ReadyPlanet.com


ร่วมกันอวยพรร้านค้าเกิดใหม่ปี 2556
avatar
ป.เคมีภัณฑ์ ชำนาญเรื่องนาข้าวทุกสายพันธุ์


 

ความเจ็บปวดของเมื่อวาน  
จะกลายเป็นความเข้มแข็งในวันนี้

 

 
 

 

 อ่านเพิ่มเติมจะได้เป็นราชาเศรษฐีโลก คลิกทำ งงงงงง

 

More Messages
 
ดีคะ
 
อกหักขอแค่กกักเดียว....ชื่อไรคับ
 
ชื่อกบจร้า
 
แล้วชื่อไรหรอ
 
 hgytg5dr8 
 
 
 
 
 
  
 
 
น้องกบยังอยู่มั้ยคับ
 
อิอิ
 
 
หราาาาาาาน่าเบื่อจุงเบย 55555555555
 
คุยคนเดียวก้เป็นเอนะเรา
 
 
 
blockquote{ border:1px solid #d3d3d3; padding: 5px; }
[1]

ความคิดเห็นที่ 2 (3450114)
avatar
ป.เคมีภัณฑ์ ชำนาญเรื่องนาข้าวทุกสายพันธุ์

 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลผลิตข้าวหอมมะลิ ปี 2555/56 ให้ชาวนา ใน 20 อำเภอ 192 ตำบล 2,444 หมู่บ้าน นายวัชเรนทร์ ศิริมงคล เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด มีการประชุมสัมมนานักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เกษตรอำเภอ เพื่อการพัฒนาการเพิ่มผลผลิตข้าว ด้านคุณภาพ ปริมาณ ให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยการนำวิชาการเกษตร ด้านการปลูกข้าว นำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาดำเนินการอย่างเต็มกำลังความสามารถ


วันนี้(10 สิงหาคม 2555)นายวัชเรนทร์ ศิริมงคล เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่า จากการออกติดตามของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร หรือเกษตรตำบล ในงานส่งเสริมการเกษตร พบชาวนานำหลักการภภูมิปัญญาชาวบ้าน นายสวาสดิ์ ขันสว่าง อายุ 50 ปี บ้านเลขที่ 65 หมู่ที่ 2 บ้านอุ่มเม้า ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด มีนาข้าว 35 ไร่ ปลูกข้าวหอมมะลิ จำนวน 30 ไร่ โดยการทำนาหว่านสำรวย หรือการหว่านข้าวแห้งคอยฝน ชาวภาคอีสานเรียกว่า "การผายข้าว" โดยจะดำเนินการเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน เมื่อฝนตกลงมา 1-2 ครั้ง ประมาณเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม หว่านข้าวในแปลงนาไถกลบ คราด เมล็ดข้าวเจริญเติบโตพร้อมกับวัชพืชควบคู่กัน ชาวนาส่วนใหญ่จะใช้สารเคมีป้องกันกำจัดวัชพืช เป็นอันตรายทั้งคนและสัตว์ ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นไร่ละ 350 บาท

นายสวาสดิ์ ขันสว่าง กล่าวว่า ตนเองได้รับคำแนะนำจากนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมรับฟังรายการวิทยุการเกษตรเรื่อง "กิจกรรมการตัดใบข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิต" ให้ชาวนา ตนเองดำเนินการทดสอบกิจกรรมการตัดใบข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวนาปี พื้นที่ 3 ไร่ข้าวที่ปลูกคือ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ในปี 2550 นาหว่าน จำนวน 15-20กิโลกรัม กิจกรรมการตัดใบข้าวเป็นเรื่องใหม่ที่ตนเองดำเนินการชาวนาในพื้นที่ต่างเฝ้าดูและกล่าวว่า "ชาวนาคนนี้บ้าตัดในข้าวทิ้ง" ปีแรกผลผลิตเพิ่มขึ้น จาก 25-30 ถังต่อไร่ เป็น 45-50 ถังต่อไร่ ปี 2551 ตนเองทดสอบในพื้นที่อีกจำนวน 7 ไร่ ใส่ปุ๋ย 2 สูตรคือ 16-16-8 และสูตร 46-0-0 จำนวน 4 กระสอบ ตัดใบข้าวอายุ 40-60 วัน

