สวนยางพาราใส่ปุ๋ยเคมีตราอะไรดีที่สุดครับ
avatar
อันตา


 ใกลถึงเวลาใส่ปุ๋ยแล้วผู้ตั้งกระทู้ อันตา :: วันที่ลงประกาศ 2011-08-22 10:58:25 IP : 125.27.192.109


[1]

ความคิดเห็นที่ 32 (3462070)
avatar
ราคาปุ๋ยเคมีทุกสูตร ปี 2556

ปุ๋ยเคมี

 

20-10-12ารใช้ปุ๋ยสูตรสูง 20-10-12 และ 20-8-20 ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตรสำหรับยางพารา  วิธีใส่ปุ๋ยกล้ายาง เมื่อต้นยางอายุ 1 ถึง 2 เดือน ควรหว่านเป็นแถบกว้างประมาณ 5 ซ.ม. ห่างจากแถวยางด้านใดด้านหนึ่งเล็กน้อย แต่เมื่อยางอายุ 3 เดือน และก่อนติดตา 1 เดือนควรหว่านให้สม่ำเสมอทั่วทั้งแปลง อายุกล้ายางหลังปลูก 1-3 เดือน ๆ ละ 30  (กิโลกรัม/ไร่)ก่อนติดตา 1 เดือน  จำนวน 30   (กิโลกรัม/ไร่) วิธีใส่ปุ๋ยในแปลงกิ่งตา การใช้ปุ๋ยบำรุงแปลงกิ่งตาจะช่วยให้การติดตามีผลสำเร็จมากขึ้น และได้กิ่งตาที่สมบูรณ์ในปริมาณมาก อัตราปุ๋ยที่ใช้กับต้นกล้ายางก่อนติดตาในแปลงกิ่งตามีดังนี้ อายุกล้ายางหลังปลูก 1-3 เดือน ๆ ละ 25  (กรัม/หลุมก่อนติดตา 1 เดือน ใส่ 25  (กรัม/หลุมหลังจากติดตาและตัดยอดต้นเดิมแล้ว ควรใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงต้นกิ่งตาควรใช้อัตราดังนี้ เมื่อต้นยางอายุ 1 ถึง 2 เดือน ควรหว่านเป็นแถบกว้างประมาณ 5 ซ.ม. ห่างจากแถวยางด้านใดด้านหนึ่งเล็กน้อย แต่เมื่อยางอายุ 3 เดือน และก่อนติดตา 1 เดือน ควรหว่านให้สม่ำเสมอทั่วทั้งแปลง อายุต้นยางหลังตัดต้นเดิม หรือหลังปลูก2,4,6 เดือน ๆ ละ 30 กิโลกรัม/ไร่ หลังจากตัดกิ่งกระโดงไปใช้หรือตัดล้างแปลงเพื่อเลี้ยงกระโดงใหม่ 30 กิโลกรัม/ไร่ หลังจากตัดยอดกิ่งกระโดงเลือกกิ่งตาเขียว 30 กิโลกรัม/ไร่ หลังจากตัดกิ่งตาเขียวครั้งแรก 30 กิโลกรัม/ไร่ หลังจากตัดกิ่งตาเขียวครั้งที่ 2 30 กิโลกรัม/ไร่ วิธีการใส่ปุ๋ยยาง5 นางฟ้าทรงฉัตรสำหรับยางก่อนเปิดกรีดควรปฎิบัติดังนี้ เมื่อต้นยางอายุยังน้อยควรโรยเป็นวงกลมให้กระจายสม่ำเสมอรอบโคนต้น ต้นยางที่มีอายุ 17 เดือนขึ้นไป ควรหว่านให้กระจายทั่วถึงในแถวยาง กินบริเวณจากโคนต้นออกไปประมาณด้านละ 1 เมตร เวลาใส่ปุ๋ยและอัตราปุ๋ยที่ใช้กับต้นยางก่อนเปิดกรีด อายุต้นยาง 2,4,6 เดือน ๆ ละ 50 กรัม/ต้น อายุต้นยาง 6เดือน 75 กรัม/ต้น อายุต้นยาง 11, 14, 17 เดือน ๆ ละ 100 กรัม/ต้น อายุต้นยาง 23, 29, 35, 41เดือน ๆ ละ 150 กรัม/ต้น อายุต้นยาง 47, 53, 59, 65, 71 เดือน ๆ ละ 280 กรัม/ต้น เวลาใส่ปุ๋ยและ อัตราปุ๋ยที่ใช้กับต้นยางก่อนเปิดกรีด การใส่ปุ๋ยที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอแก่ยางหลังเปิดกรีดแล้วทุก ๆ ปี ช่วยให้ได้ผลผลิตสูงอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามหากชาวสวนได้ใช้ปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยเพิ่มผลผลิตได้อีกทางหนึ่งด้วย การใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงยางหลังเปิดกรีด ควรใส่ปีละ 2 ครั้ง ๆ ละ 500-600 กรัม/ต้น ครั้งที่ 1 ใส่ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นต้นฤดูฝนหลังจากผลัดใบแล้ว ครั้งที่ 2 ใส่ระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคม โดยหว่านในบริเวณห่างจากโคนต้นยางข้างละ 1 ถึง 3 เมตร ข้อแนะนำ การใส่ปุ๋ยยางพาราให้เกิดผลนั้น ควรใส่ในอาณาบริเวณที่รากหนาแน่น ดินมีความชื้นเพียงพอ และใส่หลังจากการปราบวัชพืชเรียบร้อยแล้ว ไม่ควรใส่ในช่วงที่อากาศแห้งแล้ง หรือมีฝนตกชุกเกินไป

