ReadyPlanet.com


ไม่ใช่ยา ไม่ใช่ปุ๋ย ไม่ใช่ฮอร์โมน ไม่ใช่วิตามิน ไม่ใช่สารเคมี
avatar
วัตร อาหารเสริมพืช


user image

 ปุ๋ยนาโน อาหารเสริมพืช แชมเปียนนาโน นางพญาทับทิม
ช่วยให้ผลใหญ่สมบูรณ์ ให้ผลผลิตมาก
ติดดอกได้ดก ติดผลดก ไม่ร่วง ไม่เป็นโรค
ช่วยให้รากมีความแข็งแรง ดูดซับธาตุอาหารจากพื้นดินได้มาก และรวดเร็ว
พืชลงหัว หัวจะใหญ่ทุกราก และแข็งแรง
ใช้แล้วดินอุดมสมบูรณ์ มืทำลายสิ่งแวดล้อม ทำให้พืชเจริญเติบโตเร็ว
แชมเปียนไคโตซาน
แชมเปียนไคโตซาน ไม่ใช่ยา ไม่ใช่ปุ๋ย ไม่ใช่ฮอร์โมน ไม่ใช่วิตามิน ไม่ใช่สารเคมี สกัดจากเปลือกกุ้งธรรมชาติ 100% เป็นสาร 
ไพลีเมอร์ ชีวภาพ จึงปลอดภัยต่อผู้ใช้ ผู้บริโภค ไม่มีสารพิษตกค้าง และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม สารแชมเปียนไคโตซาน มีคุณสมบัติเป็นตัวช่วยพืชให้กินอาหารกินปุ๋ยได้ดี ช่วยเร่งราก เร่งใบ เร่งลำต้น เร่งดอก เร่งผล ทำให้พืชโตไว โตเร็ว พืชแข็งแรง เพิ่มผลผลิต สร้างภูมิคุ้มกันปกป้องตัวเอง ทำให้พืชทนต่อโรคและแมลงศัตรูพืช
(สารแชมเปียนไคโตซาน จะมีกลิ่นเฉพาะตัวซึ่งเป็นกลิ่นของแมลงปีกแข็ง ศัตรูพืชได้กลิ่นจะบินหนีไป)

วิธีการใช้ ควรจะใช้ตั้งแต่แรกเริ่มเลยจะดีที่สุด
-แช่เมล็ดพันธุ์ หรือ ห่อผ้าแช่ ใช้แชมเปียนไคโตซาน 10 ซีซี. ผสมน้ำ 1 ลิตร แช่ 12 – 24 ชม. ก่อนนำไปหว่าน
-ปรับสภาพดินที่เป็นกรดมาก ใช้แชมเปียนไคโตซานครึ่งลิตร ผสมน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นหน้าดิน 1 ไร่
-ผสมปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์ แชมเปียนไคโตซาน 300-500 ซีซี.กับน้ำ 1 ลิตร คลุกเคล้ากับปุ๋ย 1 กระสอบ ผึ่งไว้ให้แห้ง นำไปหว่าน
- ใช้ร่วมกับเคมีได้ทุกชนิด ยาฆ่าหนอน ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า แต่ต้องผสมแชมเปียนไคโตซานลงน้ำก่อน คนให้เข้ากันแล้วจึงผสมกับยาเคมีชนิดอื่น ไม่ต้องใช้สารจับใบ
-พืชแคระแกรน โทรม พืชไม่กินปุ๋ย สามารถใช้ในปริมาณมาก ๆ ได้โดยให้ราดทรงพุ่มและฉีดพ่นทางใบ ซ้ำหลาย ๆ ครั้ง ไม่มีผลข้างเคียงต่อพืช
-ถึงแม้พืชแข็งแรงดีผลผลิตดี ไม่มีแมลง ไม่มีหนอน ไม่มีเชื้อรามารบกวน ก็ควรฉีดพ่นแชมเปียนไคโตซานทุก ๆ 5-7 วัน อย่างสม่ำเสมอ

