ReadyPlanet.com


ขายโพลิเมอร์แบบที่ใช้งานจริงๆในการเกษตรอายุการใช้3-5ปีราคาแค่300บาทสำหรับยางพารา
avatar


 การใช้โพลิเมอร์ (สารอุ้มน้า) สำหรับปลูกยางพารา

 

 

 

ปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับต้นยางพาราที่ปลูกใหม่ และในทุก ๆ ช่วงอายุของยางพาราการดูแลที่ทั่ว ถึงนี้จะทำให้ต้นยางพารา

มีรากที่แข็งแรง ลำต้นอวบเปลือกหนำ เมื่อเกษตรกรนำต้นกล้ายางพาราไปปลูก การเตรียมหลุมปลูกยางพาราควรขุด

หลุมกว้ำง 30 เซนติเมตร ลึก 30 เซ็นติเมตร แล้วคลุกเคล้ำดินกับหลุมด้วย สารอุ้มน้า size c ชนิดแห้ง 1 ช้อนชา ในกรณีที่มี

น้ำ รด ถ้ำไม่มีน้ำ รด ใช้ สารอุ้มน้า size c ที่แช่น้าแล้ว 1-2 ลิตรเจล และร็อคฟอสเฟสผสมให้เข้ำกัน โดยใช้ดินที่ผสมสารอุ้มน้ำ

สารอุ้มน้า size c กลบลงไปในหลุมให้ได้ประมาณ 3 ใน 4 ของคววมลึกของหลุมและกลบด้านบนของหลุมด้วยดินธรรมดำ ให้

พูนกว่ำปกติเล็กน้อย

หมายเหตุ

สารอุ้มน้า size c น้ำ หนัก 1 กิโลกรัม เมื่อนำไปแช่น้ำจนอิ่มตัวจะสามมารถอุ้มน้ำ ได้ถึง 200 - 400 ลิตร ใช้ปลูกยยางพาราได้

ประมำณ 2 ไร่

ทา ไมต้องใช้โพลิเมอร์สารอุ้มน้า สารอุ้มน้า size c

เพราะ สารอุ้มน้า สารอุ้มน้า size c ผลิตจากสารประกอบธาตุอาหารโปรแตสเซียม ที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต สามารถใช้ปลูกพืชเพื่อผลิตเป็น

อาหารได้ มีอายุอยู่ใต้ดินได้นานกว่า 5 ปี และมีความสามารถในกำรช่วยคัดกรองน้ำ ที่ไม่บริสุทธิ์ จึงไม่ดูดซับน้ำ เค็ม น้ำกร่อย

และดูดซึมปุ๋ยธาตุอาหารได้ดี

ควรใช้สารอุ้มน้า สารอุ้มน้า size c เมื่อไหร่

1. การใช้สารอุ้มน้ำ size c ครัง้ แรก แนะนำให้ใช้ที่แช่น้ำ แล้ว ปริมำณ 1-2 ลิตรเจล โดยการคลุกเคล้ากับดิน

ก้นหลุมที่ใช้ปลูกต้นยางพารา เนื่องจากสำรอุ้มน้ำ จะช่วยเก็บน้ำให้เกิดความชุ่มชื้น แล้ว สำรอุ้มน้ำ ยังช่วยรักษา

อุณหภูมิใต้ดินในช่วงฤดูร้อน และเก็บน้า ไปพร้อม ๆ กัน และรดน้ำ เดือนละ 1 ครั้ง ทำให้ต้นยางมีแหล่งน้ำ สำรองเล็ก

ๆ ไว้ใช้ได้จนหมดฤดู

2. ใส่สารอุ้มน้ำ size c (ที่แช่น้ำจนอิ่มตัว) ประมาณ 10 ลิตร/ต้น หรือ สารอุ้มน้า size c แบบแห้ง 50 กรัม

สำหรับต้นยางพาราที่อายุ 1-2 ปี ในช่วงปลายฤดูฝน โดยขุดดินเป็นหลุม 30x30 เซนติเมตร ต้นละ 2-3 หลุม ห่าง

