ReadyPlanet.com


โพลิเมอร์ของแท้ราคาพิเศษ
avatar
เกษตรปลอดสารพิษ


Polymer_Bag.jpg

คือ สารประเภทคาร์โบโฮเดรตมีโครงสร้างขนาดใหญ่ หรือเรียกว่า สารอุ้มน้ำ โดยดูดน้ำได้ 200-400 เท่า ใช้กับการปลูกไม้กระถาง หรือ ถุงเพาะชำ ใช้กับการปลูกไม้ผลทุกชนิด ทั้งต้นที่ปลูกไปแล้วและต้นที่ปลูกใหม่ ใช้กับไม้กระถางหรือถุงเพาะชำโดยผสมดินปลูก หรือผสมใช้ในการขยายพันธุ์พืช เช่นการปักชำ การตอน


ขนาดบรรจุ 25 กิโลกรัม/กระสอบ

โพลิเมอรคือ สารประเภทคาร์โบไฮเดรตมีโครงสร้างเป็นโพลิแอกติลามาย มีโครงสร้างขนาดใหญ่หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสารอุ้มน้ำ การดูดน้ำจะเป็นไปอย่างรวดเร็วมากใน 5 นาทีแรก คือดูดน้ำได้ 200-400 เท่าแต่ถ้าน้ำมีเกลือ หินปูน กรด ด่าง เจือปนอยู่ก็จะดูดน้ำได้น้อยลง คือไม่ถึง 400 เท่า แต่อย่างไรก็ไม่ต่ำกว่า 100 เท่า

คือ สารประเภทคาร์โบโฮเดรตมีโครงสร้างขนาดใหญ่ หรือเรียกว่า สารอุ้มน้ำ โดยดูดน้ำได้ 200-400 เท่า ใช้กับการปลูกไม้กระถาง หรือ ถุงเพาะชำ ใช้กับการปลูกไม้ผลทุกชนิด ทั้งต้นที่ปลูกไปแล้วและต้นที่ปลูกใหม่ ใช้กับไม้กระถางหรือถุงเพาะชำโดยผสมดินปลูก หรือผสมใช้ในการขยายพันธุ์พืช เช่นการปักชำ การตอน


ขนาดบรรจุ 25 กิโลกรัม/กระสอบ

โพลิเมอรคือ สารประเภทคาร์โบไฮเดรตมีโครงสร้างเป็นโพลิแอกติลามาย มีโครงสร้างขนาดใหญ่หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสารอุ้มน้ำ การดูดน้ำจะเป็นไปอย่างรวดเร็วมากใน 5 นาทีแรก คือดูดน้ำได้ 200-400 เท่าแต่ถ้าน้ำมีเกลือ หินปูน กรด ด่าง เจือปนอยู่ก็จะดูดน้ำได้น้อยลง คือไม่ถึง 400 เท่า แต่อย่างไรก็ไม่ต่ำกว่า 100 เท่า

คือ สารประเภทคาร์โบโฮเดรตมีโครงสร้างขนาดใหญ่ หรือเรียกว่า สารอุ้มน้ำ โดยดูดน้ำได้ 200-400 เท่า ใช้กับการปลูกไม้กระถาง หรือ ถุงเพาะชำ ใช้กับการปลูกไม้ผลทุกชนิด ทั้งต้นที่ปลูกไปแล้วและต้นที่ปลูกใหม่ ใช้กับไม้กระถางหรือถุงเพาะชำโดยผสมดินปลูก หรือผสมใช้ในการขยายพันธุ์พืช เช่นการปักชำ การตอน


ขนาดบรรจุ 25 กิโลกรัม/กระสอบ

โพลิเมอรคือ สารประเภทคาร์โบไฮเดรตมีโครงสร้างเป็นโพลิแอกติลามาย มีโครงสร้างขนาดใหญ่หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสารอุ้มน้ำ การดูดน้ำจะเป็นไปอย่างรวดเร็วมากใน 5 นาทีแรก คือดูดน้ำได้ 200-400 เท่าแต่ถ้าน้ำมีเกลือ หินปูน กรด ด่าง เจือปนอยู่ก็จะดูดน้ำได้น้อยลง คือไม่ถึง 400 เท่า แต่อย่างไรก็ไม่ต่ำกว่า 100 เท่า

คือ สารประเภทคาร์โบโฮเดรตมีโครงสร้างขนาดใหญ่ หรือเรียกว่า สารอุ้มน้ำ โดยดูดน้ำได้ 200-400 เท่า ใช้กับการปลูกไม้กระถาง หรือ ถุงเพาะชำ ใช้กับการปลูกไม้ผลทุกชนิด ทั้งต้นที่ปลูกไปแล้วและต้นที่ปลูกใหม่ ใช้กับไม้กระถางหรือถุงเพาะชำโดยผสมดินปลูก หรือผสมใช้ในการขยายพันธุ์พืช เช่นการปักชำ การตอน