อัตราการใช้
• พืชผัก,กล้วยไม้,ไม้ดอก,เห็ด แชมเปียนไคโตซาน5-10 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก ๆ 5-7 วัน
• พืชไร่ ไม้ผล แชมเปียนไคโตซาน 10-20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก ๆ 7-10 วัน
• นาข้าว แชมเปียนไคโตซาน 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นครั้งแรกพร้อมยาคุมหญ้า ฉีดพ่นครั้งที่ 2 เมื่อข้าวอายุได้ 1 เดือน ฉีดพ่นครั้งที่ 3 เมื่อข้าวอายุ 2 เดือน ฉีดครั้งสุดท้ายเมื่อข้าวเริ่มออกรวง (หางปลาทูหรือตากดอก) จะทำให้ข้าวออกรวงอย่างสมบูรณ์ เมล็ดเต่ง น้ำหนักดี และไม่เป็นเชื้อรา (ถ้าต้นข้าวเป็นโรคใช้แชมเปียนไคโตซาน 50 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ใช้รักษา)
แชมเปียนไคโตซานเหมาะสำหรับ พืชผัก พืชไร่ นาข้าว ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ เห็ด พืชทุกชนิด
แชมเปียนไคโตซาน 
นวัตกรรมใหม่ อีกทางเลือกของเกษตรกรใช้ประโยชน์ต่อต้านการเกษตรและปศุสัตว์ ช่วยสร้างความสมดุลให้กับสิ่งมีชีวิตแบบยั่งยืน
แชมเปียนไคโตซาน: ไม่ใช่ปุ๋ย/ไม่ใช่ฮอร์โมน/ไม่ใช่วิตามิน/ไม่ใช่ยาและไม่ใช่สารเคมี
รายละเอียด: แชมเปียนไคโตซานเป็นสารไบโอโพลิเมอร์ชีวภาพ (เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ชนิดน้ำแบบเข้มข้น / พร้อมใช้) ไม่มีสารเคมี มีประโยชน์ช่วยปรับสภาพดินและน้ำให้ดีขึ้น ช่วยให้พืชทุกชนิดกินปุ๋ย ให้สัตว์ทุกประเภทกินอาหารและมีระบบการย่อยที่ดี (ทำให้พืชและสัตว์เติบโตแข็งแรง) ช่วยให้เกษตรการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต มีรายได้เพิ่ม ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ เหมาะสำหรับพืชไร่ พืชสวน นาข้าว พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล ไม้ยืนต้น กล้วยไม้ ใช้ได้กับพืชทุกชนิด และใช้กับสัตว์ได้ทุกประเภท 
แชมเปียนไคโตซาน เมื่อนำไปใช้ ใช้กับพืชได้ทุกชนิด
ประโยชน์
1.ช่วยป้องกัน และยับยั้งไม่ให้เกิดเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส บางชนิด
2.ช่วยปรับสภาพดินและน้ำที่ใช้ในการเพาะปลูก ให้เกิดความสมดุล
3.ช่วยกระตุ้นให้พืชกินปุ๋ย พืชสมบูรณ์เติบโต แข็งแรง ออกดอกออกผลได้มาก
4.ช่วยให้พืชมีภูมิต้านทานต่อโรคต่าง ๆ และช่วยป้องกันแมลง
