ReadyPlanet.com


รับผลิตและขายส่งสารดูดซึมทางการเกษตร
avatar
เตย


 

รับผลิตและขายส่งสารดูดซึมทางการเกษตร
แจ้งลบกระทู้


 รายละเอียด  -  สารเร่งประสิทธิภาพการฉีดพ่นทางใบ

ความเดิม  -  สารดูดซึมหรือสารเร่งประสิทธิภาพนั้น  ได้มีการนำมาใช้ในการเกษตรนานมากแล้ว  ทั้งที่อเมริกา  ยุโรป  ญี่ปุ่น  ออสเตรเลีย  และที่ประเทศไทยได้มีกลุ่มคนและองค์กรนำสารตัวนี้เข้ามาจำหน่ายเช่นกัน  ซึ่งจะเรียกกันอย่างคุ้นหูเกษตรกรว่า สารจับใบ’  ซึ่งคุณลักษณะโดยรวมของสารจับใบนั้น  มีไว้เพื่อให้สารเคมีและธาตุอาหารในรูปน้ำที่ใช้ฉีดพ่นสู่ต้นพืชเกาะยึดติดใบพืชได้นานที่สุดเพื่อให้สารเคมีและธาตุอาหารดังกล่าวออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพที่สุด  คุ้มค่าต่อการลงทุนและเงินที่เกษตรกรเสียไปจากการซื้อสารคมีในการเกษตร  ทว่าสารจับใบนั้นทำได้เพียงยึดจับบนผิวใบคล้ายน้ำมันเคลือบใบ  ซึ่งหากถูกแสงอาทิตย์  ฝน  และลมชะล้างก็จะสูญสลายไปในไม่ช้า  ซึ่งนับว่าหน้าที่ของสารจับใบยังช่วยสนองตอบต่อความจำเป็นทางการใช้งานยังได้ไม่เต็มที่  ผู้ประกอบการที่ผลิตสารจับใบจึงผลิตเพียงสารจับใบราคาถูก  เพียงแกลลอนหรือลิตรละไม่ถึงร้อยบาทและบาททีอาจเพียงไม่กี่ร้อยบาท 

ทว่าเหตุผลในการใช้สารเหล่านี้นั้น  ก็เพื่อให้สารนำพาสารเคมีหรือธาตุอาหารต่างๆที่ฉีดพ่น  ซึมเข้าไปสู่ใบพืชและต้นพืช  เพื่อพายาเข้าลึกถึงระดับเซลล์พืชหรือเนื้อเยื่อพืชชั้นใน   ให้ยาออกฤทธิ์นานที่สุด  กำจัดแมลงได้เด็ดขาดที่สุด  ป้องกันการที่แมลงจะดื้อยา  และไม่สูญเสียไปกับการชะล้างของฝน  ลม  และถูกเผาไหม้โดยแสงอาทิตย์  ซึ่งสำคัญมาก  เพราะความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมปัจจุบันทำให้สารเคมีหรือธาตุอาหารต่างๆที่ฉีดพ่นลงบนพืช  สูญเสียไปกว่า  30% แล้ว (อ้างอิงจากบทวิชาการ)  จึงทำให้การฉีดพ่นไม่ได้ผล  แมลงยังคงระบาด  โรคพืชยังคงระบาด  ทำให้เกษตรกรต้องเสียเงินเพิ่มเพื่อนำไปซื้อสารเคมีและธาตุอาหารมาฉีดพ่นเพิ่ม  ทั้งที่การฉีดพ่นเพียงครั้งเดียว  หากทำให้เกิดประสิทธิภาพก็สามารถกำจัดแมลง  บำรุงต้นพืชได้อย่างที่ควรจะเป็นแล้ว

ดังนั้นสารดูดซึมจึงเข้ามามีบทบาทร่วมกับการใช้ยากำจัดแมลง  โรคพืชและอาหารเสริมพืชชนิดต่างๆ  คำแนะนำคือไม่ว่าเกษตรกรจะฉีดพ่นสารอะไรใส่ต้นพืช  แนะนำให้ใช้สารดูดซึมร่วมด้วยทุกครั้ง  เพื่อให้การฉีดพ่นครั้งนั้นๆ  มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่เกษตรกรลงทุนลงเงินลงแรงไป

ในการควักเงินซื้อสารดูดซึมเพิ่มหลายคนที่ยังไม่เล็งเห็นความสำคัญอาจคิดว่า  เปลืองเงิน  ฟุ่มเฟือย  แต่หากลองพิจารณาจะพบว่า  การฉีดพ่นที่ไม่ได้ผลจนทำให้ต้องซื้อยาเคมีมาฉีดซ้ำเสียเงินมากมายกว่าหลายเท่านัก  ไหนจะค่าจ้างแรงงานเพื่อฉีดพ่น  (กรณีเกษตรกรไม่ลงแปลงฉีดเอง)  ค่ายาเคมีเกษตร  (หากคำนวณจะพบว่าแต่ละครั้งเกษตรกรควักเงินซื้อยาทีละหลายพัน  จนถึงเป็นหมื่นบาท)  หากเราลดผลเสียตรงนี้ลงได้  โดยทำให้การฉีดพ่นในครั้งแรกสัมฤทธิ์อย่างที่มันควรจะเป็น  เกษตรกรจะประหยัดต้นทุน  เงินในกระเป๋าไปได้เยอะมาก  อีกทั้งช่วยเรื่องสุขภาพ  ซึ่งการอยู่กับสารเคมีบ่อยๆเป็นผลเสียโดยตรง  วัตถุประสงค์ของการใช้ยาดูดซึมจึงอยู่ตรงนี้ 