ขนาดบรรจุ 25 กิโลกรัม/กระสอบ

โพลิเมอรคือ สารประเภทคาร์โบไฮเดรตมีโครงสร้างเป็นโพลิแอกติลามาย มีโครงสร้างขนาดใหญ่หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสารอุ้มน้ำ การดูดน้ำจะเป็นไปอย่างรวดเร็วมากใน 5 นาทีแรก คือดูดน้ำได้ 200-400 เท่าแต่ถ้าน้ำมีเกลือ หินปูน กรด ด่าง เจือปนอยู่ก็จะดูดน้ำได้น้อยลง คือไม่ถึง 400 เท่า แต่อย่างไรก็ไม่ต่ำกว่า 100 เท่า

คือ สารประเภทคาร์โบโฮเดรตมีโครงสร้างขนาดใหญ่ หรือเรียกว่า สารอุ้มน้ำ โดยดูดน้ำได้ 200-400 เท่า ใช้กับการปลูกไม้กระถาง หรือ ถุงเพาะชำ ใช้กับการปลูกไม้ผลทุกชนิด ทั้งต้นที่ปลูกไปแล้วและต้นที่ปลูกใหม่ ใช้กับไม้กระถางหรือถุงเพาะชำโดยผสมดินปลูก หรือผสมใช้ในการขยายพันธุ์พืช เช่นการปักชำ การตอน


ขนาดบรรจุ 25 กิโลกรัม/กระสอบ

โพลิเมอรคือ สารประเภทคาร์โบไฮเดรตมีโครงสร้างเป็นโพลิแอกติลามาย มีโครงสร้างขนาดใหญ่หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสารอุ้มน้ำ การดูดน้ำจะเป็นไปอย่างรวดเร็วมากใน 5 นาทีแรก คือดูดน้ำได้ 200-400 เท่าแต่ถ้าน้ำมีเกลือ หินปูน กรด ด่าง เจือปนอยู่ก็จะดูดน้ำได้น้อยลง คือไม่ถึง 400 เท่า แต่อย่างไรก็ไม่ต่ำกว่า 100 เท่า

คือ สารประเภทคาร์โบโฮเดรตมีโครงสร้างขนาดใหญ่ หรือเรียกว่า สารอุ้มน้ำ โดยดูดน้ำได้ 200-400 เท่า ใช้กับการปลูกไม้กระถาง หรือ ถุงเพาะชำ ใช้กับการปลูกไม้ผลทุกชนิด ทั้งต้นที่ปลูกไปแล้วและต้นที่ปลูกใหม่ ใช้กับไม้กระถางหรือถุงเพาะชำโดยผสมดินปลูก หรือผสมใช้ในการขยายพันธุ์พืช เช่นการปักชำ การตอน


ขนาดบรรจุ 25 กิโลกรัม/กระสอบ

โพลิเมอรคือ สารประเภทคาร์โบไฮเดรตมีโครงสร้างเป็นโพลิแอกติลามาย มีโครงสร้างขนาดใหญ่หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสารอุ้มน้ำ การดูดน้ำจะเป็นไปอย่างรวดเร็วมากใน 5 นาทีแรก คือดูดน้ำได้ 200-400 เท่าแต่ถ้าน้ำมีเกลือ หินปูน กรด ด่าง เจือปนอยู่ก็จะดูดน้ำได้น้อยลง คือไม่ถึง 400 เท่า แต่อย่างไรก็ไม่ต่ำกว่า 100 เท่า

โพลิเมอร์ของแท้ รับประกันคุณภาพโดยชมรมเกษตรปลอดสารพิษ จัดส่งทั้งราคาส่งและปลีก สนใจโทรสอบถามได้ที่ 02-986-1680-2 หรือ thaigreenagro.comผู้ตั้งกระทู้ เกษตรปลอดสารพิษ :: วันที่ลงประกาศ 2012-10-06 11:27:02 IP : 27.55.2.105


[1]

ความคิดเห็นที่ 3 (3374496)
avatar
.

ขอบใจที่แสดงความเห็นแทนกูนะ ก็เพราะมันเป็นอย่างนี้แหละ ทำให้วงการเกษตรเสียหาย มันมีไอ้คนแบบนี้เข้ามาหลอกขายสินค้าให้เกษตรกร ไม่รู้เรื่องเกษตรแต่อยากขาย แค่โฆษณาขายก็รู้แล้วว่าไม่รู็จริงเรื่องเกษตร ขายภูไมท์ แต่อวดอ้างว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ทั้งที่มันแค่เป็นสารปรับปรุงดิน แก้ดินเค็มดินเปรี้ยว เท่านั้น แต่ไปก็อปข้อมูลคนอื่นมาลง โฆษณาขายของ ต้นทุน 2,000-3,000 บาท แต่มาขาย แปด - เก้าพันบาท มันเป็นการเอากำไรมากเกินไป เอาให้ผู้รู้จริงเรื่องสินค้าลงโพสขายของดีกว่า อย่ามาหวังเอามากกำไรเกินไป เห็นลงขายหลายอย่างเหลือ เพราะดูแล้วเอาข้อมูล บ.อื่นมาลงข้อมูลทั้งนั้น เดี๋ยวผู้ที่รู้จริงนะมันจะหัวเราะ ว่า....... แต่ทำตัวเป็นเหมือนผู้เชี่ยวชาญ อ้อ.ลงใบอนุญาตขายปุ๋ย แล้วยี่ห้อสินค้าให้ดูหน่อยนะ เลขทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์อะไร เพราะขายปุ๋ย -ยา มันต้องลงรายละเอียดให้ชัดเจน ไม่ใช่ลงแต่ราคาขาย เลขบัญชีหลอกให้คนโอนเงินให้ เบื่อไอ้พวกเห็นแก่ได้

