ReadyPlanet.com


ปราบหนอนห่อใบข้าวโดยไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
avatar
บัณฑิต


หนอนห่อใบข้าว ที่พบในประเทศไทยมี 4 ชนิด แต่ที่พบมากที่สุดได้แก่ Cnaphalocrocis medinalis Guenee
รูปร่างลักษณะและชีวประวัติ ตัวเต็มวัยหนอนห่อใบข้าวเป็นผีเสื้อกลางคืน มีสีน้ำตาลเหลือง ขณะเกาะอยู่เห็นเป็นรูป สามเหลี่ยมด้านเท่า เพศผู้มีขนาดเล็กกว่าตัวเมียเล็กน้อย มีปุยขนหนาสีดำบริเวณกึ่งกลางเส้นขอบปีก ทำการผสมพันธุ์ และวางไข่เวลากลางคืน วางไข่บริเวณเส้นกลางใบประมาณ 10-12 ฟอง เพศเมียวางไข่ได้ประมาณ 300 ฟอง หนอนจะอยู่เพียงตัวเดียวในใบที่ห่ออยู่และกัดแทะเนื้อเยื่อที่ผิวใบ หนอนตัวหนึ่งกัดกินใบข้าวได้ 3-4 ใบ หนอนมีสีเขียว แถบเหลือง หัวสีน้ำตาลเข้ม แล้วหนอนจะเข้าดักแด้บริเวณใบและโคนต้นข้าว

การแพร่กระจายและความเสียหาย

หนอนห่อใบข้าวแพร่ระบาดอยู่ทั่วไป และจะระบาดมากขึ้นในพื้นที่ที่ปลูกข้าว 2 ฤดู ทั้งฤดูนาปรัง และนาปี และมีการใช้ปุ๋ยเคมีมาก สามารถระบาดได้ทุกสภาพแวดล้อมแต่จะระบาดมากในช่วงฤดูฝน หนอนห่อใบข้าว จะกัดแทะเนื้อเยื่อผิวใบอยู่ในใบข้าวที่ห่ออยู่ ทำให้เห็นเป็นรอยสีขาวเป็นทางยาวบนใบข้าว ใบข้าวแต่ละใบอาจพบรอย กัดกินหลายรอย ต้นข้าวแต่ละต้นอาจพบใบห่อหลายใบ ใบที่ถูกทำลายรุนแรงจะแห้ง แปลงที่ถูกทำลายมาก ใบข้าวอาจ มีอาการแห้งไหม้คล้ายถูกแดเผา ผลผลิตอาจเสียหายหากใบธงถูกหนอนห่อใบทำลาย

แนวทางการป้องกันกำจัด

1. การระบาดของหนอนห่อใบข้าวจะรุนแรงในแปลงที่มีการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง ๆ จึงควรแบ่งใส่ปุ๋ยหลายครั้ง และลดปริมาณลง หรือควรงดการใส่ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูง ๆ ในขณะที่เริ่มพบการระบาดของหนอนห่อใบข้าว

2. ต้นข้าวที่อยู่บริเวณร่มเงาของต้นไม้จะถูกทำลายมากกว่าบริเวณอื่น และควรมีการกำจัดวัชพืชบริเวณรอบแปลง เพื่อป้องกันการขยายพันธุ์ของหนอนห่อใบข้าวในพืชอาศัย

3. หนอนห่อใบข้าวมีศัตรูธรรมชาติที่คอยควบคุมอยู่หลายชนิด หากพบหนอนห่อใบข้าวระบาดเพียงเล็กน้อย จึงไม่ควรใช้สารเคมีฉีดพ่น เพราะจะทำให้หนอนระบาดรุนแรงมากขึ้น

