ขายท่อนพันธ์มันสำปะหลัง "พันธ์เกร็ดมังกร"
avatar
อยากให้โทร


ขายท่อนพันธ์เกร็ดมังกร 081-356-2372

- เพิ่มผลผลิต

- ทางเรายินดีรับซื้อผลผลิต

สนใจโทรหาเรา  081-356-2372  ผึ้งค่ะผู้ตั้งกระทู้ อยากให้โทร :: วันที่ลงประกาศ 2012-02-04 09:26:27 IP : 124.120.77.180


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2251448)
avatar
ใบบัว

ด่วน!!!!ช่วงนี้มีโปรโมชั่นท่องเที่ยวต่างประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ ใบบัว 083-3837-803

ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ วินโกลด์ (WINGOLD)

16200 บาท

 

รายละเอียดสินค้า ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ วินโกลด์ (WINGOLD)

ปุ๋ยอินทรีย์ชีวิภาพ วินโกลด์ (Win Gold)

ราคาปกติ 16,200 บาท/ตัน
ราคาสมาชิก 13,200 บาท/ตัน
คะแนน 100 PV

ทำไมต้องใช้ปุ๋ยวินโกลด์? เพราะเป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกรที่ดีที่สุด

1. ปุ๋ยวินโกลด์ คือ ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพ

ผลิตจากสารเพิ่มผลผลิตซิลิคอน 20% ผสมปุ๋ยอินทรีย์ที่ผลิตขึ้นมาจากการนำสารอินทรีย์ และเชื้อจุลินทรีย์เป็นประโยชน์ต่อพืชมาหมักรวมกันจนเกิดการย่อยสลายทให้เกิดกรดฮิวมิค (Humic Acid) เมื่อรวมกับซากพืช เช่น ถั่วเหลือง ฯลฯ และมูลสัตว์หมัก เช่น มูลค้างคาวหมัก (Guanophosphate) จะไปสกัดธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ทำให้พืชสามารถนำไปใช้ได้ทันทีและอยู่ได้นานถึง 6 เดือน อีกทั้งยังสามารถป้องกันโรคพืชและแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นถึง 1 เท่าตัว

ส่วนประกอบ : ซากพืชหมัก 60% มูลสัตว์หมัก 20% แร่ซิลิคอน 20%

ประสิทธิภาพ : หลังการใช้ทำให้คืนความสมบูรณ์สู่แผ่นดิน จากผลวิเคราะห์ทำให้เพิ่มธาตุ อาหาร อินทรีย์วัตถุและจุลินทรีย์ในดิน ทำให้ดินร่วนซุย อุ้มธาตุอาหารได้ดี ช่วยให้พืชแข็งแรง ผลสมบูรณ์ คงความสดไว้ได้นาน ผลผลิตสูง คุณภาพดี กำไรงาม เป็นที่ต้องการของตลาดโลก

คุณสมบัติเด่นของปุ๋ยวินโกลด์

1. มีธาตุอาหารครบถ้วนสำหรับพืช (อาหารหลัก - อาหารรอง - อาหารเสริม)
2. มีอินทรียวัตถุ (Organicmetter) ตามมาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ มีหน้าที่สำคัญ คือ ช่วยปรับโครงสร้างให้ดินปลดปล่อยธาตุอาหารได้มากขึ้น
3. มีฮอร์โมน (Humic Acid) ช่วยกระตุ้นการแตกตัวในทุกระยะของพืช

วิธีใช้ :

- สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิด ดินทุกประเภท (ดูวิธีการใช้ด้านหลังกระสอบ)
- กรณีต้องการเร่งการเจริญเติบโตของพืช ให้ใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีได้ตามสภาพของดิน (หรือปุ๋ยวินโกลด์ 3 ส่วน ต่อ ปุ๋ยเคมี 1 ส่วน ในช่วงปีแรก)

2. ปุ๋ยวินโกลด์ผสมสารเพิ่มผลผลิตแร่ซิลิคอน

จากการวิจัยของนักวิจัยทางการเกษตรแผนใหม่ พบว่าธาตุอาหารสำหรับพืช นอกจาก N,P,K แล้วแร่ธาตุ อาหารเสริมอื่นๆ เช่น แร่ซิลิคอน เมื่อถูกน้ำแล้วจะแตกตัวเป็น 2H2O+SI+2O ซึ่งสามารถให้ธาตุซิลิคอนแก่พืชได้สูงกว่า 5,667 p.p.m พืชสามารถนำไปใช้ได้ทันที เพราะเป็นสารสกัดจากลาวาภูเขาไฟที่ถูกแช่ในน้ำมานานกว่า 200 ปี ซึ่งนำมาผสมในปุ๋ยวินโกลด์ ทำให้มีธาตุอาหารเสริมที่จำเป็นแก่พืชกว่า 50 ชนิดที่แตกต่างจากปุ๋ยทั่วไป ที่สำคัญอย่างยิ่งในภาคการเกษตร ช่วยปรับสภาพดิน ปรับค่าความเป็นกรด/ด่างของดินให้เหมาะสมหากพื้นที่ใดขาดธาตุซิลิคอนแล้ว พืชที่ปลูกจะอ่อนแอต่อโรคแมลงและทำให้ผลผลิตลดลงถึงกว่าครึ่ง

