ReadyPlanet.com


รับสมัครงาน; ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี 1 ตำแหน่ง บริษัท เอกสุพรรณ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
avatar
ราคาปุ๋ยเคมี บจก.เอกสุพรรณ ปี 2555


user image

 

สมัครงาน:

บริษัท เอกสุพรรณ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 

รับสมัครงานผู้ช่วยผู้จัดการ 1 ตำแหน่ง

สายงานธุรการบัญชีและประสานงานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

 

บริษัท เอกสุพรรณ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 

ปัจจุบัน บริษัท เอกสุพรรณ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มุ่งมั่นเพื่อก้าวสู่ความเป็นหนึ่งของธุรกิจการเกษตรในประเทศ และพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเกษตรของจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมที่จะปรับปรุงและพัฒนาตลาดการเกษตรโดยนำความรู้ และนวัตกรรมเพื่อสร้างแนวความคิดใหม่เพื่อเกษตรกร และจัดหาปุ๋ยที่มีคุณภาพดีเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิตของ การเกษตรไทยและในจังหวัดสุพรรณบุรี ผลิตภัณฑ์ : ..เอกสุพรรณ.. มีส่วนร่วมในธุรกิจปุ๋ยของสุพรรณบุรี โดยนำเสนอแบรนด์ที่มีชื่ออย่าง "ปุ๋ยตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร"ในเครือของ
บริษัทฯ ซึ่งเราได้คัดสรรมาจากผู้ผลิตปุ๋ยที่มีคุณภาพสูง ภารกิจของเราคือการจัดหาปุ๋ยที่มีคุณภาพดีเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของผลผลิต และปรับปรุงสวัสดิการของเกษตรกรไทย เพื่อให้เกษตรกร ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯ
 
About "AKESUPHAN"

Company Overview:
At the present, Akesuphan Enterprise Corporation Company Limited will become the number one of local agricultural business and is ready to be part of Suphanburi agricultural community to develop and make the market stronger and more secure.

Mission:
Akesuphan Enterprise Corporation Company Limited, will be intend to improve and develop the agricultural market by put the knowledge and innovation to create new ideas to agriculturist and to provide good quality fertilizer to enhance fertility of Thai agriculture and improve welfare of Suphanburi farmers.
Products:
Akesuphan, has involved in Suphanburi fertilizer business that well-known brand name . We have selected sources of fertilizer from many highly qualified suppliers. Our mission is to provide good quality fertilizer to enhance fertility of Thai agriculture and improve welfare of Thai farmers. We wish all Thai farmers to gain maximum utilization from the use of Akesuphan" fertilizers.

 

ที่อยู่ ส่งใบสมัครงานได้ที่ บริษัท เอกสุพรรณ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ต.หนองหญ้าไซ
อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240 โทรศัพท์ 035-439676 หรือส่งทาง E-mail : hr@akesuphan.com
จังหวัด สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72240
โทรศัพท์ : 035-439676 : 035-496536
แฟกซ์ : 035-439691
Web Site : http://www.akesuphan.com
ชื่อตำแหน่ง ::
ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานธุรการบัญชีและประสานงานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
กลุ่มสายงานที่เกี่ยวข้อง ::
บัญชีการเงิน
รูปแบบงาน ::
งานประจำ
ลักษณะงาน ::
Position : Assistant Manager 
Salary : เงินเดือนประจำตามตกลงและขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ (ปริญญาตรี 10,000 - 15,000)
Welfare : สวัสดิการ อาทิ ประกันสังคมวันหยุดพักผ่อนประจำปี,Commission, Incentive,OT ,
โบนัสการันตี 1 เดือน ,ท่องเที่ยวต่างประเทศประจำปี

Role & Responsibility 

ส่วนงานบริหารงานทั่วไป
จัดทำ Business Plan/สร้างงบการเงิน
จัดทำเอกสารประกันคุณภาพ

ส่วนงานบัญชีและการเงิน
ดูแลรับผิดชอบงานบัญชี/งบการเงิน
จัดทำงบประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย 
ปิดงบการเงิน โดยระบบ myAccount ส่วนงานบัญชีต้นทุนและสต็อค
จัดทำสต็อคสินค้า และคำนวณต้นทุนสินค้า 
ควบคุมดูแล สต็อคสินค้า,วัตถุดิบ และวัสดุสิ้นเปลือง 
จัดทำรายงาน สต็อคสินค้า และวัตถุดิบคงเหลือ โดยระบบ myAccount 

ส่วนงานวิเคราะห์สินเชื่อลูกค้า
ควบคุมระบบบัญชี และบริหารบัญชีลูกหนี้ โดยระบบ myAccount
เปิดวงเงินเครติต และลูกค้ารายใหม่
ตรวจอนุมัติ Sale Order
ตรวจสอบค่าคอมมิชชั่นและส่งเอกสารไปยังตัวแทนจำหน่าย
และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับลูกหนี้ ,จัดส่งเอกสารวางบิล,เอกสารการจัดส่งคะแนนและของรางวัล 

ส่วนงานบัญชี-ลูกหนี้
รับเช็ค-วางบิล จัดส่งเอกสารทวงหนี้ให้กับลูกค้า โดยระบบ myAccount
ทำชำระหนี้จากลูกค้า
ออกติดตามทวงถามหนี้จากลูกค้าโดยการจัดส่งเอกสารแจ้ง 
ตรวจสอบเครดิตลูกค้า และบิลค้างชำระ 
จัดเตรียมบิลขาย - ทำใบลดหนี้ 
สรุปรายงานประจำเดือนทุกสิ้นเดือน จัดทำเอกสารใบแจ้งคะแนนสะสมของลูกค้าพร้อมจัดส่งจดหมาย
ตรวจเช็คการทำงานของ Sale และจัดทำบัญชีค่าคอมมิสชั่นทุกสิ้นเดือน