4. การใช้สารเคมีชนิดเม็ดหว่านในนาข้าวไม่สามารถกำจัดหนอนห่อใบข้าวได้

ควรใช้สารชีวภัณฑ์ "บีที 2 สายพันธุ์"  ฉีดพ่นจะได้ผลดีกว่า เพราะหนอนตายแน่ไม่ดื้อยา ปลอดภัยต่อศัตรูธรรมชาติทุกชนิด ปลอดภัยกับคนฉีด ไม่มีกลิ่นเหม็น ปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อม

บีที (2 สายพันธุ์) กำจัดหนอนปราบยากและหนอนดื้อยาทุกชนิด ปลอดภัยต่อคนฉีด ไร้สารพิษตกค้าง

Bacillus thuringiensis (BT) var kurstaki + izawai 36,000 IU/mg 
สามารถกำจัดหนอนครอบคลุมได้ทุกชนิด ป้องกันหนอนดื้อยา ในท้องตลาดจะมีแต่ Btไม่ kurstaki ก็ Bt izawai ชนิดใดชนิดหนึ่ง

เชื้อบีที (Bt) ทำงานอย่างไร? 
            ก่อน
อื่น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจว่าเชื้อบีทีไม่ได้ออกฤทธิ์เหมือนสารเคมี กำจัดแมลงศัตรูพืชที่ใช้กันอยู่ทั่วๆไป เชื้อบีทีสามารถควบคุม แมลงศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ไม่ได้มีฤทธิ์แบบถูกตัวตาย หรือ น๊อกดาวคือศัตรูพืช ไม่ได้ถูกฆ่าตายในทันทีที่ฉีดพ่น แมลง จะต้องกินส่วนของพืชที่เคลือบด้วย เชื้อบีทีในปริมาณที่มากพอที่จะถูกฆ่าได้ เมื่อบีทีจำนวนมากพอถูกกิน พิษในผลึกโปรตีนจะไปทำให้ส่วนของ ปากและช่องท้องของหนอนเป็นอัมพาต  แมลง ศัตรูพืชเริ่มมีการเคลื่อนไหวที่ช้าลง และหยุดกินอาหารในเวลาไม่กี่นาทีถึงหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่ได้รับเชื้อเข้า ไปมากพอ พิษดังกล่าวจะทำลายผนังช่องท้องของแมลงภายในหนึ่งชั่วโมงทำให้สปอร์ของเชื้อ บีทีและชิ้นส่วนในช่องท้องแมลงหลุดลอด เข้าไปในส่วนที่เป็นช่องว่างของร่างกายแมลงทำให้แมลงตาย เนื่องจากขาดอาหาร และอาการเลือดเป็นพิษ และ/หรือ osmotic shock ภายใน 24 – 48 ชั่วโมง หนอนบางตัวที่ตายเนื่องจากเชื้อบีทีอาจมีสีซีด หรือเปลี่ยนเป็นสีดำ หนอนที่ตายแล้วมักจะเหี่ยวย่น และร่วงหล่นลงจากต้นพืช ซึ่งสามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย
ลักษณะของหนอนที่ได้รับเชื้อ
- หยุดการกินอาหารคือ อวัยวะพืช เช่น ใบพืช ดอก ผล ฯลฯ
- เคลื่อนไหวตัวช้าลงมีอาการสลึมสลือ
-โลหิตเป็นพิษ ชักกระตุกและเป็นอัมพาตทั้งตัว
-ตายบนใบและห้อยตัวตาย แล้วซากของหนอนยังคงรูปเดิม แต่เปลี่ยนสีจากสีเดิมเป็นสีน้ำตาลและสีดำ