คุณสมบัติเด่นเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยวินโกลด์

1. ช่วยประหยัดปุ๋ยเคมี 50% และช่วยจับปุ๋ยไว้ได้นานขึ้นกว่าปกติ
2. ช่วยป้องกันแมลง - เชื้อรา โคน - รากเน่า และกำจัดหอยเชอรี่ได้ดีมาก
3. ปี ค.ศ. 1848 ผลทดลองซิลิคอนช่วยเพิ่มปริมาณ และคุณภาพของผลผลิต 50 - 100%
4. ผลการทดลองกว่า 300 อำเภอทั่วประเทศ ทำให้ช่วยปรับโครงสร้างของดิน - การชะล้างของดินจากลม
และน้ำ ช่วยเพิ่มน้ำหนักรากและเจริญของรากได้ 50 - 200%
5. ช่วยให้พืชทนแล้ง สามารถลดการให้น้ำได้ 30 - 40% โดยไม่มีผลเสียต่อพืช
6. ช่วยลดความเป็นพิษของอลูมิเนียมในดินกรดได้ดีกว่าปูนขาวหรือโคโลไมท์ 5 เท่า
7. ช่วยเพิ่มธาตุฟอสฟอรัสให้พืชได้ 40% โดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัส
8. ช่วยลดการชะล้างของ P,N และ K จากแหล่งเพาะปลูก และคงธาตุที่พืชนำไปใช้ได้
9. ช่วยให้สามารถใช้ประโยชน์จากชีวมูล (มูลสัตว์และของเหลือจากเทศบาล)
10. ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตในการกสิกรรมถึง 50 - 100%

ขั้นตอนการขยายงานปุ๋ย และการรับผลตอบแทน

 
  1.
ปุ๋ย 1 ตัน ราคาขายปลีก 16,200 บาท ราคาสมาชิก 13,200 บาท
ปุ๋ย 1 กระสอบ (25 ก.ก.) ราคาขายปลีก 405 บาท ราคาสมาชิก 330 บาท
  PV 100 คะแนน BV 500 คะแนน
  BV เป็นคะแนนเพื่อใช้ในการคำนวณค่าแนะนำและค่าบริการโมบายปุ๋ยเท่านั้น
2. เมื่อสมาชิกดำเนินการแจงคะแนนแล้วเสร็จ ระบบจะทำการตรวจสอบความถูกต้อง โดยสมาชิกจะต้องได้รับรหัส WM รหัส WC ครบถ้วน
   
3.

การรับผลประโยชน์สำหรับการแนะนำซื้อปุ๋ย
ผู้แนะนำต้องมีอย่างน้อยตำแหน่ง M

ผู้แนะนำจะได้รับ

- ค่าผ่านรหัส WM (ถ้ามี)

PV ละ 1 บาท (1 M รับ 100 บาท)

- ค่าผ่านรหัส WC (ถ้ามี)

PV ละ 0.50 บาท (1 M รับ 50 บาท)

- ค่าแนะนำ

BV ละ 1 บาท ตันละ 500 บาท

สั่งซื้อปุ๋ย 15 ตัน รับค่าสั่ง 7,500 บาท คืนทันที ภายใน 3 วันทำการ

รูปแบบการจ่ายผลตอบแทนเมื่อมีการสั่งซื้อปุ๋ยวินโกลด์ จำนวน 15 ตัน

สรุปผลตอบแทนที่จะได้รับ

ค่าแนะนำ (500บาทX15 ตัน)

7,500 บาท

ค่าสั่ง

7,500 บาท

ค่าจับคู่

8,500 บาท

ค่า WM

1,500 บาท

ค่า WC

750 บาท

กำไรจากการขายปลีก

45,000 บาท

รวมทั้งสิ้น

70,750 บาท

สรุปสั่งซื้อปุ๋ยวินโกลด์จำนวน 15 ตัน จะได้รับผลตอบแทน 70,750 บาท

 
เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน
 

1.

บริษัท จะโอนเงินค่าสั่งให้ภายใน 3 วันทำการ หลังการซื้อปุ๋ยวินโกลด์

2.

บริษัท จะคิดค่าคอมมิชชั่นการจับคู่ทุกวันหลังการตัดรอบ 5 โมงเย็น และจะโอนเงินค่าคอมมิชชั่นให้ภายใน 3 วันทำการ

3.

บริษัท จะคิดค่าแนะนำตัดรอบทุกวันที่ 30 ของเดือน และจะโอนเงินเข้าบัญชีให้ในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

 
ผู้แสดงความคิดเห็น ใบบัว (boua-dot-adoxy-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-02-07 17:39:50 IP : 58.136.19.14[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.