะความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมปัจจุบันทำให้สารเคมีหรือธาตุอาหารต่างๆที่ฉีดพ่นลงบนพืช สูญเสียไปกว่า 30% แล้ว (อ้างอิงจากบทวิชาการ) จึงทำให้การฉีดพ่นไม่ได้ผล แมลงยังคงระบาด โรคพืชยังคงระบาด ทำให้เกษตรกรต้องเสียเงินเพิ่มเพื่อนำไปซื้อสารเคมีและธาตุอาหารมาฉีดพ่นเพิ่ม ทั้งที่การฉีดพ่นเพียงครั้งเดียว หากทำให้เกิดประสิทธิภาพก็สามารถกำจัดแมลง บำรุงต้นพืชได้อย่างที่ควรจะเป็นแล้ว
ดังนั้นสารดูดซึมจึงเข้ามามีบทบาทร่วมกับการใช้ยากำจัดแมลง โรคพืชและอาหารเสริมพืชชนิดต่างๆ คำแนะนำคือไม่ว่าเกษตรกรจะฉีดพ่นสารอะไรใส่ต้นพืช แนะนำให้ใช้สารดูดซึมร่วมด้วยทุกครั้ง เพื่อให้การฉีดพ่นครั้งนั้นๆ มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่เกษตรกรลงทุนลงเงินลงแรงไป
ในการควักเงินซื้อสารดูดซึมเพิ่มหลายคนที่ยังไม่เล็งเห็นความสำคัญอาจคิดว่า เปลืองเงิน ฟุ่มเฟือย แต่หากลองพิจารณาจะพบว่า การฉีดพ่นที่ไม่ได้ผลจนทำให้ต้องซื้อยาเคมีมาฉีดซ้ำเสียเงินมากมายกว่าหลายเท่านัก ไหนจะค่าจ้างแรงงานเพื่อฉีดพ่น (กรณีเกษตรกรไม่ลงแปลงฉีดเอง) ค่ายาเคมีเกษตร (หากคำนวณจะพบว่าแต่ละครั้งเกษตรกรควักเงินซื้อยาทีละหลายพัน จนถึงเป็นหมื่นบาท) หากเราลดผลเสียตรงนี้ลงได้ โดยทำให้การฉีดพ่นในครั้งแรกสัมฤทธิ์อย่างที่มันควรจะเป็น เกษตรกรจะประหยัดต้นทุน เงินในกระเป๋าไปได้เยอะมาก อีกทั้งช่วยเรื่องสุขภาพ ซึ่งการอยู่กับสารเคมีบ่อยๆเป็นผลเสียโดยตรง วัตถุประสงค์ของการใช้ยาดูดซึมจึงอยู่ตรงนี้
หมายเหตุ *** สารดูดซึมที่จะเสนอต่อไปนี้เป็นสารที่เกษตรกรในต่างประเทศใช้ขึ้นเครื่องบินฉีดพ่นกัน

สารดูดซึม สารเร่งประสิทธิภาพ สารจับใบ สารลดแรงตึงผิว สารเสริมประสิทธิภาพ ฯลฯ เป็นชื่ออย่างไม่เป็นทางการที่เกษตรกรประเทศไทย รวมถึงผู้ผลิตเรียกรวมๆกัน
ทั้งนี้ผู้เล่าจะกล่าวโดยใช้ชื่อว่าสารดูดซึมเท่านั้น เพราะตรงตัวตามคุณสมบัติของสาร สารเหล่านี้ในประเทศไทยมีขายอย่างกว้างขวาง สะเปะสะปะ หลายเกรด หลายคุณภาพ หลายยี่ห้อ ซึ่งชวนสับสนแก่เกษตรกรเป็นอย่างมาก สารที่มียี่ห้อคุ้นหูเช่น สารลดแรงตึงผิว แอบซ่า 80 ของบริษัทแอมเวย์ สารเหล่านี้มีหลายพันชนิด หลายแหล่งที่มา ซึ่งของเรามีแหล่งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อไปนี้จะกล่าวถึงคุณสมบัติของสาร และข้อดีจากการใช้งาน
1. ช่วยให้สารที่เราใช้ฉีดพ่น (สารเคมีกำจัดแมลง สารเคมีกำจัดโรคพืช สารอาหารพืช ฮอร์โมนพืช) ออกฤทธิ์ได้มากถึง 99% (ออกฤทธิ์ได้อย่างเต็มที่ ไม่เสียของ)
2. ทำให้สารที่ใช้ร่วมกับสารดูดซึมกำจัดแมลง โรคพืช วัชพืชได้อย่างง่ายดาย หากใช้ร่วมกับสารอาหารพืชหรือฮอร์โมนจะทำให้พืชได้รับอาหารอย่างเต็มที่
3. ใช้เพื่อควบคุมการระบาดของแมลง ลดการระบาดของแมลง
4. ไม่ต้องฉีดพ่นสารเคมีบ่อยครั้ง
5. ไม่สูญเสียไปกับแสงแดด ลม ฝนและสภาพแวดล้อมอื่นๆ
6. ปลอยภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม เพราะตัวสารจะไม่ตกค้างและจะสลายตัวเองตามธรรมชาติ
7. โดยตัวสารเอง ไม่มีพิษมีภัย หากสัมผัสถูกจะไม่เกิดอาการแพ้ และแสบคัน
8. เป็นสารประเภทไร้ประจุ จึงสามารถเข้ากันได้กับสารที่ใช้ร่วมทุกชนิด