5.หลังเก็บเกี่ยว ช่วยให้พืชคงความสดอยู่ได้นาน ทำให้เหี่ยวและเน่าช้าลง
แชมเปียนไคโตซาน เมื่อนำไปใช้ ใช้กับสัตว์ได้ทุกประเภท
ประโยชน์ 
1. ช่วยปรับสภาพน้ำที่สัตว์กิน ปรับสภาพดินในบ่อให้สมดุล
2. คลุกเคล้ากับอาหารสัตว์ช่วยทำให้อาหารมีคุณภาพยิ่งขึ้น หรือผสมน้ำให้กิน
3. ทำให้สัตว์กินอาหารได้ดี ย่อยอาหารได้ง่าย เนื้อแน่นได้น้ำหนัก ไขมันน้อย
4. สัตว์เติบโตแข็งแรง สมบูรณ์ สร้างภูมิคุ้มกัน มีภาวะต้านทานโรค
5.ทำให้สัตว์ไม่เครียด และทำให้สัตว์มีปริมาณการตายน้อยลง
แชมเปียนไคโตซาน ผ่านการวิเคราะห์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน แล้วว่ามีความปลอดภัยในเรื่องของสารพิษตกค้าง นำมาใช้กับพืชได้ทุกชนิด และใช้กับสัตว์ได้ทุกประเภท จากรายงานที่ 246-12-47 เดือน ธ.ค.2547
วิธีการใช้ไคโตซาน : ใช้ง่าย ใช้ร่วมกับสารอื่นๆ ได้ ยกเว้นปุ๋ยยูเรีย เกษตรกรเคยทำอย่างไรก็ทำตามปกติ แต่ต้องละลายแชมเปียนไคโตซานลงในน้ำก่อน (ตีให้เข้ากัน) ก่อนผสมส่วนอื่น
• พืชกินใบเล็ก ๆ พืชดอก : ใช้แชมเปียนไคโตซาน 5-10 ซีซี.ต่อน้ำ 20 ลิตร
• พืชใบหนา พืชสวนครัว : ใช้แชมเปียนไคโตซาน 10-15 ซีซี.ต่อน้ำ 20 ลิตร
• พืชหัว พืชผล พืชเมล็ด : ใช้แชมเปียนไคโตซาน 20 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร (ใช้ฉีดพ่นทางใบทุก ๆ 7 หรือ 10 วัน)
ใช้กับสัตว์ได้ทุกประเภท : ใช้แชมเปียนไคโตซาน 20 ซีซี. คลุกเคล้าอาหาร 1 กก. ให้สัตว์กินในช่วงสองสัปดาห์ แรก เมื่อสัตว์สมบูรณ์ให้แชมเปียนไคโตซาน 20 ซีซี. ต่ออาหาร 3-5 กก. ผสมน้ำให้สัตว์กิน ใช้ แชมเปียนไคโตซาน 20 ซีซี.ต่อน้ำ 20 ลิตร ให้กินทุกเช้า ทุกเย็น ทำให้สัตว์เติบโตได้น้ำหนักเมื่อใช้แชมเปียนไคโตซาน ทำให้สัตว์และพืชแข็งแรง สมบูรณ์ เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร แชมเปียนไคโตซาน
สารสกัดธรรมชาติ 100% ช่วยการเจริญเติบโต เพิ่มผลผลิตพืช เร่งการเจริญเติบโตของสัตว์ เหมาะสำหรับพืชผัก พืชไร่ นาข้าว ไม้ผล ไม้ดอก ไม้ประดับ และสัตว์ทุกชนิด แชมเปียนไคโตซาน เป็นสารไบโอโพลีเมอร์ชนิดหนึ่ง ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญในรูปของ D-glicosaminc พบในธรรมชาติ โดยเป็นองค์ประกอบอยู่ในเปลือกนอกของสัตว์พวก กุ้ง ปู แมลง และเชื้อราเป็นสารธรรมชาติซึ่งมีลักษณะ เฉพาะตัว คือ ที่เป็นวัสดุชีวภาพ (Biomerials) ย่อยสลายตามธรรมชาติ มีความปลอดภัยในการนำมาใช้กับมนุษย์ไม่เกิดผลเสียและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เกิดการแพ้ ไม่ไวไฟและไม่เป็นพิษ (non-phytotxic) ต่อพืช นอกจากนี้ยังส่งเสริมปริมาณของสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์
แชมเปียนไคโตซานกับการเกษตรด้านการควบคุมศัตรูพืช
1.ยับยั้งและสร้างความต้านทานโรคให้กับพืช การยับยั้งเชื้อสาเหตุของโรคพืช ได้แก่ เชื้อไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อราบางชนิด โดยแชมเปียนไคโตซานจะซึมผ่านเข้าทางผิวใบลำต้นพืช ช่วยยับยั้งการเกิดโรคพืชในกรณีที่เกิดเชื้อโรคพืชแล้ว (รักษาโรคพืช) และสร้างความต้านทาน
โรคพืชกับพืชที่ไม่ติดเชื้อ โดยแชมเปียนไคโตซานมีคุณสมบัติที่สามารถออกฤทธิ์เป็นตัวกระตุ้น (clicitor) ต่อพืชได้ จะกระตุ้นระบบป้องกันตัวเองของพืชทำให้พืชผลิตเอนไซน์และสารเคมีเพื่อป้องกันตนเองหลายชนิด พืชจึงลดโอกาสที่จะถูกคุกคามโดยเชื้อสาเหตุโรคพืชได้
2.ทำให้เกิดโอกาสการสร้างความต้านทานของพืชต่อแมลงศัตรูพืช แชมเปียนไคโตซานจะกระตุ้นให้มีการผลิตสารลิกนินและแทนนินของพืชมากขึ้น พืชสามารถป้องกันตัวเองจากการกัด-ดูด ทำลายของแมลงศัตรูพืช จะสังเกตว่าต้นพืชที่ได้รับแชมเปียนไคโตซานจะมีแวซ์เคลือบที่ผิวใบ
3.ช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดิน
แชมเปียนไคโตซานสามารถส่งเสริมการเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดิน เช่น เชื้อ Acticmycctes sp. Trichodeema spp. ทำให้เกิดการลดปริมาณของจุลินทรีย์ที่เป็นเชื้อโรคพืช เช่น เชื้อ (Furarium) Phyrhophrhora spp. ฯลฯ
รายชื่อศัตรูพืชที่มีการทดสอบแล้วว่าแชมเปียนไคโตซานมีศักยภาพในการควบคุม
1. การกระตุ้นให้พืชมีความต้านทานแมลง
- ศัตรูพืช คือ หนอนใยผัก หนอนคืบและอื่น ๆ 
- การใช้การพ่นทางใบ ลำต้น (ขึ้นกับส่วนที่ศัตรูพืชอาศัยอยู่)
2. การยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราสาเหตุโรคพืช
- ไวรัสโรคพืช
- แบคทีเรีย เช่น แคงเคอร์ ใบจุด
- เชื้อรา เช่น เชื้อไฟทอปธอร่า พีเทียม ฟิวซาเรียม Botrytis cineres cincres Rhizopus siolonifer
- แอนแทรคโนสเมลาโนส ราน้ำค้าง ใบติด ราขาว รากเน่า-โคนเน่า ใบจุด โรคใบส้ม ใบลาย