ส่วนงานบัญชี - ส่วนเปิดบิล
เปิดบิล order ลูกค้าลงในระบบ myAccount 
ใบจองสินค้า
ใบสั่งขาย
ใบขายเชื่อ,ขายสด,ใบส่งของ 
จัดส่งเอกสารและ สำเนาเอกสารใบเสร็จรับเงินของลูกค้าไปยังสำนักงานบัญชีทุกสิ้นเดือน 

ส่วนงานจัดซื้อและบริหารสินทรัพย์ 
จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน
จัดซื้อวัตถุดิบ 
จัดซื้อสินทรัพย์ของบริษัท โดยระบบ Fixed Assets
จัดทำบัญชีและขอเอกสารใบเสร็จรับเงินจากโรงงาน และ Supplier เมื่อมีการซื้อสินค้าทุกสิ้นเดือน 
จัดส่งเอกสารใบเสร็จรับเงินไปยังสำนักงานบัญชีทุกสิ้นเดือน
 
ส่วนงานทรัพยากรบุุคคล 
- ดำเนินการจัดทำ ตรวจสอบ ค่าจ้าง หรือรายได้อื่นๆของพนักงาน เช่น บัตรประกันสังคม ,เอกสารการหักภาษี ณ ที่จ่าย
- ดำเนินการจัดส่งเอกสาร ตรวจสอบ ค่าจ้าง หรือรายได้อื่นๆของพนักงาน เช่น ภาษีเงินเดือน ภงด.1ก ภงด.53,ฯลฯ 
- รวบรวม จัดทำ ตรวจสอบ เอกสาร สถิติการทำงาน การลา การทำงานล่วงเวลา 
- รวบรวม จัดทำ ปรับปรุง ข้อมูลในระบบเงินเดือน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
- ประเมินผลพนักงาน ดูแลสรรหาบุคคลากร 
- จัดทำรายงานต่างๆ เช่น สลิปเงินเดือน ,สำเนาการเสียภาษีเงินเดือนให้กับสำนักงานบัญชีทุกสิ้นเดือน 
- งานอื่นๆ ที่ำได้รับมอบหมาย อบรมระบบงาน HRMi Payroll 

ส่วนงานธุรการ
- จัดส่งเอกสารบิลซื้อโรงงานและ ใบเสร็จรับเงินให้กับสำนักงานบัญชีทุกสิ้นเดือน
- จัดส่งเอกสารและชำระภาษีให้กับสรรพากรทุกสิ้นเดือน
- นำเงินฝากส่งธนาคารกรณีได้รับเงินจากลูกค้า และนำส่งสเตทเม้นท์ให้สำนักงานบัญชี 
- จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี
- จัดทำหนังสือเข้า และหนังสือออก ให้กับหน่วยงานรัฐและเอกชน
- จัดทำหมวดหมู่เอกสารอย่างเป็นระบบ และดูแลสำนักงานให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ตามมาตรฐานที่จะนำไปสู่ ISO 9001
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::
1. อายุไม่เกิน 35 ปี ชาย/หญิง
2. ปวส.บัญชี/วุฒิปริญญาตรีบัญชี/ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/บริหารธุรกิจ
3. หากจบสาขาบัญชีการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. เป็นผู้มีความละเอียดรอบคอบสูง มีความอดทน
5. มีบุคคลิกภาพ, มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักงานด้านการบริการ
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) และอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี
7. มีใบอนุญาติขับรถยนต์ สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
8. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้
ประสบการณ์การทำงาน ::
หากมีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
จำนวนที่รับ(อัตรา) ::
2
ช่วงเงินเดือนโดยประมาณ ::
ปวส. (7,000 - 15,000) ปริญญาตรี (10,000 ถึง 20,000 หรือตามประสบการณ์)
รายได้อื่น ๆ ::
เบี้ยขยัน,โบนัส,เบี้ยเลี้ยง
สถานที่ปฏิบัติงาน ::
สุพรรณบุรี click เพื่อดูแผนที่
เขตพื้นที่ ::
ประเทศไทย
วิธีการรับสมัคร ::
รับสมัครผ่านทาง E-mail : hr@akesuphan.com , akesuphan@hotmail.co.thkiattiyot@akesuphan.com


ผู้ตั้งกระทู้ ราคาปุ๋ยเคมี บจก.เอกสุพรรณ ปี 2555 (akesuphan-at-hotmail-dot-co-dot-th) กระทู้ตั้งโดยสมาชิก :: วันที่ลงประกาศ 2012-11-09 17:57:49 IP : 125.26.56.20


[1]

ความคิดเห็นที่ 2 (3396734)
avatar
ราคาปุ๋ยเคมี บจก.เอกสุพรรณ ปี 2555
image

Copyright © 2010 All Right Reserved.

บริษัท เอกสุพรรณ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี  72240 ประเทศไทย 
โทรศัพท์ 035-439676 โทรสาร 035-439691  E-mail: akesuphan@hotmail.co.th

ผู้แสดงความคิดเห็น ราคาปุ๋ยเคมี บจก.เอกสุพรรณ ปี 2555 (akesuphan-at-hotmail-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-11-09 18:16:12 IP : 125.26.56.20


ความคิดเห็นที่ 1 (3396731)
avatar
ราคาปุ๋ยเคมี บจก.เอกสุพรรณ ปี 2555
image

 

สาขาที่ตั้ง บริษัท เอกสุพรรณ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 

แผนที่สาขาที่ตั้ง บริษัท เอกสุพรรณ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ราคาปุ๋ยเคมี บจก.เอกสุพรรณ ปี 2555 (akesuphan-at-hotmail-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-11-09 18:00:47 IP : 125.26.56.20[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.