นายสวาสดิ์ ขันสว่าง เล่าให้ฟังว่า การเลือกตัดใบข้าว ต้องตรวจสอบสภาพแปลงนา มีความชุ่มชื้นในดินสามารถปั้นเป็นก้อนดินได้ เพราะนาข้าวของพื้นที่ตำบลอุ่มเม้า เป็นนาอาศัยน้ำฝน ข้าวอายุ 40 วัน คือปลูกข้าวช่วง วันที่ 20-25 มิถุนายน สามารถตัดใบข้าวได้ในต้นเดือนสิงหาคม ให้ตัดชิดดินได้ เก็บเศษใบพร้อมวัชพืช ไปเลี้ยงโคกระบือ หลังการตัด 3 วัน ใบข้าวขึ้นสูงประมาณ 1 คืบ หลังการตัดใบข้าว 10 วัน ใบข้าวสูงประมาณ หัวเข่า หว่านปุ๋ยสูตร 16-16-8 อัตรา 25-30 ก.ก./ไร่ ข้าวได้รับปุ๋ยเจริญเติบดตดีมาก เพราะระบบรากแข็งแรง ไม่มีวัชพืชคอยแย่ง ข้างขึ้นสูงท่วมวัชพืช ข้าวมีการแตกกอเพิ่มขึ้นต้นละ 2-5 ต้น/กอหมายถึงรวงข้าวเพิ่มขึ้น ข้อสังเกตระยะการตัด "วัชพืช" ต้องออกดอกสุกแก่ประมาณ 80% หากยังไม่ออกดอกข้าวแข่งขันสู้วัชพืชไม่ได้

นายสวาสดิ์ ขันสว่าง เล่าต่อว่า ส่วนการตัดใบข้าวที่อายุ 50-60 วัน ชาวนาต้องสังเกต ให้ดีเพราะข้าวจะมีปล้องแรกหรือปล้องที่สอง ให้ตัดใบข้าวสูงขึ้นประมาณฝ่ามือตะแคง ใช้เครื่องมือตัดหญ้าแบบสะพาย 1 ไร่ ใช้น้ำมันเบนซินไม่ถึง 1 ลิตร หากใช้สารเคมีป้องกันกำจัดวัชพืช ประมาณ 350-400 บาท/ไร่ เป็นอันตรา มีสารพิษตกค้าง สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศวิทยา ข้อสำคัญการตัดใบข้าว ควรไม่เกินวันที่ 15 สิงหาคม ของทุกปี

ในปี 2555 กิจกรรมการตัดใบข้าวของชาวนาบ้านอุ่มเม้า ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี ดำเนินการในพื้นที่ 20 ไร่ ของผืนนา 35 ไร่ ข้าวจะแตกยอดใหม่อย่างรวดเร็วและแตกกอไปพร้อมๆกัน พร้อมการใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 ข้าวแตกกอสวยงามพร้อมตั้งท้องเตรียมการออกรวง ผลผลิตที่ออกมาข้าวแบบตัดใบสามารถคุ้มทุนผลผลิต 50-60 ถัง/ไร่ ขณะทีเพื่อนชาวนาข้างเคียงได้ 30-35 ถัง/ไร่ และมีชาวนา หันมาทำข้าวนาตัดจำนวนมาก

นายวัชเรนทร์ ศิริมงคล เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ตนเองมอบหมายให้เกษตรตำบลหรือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจัดเก็บข้อมูล และให้ทำการทดสอบในนาข้าวหอมมะลิ เพื่อเป็นการยืนยันในแปลงทดสอบอีกครั้ง ยืนยันข้อมูล โดยจังหวัดร้อยเอ็ด จะนำเสนอต่อ นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มาเป็นยุทธศาสตร์หลักในการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิ ของจังหวัดร้อยเอ็ด ต่อไป

นายสวาสดิ์ ขันสว่าง กล่าวว่าตนเองรับฟังข่าวสารการเกษตรผ่านหอกระจายข่าว และสถานีวิทยุกระจายเสียง ที่ดำเนินรายการโดยนายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ทางวิทยุชุมชนคนเทอดไทย ระบบ FM 106 MHz เวลา 06.00-07.00น. ทุกวัน นำไปทดลอง ทดสอบดูมีความเป็นจริง เพราะพื้นที่นาข้าวที่ควายลงไปกัดกินต้นข้าว งอกใหม่จะสวยงามและแตกตอดีมาก ผลผลิตได้มากกว่า การตัดใบข้าวเป็นกิจกรรมภูมิปัญญาของชาวนาที่เลียนแบบธรรมชาติหรือเลียนแบบจาการที่ควายกัดกินต้นข้าว ไม่เชื่อทดลองทำดู