แปลงสาธิต

http://www.webwewin.com/index.php?pid=6208ผู้ตั้งกระทู้ วัตร อาหารเสริมพืช (sachanthon-at-gmail-dot-com) กระทู้ตั้งโดยสมาชิก :: วันที่ลงประกาศ 2013-04-28 09:05:42 IP : 10.2.0.50


[1]

ความคิดเห็นที่ 6 (3462997)
avatar
วัตร อาหารเสริมพืช

 

แปลงสาธิต เห็ด

 

http://youtu.be/9NIS-K-YD1A

ผู้แสดงความคิดเห็น วัตร อาหารเสริมพืช (sachanthon-at-gmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-28 20:16:23 IP : 125.26.77.254


ความคิดเห็นที่ 5 (3462995)
avatar
วัตร อาหารเสริมพืช

 แปลงสาธิตนาข้าว 1-2 อ้อย มะละกอ

 http://youtu.be/fwTnv1T7FFM

ผู้แสดงความคิดเห็น วัตร อาหารเสริมพืช (sachanthon-at-gmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-28 20:07:02 IP : 125.26.77.254


ความคิดเห็นที่ 4 (3462981)
avatar
วัตร อาหารเสริมพืช
image

 ส่วนผสมในการแช่ท่อนพันธุ์และเมล็ดพันธุ์
1.อาหารเสริมพืช แชมเปียน นาโน นางพญาทับทิม 1 แคปซูล ต่อ น้ำ 10 ลิตร
2.แชมเปียน ไคโตซาน(พืชแต่ละชนิด) 20 ซีซี. ต่อ น้ำ 10 ลิตร
ระยะเวลาการแช่ท่อนพันธุ์และเมล้ดพันธุ์
-นำท่อนพันธุ์และเมล็ดพันธุ์ลงแช่ทิ้งไว้ 12-24 ชม. ก่อนนำไปปลูก
*หมายเหตุ– สำหรับนาข้าว ถ้าเป็นนาดำ ไม่ต้องแช่เมล็ดพันธุ์ ที่จะนำไปตกกล้า
ให้แช่ มัดกล้าก่อนที่จะนำไปดำ
ส่วนผสมในการให้อาหารเสริมพืชแคปซูล แชมเปียน นาโน นางพญาทับทิม
1.อาหารเสริมพืช แชมเปียน นาโน นางพญาทับทิม 1 แคปซูล ต่อ น้ำ 20 ลิตร
หรือแบ่งสัดส่วนให้ฉีดพ่นได้ประมาณ 1-2 ไร่
2.แชมเปียน ไคโตซาน(พืชแต่ละชนิด) 20 ซีซี. ต่อ น้ำ20 ลิตร
3.แชมเปียน เทอร์โบ1 ซีซี. หรือ 1 หยด ต่อ น้ำ20 ลิตร
สำหรับ ไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผักสวนครัว และ พืชล้มลุกทุกชนิด
ผสมอัตราส่วนให้เจือจางลง 1 เท่าตัว
ระยะเวลาในการฉีดพ่น
-พืชไร่ พืชสวน มันสำปะหลัง อ้อย ฉีดพ่น 15 วัน ต่อครั้ง จนกว่าจะเก็บผลผลิต
-นาข้าว ฉีดพ่น 1 เดือน ต่อครั้ง จนถึงข้าวตั้งท้อง
-ไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผักสวนครัว และพืชล้มลุกทุกชนิด ฉีดพ่น อาทิตย์ละ 1 ครั้ง
ลักษณะการฉีดพ่น
ปรับหัวฉีดให้เป็นฝอยละเอียด เมื่อฉีดพ่นละอองจะได้ปลิวไปจับใบ 
และลำต้นของพืช พร้อมคลุมดินด้วย

ผู้แสดงความคิดเห็น วัตร อาหารเสริมพืช (sachanthon-at-gmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-28 19:12:49 IP : 10.2.0.50


ความคิดเห็นที่ 3 (3462980)
avatar
วัตร อาหารเสริมพืช
image

 ส่วนผสมในการแช่ท่อนพันธุ์และเมล็ดพันธุ์
1.อาหารเสริมพืช แชมเปียน นาโน นางพญาทับทิม 1 แคปซูล ต่อ น้ำ 10 ลิตร
2.แชมเปียน ไคโตซาน(พืชแต่ละชนิด) 20 ซีซี. ต่อ น้ำ 10 ลิตร
ระยะเวลาการแช่ท่อนพันธุ์และเมล้ดพันธุ์
-นำท่อนพันธุ์และเมล็ดพันธุ์ลงแช่ทิ้งไว้ 12-24 ชม. ก่อนนำไปปลูก
*หมายเหตุ– สำหรับนาข้าว ถ้าเป็นนาดำ ไม่ต้องแช่เมล็ดพันธุ์ ที่จะนำไปตกกล้า
ให้แช่ มัดกล้าก่อนที่จะนำไปดำ
ส่วนผสมในการให้อาหารเสริมพืชแคปซูล แชมเปียน นาโน นางพญาทับทิม
1.อาหารเสริมพืช แชมเปียน นาโน นางพญาทับทิม 1 แคปซูล ต่อ น้ำ 20 ลิตร
หรือแบ่งสัดส่วนให้ฉีดพ่นได้ประมาณ 1-2 ไร่
2.แชมเปียน ไคโตซาน(พืชแต่ละชนิด) 20 ซีซี. ต่อ น้ำ20 ลิตร
3.แชมเปียน เทอร์โบ1 ซีซี. หรือ 1 หยด ต่อ น้ำ20 ลิตร
สำหรับ ไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผักสวนครัว และ พืชล้มลุกทุกชนิด
ผสมอัตราส่วนให้เจือจางลง 1 เท่าตัว
ระยะเวลาในการฉีดพ่น
-พืชไร่ พืชสวน มันสำปะหลัง อ้อย ฉีดพ่น 15 วัน ต่อครั้ง จนกว่าจะเก็บผลผลิต
-นาข้าว ฉีดพ่น 1 เดือน ต่อครั้ง จนถึงข้าวตั้งท้อง
-ไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผักสวนครัว และพืชล้มลุกทุกชนิด ฉีดพ่น อาทิตย์ละ 1 ครั้ง
ลักษณะการฉีดพ่น
ปรับหัวฉีดให้เป็นฝอยละเอียด เมื่อฉีดพ่นละอองจะได้ปลิวไปจับใบ 
และลำต้นของพืช พร้อมคลุมดินด้วย

