ReadyPlanet.com


ขายโพลิเมอร์(สารอุ้มน้ำ)ที่ใช้ในการเกษตรจริง ๆอายุ3-5ปีครับ
avatar
.


 

หน้าแล้งนี้ยาวนานนะครับอย่าปล่อยให้พืชพันธุ์ที่ท่านปลูกต้องมาตายโดยหาน้ำรดไม่ได้หรือรอฟ้าฝนอย่างเดียว

วันนี้มีวิธีป้องกันแล้วครับโดยใช้"สารโพลีเมอร์อู้มน้ำ" 1 กิโลกรัมอุ้มน้ำได้ 200-250 ลิตร

ตักไปรองก้นหลุมต้นไม้ที่ท่านปลูกหรือต้นที่ปลูกแล้วก็ขุดหลุมใส่ตรงทรงพุ่มแค่นี้พืชก็ได้รับน้ำสมำเสมอ

พืชโตต่อเนื่องลดต้นทุนการผลิตประหยัดเวลาไม่ต้องรดน้ำบ่อยพืชรอดพ้นจากหน้าแล้งอันแสนยาวนาน

ประมาณ 6-8 เดือนได้ครับ
โพลิเมอร์(สารอุ้มน้ำ) คือสารประเภทคาร์โบไฮเดรตมีโครงสร้างเป็นโพลิแอกติลามายมีโครงสร้างขนาดใหญ่หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสารอุ้มน้ำซึ่งอาจจต้องใช้ยากันเชื้อราช่วยและอายุการใช้งานก็น้อยด้วยของเรามีโครงสร้างจากโปรแตสเซียมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสารอุ้มน้ำโปรแตสเซียมเบสการดูดน้ำจะเป็นไปอย่างรวดเร็วมากใน 3ชม.แรก คือดูดน้ำได้ 250 เท่า แต่ถ้าน้ำมีเกลือ หินปูน กรด ด่างเจือปนอยู่ก็จะดูดน้ำได้น้อยลงคือไม่ถึง 200 เท่าคืดง่ายๆคือขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ของน้ำ

ในปัจจุบันนี้แม้ว่ายางพาราจะสามารถปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยแต่ภัยแล้งที่ค่อนข้างยาวนาน 5-6 เดือนทำให้ต้นยางที่เพิ่งปลูกต้องตายเป็นจำนวนไม่น้อยก่อให้เกิดความกังวลใจและทำให้ผู้ปลูกยางพาราต้องเดือดร้อนเป็นอย่างมากเพราะต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่มเป็นจำนวนไม่ใช่น้อยๆ นับตั้งแต่ค่าแรงปลูกซ่อมยาง, ค่าพันธุ์ยางใหม่และการดูแลอย่างดีพิเศษเพื่อให้ต้นยางรอดตายและเจริญเติบโตทันกับต้นยางที่ล่วงหน้าไปแล้ว1 ปี และหากไม่สามารถปลูกซ่อมให้รอดได้ภายใน 2 ปีก็หมดสิทธิ์ที่จะทำการปลูกซ่อม(ด้วยยาง)อีกต่อไป

ประโยชน์
  • ใช้ปลูกยาง ปลูกปาล์มหรือปลูกป่าโดยรองก้นหลุมปลูก
    แล้วพบว่าต้นกล้าที่ปลูกลงไปนั้นรอดตายแทบทั้งหมดคือ 99 %
  • ใช้กับไม้กระถางหรือถุงเพาะชำโดยผสมดิน 6 ส่วนกับโพลิเมอร์ที่แช่น้ำ 1 ส่วน
  • ใช้กับการปลูกไม้ผล เช่น มะม่วง ขนุน เงาะ ลิ้นจี่ ลำไยระกำ ลางสาด ลองกอง
  • ในแปลง พืชไร่ พืชผัก ไม้ประดับ และสนามหญ้าใช้โพลิเมอร์แห้ง 1-10 กรัมต่อหลุม
    ไม้ผลไม้ยืนต้นใช้โพลิเมอร์(ยังไม่แช่น้ำ)แห้งตั้ง แต่ 5-10 กรัมต่อต้นการนำโพลิเมอร์ที่ดูดน้ำเต็มที่แล้วไปใส่ในหลุมปลูกยางพาราตอนปลูกเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนพื้นดินแห้งแล้งดินก็จะดูดน้ำจากโพลิเมอร์รากต้นยางก็จะได้น้ำหรือธาตุอาหารที่ต้องใช้น้ำเป็นตัวทำละลายจากดินอีกต่อหนึ่งเมื่อพื้นดินได้รับน้ำเพิ่มเข้ามาก็จะถูกโพลิเมอร์ดูดเก็บไว้ใช้เมื่อพื้นดินแห้งแล้งวนเวียนต่อไป(นานประมาณ 5- 6 ปี)


