ReadyPlanet.com


จัดอันดับร้านเคมีเกษตรที่พึงเกษตรกร
avatar
ป.เคมีภัณฑ์ ณ.สิงห์บุรี อยู่เคียงข้างเกษตรไทย
ผู้ตั้งกระทู้ ป.เคมีภัณฑ์ ณ.สิงห์บุรี อยู่เคียงข้างเกษตรไทย :: วันที่ลงประกาศ 2012-03-12 07:45:02 IP : 180.180.149.122


[1]

ความคิดเห็นที่ 4 (3326415)
avatar
หาคำว่า ป.เคมีภัณฑ์ ณ.สิงห์บุรี

 

ผู้แสดงความคิดเห็น หาคำว่า ป.เคมีภัณฑ์ ณ.สิงห์บุรี วันที่ตอบ 2012-03-14 13:01:48 IP : 180.180.151.227


ความคิดเห็นที่ 3 (3326407)
avatar
หาคำว่า ป.เคมีภัณฑ์ ณ.สิงห์บุรี

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น หาคำว่า ป.เคมีภัณฑ์ ณ.สิงห์บุรี วันที่ตอบ 2012-03-14 09:24:41 IP : 180.180.151.133


ความคิดเห็นที่ 2 (3326355)
avatar
หาคำว่า ป.เคมีภัณฑ์ ณ.สิงห์บุรี

2 ล้านไร่ การระบาด

มหันตภัยร้ายของชาวนา

 

ขณะนี้ข้าววัชพืชกำ ลังแพร่ระบาดและสร้างความ

เ สีย ห า ย ใ ห้กับ ก า ร ผ ลิต ข้า ว ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย

โดยเฉพาะพื้นที่การทำนาในแถบที่ราบลุ่มภาคกลาง

และภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งมีการแพร่ระบาดได้รับ

ความเสียหายเป็นพื้นที่มากกว่า

อย่างรุนแรงจะทำให้ผลผลิตข้าวเสียหายจนเก็บเกี่ยว

ผลผลิตไม่ได้เลย หากไม่ได้รับการแก้ไขในฤดูการ

ทำนาถัดไปก็จะเกิดปัญหารุนแรงมากยิ่งขึ้น

ข้าววัชพืชมาจากไหน

 

ข้าววัชพืชเกิดจากการผสมข้ามโดยบังเอิญของข้าว

ป่าที่พบทั่วไปในธรรมชาติกับข้าวปลูก ลูกผสมที่ได้มี

การกระจายตัวออกมาหลายลักษณะ ทำให้มีความ

หลากหลายทางชีวภาพ มีบางลักษณะที่สามารถแยก

ได้ค่อนข้างชัดเจน เช่น ความสูง การออกดอก สี

ข้าวเปลือก ลักษณะมีหาง การร่วงของเมล็ด และสีเมล็ดข้าววัชพืชปะปนไปกับเมล็ดพันธุ์ข้าวเมล็ดข้าววัชพืชติดไปกับอุปกรณ์ในการทำ20-50 กิโลกรัม หาก

สาเหตุการแพร่ระบาดของข้าววัชพืช

 

1.

โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ไม่ได้มาตรฐานอาจจะเกิด

จากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเกษตรกรที่คิดว่าเป็น

ข้าวพันธุ์อื่นปนมาซึ่งมักมีข้าวที่สูงไม่เท่ากันหรือออก

ดอกแตกต่างกัน เกษตรกรที่ไม่ค่อยพิถีพิถันนักจะ

ปล่อยปละละเลยไม่ถอนหรือตัดทิ้ง นอกจากนี้

เกษตรกรบางรายยังใช้เมล็ดพันธุ์นั้นปลูกต่อไปหรือ

ขายให้กับเกษตรกรรายอื่นๆ และเกษตรกรมีการทำ

นาอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดการสะสมของเมล็ดข้าว

วัชพืชมากขึ้นเรื่อยๆ

 

2.

