ReadyPlanet.com


มาใหม่คุณภาพดีปุ๋ยมูลค้างคาวแท้ 100% ค่ะหายากมากค่ะ
avatar
พร


ปุ๋ยมูลค้างคาว ตรา เขาเพชร สูตร 6-3-3                       

เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด (คุณภาพยอดเยี่ยม)

กระสอบละ 25 กิโลกรัม 540 บาท/กระสอบ

1 กระสอบ ต่อ 1 ไร่

คุณสมบัติ

-มูลค้างคาวพันธุ์ที่กินแมลงเป็นอาหาร (แร่ธาตุครบ)

ธาตุอาหารหลัก (ไนโตรเจน ฟอสเฟต โปรแทสเซี่ยม )

ธาตุอาหารรอง  (แคลเซี่ยม แมกนีเซี่ยม กำมะถัน )

ธาตุอาหารเสริม (เหล็ก ซิลิคอน สังกะสี โบรอน โมลิบดินัม )

กรดฮิวมิก

- จุลินทรีย์ ชนิดทนความร้อน (นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา) ถูกแดดโดยไม่เสื่อมสภาพและมีส่วนผสมอื่นๆอีก (ขอรายละเอียดได้)

 ผลการเปรีบยเทียบมูลสัตว์ต่างๆกับมูลค้างคาว

มูลค้างคาวมีไนโตรเจน (N) มากกว่ามูลสัตว์อื่นๆประมาณ 20 เท่า

มูลค้างคาวมีฟอสฟอรัส (P) มากกว่ามูลสัตว์อื่นๆ ประมาณ 130 เท่า

มูลค้างคาวมีโพเทสเซียม (K) มากกว่ามูลสัตว์อื่นๆ ประมาณ 4 เท่า

 หมายเหตุ 

ไนโตรเจน (N) ช่วยให้พืชเจริญเติบโตดี ลำต้นและใบแข็งแรง

ฟอสฟอรัส (P) ช่วยให้พืชแข็งแรงทั้งส่วนราก ลำต้น ใบ ออกดอก ออกผล

โพแทสเซียม (K) ทำให้ผนังเซลล์ของพืชหนาขึ้น

 คุณสมบัติมูลค้างคาว

     มูลค้างคาวที่สะสมกันในถ้ำเป็นเวลานานจนสลายตัวกลายเป็นปุ๋ย ให้ธาตุทั้งในโตรเจน ฟอสฟอรัสทและโฟแทสเซียม

    1. มีปริมาณความเข้มข้นของธาตุอาหารพืชสูงทัดเทียมกับปุ๋ยเคมี หรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์

    2. ผลของการใช้ปุ๋ยมูลค้างคาว ทำให้ดินร่วนไม่เกาะกันแน่น เมื่อแข็งตัว ความเป็นกรด-ด่างของดินอยู่ในระดับที่พอเหมาะกับความเจริญเติบโตของพืช

    3. การใช้มูลค้างคาว ทำให้เชื้อแบคทีเรียในดินทำการย้อยสลายอินทรีย์สารเปลี่ยนเป็นธาตุอาหารพืชได้ง่ายขึ้น

    4. มูลค้างคาวให้ธาตุอาหารเสริมของพืช ได้แก่ แมกนีเซียม กำมะถัน เหล็ก แมงกานีส สังกะสี ทองแดง โบรอน และโมดินเลนั่ม อย่างพอเพียงกับความต้องการของพืช

    5. การใช้ปุ๋ยมูลค้างคาวอย่างสม่ำเสมอติดต่อกันจะทำให้ผลตกค้างของปุ๋ย เคมีในดินค่อยๆสลายเป็นอาหารพืช และดินกลับสมบูรณ์ขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ

    6. มูลค้างคาวเป็นมูลสัตว์ที่ให้ธาตุอาหาร ฟอสฟอรัส เหมาะสำหรับไม้ผลที่ให้กลิ่นหอม เช่นทุเรียน ลิ้นจี่ กล้วยหอม ลำไย และมะม่วงได้ดีอีกด้วย

 อัตราและวิธีการใช้

ชนิดพืช :    นาข้าว

ระยะที่ใช้ :  ระยะแรก15 – 30 วัน   อัตราการใช้ 40 – 80 กก.ต่อไร่   วิธีการใช้:  หว่านทั่วแปลง

ระยะที่ใช้ :  ระยะแรก 50 – 60 วัน   อัตราการใช้:  40 – 80 กก.ต่อไร่   วิธีการใช้:  หว่านทั่วแปลง

ชนิดพืช :    ข้าวโพด

ระยะที่ใช้ :  ระยะพร้อมปลูก   อัตราการใช้ 50 – 100 กก.ต่อไร่   วิธีการใช้:  โรยรองก้นหลุมพร้อมปลูก

ระยะที่ใช้ :  ระยะแรก20 – 25 วัน   อัตราการใช้:  30 – 40 กก.ต่อไร่   วิธีการใช้:  โรยตามแนวข้าวโพด

ชนิดพืช :    ส้ม มะนาว มะม่วง เงาะ ทุเรียน มังคุด ลำไย ลิ้นจี่ ลองกอง ฝรั่ง ชมพู่ องุ่น ปาล์ม