วิธีใช้โพลิเมอร์(สารอุ้มน้ำ)
ในการปลูกยางพารา/ปาล์มน้ำมัน/พืชยืนต้นทุกชนิด
โพลิเมอร์Alcosorb(สารอุ้มน้ำ) 1 กิโลกรัมใช้ปลูกยางได้ ประมาณ 200-400 ต้น ซึ่งมีขั้นตอนคร่าว ๆดังนี้
1.แช่โพลิเมอร์ให้ดูดน้ำให้เต็มที่(โพลิเมอร์ 1 ก.ก.ต่อน้ำ 200 ลิตรแช่ทิ้งไว้ 4 ชม. หรือค้างคืน)
2.ในวันปลูกยางให้รองก้นหลุมด้วยโพลิเมอร์ที่แช่น้ำแล้ว 1 กระป๋องนม
3.นำต้นยางลงปลูกโดยตั้งลงบนโพลิเมอร์แล้วถมดินลงไปครึ่งหนึ่งของตุ้มดินที่หุ้มรากยางอยู่
4.เทโพลิเมอร์อีก 1-2 กระป๋องนมลงรอบ ๆตุ้มดินที่หุ้มรากยางอยู่
(
ในเขตแห้งแล้งมาก ๆในขั้นตอนนี้แนะนำให้ใส่ 2 กระป๋องนม)
5.กลบและอัดดินให้แน่นตามวิธีการปลูกยางตามปกติ
6.หลังจากใช้โพลิเมอร์แล้วพื้นดินควรได้รับน้ำบ้าง 2-3 เดือนต่อครั้งและหากทำการคลุมโคนด้วย
หญ้าแห้งหรือเศษวัสดุทางการเกษตรได้ก็จะทำให้คุณสมบัติการดูดเก็บน้ำของโพลิเมอร์ ดีมากยิ่งขึ้น

หากต้องการใช้กับยางที่ปลูกแล้วก็สามารถใช้ได้เช่นกันหลักการก็คือต้องฝังโพลิเมอร์(ที่อุ้มน้ำแล้ว)
ลงในดินบริเวณปลายๆ ราก หากเป็นยางที่ปลูกแล้ว 3-5 ปีก็ควรขุดหลุมลึกประมาณ 20 ซม.(ควรทำในช่วงดินนุ่ม ๆ ) สัก 2-3 หลุมแล้วใส่โพลิเมอร์ที่แช่น้ำแล้วหลุมละ 1 กระป๋องนมแล้วกลบดินทำเป็นแอ่งไว้รับน้ำหน่อยก็ดี ถ้าให้ดีขึ้นอีกก็ควรคลุมโคนก่อนเข้าหน้าแล้งด้วยครับ