นาโดยเฉพาะรถเกี่ยวนวดข้าว เมล็ดข้าวที่ตกอยู่ตาม

ซอกภายในรถเกี่ยวนวดข้าวที่ไม่ได้ทำความสะอาด

ก่อนนั้น อาจมีจำนวนตั้งแต่

รถเกี่ยวนวดข้าวไปทำงานในแปลงนาที่มีการระบาด

ของข้าววัชพืช ก็มีโอกาสที่เมล็ดข้าววัชพืชติดมา

ด้วย และร่วงหล่นลงแปลงนาที่มาเก็บเกี่ยวตามหลัง3 ชนิด ดังนี้ข้าวหางหรือข้าวนก คือข้าววัชพืชที่มีลักษณะ

การจำแนกข้าววัชพืช

 

สามารถจำแนกตามลักษณะภายนอกของข้าววัชพืช

ได้เป็น

 

1.

เมล็ดข้าวเปลือกมีหางยาว หางอาจจะมีสีแดงหรือขาว

เมล็ดร่วงก่อนเก็บเกี่ยว สีของเยื่อหุ้มเมล็ดมีทั้งแดงข้าวแดงหรือข้าวลาย คือข้าววัชพืชที่มีลักษณะสี

2.

ข้าวเปลือกมักมีสีเข้มไปจนถึงลายน้ำตาลแดง เมล็ด

ข้าวเปลือกส่วนใหญ่ไม่มีหาง เมล็ดมีทั้งร่วงและไม่

ร่วงก่อนเก็บเกี่ยว แต่สีของเยื่อหุ้มเมล็ดมีสีแดงข้าวดีดหรือข้าวเด้ง คือข้าววัชพืชที่มีลักษณะเมล็ดข้าววัชพืชปะปนไปกับเมล็ดพันธุ์ข้าวเมล็ดข้าววัชพืชติดไปกับอุปกรณ์ในการทำ20-50 กิโลกรัม หาก

3.

ร่วงง่ายและร่วงเร็ว เมล็ดข้าวเปลือกส่วนใหญ่มีหาง

สั้นหรือไม่มีหาง ข้าวเปลือกส่วนใหญ่มีสีเหลืองฟาง

สีของเยื่อหุ้มเมล็ดมีทั้งแดงและขาว

 

สาเหตุการแพร่ระบาดของข้าววัชพืช

 

1.

โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ไม่ได้มาตรฐานอาจจะเกิด

จากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเกษตรกรที่คิดว่าเป็น

ข้าวพันธุ์อื่นปนมาซึ่งมักมีข้าวที่สูงไม่เท่ากันหรือออก

ดอกแตกต่างกัน เกษตรกรที่ไม่ค่อยพิถีพิถันนักจะ

ปล่อยปละละเลยไม่ถอนหรือตัดทิ้ง นอกจากนี้

เกษตรกรบางรายยังใช้เมล็ดพันธุ์นั้นปลูกต่อไปหรือ

ขายให้กับเกษตรกรรายอื่นๆ และเกษตรกรมีการทำ

นาอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดการสะสมของเมล็ดข้าว

วัชพืชมากขึ้นเรื่อยๆ

 

2.

นาโดยเฉพาะรถเกี่ยวนวดข้าว เมล็ดข้าวที่ตกอยู่ตาม

ซอกภายในรถเกี่ยวนวดข้าวที่ไม่ได้ทำความสะอาด

ก่อนนั้น อาจมีจำนวนตั้งแต่

รถเกี่ยวนวดข้าวไปทำงานในแปลงนาที่มีการระบาด

ของข้าววัชพืช ก็มีโอกาสที่เมล็ดข้าววัชพืชติดมา

ด้วย และร่วงหล่นลงแปลงนา

ผู้แสดงความคิดเห็น หาคำว่า ป.เคมีภัณฑ์ ณ.สิงห์บุรี วันที่ตอบ 2012-03-12 14:01:16 IP : 113.53.103.1


ความคิดเห็นที่ 1 (3326339)
avatar
ป.เคมีภัณฑ์ ณ.สิงห์บุรี (อยู่ข้างๆเกษตรกรไทย)

ผู้แสดงความคิดเห็น ป.เคมีภัณฑ์ ณ.สิงห์บุรี (อยู่ข้างๆเกษตรกรไทย) วันที่ตอบ 2012-03-12 08:13:17 IP : 180.180.147.62[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.