หมายเหตุ  ***  สารดูดซึมที่จะเสนอต่อไปนี้เป็นสารที่เกษตรกรในต่างประเทศใช้ขึ้นเครื่องบินฉีดพ่นกัน

 

สารดูดซึม  สารเร่งประสิทธิภาพ  สารจับใบ  สารลดแรงตึงผิว  สารเสริมประสิทธิภาพ  ฯลฯ  เป็นชื่ออย่างไม่เป็นทางการที่เกษตรกรประเทศไทย  รวมถึงผู้ผลิตเรียกรวมๆกัน 

ทั้งนี้ผู้เล่าจะกล่าวโดยใช้ชื่อว่าสารดูดซึมเท่านั้น  เพราะตรงตัวตามคุณสมบัติของสาร  สารเหล่านี้ในประเทศไทยมีขายอย่างกว้างขวาง  สะเปะสะปะ  หลายเกรด  หลายคุณภาพ  หลายยี่ห้อ  ซึ่งชวนสับสนแก่เกษตรกรเป็นอย่างมาก  สารที่มียี่ห้อคุ้นหูเช่น  สารลดแรงตึงผิว  แอบซ่า  80  ของบริษัทแอมเวย์  สารเหล่านี้มีหลายพันชนิด  หลายแหล่งที่มา  ซึ่งของเรามีแหล่งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา  ต่อไปนี้จะกล่าวถึงคุณสมบัติของสาร  และข้อดีจากการใช้งาน

1.      ช่วยให้สารที่เราใช้ฉีดพ่น  (สารเคมีกำจัดแมลง  สารเคมีกำจัดโรคพืช  สารอาหารพืช  ฮอร์โมนพืช)  ออกฤทธิ์ได้มากถึง  99%  (ออกฤทธิ์ได้อย่างเต็มที่  ไม่เสียของ)

2.      ทำให้สารที่ใช้ร่วมกับสารดูดซึมกำจัดแมลง  โรคพืช  วัชพืชได้อย่างง่ายดาย  หากใช้ร่วมกับสารอาหารพืชหรือฮอร์โมนจะทำให้พืชได้รับอาหารอย่างเต็มที่ 

3.      ใช้เพื่อควบคุมการระบาดของแมลง   ลดการระบาดของแมลง

4.      ไม่ต้องฉีดพ่นสารเคมีบ่อยครั้ง

5.      ไม่สูญเสียไปกับแสงแดด  ลม  ฝนและสภาพแวดล้อมอื่นๆ

6.      ปลอยภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม  เพราะตัวสารจะไม่ตกค้างและจะสลายตัวเองตามธรรมชาติ

7.      โดยตัวสารเอง  ไม่มีพิษมีภัย  หากสัมผัสถูกจะไม่เกิดอาการแพ้  และแสบคัน

8.      เป็นสารประเภทไร้ประจุ  จึงสามารถเข้ากันได้กับสารที่ใช้ร่วมทุกชนิด

 

ลักษณะของเนื้อสาร  -  เป็นสารใส  ลักษณะคล้ายน้ำธรรมดา  แต่มีความหนืดมากกว่าเล็กน้อย  มีกลิ่นแอลกอฮอลล์จางๆ

ลักษณะการใช้งาน  -  สารที่เรามีเป็นหัวเชื้อ  จึงมีความเข้มข้นมาก  สินค้าเกรด  และ A+

ทุกครั้งที่เกษตรกรจะฉีดพ่นสารอะไรก็ตามแก่พืชทางใบ  เช่น  ยาฆ่าแมลง  ยาฆ่าหญ้า  ยาฆ่าเชื้อรา  หรืออาหารเสริมแก่พืช  ให้ผสมสารดูดซึมของเรา  3 - ซีซี  (ฝา)  ต่อน้ำ  20  ลิตร  ทุกครั้ง 

อัตราการใช้ปกติ  คือ  ในพืชผัก  พืชใบเล็กๆ  3  ซีซี   ในพืชไร่พืชนา  ใช้  5  ซีซี  การฉีดพ่นแนะนำให้ปรับหัวฉีดให้เป็นละอองน้ำเล็กๆ  และไม่ควรฉีดจี้ 

ขนาดบรรจุภัณฑ์  -  ขายเป็นถังขนาด 25 ก.ก.  50  ก.ก.  200 ก.ก.  หรือใส่ขวด  100  ซีซี  หรือตามแต่ความต้องการลูกค้าหากต้องการนำไปจำหน่ายเป็นสินค้าของตนเอง

สนใจ -  ติดต่อ  ราวินซ์  083  177  7575ผู้ตั้งกระทู้ เตย (mikoto_mai-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2012-05-13 01:25:52 IP : 27.130.1.187


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.