ระยะที่ใช้ :  มีผลแล้ว   อัตราการใช้ 3 – 5 กก.ต่อต้น /ครั้ง   วิธีการใช้:  หว่านรอบทรงพุ่ม

ระยะที่ใช้ :  ยังไม่มีผล   อัตราการใช้:  2 – 3 กก.ต่อต้น /ครั้ง   วิธีการใช้:  หว่านรอบทรงพุ่ม

ชนิดพืช :    ยางพารา

ระยะที่ใช้ : กรีดยางแล้วใส่ปุ๋ยต้นฝนปลายฝน   อัตราการใช้ 1–2 กก.ต่อต้น /ครั้ง วิธีการใช้: โรยขนานแถว

ระยะที่ใช้ :  ยางเล็กก่อนกรีดใส่ปุ๋ยต้นฝนปลายฝน อัตราการใช้:  0.5 กก.ต่อต้น /ครั้งวิธีการใช้ โรยขนานแถว

ชนิดพืช :    อ้อย มัน สับปะรด

ระยะที่ใช้ :  ใช้รองพื้นก่อนปลูก   อัตราการใช้ 50 – 100 กก.ต่อไร่   วิธีการใช้:  โรยในร่องแล้วกลบ

ระยะที่ใช้ :  พืชอายุ 1 – 2 เดือน   อัตราการใช้:  50 – 100 กก.ต่อไร่   วิธีการใช้:  โรยข้างแถว

ชนิดพืช :    พริก หอม กระเทียม แตง ถั่ว สตอเบอรี่

ระยะที่ใช้ :  ใช้รองพื้นระยะให้ผล   อัตราการใช้ 50 – 100 กก.ต่อไร่   วิธีการใช้:  หว่านทั่วแปลง

ชนิดพืช :    ผักทุกชนิด ยาสูบ

ระยะที่ใช้ :  ใช้รองพื้น   อัตราการใช้ 50 – 100 กก.ต่อไร่   วิธีการใช้:  หว่านทั่วแปลง

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตในนาข้าว

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตในนาข้าว 1,500 กก.ต่อไร่

หลังจากเมื่อข้าวอายุ 25 – 30 วัน (หว่านปุ๋ยรอบแรกหว่านปุ๋ยอินทรีย์เคมี 6 - 3 - 3 อัตรา 40 กก.ต่อไร่ ช่วยบำรุงต้น ขยายกอ ทำให้ต้นแข็ง ใบตั้ง ต้านทานโรคแมลง และเมื่ออายุข้าวประมาณ35 – 40

เมื่ออายุข้าวได้ 60 – 65 วัน (หว่านปุ๋ยรอบสองหว่านปุ๋ยอินทรีย์เคมี 6 - 3 - 3                  

อัตรา 40 กก.ต่อไร่ ช่วยบำรุงต้นข้าว ทำให้ต้นข้าวสมบูรณ์ ในช่วงข้าวตั้งท้องอ่อนๆควรใช้

ในช่วงข้าวเริ่มออกรวงประปลาย (หว่านรับรวง (หว่านปุ๋ยรอบสาม) หว่านปุ๋ยอินทรีย์เคมี 6-3-3 อัตรา 20 กก.ต่อไร่ ช่วยบำรุงต้น สะสมอาหารสร้างรวง

 สรุปการใช้ปุ๋ยและฮอร์โมนพืชในนาข้าว

หว่านปุ๋ยอินทรีย์เคมี 6 - 3 - 3 จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 ช่วงข้าวอายุ 25 – 30 วัน อัตรา40 กก.ต่อไร่

ครั้งที่ 2 ช่วงข้าวอายุ 60 – 65 วัน อัตรา 40 กก.ต่อไร่

ครั้งที่ 3 ช่วงข้าวเริ่มออกรวงประปลาย อัตรา 20 กก.ต่อไร่

 สรุปผลจากการใช้ในนาข้าว

ราก ทำให้รากยาว ขาวอวบ พืชหาอาหารได้ดีกว่า ทำให้เจริญเติบโตได้ดี

แตกกอดี ช่วยเพิ่มการแตกกอ เพิ่มจำนวนต้น รวงที่มากขึ้น ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

เขียว ข้าวเขียวทนเขียวนานกว่าใช้ปุ๋ยเคมี ข้าวเริ่มเขียวพร้อมกัน เขียวเสมอกัน

ต้นเขียวใบตั้ง ลำต้นแข็งแรง ข้าวไม่ล้ม ช่วยต้านทานโรคและแมลงได้ดี ช่วยลดค่ายาฆ่าแมลงลงได้

ข้าวรวงใหญ่ รวงยาว เมล็ดข้าวแกร่ง ไม่ลีบ น้ำหนักดี ข้าวสุกแก่พร้อมกัน ไม่โดนตัดราคา

ขั้วเหนียวผู้ตั้งกระทู้ พร (p_p101-at-hotmail-dot-co-dot-th) :: วันที่ลงประกาศ 2012-04-16 06:44:00 IP : 182.53.84.231


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3327673)
avatar
พร

ท่านใดที่จะดูสินค้าเข้าไปที่ลิงค์ http://www.mmmmmm.lnwshop.com/ 

ผู้แสดงความคิดเห็น พร (p_p101-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2012-04-16 20:03:46 IP : 101.108.164.103[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.