จากลำต้นประมาณ 1.5 เมตร นำสำรอุ้มน้ำ ผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ 10 กิโลกรัม แล้วใส่ลงไปในหลุมที่ขุดให้เต็ม จากนั้น

ให้รดน้ำลงไปในหลุมเดือนละ 1 ครั้ง จะทำให้ต้นยางพาราเจริญเติบโตได้ดี ไม่ชะงักการเจริญเติบโตในช่วง

หน้าแล้ง เป็นการทำให้เปลือกยางพาราและมีท่อน้ำ ยางเพิ่มขึน้ เนื่องจากสารอุ้มน้ำ จะเก็บน้ำสำรองใต้ดินสำหรับ

ต้นยางพาราอย่างน้อย 15-30 วั______________

 

3. ยางพาราที่เปิดกรีดหน้ายางแล้ว ให้ใส่ สารอุ้มน้า size c  แช่น้ำ ประมาณ 15 ลิต ร ลงในหลุมเดิมที่เคยขุดไว้ ส่วนใน

ฤดูแล้งให้เติมน้ำ ลงในหลุมครั้ง ละ 50 ลิตร เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำ สำรอง ลดอากาการหน้ายางที่เปิดกรีดแห้ง

ยางพารายอดแห้ง และต้นยยางพลัดใบช้ำลง ทำให้กรีดยางได้นานขึ้น

ถ้ำดินดี+น้ำ ดี = ยางพาราเจริญเติบโตดี แต่ถ้ำน้ำไม่ดี ใช้สำรอุ้มน้ำสารอุ้มน้า size c เป็นผู้เก็บน้ำ ไว้ให้ต้นยางพารา เพื่อ

ต่อ สู้กับฤดูแล้ง

วิธีแยกแยอะว่าโพลิเมอร์(สารอุ้มน้ำ)

วิธีทดสอบว่าโพลิเมอร์เป็น Sodium Base (ทำผ้าอ้อม) หรือเป็น Potassium Base (สำหรับการเกษตร)

ทดลองโดยนำมาแช่น้ำดู ถ้าเป็น Sodium Base จะดูดน้ำได้เร็วมากใช้เวลาไม่กี่นาที ส่วนของ Potassium Base นั้นต้องใช้เวลา

ในการดูดน้ำนานเป็นชั่วโมงกว่าจะอิ่มตัว

ขายราคาตกโลละ300บาทขายขั้นต่ำหนึ่งกระสอบตก25กิโลกรัม7500บาท3กระสอบขึ้นไป7000บาทครับ

ปัจุบันมีเม็ดใหญ่แล้วขายขั้นต่ำราคานึ่งกระสอบ25กิโลกรัม8000บาท3กระสอบขึ้นไป7500บาทครับ

ส่งฟรีจนถึงหน้าบ้านเหมือนเดิมครับ

ขายโพลิเมอร์ที่ใช้ในงานเกษตรจริง ๆอายุ3-5ปี

สนใจติดต่อคุณไก่ 0897957635

วิธีสั้งซื้อโทรมาถามเลขบัญชี3ตัวแรกxxx-7-00488-1 ชื่อบัญชี นาย สมิทธิ เส็งเจริญ ธนาคารกรุงเทพ

สาขาอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ รพ.รามารับดี

แล้วค่อยส่งชื่อและที่อยู่มาให้ครับทางsmsก็ได้ครับผู้ตั้งกระทู้ :: วันที่ลงประกาศ 2013-06-14 17:12:31 IP : 58.9.15.254


[1]

ความคิดเห็นที่ 2 (3479844)
avatar

ค่อกิโลกรัมครับ

ผู้แสดงความคิดเห็นวันที่ตอบ 2013-06-14 17:18:16 IP : 58.9.15.254


ความคิดเห็นที่ 1 (3479836)
avatar

มีขายปลีกแล้วครับsize ใหญ่สุด550บาท

size กลาง450บาทครับ

ผู้แสดงความคิดเห็นวันที่ตอบ 2013-06-14 17:16:09 IP : 58.9.15.254[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.