ReadyPlanet.com


ระวัง 'หนอนไร้ชื่อ' ทำลายลำไยนอกฤดู
avatar
บัณฑิต


ระวัง "หนอนไร้ชื่อ" ทำลายลำไยนอกฤดู

สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แจ้งเตือนเกษตรกรผู้ผลิตลำไยนอกฤดูว่า ช่วงที่มีฝนตกชุกระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม จะมีแมลงศัตรูพืชชนิดหนึ่งเข้าทำลายผลลำไยที่ติดผลนอกฤดู ซึ่งนักกีฏวิทยาของไทยเองก็ยังไม่สามารถจำแนกและระบุได้ว่าเป็นแมลงศัตรูพืชชนิดใด โดยหนอนแมลงศัตรูพืชดังกล่าวจะเจาะเข้าไปในผลลำไยที่มีขนาดเท่ากับเมล็ดถั่วเหลือง แล้วกัดกินเมล็ดและกินเนื้อลำไยจนหมดเหลือแต่เปลือก บางช่ออาจถูกทำลาย 20-30 ผล จากนั้นผลจะแห้งและร่วงเหลือเฉพาะก้านช่อ ทำให้ผลผลิตเสียหาย เกษตรกรจะได้ผลผลิตลดน้อยลงและไม่คุ้มค่าการลงทุน ดังนั้น ชาวสวนลำไยนอกฤดูจึงควรหมั่นตรวจสอบและเฝ้าติดตามการระบาดอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดอัตราการสูญเสีย โดยเฉพาะเกษตรกรที่ราดสารโพแทสเซียมคลอเรตในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ซึ่งต้นลำไยจะออกดอกและติดผลในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ค่อนข้างน่าเป็นห่วงเพราะแมลงศัตรูพืชชนิดนี้จะแพร่ระบาดขยายเป็นวงกว้าง หากพบว่าผลลำไยในสวนถูกทำลายมาก เกษตรกรควรฉีดพ่นด้วย "บีที" เพื่อลดปัญหาสารพิษตกค้างปนเปื้อนในผลผลิต
หนอนแมลงศัตรูพืชชนิดนี้มีสีเขียวอมเหลือง ลำตัวยาวประมาณ 0.5-1 เซนติเมตร ถือเป็นศัตรูพืชชนิดใหม่ที่น่าจับตา เนื่องจากเพิ่งพบการระบาดเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ แต่นักกีฏวิทยายังไม่ระบุชี้ชัดว่าเป็นศัตรูพืชชนิดใด ชื่ออะไรยังไม่ทราบเลย หากไม่สนใจหรือไม่มีการติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง อนาคตอาจจะแพร่ระบาดทำลายผลผลิตลำไยเสียหายหนักขึ้น ลุกลามไปถึงลำไยในฤดู และพืชชนิดอื่น ๆ ได้”

บีที (2 สายพันธุ์) กำจัดหนอนในสวนลำไยและหนอนดื้อยาทุกชนิด ปลอดภัยต่อคนฉีด ไร้สารพิษตกค้าง
Bacillus thuringiensis (BT) var kurstaki + izawai 36,000 IU/mg 
สามารถกำจัดหนอนครอบคลุมได้ทุกชนิด ป้องกันหนอนดื้อยา ในท้องตลาดจะมีแต่ Btไม่ kurstaki ก็ Bt izawai ชนิดใดชนิดหนึ่ง

เชื้อบีที (Bt) ทำงานอย่างไร?

                    
ก่อนอื่นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจว่าเชื้อบีทีไม่ได้ออกฤทธิ์เหมือนสารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืชที่ใช้กันอยู่ทั่วๆไป เชื้อบีทีสามารถควบคุม แมลงศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ไม่ได้มีฤทธิ์แบบถูกตัวตาย หรือ น๊อกดาวคือศัตรูพืช ไม่ได้ถูกฆ่าตายในทันทีที่ฉีดพ่น แมลงจะต้องกินส่วนของพืชที่เคลือบด้วย เชื้อบีทีในปริมาณที่มากพอที่จะถูกฆ่าได้ เมื่อบีทีจำนวนมากพอถูกกิน พิษในผลึกโปรตีนจะไปทำให้ส่วนของ ปากและช่องท้องของหนอนเป็นอัมพาต  แมลงศัตรูพืชเริ่มมีการเคลื่อนไหวที่ช้าลง และหยุดกินอาหารในเวลาไม่กี่นาทีถึงหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่ได้รับเชื้อเข้าไปมากพอ พิษดังกล่าวจะทำลายผนังช่องท้องของแมลงภายในหนึ่งชั่วโมงทำให้สปอร์ของเชื้อบีทีและชิ้นส่วนในช่องท้องแมลงหลุดลอด เข้าไปในส่วนที่เป็นช่องว่างของร่างกายแมลงทำให้แมลงตาย เนื่องจากขาดอาหาร และอาการเลือดเป็นพิษ และ/หรือ osmotic shock ภายใน 24 – 48 ชั่วโมง หนอนบางตัวที่ตายเนื่องจากเชื้อบีทีอาจมีสีซีด หรือเปลี่ยนเป็นสีดำ หนอนที่ตายแล้วมักจะเหี่ยวย่น และร่วงหล่นลงจากต้นพืช ซึ่งสามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย

ใช้กำจัดหนอนชนิดต่าง ๆ เช่น
หนอนในลำไย หนอนกระทู้ผัก หนอนเจาะสมอฝ้าย  หนอนด้วงหมัดกระโดด (แมงกระเจ๊า)
หนอนเจาะผลมะเขือเทศ หนอนเจาะดอกมะลิ หนอนกอข้าว
หนอนกินใบสัก หนอนหนังเหนียว หนอนหลอดหอม หนอนกระทู้หอมในผักต่าง ๆ 

หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน หนอนเจาะขั้วลิ้นจี่ หนอนเจาะขั้วผลลำไย หนอนแปะใบส้ม หนอนม้วนใบข้าว หนอนแมลงวันผลไม้ และหนอนปราบยากทุกชนิด ฯลฯ

เหมาะที่จะใช้ในแปลงปลูกผักปลอดสารพิษ และ ใช้ทดแทนสารเคมีที่ราชการประกาศห้ามใช้  เช่น  โมโน
โครโตฟอส เมวินฟอส และเอ็นโดซัลแฟน ฯลฯ เพราะปลอดภัยต่อแมลงศัตรูธรรมชาติ เช่น แมลงห้ำ แมลงเบียน ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และปลาตลอดจนไม่มีพิษตกค้างในพืชและ สิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภค


อัตราการใช้ : 50-100 กรัม ต่อ น้ำ 20 ลิตร
 
วิธีการใช้:
         1.สามารถผสมลงถังฉีดยาได้เลย อัตรา 50 กรัม
(หนอนตัวเล็กอายุเต็มที่ 5 วัน) - 100 กรัม (หนอนตัวใหญ่ อายุมากกว่า 5 วัน)  ต่อ น้ำ 20 ลิตร (ควรผสมสารจับใบ) ฉีดช่วงเย็น หรือช่วงเช้า จะได้ผลดีที่สุด ถึงแม้ไม่เห็นตัวหนอน ก็สามรถฉีดทิ้งไว้ได้เลย หนอนมากินเมื่อไหร่ก็จะตายเมื่อนั้นอีกไม่นาน แต่จะหยุดทำลายหลังกิน "บีที" แล้วประมาณ 1-2  ชั่วโมง
         2.สามารถผสมกับสารเคมีได้ทุกชนิดทั้งยาฆ่าแมลงและยาป้องกันโรค ถ้าผสมกับยาเคมีกำจัดหนอน เช่น อบาเมคติน ไซเปอร์ฯ ฮาชิ ฮาชิ ฯลฯ จะทำให้หนอนไม่ดื้อยากับสารเคมีตัวนั้นๆ ซึ่งจะปราบหนอนได้เด็ดขาด

         3.สำหรับยาป้องกันโรค ยกเว้น ยาที่มีสารคอบเปอร์เป็นองค์ประกอบ 3 ตัว คือ คอบเปอร์ออกซี่คลอไรด์ คอบเปอร์ไฮดรอกไซด์ คอบเปอร์ซัลเฟต
         4.หนอนไม่ดื้อยากับบีที (2 สายพันธุ์) กำจัดหนอนได้ทุกชนิด และเป็นยากำจัดหนอนที่ดีที่สุดทั้ง หนอนผีเสื้อ และหนอนแมลงวัน 
         5.ปลอดภัยต่อแมลงศัตรูธรรมชาติ ผู้ใช้(คนฉีด) ผู้บริโภค ไร้สารพิษตกค้างบนผลผลิต ไม่มีกลิ่นเหม็น สามารถฉีดโดยไม่ต้องใส่หน้ากากให้เกิดความรำคาญ


             โทร: 086-445-1754            ผู้ตั้งกระทู้ บัณฑิต :: วันที่ลงประกาศ 2012-05-15 09:04:24 IP : 58.9.182.7


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.