ReadyPlanet.com


แร่เทคโตซิลิเกตเข้มข้น
avatar
chayuth


 

เทคโตซิลิเกตราคาส่ง
 

แร่เทคโตซิลิเกตเข้มข้นมีอินทรีย์วัตถุธาตุ 70%

"แร่เทคโตซิลิเกต"

เทคโตซิลิเกทนําเข้าจากอินโดนีเซีย

เทคโตซิลิเกทถือว่าเป็นสินแร่ที่มีโครงสร้างของซิลิก้าและอลูมิน่าที่เกิดจากธรรมชาติจากดินภูเขาไฟ

ที่ทับถมนานกว่าร้อยล้านปีเป็นสินแร่แท้ที่นําเข้าจากอินโดนีเซีย 100% ไม่มีการปลอมปน ไม่ผสมเคมี

มีค่า cec (Cation  Excange Capacity) สูงมากกว่า 180 เกิดเป็นสินแร่ที่มีประโยชน์ เช่น Si Mg Ca Ai Fe K Mn ซึ่งมีประโยชน์ในการดูดซับแร่ธาตุ NPK ในปุ๋ยให้อยู่ในดินค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับพืชทุกระยะของการเจริญเติบโตของพืชนอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุง บํารุงดินให้ให้คุณภาพดินดีขึ้นทําให้ดินร่วนซุย ช่วยตรึงธาตุไนโตรเจนในอากาศลงดินช่วยให้พืชใบเขียวเข้ม ต้านทานโรคและแมลง พืชเจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรง ผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น ใช้ได้ดีทั้งพืชสวน พืชไร่ ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสําปะหลัง ยางพารา ปาล์ม และไม้ผล เช่น ลําใย สัปรด มะม่วง ลองกอง ส้ม มะนาว กล้วย รวมไปถึงพืชผักสวนครัวเช่น พริก แตงกวา กระเทียม หอม คะน้า ผักทุกชนิด

แร่เทคโทซิลิเกท ( Tectosilicate) : สารธรรมชาติเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ย
โดยปกติปุ๋ยเคมีที่เราใส่ลงไปในดิน พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เพียงร้อยละ 20 เท่านั้น ที่เหลือบางส่วนระเหิดสูญเสียไป ส่วนใหญ่ถูกดินยึดตรึงไว้ อันเป็นผลมาจากความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน ( CEC – Cation exchange Capacity ) ซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยการใส่วัสดุธรรมชาติที่มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดินสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมีที่ใช้ ให้คุ้มค่ากับราคาที่ค่อนข้างสูง


ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นวัสดุหนึ่งที่มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดินสูง แต่ต้องใช้ในปริมาณมาก และใช้เวลานานกว่าจะเห็นประสิทธิภาพได้ชัดเจน
อีกชนิดหนึ่งคือแร่เทคโทซิลิเกท ซึ่งเป็นสารจากธรรมชาติที่มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดินสูง แต่ใช้ในปริมาณน้อย และเห็นผลได้รวดเร็วกว่า

เทคโทซิลิเกท : วัสดุธรรมชาติจากหินอัคนี
เทคโทซิลิเกท เป็นหินเบากลุ่มหินอัคนี ที่เกิดจากการระเบิดไหลออกมาจากใต้ดินในรูปหินเหลว มีความพรุนสูง ประกอบด้วยแร่ธาตุ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพืช จึงมีการนำมาใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรกันอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน
องค์ประกอบหลัก หรือแกนหลักได้แก่ ซิลิกา และอลูมินัม ที่เหลือเป็นแร่ธาตุอื่นๆประกอบกันประมาณ 12 ชนิด ได้แก่ โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม ซิลิกา โบรอน แคลเซียม กำมะถัน โซเดียม แมงกานีส สังกะสี ทองแดง เหล็ก

ธาตุอาหารในเทคโทซิลิเกท
ผลวิเคราะห์ธาตุอาหารในเทคโทซิลิเกท 100 กรัม จากวัสดุตัวอย่างเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2544 ของภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วยธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมดังนี้
ประเภทธาตุอาหาร ชนิดธาตุอาหาร ปริมาณพีพีเอ็ม*ใน100กรัม
ธาตุอาหารหลัก โพแทสเซียม 6900
ธาตุอาหารหลัก ฟอสฟอรัส 5615
ธาตุอาหารรอง แมกนีเซียม 1400
ธาตุอาหารรอง แคลเซียม 91
ธาตุอาหารเสริม เหล็ก 3321
ธาตุอาหารเสริม ซิลิกา 229.14
ธาตุอาหารเสริม โซเดียม 91
ธาตุอาหารเสริม แมงกานีส 72.5
ธาตุอาหารเสริม สังกะสี 3
ธาตุอาหารเสริม ทองแดง 3
*พีพีเอ็ม ( ppm ) = ปริมาณในล้านส่วน
ที่เด่นชัด คือมีค่าความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน ( CEC )สูงมากถึง137.8 cmol ต่อกิโลกรัม ซึ่งหมายถึง แร่เทคโทซิลิเกท ช่วยให้ดินอุดมสมบูรณ์ สามารถดูดซับธาตุอาหารและปลดปล่อยธาตุอาหารได้มากขึ้น เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของดินประเมินได้จากค่าซีอีซี ยิ่งดินมีค่าซีอีซี ( CEC) สูงเท่าใด ดินนั้นย่อมสามารถดูดซับธาตุอาหารและปลดปล่อยธาตุอาหารได้มากยิ่งขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดและคุณสมบัติของเนื้อดินนั้นๆเป็นหลัก
ใช้ผสมปุ๋ยเพื่อปรับสภาพดินเสื่อมพืชไม่กินปุ๋ย 
แร่เทคโตซิลิเกตช่วยปรับค่าความเป็นกรด-ด่างเหมาะกับสภาพดินในประเทศไทยเพื่อปรับสภาพดินที่มีสารตกค้างจากการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีตกค้าง

สนใจติดต่อ 080-722-6049
 

 ผู้ตั้งกระทู้ chayuth (por_jai22-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2012-12-31 07:09:01 IP : 182.52.33.6


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.