ReadyPlanet.com


มีอิมิดา70%ครับต้องการระบายของครับราคาต่อรองได้ครับของแท้ครับ
avatar
ประพัฒน์


ตัองการระบายอิมิดา70%ครับใครสนใจติดต่อที่090-1987825ได้ทุกเวลาครับผู้ตั้งกระทู้ ประพัฒน์ (autsagon-at-pnrparich-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2012-05-18 22:50:36 IP : 110.49.226.49


[1]

ความคิดเห็นที่ 2 (3530263)
avatar
ป.เคมีภัณฑ์ บริการดูแลนาข้าว 0-100 วันเต็มๆ


organic rice singburi ผลิตข้าวกล้อง,ข้าวสารอินทรีย์ ราคาปลีก-ส่งทั่วไทย

บริการจัดส่งข้าวสารอินทรีย์,ข้าวกล้องอินทรีย์ ทั่วประเทศไทย โทร.087-9181778 ราคาข้าว - สมาคมโรงสีข้าวไทย,จำหน่าย ข้าวสาร ขาย ข้าวหอมมะลิ ข้าวถุง ในราคาส่ง สำหรับ ร้านขายข้าว โดย ป.เคมีภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ส่งตรงจากชาวนาถึงผู้บริโภค | Facebook,ข้าวอินทรีย์ Organic Rice เว็ปไซต์หลัก: www.0879181778.blogspot.com

   กลยุทธ์การขยายตลาดข้าวอินทรีย์ภายในประเทศ

 

                นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผยผลการศึกษาตลาดข้าวอินทรีย์ในประเทศ เพื่อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนากลุ่มเกษตรกรข้าวอินทรีย์  เพื่อขยายตลาดบริโภคในประเทศพบว่า มาตราฐานและความเชื่อมั่นของกลุ่มลูกค้ามีความสำคัญ รวมถึงการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตให้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญกว่าการใช้แรงผลักดันจากราคา และจำเป็นต้องพัฒนาระบบตลาดสินค้าอินทรีย์เพื่อรองรับข้าวอินทรีย์ที่ยังอยู่ในระบบปรับเปลี่ยนจากการผลิตแบบปกติเป็นอินทรีย์ เพื่อให้ตลาดสินค้าอินทรีย์ในประเทศสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

            สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรได้ศึกษาตัวอย่างเกษตรกรที่ทำตลาดข้าวอินทรีย์ ทั้งเพื่อการบริโภคในประเทศและส่งออก พบว่ากลยุทธ์ที่สำคัญในการพัฒนากลุ่มเกษตรกรข้าวอินทรีย์มี 6 กลยุทธ์ ได้แก่

1) กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ต่อผู้บริโภคภายในประเทศ เพื่อให้ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และมีความเชื่อมั่นต่อสินค้าอินทรีย์ ตลอดจนมีความเชื่อมั่นในระบบมาตรฐานตรวจสอบสินค้าอินทรีย์ของประเทศ

2) กลยุทธ์ส่งเสริมระบบการตลาดในประเทศ โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรที่ทำการผลิตข้าวอินทรีย์แต่ยังไม่เข้าระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เข้าระบบมาตรฐานสินค้าอินทรีย์ที่มีต้นทุนในการตรวจสอบต่ำเพื่อให้สามารถเข้าสู่ระบบตลาดข้าวอินทรีย์ภายในประเทศได้ และสร้างระบบตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยนเพื่อให้สามารถนำสินค้าไปจำหน่ายได้ในราคาที่สูงกว่าราคาสินค้าเกษตรทั่วไป  และพยายามหาช่องทางการกระจายสินค้าใหม่ๆ ตลอดจนการสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวางมากขึ้น รวมถึงจัดตั้งให้มีองค์กรพัฒนาการค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อทำหน้าที่เป็นองค์กรกลาง ให้การบริหารจัดการพัฒนาการค้าเกษตรอินทรีย์มีประสิทธิภาพมากขึ้น