ผู้แสดงความคิดเห็น หนุ๋มเกษตรศาสตร์ วันที่ตอบ 2012-10-04 16:15:30 IP : 27.55.3.45
คำพูดใครเอย
 

ผู้แสดงความคิดเห็น . วันที่ตอบ 2012-10-06 15:12:09 IP : 58.11.180.189


ความคิดเห็นที่ 2 (3374491)
avatar
.

ถ้าคุณกะล้มผมให้ได้แนะนำให้นำเข้ามาเองครับ1ตู้30ตันอย่างต่ำ1ตู้คอนแทนเนอร์ครับนะนั้นแหล่ะครับจะตกโลละ214บาทที่สำคัญต้องเป็นโปรแตสเซียมเบสเท่านั้นนะไม่อย่างนั้นต้นไม้ลูกค้าคุณอาจจะตายได้ครับเพราะโซเดียมเบสอย่างที่บอกในตารางไงล่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น . วันที่ตอบ 2012-10-06 14:55:40 IP : 58.11.180.189


ความคิดเห็นที่ 1 (3374486)
avatar
.

555โพลืเมอร์ที่ทำจากแป้งอายุการใช้งานน้อยมากแถมเสียงที่จะเป็นราอีกอย่าพยามเลยตุณหนุ่มเกษตร

แล้วราคาล่ะเท่าไหร่กันครับช้กสนใจเกิน300บาทไม่ซื้อนะ

ข้มูลจำเพาะของสารอุ้มน้ำ
โพลิเมอร์(สารอุ้มน้ำ ,Highwaterabsorbingpolymer)
สารอุ้มน้ำที่ผลิตออกมจำหน่ายโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะดูดน้ำไว้ให้ได้มากมีมากมายหลาย ชนิด เช่น ModifiedStarch,Polyacrylate (sodiumpolyacrylate), PotassiumPolyacrylate เป็นต้น

ชนิดของสารอุ้มน้ำ
ส่วประกอบระกอบ
ข้อดี
ข้อเสีย
Modifide Starch
ผลิตรจากวัสดุธรรมชาติ
ประกอบด้วยโมเลกุลของ
แป้งเซลลูโลสและนำมาเชื่อมติดกับสารประกอบอื่น
ข้อดีราคาถูก
อัตราการดูดน้ำเร็ว
แต่ขยายตัวได้น้อย
อายุการใช้งาน
ในดินต่ำ1-3เดือนหลังจากสลายตัวแล้วแล้วอาจเป็นสาเหตุเกิดโรคในรากพืชได้
เราไม่มีขายครับ
Sodium
polyacrylate
ทำจาก100% acrylic acid
เป็นแบบเดียวกับที่ใช้ในผ้าอนามัย
หรือผ้าอ้อมเด็ก
ราคาถูกมากมีความสามารถในการดูดน้ำที่เร็วมากและเก็บน้ำในตัวสารได้เป็นอย่างดี
อายุการใช้งานสั้นตั้งแต่6เดือน-1ปี
(แต่มากกว่าModifide Starch)
ให้การคายน้ำให้พืชได้น้อยประกอบด้วยSodiumซี่งเป็นพิษต่อดินและสิ่งแวดล้อมอาจจะทำพืชตายได้เพราะสามารถดูดน้ำได้เร็วกว่ารากพืช
เราไม่มีขายครับ
Potassium Polyacrylate
ทำมาจากสาร acrylic
acidและacrylamideเป็นแบบเดียวกับที่
ใช้ในการเกษตร
ดูดน้ำอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากอยู่ในรูปของเกลือโปรแตสเซียมมีความสามารถดูดน้ำ200-400เท่ามีอายุการใช้งานยาวนาน3-5ปีใช้เป็นสารอุ้มน้ำที่มีประสิทธิภาพและย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเป็นปุ๋ยโปรแตสเซียม
ราคาสูง
ราคาขายตกกิโลกรัมละ300บาทขายขั้นต่ำ25กิโลกรัมหรือ1กระสอบ
ซื้อ3กระสอบขึ้นราคา7000บาทต่อกระสอบครับ
ส่งฟรีทั่วประเทศสนใจติดต่อคุณไก่ 0897957635
วิธีสั้งซื้อโทรมาถามเลขบัญชี3ตัวแรกxxx-7-00488-1 ชื่อบัญชี นาย สมิทธิเส็งเจริญธนาคารกรุงเทพ
สาขาอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์รพ.รามารับดีแล้วค่อยส่งชื่อและที่อยู่มาให้ครับทางsmsก็ได้ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น . วันที่ตอบ 2012-10-06 14:26:09 IP : 58.9.192.28[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.