ผู้แสดงความคิดเห็น วัตร อาหารเสริมพืช (sachanthon-at-gmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-28 19:12:49 IP : 10.2.0.50


ความคิดเห็นที่ 2 (3462966)
avatar
วัตร อาหารเสริมพืช
image

 สำหรับเกษตกร ที่ต้องการตัดภาระเรื่องปุ๋ย ยาฆ่าแมลง สารกำจัดวัจพืช สามารถใช้ แชมเปียนนาโน นางพญาทับทิม + ไคโตซาน สำหรับพืชแต่ละชนิด จะทำให้พืชดูดซับสารอาหารได้ดียิ่งขึ้น พืชสามารถนำไปใช้ได้ทั้งราก ลำต้น และทางใบ เป็นปุ๋ยอินทรีย์นวัตกรรมจากอิสราเอลครับ มีอนุภาคขนาดเล็ก เมื่อฉีดพ่นแล้วพืชสามารถนำไปใช้ได้ทันทีครับใช้ได้กับพืชทุกชนิด ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตได้เป็นเท่าตัว บรรจุในรูปแบบแคปซูล จะลดต้นทุน ไปได้มาก

ผู้แสดงความคิดเห็น วัตร อาหารเสริมพืช (sachanthon-at-gmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-28 18:44:25 IP : 10.2.0.50


ความคิดเห็นที่ 1 (3462965)
avatar
วัตร อาหารเสริมพืช
image

 ปุ๋ย 2ตัน ครึ่ง ราคา 2400 บาท ไม่ใช่เคมี
แชมเปียนนาโน 1 แคปซูล ปริมาณคุณภาพเท่ากับปุ๋ยเกรดA 
1 กระสอบ (หนัก 50 กก.)
"1 กระปุก = ปริมาณคุณภาพเท่ากับปุ๋ยเกรดA 2ตันครึ่ง"
1 กระปุก บรรจุ 50 แคปซูล 
ราคา 2,400 บาท 
จะได้ราคาแคปซูลละไม่ถึง 50 บาท
ถูกมาก!! เมื่อเทียบกับคุณภาพ และราคา
ปุ๋ยเกรดA 1กระสอบ น้ำหนัก 50 ก.ก. ราคา 700-1200 บาท ใช้ได้เท่ากับ
ปุ๋ยนาโน อาหารเสริมพืช 1 แคปซูลราคา 50 บาท
***ประหยัดทั้งแรงงาน ค่าขนส่ง ต้นทุน กำไรเห็นๆ***

ธวัชชัย สาจันทร
sachanthon@gmail.com
0800444628
ปุ๋ยอาหารเสริมสำหรับพืช เข้ามาศึกษาสินค้า แชมเปียนนาโน นางพญาทับทิม ได้ที่ 
http://www.webwewin.com/index.php?pid=6208

ผู้แสดงความคิดเห็น วัตร อาหารเสริมพืช (sachanthon-at-gmail-dot-com) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-28 18:36:19 IP : 10.2.0.50[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.