3) กลยุทธ์สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรข้าวอินทรีย์ ได้แก่ การสนับสนุนระบบสหกรณ์กลุ่มข้าวอินทรีย์ให้เข้มแข็ง การขยายการรับสมาชิกเกษตรกร การสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้น ทั้งนี้ภาครัฐควรเข้ามาสนับสนุนด้านเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาการจัดการของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพรวมถึงการพัฒนาส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ ควรใช้เรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก มากกว่าด้านราคา

4) กลยุทธ์พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรข้าวอินทรีย์ ได้แก่ การพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการแก่กลุ่มเกษตรกร การสร้างเครือข่ายความรู้เทคโนโลยีการผลิต

5) กลยุทธ์พัฒนาหน่วยงานรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  โดยภาครัฐควรให้การสนับสนุนพัฒนามาตรฐานและประชาสัมพันธ์หน่วยงานรับรองภายในประเทศให้ผู้บริโภคในประเทศและต่างประเทศยอมรับ ตลอดจนร่วมมือกับหน่วยงานรับรองเอกชนภายในประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน

6) กลยุทธ์การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต โดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเกษตรอินทรีย์ตลอดจนพัฒนาปัจจัยการผลิต เช่น พันธุ์ข้าว ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ ตลอดจนมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ เพื่อเพิ่มมูลค่า โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาทำการแปรรูปข้าวอินทรีย์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการขยายตัวในสายผลิตภัณฑ์เดิม

อย่างไรก็ตามการดำเนินกลยุทธ์ต่างๆ จะประสบความสำเร็จได้ จำเป็นจะต้องมีการติดตามงานและส่งเสริมจากภาครัฐตลอดจนความร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมถึงการจัดตั้งองค์กรพัฒนาการค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางในการบริหารจัดการและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้เกษตรกรอินทรีย์ของประเทศไทยเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผู้แสดงความคิดเห็น ป.เคมีภัณฑ์ บริการดูแลนาข้าว 0-100 วันเต็มๆ (prajob_200000-at-yahoo-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-11-03 19:21:55 IP : 125.26.123.117


ความคิดเห็นที่ 1 (3350402)
avatar
แม่ปุ๋ยทางใบแรงถึง นางฟ้านั่งคุยกัน

 

อีดีด คือ ...ข้าวดีด---ข้าวเด้ง---ข้าวแดง---ข้าวปน---ข้าวหาง  จัดประเภทเป็น 

ข้าววัชพืช

ไรซ์400 ผลิตภัณฑ์นำเข้าจากอเมริกา กำจัดข้าวดีดแบบหมักทิ้งไว้ 7วันได้ผลครั้งแรก 50%เท่านั้น ครั้งที่260-70% "ทดลองก่อนขายจริงสไตล์นายเฉิน"

ทดลองแปลงนา 10 แปลงเพื่อหาผิดพลาดที่เกิดการผิดพลาดน้อยที่สุด

เกษตรกรสามารถสั่งซื้อขั้นต่ำ 1 ขวดจัดส่งฟรีภายใน 2 วันถึงทั่วประเทศ

ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศขั้นต่ำ 12 ขวดจัดส่งฟรีภายใน 2 วันถึงทั่วประเทศ

โปรโมชั่นวันนี้สั่งซื้อ 3 ลังแถมฟรีพัดลมฮาตาริ ขนาด 16 นิ้ว 1 ตัวคลายร้อน

สายด่วนเกษตรกรและตัวแทนจำหน่าย: 087-9181-778

 

โปรแกรมส่งอีเมล์ใช้งานได้น่ะคับ  ( รับออเดอร์ถึงที่)

ผู้แสดงความคิดเห็น แม่ปุ๋ยทางใบแรงถึง นางฟ้านั่งคุยกัน วันที่ตอบ 2012-07-03 20:43:32 IP : 125.26.114.207[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.