ReadyPlanet.com


21-0-0 หัววัว/กระต่าย ราคาเท่าไร
avatar
อยากรู้


       ปุ๋ยเคมี 21-0-0  หัววัว กระต่ายดำ  ราคาต่อตันเท่าไรผู้ตั้งกระทู้ อยากรู้ :: วันที่ลงประกาศ 2012-05-18 17:39:49 IP : 1.2.244.160


[1]

ความคิดเห็นที่ 3 (3530264)
avatar
ป.เคมีภัณฑ์ บริการดูแลนาข้าว 0-100 วันเต็มๆ


organic rice singburi ผลิตข้าวกล้อง,ข้าวสารอินทรีย์ ราคาปลีก-ส่งทั่วไทย

บริการจัดส่งข้าวสารอินทรีย์,ข้าวกล้องอินทรีย์ ทั่วประเทศไทย โทร.087-9181778 ราคาข้าว - สมาคมโรงสีข้าวไทย,จำหน่าย ข้าวสาร ขาย ข้าวหอมมะลิ ข้าวถุง ในราคาส่ง สำหรับ ร้านขายข้าว โดย ป.เคมีภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ส่งตรงจากชาวนาถึงผู้บริโภค | Facebook,ข้าวอินทรีย์ Organic Rice เว็ปไซต์หลัก: www.0879181778.blogspot.com

   กลยุทธ์การขยายตลาดข้าวอินทรีย์ภายในประเทศ

 

                นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผยผลการศึกษาตลาดข้าวอินทรีย์ในประเทศ เพื่อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนากลุ่มเกษตรกรข้าวอินทรีย์  เพื่อขยายตลาดบริโภคในประเทศพบว่า มาตราฐานและความเชื่อมั่นของกลุ่มลูกค้ามีความสำคัญ รวมถึงการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตให้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญกว่าการใช้แรงผลักดันจากราคา และจำเป็นต้องพัฒนาระบบตลาดสินค้าอินทรีย์เพื่อรองรับข้าวอินทรีย์ที่ยังอยู่ในระบบปรับเปลี่ยนจากการผลิตแบบปกติเป็นอินทรีย์ เพื่อให้ตลาดสินค้าอินทรีย์ในประเทศสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

            สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรได้ศึกษาตัวอย่างเกษตรกรที่ทำตลาดข้าวอินทรีย์ ทั้งเพื่อการบริโภคในประเทศและส่งออก พบว่ากลยุทธ์ที่สำคัญในการพัฒนากลุ่มเกษตรกรข้าวอินทรีย์มี 6 กลยุทธ์ ได้แก่

1) กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ต่อผู้บริโภคภายในประเทศ เพื่อให้ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และมีความเชื่อมั่นต่อสินค้าอินทรีย์ ตลอดจนมีความเชื่อมั่นในระบบมาตรฐานตรวจสอบสินค้าอินทรีย์ของประเทศ

2) กลยุทธ์ส่งเสริมระบบการตลาดในประเทศ โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรที่ทำการผลิตข้าวอินทรีย์แต่ยังไม่เข้าระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เข้าระบบมาตรฐานสินค้าอินทรีย์ที่มีต้นทุนในการตรวจสอบต่ำเพื่อให้สามารถเข้าสู่ระบบตลาดข้าวอินทรีย์ภายในประเทศได้ และสร้างระบบตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยนเพื่อให้สามารถนำสินค้าไปจำหน่ายได้ในราคาที่สูงกว่าราคาสินค้าเกษตรทั่วไป  และพยายามหาช่องทางการกระจายสินค้าใหม่ๆ ตลอดจนการสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวางมากขึ้น รวมถึงจัดตั้งให้มีองค์กรพัฒนาการค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อทำหน้าที่เป็นองค์กรกลาง ให้การบริหารจัดการพัฒนาการค้าเกษตรอินทรีย์มีประสิทธิภาพมากขึ้น