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ป.เคมีภัณฑ์ ชำนาญเรื่องนาข้าวทุกสายพันธุ์ (prajob_200000-at-yahoo-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-03-22 16:54:27 IP : 10.2.0.50


ความคิดเห็นที่ 1 (3450007)
avatar
ป.เคมีภัณฑ์ ชำนาญเรื่องนาข้าวทุกสายพันธุ์

 

เที่ยงแล้วค่ะ กินเย็นตาโพบางระจัน สาขา 9 กันค่ะ  พิเศษ ชามละ 45 บาท อร่อยเวอร์ค่ะ

 

สายด่วนเกษตร: 087-9181778  ป.เคมีภัณฑ์


 

 พืชที่ใช้แล้วได้ผลดี ลูกค้าการันตี ว่าประหยัดขึ้นมากๆข้าวโพด,กาแฟ,ถั่วเขียว,มันสำปะหลัง,อ้อย,มะละกอ,พริก,มะเขือเทศ,ถั่วฝักยาว,ผักสลัด,ผักกางมุ้ง,ผักไฮโดโปนิกส์,ผักสวนครัวทุกชนิด,สนามหญ้าทุกประเภท,สวนหย่อมทุกชนิด

-แตกกอ(1กิโลกรัมฉีดได้ 5ไร่ แรงเทียบเท่าปุ๋ยยูเรียกระสอบละ 50 กิโลกรัม)+ข้าวเขียวฉีดได้10ไร่  ฉีดในนาช่วง14-50วัน ทดแทนปุ๋ยเคมีประเภทหว่าน สูตร 46-0-0 ได้ 40-70%

-หนักแน่ (1กิโลกรัมฉีดได5ไร่)+เต่งตึงฉีดได้10ไร่ฉีดนาข้าวช่วง50-70วัน ทดแทน 16-20-0/16-8-8ได้ 40-70%

-เต็มเกวียน(1กิโลกรัมฉีดได้5ไร่)+เต่งตึงฉีดได้10ไร่ฉีดนาข้าวช่วง70-90วันทดแทน 15-15-15/15-5-20ได้ 40-70%

เป็นอาหารทางใบ ที่ช่วยเพิ่มผลผลิตข้าว เพราะใช้แล้วจะทำให้ข้าวเจริญเติบโต กระตุ้นการแตกกอของข้าว ใบและลำต้นแข็งแรง ไม่เฝือใบจึงทำให้ต้านทานโรค ถ้าใช้สม่ำเสมอจะทำให้ข้าวมีเมล็ดต่อยอดจำนวนเพิ่มขึ้นข้าวจะออกรวงสม่ำเสมอเมล็ดข้าวลีบน้อยที่สุด ผลผลิตเพิ่มขึ้นได้ผลคุ้มค่า 

ประโยชน์ที่พืชได้รับ 
1. เพื่อเร่งการเจริญเติบโต ทำให้ลำต้นแข็งแกร่ง
2. เพื่อเร่งการเจริญเติบโต ทำให้ต้นข้าวแตกราก และใบใหม่อย่างรวดเร็ว
3. เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของต้นใบข้าวจะตั้งไม่เฝือใบ ต้านทานโรคและแมลง
4. เพื่อสร้างระบบรากที่แข็งแรงดูดอาหารได้เต็มที่
5. เพื่อกระตุ้นข้าวให้ออกรวงอย่างรวดเร็วสม่ำเสมอ
6. เพื่อกระตุ้นการผสมเกสร ทำให้เมล็ดข้าวเต่ง ป้องกันเมล็ดร่วงจำนวนเมล็ดลีบน้อย
7. เพื่อเร่งการเจริญเติบโต กระตุ้นการแตกกอของข้าว
8. เพื่อกระตุ้นการผสมเกสร ทำให้เมล็ดข้าวเต่ง ป้องกันเมล็ดร่วง

www.0879181778.blogspot.com

ทำไมต้องใช้ปุ๋ยเคมีทางใบมากกว่าปุ๋ยเคมีทางดินมีคำตอบ

คุณกล้าคิดที่จะเปลี่ยนวิถี่ทำการเกษตรไหม

 http://0879181778.circlecamp.com

 

 

 

 ป.เคมีภัณฑ์ ณ.สิงห์บุรี


คลิกตรงนี่เข้าชมเพจเฟสบุ๊ค

 

Facebook

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ป.เคมีภัณฑ์ ชำนาญเรื่องนาข้าวทุกสายพันธุ์ (prajob_200000-at-yahoo-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-03-22 12:29:53 IP : 10.2.0.50[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.