สำหรับต้นทุนโพลิเมอร์(สารอุ้มน้ำ)ราคา 300 บาท/กก. ใส่ต้นยางได้ 200 ต้นหรือ 2-3 ไร่/กิโล
หากเทียบกับการต้องลงทุนปลูกซ่อมและการดูแลและรดน้ำแล้วนับว่าคุ้มค่ามากๆ
ข้มูลจำเพาะของสารอุ้มน
โพลิเมอร์(สารอุ้มน้ำ ,Highwaterabsorbingpolymer)
สารอุ้มน้ำที่ผลิตออกมจำหน่ายโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะดูดน้ำไว้ให้ได้มากมีมากมายหลาย ชนิด เช่น ModifiedStarch,Polyacrylate (sodiumpolyacrylate), PotassiumPolyacrylate เป็นต้น
ชนืดของสารอุ้มน้ำ
ส่วประกอบระกอบ
ข้อดี
ข้อเสีย
Modifide Starch
ผลิตรจากวัสดุธรรมชาติ
ประกอบด้วยโมเลกุลชอง
แป้งเซลลูโลสและนำมาเฃื่อมติดกับสารประกอบอื่น
ข้อดีราคาถูก
อัตราการดูดน้ำเร็ว
แต่ขยายตัวได้น้อย
อายุการใช้งาน
ในดินต่ำ1-3เดือนหลังจากสลายตัวแล้วแล้วอาจเป็นสาเหตุเกิดโรคในรากพืชได้
เราไม่มีขายครับ
Sodium
polyacrylate
ทำจาก100% acrylic acid
เป็นแบบเดียวกับที่ใช้ในผ้าอนามัย
หรือผ้าอ้อมเด็ก
ราคาถูกมากมีความสามารถในการดูดน้ำที่เร็วมากและเก็บน้ำในตัวสารได้เป็นอย่างดี
อายุการใช้งานสั้นตั้งแต่6เดือน-1ปี
(แต่มากกว่าModifide Starch)
ให้การคายน้ำให้พืชได้น้อยประกอบด้วยSodiumซี่งเป็นพิษต่อดินและสิ่งแวดล้อมอาจจะทำพืชตายได้เพราะสามารถดูดน้ำได้เร็วกว่ารากพืช
เราไม่มีขายครับ
Potassium Polyacrylate
ทำมาจากสาร acrylic
acidและacrylamideเป็นแบบเดียวกับที่
ใช้ในการเกษตร
ดูดน้ำอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากอยู่ในรูปของเกลือโปรแตสเซียมมีความสามารถดูดน้ำ200-400เท่ามีอายุการใช้งานยาวนาน3-5ปีใช้เป็นสารอุ้มน้ำที่มีประสิทธิภาพและย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเป็นปุ๋ยโปรแตสเซียม
ราคาสูง
ราคาขายตกกิโลกรัมละ300บาทขายขั้นต่ำ25กิโลกรัมหรือ1กระสอบ
ซื้อ3กระสอบขึ้นราคา7000บาทต่อกระสอบครับ
ส่งฟรีทั่วประเทศสนใจติดต่อคุณไก่ 0897957635
วิธีสั้งซื้อโทรมาถามเลขบัญชี
ปล.ห้ามใช้ร่วมกับซีโอไลท์กับแร่หินโดโนไมท์ไม่อย่างนั้นเวลามันขยายตัวอีกทีจะดูดน้ำได้น้อยลงเพราะสารอุ้มน้ำทุกชนิดไม่ชอบอบแคลเซียมที่ทำให้น้ำด่าง
 
สนใจติดต่อ คุณไก่ 0897957635
วิธีสั้งซื้อโทรมาถามเลขบัญชี
แล้วค่อยส่งที่อยู่มาให้ครับทางsmsก็ได้ครับ


ผู้ตั้งกระทู้ . :: วันที่ลงประกาศ 2012-10-27 10:58:16 IP : 58.9.108.144


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3393357)
avatar
.

ใครไม่รีบซื้อไม่ว่าอะไรกันครับโทรมาคุยปัญหาให้ฟังก็ได้ครับยินดีให้คำปรึกษาครับฟรีไม่คิดเงินครับ

ผมถนัดการใช้ฮอร์ในพืชกับปรับปรุงดินด้วยแร่ซีโอไลท์ครับ

ถ้าผมไม่รู้อะไรผมจะถามอาจ่ารย์ผมได้ครับ อย่างทีรู้กันอยู่ผมทำแลปเพาะเนื้อเยื่ออยู่ครับ

ถือว่าคุยแรกเปลี่ยนความรู้กันก็ได้ครับ

จริง ๆผมก็ไม่ใช่คนเก่งอะไรหรอกครับ

ผมมันก็แค่เด็กคนนึ่งท่ชอบแก้ปัญหาครับ

อย่างเช่นฉีดยาหนอนแล้วทำไม่ไม่ตาย

ผู้แสดงความคิดเห็น . วันที่ตอบ 2012-10-27 14:20:50 IP : 58.11.181.211[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.