ใช้กำจัดหนอนชนิดต่าง ๆ เช่น
หนอนเจาะห่อใบข้าว หนอนกอข้าว หนอนเจาะคอรวงข้าว หนอนกระทู้ผัก หนอนเจาะสมอฝ้าย  หนอนด้วงหมัดกระโดด (แมงกระเจ๊า) หนอนเจาะผลมะเขือเทศ หนอนเจาะดอกมะลิ  หนอนกินใบสัก หนอนหนังเหนียว หนอนหลอดหอม หนอนกระทู้หอมในผักต่าง ๆ  หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน หนอนเจาะขั้วลิ้นจี่ หนอนเจาะขั้วผลลำไย หนอนแปะใบส้ม หนอนเจาะฝักข้าวโพดหวาน หนอนแมลงวันผลไม้ และหนอนปราบยากทุกชนิด ฯลฯ
เหมาะที่จะใช้ในแปลงปลูกผักปลอดสารพิษ และ ใช้ทดแทนสารเคมีที่ราชการประกาศห้ามใช้  เช่น  โมโนโครโตฟอส เมวินฟอส และเอ็นโดซัลแฟน ฯลฯ เพราะปลอดภัยต่อแมลงศัตรูธรรมชาติ เช่น แมลงห้ำ แมลงเบียน ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และปลาตลอดจนไม่มีพิษตกค้างในพืชและ สิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภค

อัตราการใช้ : 50-100 กรัม ต่อ น้ำ 20 ลิตร
 
วิธีการใช้:
         1.สามารถผสมลงถังฉีดยาได้เลย อัตรา 50 กรัม (หนอนตัวเล็กอายุเต็มที่ 5 วัน) - 100 กรัม (หนอนตัวใหญ่ อายุมากกว่า 5 วัน)  ต่อ น้ำ 20 ลิตร 
(ควรผสมสารจับใบ) ฉีดช่วงเย็น หรือช่วงเช้า จะได้ผลดีที่สุด ถึงแม้ไม่เห็นตัวหนอน ก็สามรถฉีดทิ้งไว้ได้เลย (ยาฆ่าหนอนทุกตัวต้องเห็นตัวหนอน และฉีดให้ถูกตัวหนอนๆถึงจะตาย ยกเว้นผลิตภัณฑ์ตัวเดียวคือ "บีที") โดย ฉีดให้ทั่วๆพื้นที่ทรงพุ่มทั้งบนใบและใต้ใบ ไม่ต้องเปียกชุ่ม หนอนมากินเมื่อไหร่ก็จะตายเมื่อนั้นอีกไม่นาน แต่จะหยุดทำลายหลังกิน "บีที" แล้วประมาณ 1-2 ชั่งโมง (หนอนเริ่มป่วย จึงหยุดกินอาหาร ทำให้ผลผลิตไม่เสียหาย)
         2.สามารถผสมกับสารเคมีได้ทุกชนิดทั้งยาฆ่าแมลงและยาป้องกันโรคถ้าผสมกับยาเคมีกำจัดหนอน เช่น อบาเมคติน ไซเปอร์ฯ แลนแนท ฮาชิ ฮาชิ ฯลฯ จะทำให้หนอนไม่ดื้อยากับสารเคมีตัวนั้นๆ ซึ่งจะปราบหนอนได้เด็ดขาด
         3.สำหรับยาป้องกันโรค อาหารเสริม ฮอร์โมณ์ ฯลฯ ผสมได้
         4.หนอนไม่ดื้อยากับบีที (2 สายพันธุ์) กำจัดหนอนได้ทุกประเภทมากกว่าบีทีสายพันธุ์เดียว และเป็นยากำจัดหนอนที่ดีที่สุดทั้ง หนอนผีเสื้อ และหนอนแมลงวัน 
         5.ปลอดภัย ต่อแมลงศัตรูธรรมชาติ ผู้ใช้(คนฉีด) ผู้บริโภค ไร้สารพิษตกค้างบนผลผลิต ไม่มีกลิ่นเหม็น สามารถฉีดโดยไม่ต้องใส่หน้ากากให้เกิดความรำคาญ

                       โทร : 086-445-1754ผู้ตั้งกระทู้ บัณฑิต :: วันที่ลงประกาศ 2013-02-10 07:31:56 IP : 58.9.217.147


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.