ลักษณะของเนื้อสาร - เป็นสารใส ลักษณะคล้ายน้ำธรรมดา แต่มีความหนืดมากกว่าเล็กน้อย มีกลิ่นแอลกอฮอลล์จางๆ
ลักษณะการใช้งาน - สารที่เรามีเป็นหัวเชื้อ จึงมีความเข้มข้นมาก สินค้าเกรด A
ทุกครั้งที่เกษตรกรจะฉีดพ่นสารอะไรก็ตามแก่พืชทางใบ เช่น ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าเชื้อรา หรืออาหารเสริมแก่พืช ให้ผสมสารดูดซึมของเรา 3 - 5 ซีซี (1 ฝา) ต่อน้ำ 20 ลิตร ทุกครั้ง
อัตราการใช้ปกติ คือ ในพืชผัก พืชใบเล็กๆ 3 ซีซี ในพืชไร่พืชนา ใช้ 5 ซีซี การฉีดพ่นแนะนำให้ปรับหัวฉีดให้เป็นละอองน้ำเล็กๆ และไม่ควรฉีดจี้
ขนาดบรรจุภัณฑ์ - ใส่ขวด 100 ซีซี หรือตามแต่ความต้องการลูกค้าหากต้องการนำไปจำหน่ายเป็นสินค้าของตนเอง

ผลิตในราคาส่ง  08  5678  7743ผู้ตั้งกระทู้ รา :: วันที่ลงประกาศ 2011-10-20 14:08:53 IP : 101.108.31.143


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2237360)
avatar
ป.เคมีภัณฑ์ ณ.สิงห์บุรี

 

กดดูข้อมูลสำคัญของข้อดีการผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง  กดดู

โปรแกรมทำการคำนวณสูตร 16-20-0 ไม่ต้องต่ออินเตอร์เน็ต เข้าใจง่าย ชั่งตามโปรแกรมจะเท่ากับ 100 กิโลกรัม หรือ 1 ตัน

พร้อมกับคำนวณราคาที่เกษตรกรรู้ก่อนได้ เพื่อเปรียบเทียบกับท้องตลาด

ปุ๋ยเคมีวางขายในท้องตลาด คล้ายๆ กับข้าวสำเร็จรูป

ปุ่ยเคมีที่เกษตรกรซื้อแม่ปุ๋ยไปผสมเอง คล้ายๆ อาหารตามสั่ง

เราเป็นร้านค้ามีหน้าที่ ชั่งกิโล เปิดคอมฯ...กดสูตร แล้วให้ดูราคาที่คอมพิวเตอร์คำนวณ....พอใจไหมค่ะ..เกาตรกรที่รัก ปิดการขาย..

***วิธีการผสมแร่ให้เขียวน๊านนาน 40-60วัน มีสูตรสำเร็จแจกฟรี***

ผู้แสดงความคิดเห็น ป.เคมีภัณฑ์ ณ.สิงห์บุรี วันที่ตอบ 2011-12-09 20:41:09 IP : 113.53.97.21[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.