3) กลยุทธ์สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรข้าวอินทรีย์ ได้แก่ การสนับสนุนระบบสหกรณ์กลุ่มข้าวอินทรีย์ให้เข้มแข็ง การขยายการรับสมาชิกเกษตรกร การสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้น ทั้งนี้ภาครัฐควรเข้ามาสนับสนุนด้านเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาการจัดการของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพรวมถึงการพัฒนาส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ ควรใช้เรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก มากกว่าด้านราคา

4) กลยุทธ์พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรข้าวอินทรีย์ ได้แก่ การพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการแก่กลุ่มเกษตรกร การสร้างเครือข่ายความรู้เทคโนโลยีการผลิต

5) กลยุทธ์พัฒนาหน่วยงานรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  โดยภาครัฐควรให้การสนับสนุนพัฒนามาตรฐานและประชาสัมพันธ์หน่วยงานรับรองภายในประเทศให้ผู้บริโภคในประเทศและต่างประเทศยอมรับ ตลอดจนร่วมมือกับหน่วยงานรับรองเอกชนภายในประเทศเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน

6) กลยุทธ์การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต โดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเกษตรอินทรีย์ตลอดจนพัฒนาปัจจัยการผลิต เช่น พันธุ์ข้าว ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ ตลอดจนมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ เพื่อเพิ่มมูลค่า โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาทำการแปรรูปข้าวอินทรีย์ให้มีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการขยายตัวในสายผลิตภัณฑ์เดิม

อย่างไรก็ตามการดำเนินกลยุทธ์ต่างๆ จะประสบความสำเร็จได้ จำเป็นจะต้องมีการติดตามงานและส่งเสริมจากภาครัฐตลอดจนความร่วมมือกับภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง รวมถึงการจัดตั้งองค์กรพัฒนาการค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางในการบริหารจัดการและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้เกษตรกรอินทรีย์ของประเทศไทยเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผู้แสดงความคิดเห็น ป.เคมีภัณฑ์ บริการดูแลนาข้าว 0-100 วันเต็มๆ (prajob_200000-at-yahoo-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-11-03 19:22:22 IP : 125.26.123.117


ความคิดเห็นที่ 2 (3346643)
avatar
หาคำว่า ราคาแม่ปุ๋ยวันนี้

 

 


ข่าวดี...<<<แม่ปุ๋ยแตกกอN46-0-0>>>ฉีดทางใบ ประหยัดกว่า ใช้ปุ๋ยเคมีกระสอบละ50ก.ก.
(ลดค่าใช้จ่ายได้ 40%)ด้วยการหว่าน
ปุ๋ยเคมียูเรียทั่วๆไปสูตร 46-0-0ที่วางขายในท้องตลาด ใช้ปริมาณ2ช้อนแกงต่อน้ำ25ลิตร 1กิโลกรัมใช้
ได้10ไร่ ...ผ่านการทดสอบจากผู้ใช้แล้วว่า เขียวเกิน 30วัน ประหยัดจริง ราคาสมกับคุณภาพ
ได้ผลดีเกินคาดรับรอง...รับสมัครตัวแทนขายทั่วประเทศไทย ติดต่อด่วนรับจำนวนจำกัด
(จัดส่งทั่วประเทศไทย ท้าให้ลองกับนาข้าว 20-50วัน)
......คลิกดูก่อนเดี๋ยวจะติดใจ

ผู้แสดงความคิดเห็น หาคำว่า ราคาแม่ปุ๋ยวันนี้ วันที่ตอบ 2012-05-21 06:59:49 IP : 125.26.127.26


ความคิดเห็นที่ 1 (3346516)
avatar
อัฐษกรณ์

ตอนนี้มี21แบรนใหม่ครับเม็ดสวยราคาถูกและละลายดีกว่าครับนำเข้าจากจีนครับหว่านง่ายติดต่อเบอร์09019878258iy[

ผู้แสดงความคิดเห็น อัฐษกรณ์ (autsagon-at-pnrparich-dot-com)วันที่ตอบ 2012-05-18 22:38:45 IP : 110.49.226.49[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.