*ขั้นต่ำ 30-60 ตัน

ปุ๋ยตราบัวทิพย์,ปุ๋ยตราหัววัวคันไถ,ปุ๋ยไข่มุก,ปุ๋ยตราเรือใบไวกิ้ง,ปุ๋ยปูแดง,ปุ๋ยตราหัวไก่,ปุ๋ยตราชาวไร่,ปุ๋ยตรากระต่าย,ปุ๋ยตรากระรอก,ทอชตราคบเพลิง,ปุ๋ยตราค้างคาว,ปุ๋ยตราดอกบัว,ปุ๋ยตราทีพีไอ,ปุ๋ยตรานกอินทรีคู่,ปุ๋ยตราภูเขาทอง,ปุ๋ยตราม้าบิน,ปุ๋ยตรารุ่งอรุณ,นางฟ้า,ปุ๋ยนางฟ้า,5นางฟ้า,ทรงฉัตร,แม่ปุ๋ย,ยูเรีย,ฟิลเลอร์,สารปรับสภาพดิน,ผสมปุ๋ย,ขายปุ๋ย,สูตรปุ๋ย,นาข้าว,อ้อย,มันสำปะหลัง,ยางพารา,ข้าวโพด,หญ้า,ปาล์ม,ปาล์มน้ำมัน,ทะลาย,รวง,ลองกอง,มังคุด,ลำใย,เงาะ,องุ่น,มะนาว,ทุเรียน,กะหล่ำปลี,ระเบิดหัว,ปรับปรุงดิน,ปุ๋ยยา,ฟาร์มเกษตร,ป.เคมีภัณฑ์,เจียไต๋,ศักดิ์สยาม,โรงงานปุ๋ย,ฟาร์มอะโกร,โดโลไมท์,พูไมท์,เพอร์ไลท์,ราคาส่ง,599บาท,ราคาปุ๋ยวันนี้,ปุ๋ยเคมี,ปุ๋ยสูตร,ปุ๋ย ปุ๋ยเคมี แม่ปุ๋ย ปุ๋ยเชิงเดี่ยว ปุ๋ยเชิงประกอบเกรดสูง,ยูเรีย 46-0-0,แอมโมเนียมซัลเฟต 21-0-0,แอมโมเนียมคลอไรด์ 26-0-0,โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต (MAP) 11-52-0,11-48-0,12-61-0,ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (DAP) 18-46-0,16-48-0,21-53-0 ,ทริปเปิลซูเปอร์ฟอสเฟต 0-46-0,โพแทสเซียมคลอไรด์ (MOP) 0-0-60,โพแทสเซียมซัลเฟต 0-0-50,โพแทสเซียมไนเตรท 13-0-46,อินทรีย์วัตถุธาตุอาหารสูง,มูลค้างคาว,มูลไก่,มูลสุกร,มูลเป็ด,มูลโค,มูลกระบือ,ปุ๋ยผสม,ปุ๋ยเคมีผสม,ปุ๋ยผสมเคมี,ผสมปุ๋ย,ผสมปุ๋ยเคมี,ผสมปุ๋ยเคมีอินทรีย์,ผสมปุ๋ยอินทรีย์,ผสมปุ๋ยอินทรีย์เคมี,สูตรปุ๋ย,สูตรปุ๋ยผสม,สูตรผสมปุ๋ย,ผสมปุ๋ยใช้เอง,ผสมปุ๋ยจำหน่าย,เครื่องผสมปุ๋ย,วิธีผสมปุ๋ย,สูตรผสมปุ๋ย,โปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยผสม,แม่ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน,แม่ปุ๋ยเคมีสำเร็จรูปสูตรต่างๆ,แม่ปุ๋ยอินทรีย์วัตถุ,คำนวณส่วนผสมปุ๋ยได้ทุกสูตร,15-15-15,16-16-8,13-13-21,16-20-0,18-12-6,16-12-8,16-8-8 , 20-10-5 , 20-20-0 , 18-22-0 ,8-24-24 , 9-24-24 , 12-24-12 , 14-14-21 , 26-14-0 , 20-11-11 , 16-8-14 , 18-12-6 , 3-10-30 , 18-22-6 ,18-10-6 , 19-19-19 , 25-7-7 , 21-7-14 , 8-16-24 , 9-3-9 , 16-4-0 , 10-5-9 , 16-4-5 , 16-14-0 , 16-4-8 , 16-22-6 ,18-6-4 , 6-18-12 , 15-15-6 , 18-11-5 , 18-10-6 , 15-5-14 , 14-14-14 , 4-16-24 , 14-9-20 , 16-9-18 , 10-5-5 , 10-5-9 , 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ราคาปุ๋ยเคมีทุกสูตร ปี 2556 (akesuphan-at-hotmail-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-04-25 12:01:31 IP : 10.2.0.50


ความคิดเห็นที่ 31 (3421732)
avatar
ลุงหริ ทุ่งกุลา

ปุ๋ยตรา คูณทรัพย์ ครับ สุดยอดปุ๋ยยุคนี้

ผลิตสูตรที่ท่านต้องการให้ได้ครับ ส่งให้ถึงที่ ราคาตรงโรงงาน

ติดต่อโรงงานโดยตรงได้ที่ลุงหริ  0878179177

ผู้แสดงความคิดเห็น ลุงหริ ทุ่งกุลา (siri-dot-pata164653-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-01-09 09:06:49 IP : 164.115.138.13


ความคิดเห็นที่ 30 (3392829)
avatar
ราคาปุ๋ยเคมี บจก.เอกสุพรรณ ปี 2555
image

ราคาแม่ปุ๋ยเคมีวันนี้ ใช้ได้ถึงวันที่ 31/01/2556 คลิ๊กดูที่เว็บนี้!!

ราคาแม่ปุ๋ยเคมีวันนี้ ใช้ได้ถึงวันที่ 15/01/2556 คลิ๊กดูที่เว็บนี้!!

ราคาปุ๋ยเคมีวันนี้ ใช้ได้ถึงวันที่ 15-01-2556

ปุ๋ยตราบัวทิพย์,ปุ๋ยตราหัววัวคันไถ,ปุ๋ยไข่มุก,ปุ๋ยตราเรือใบไวกิ้ง,ปุ๋ยปูแดง,ปุ๋ยตราหัวไก่,ปุ๋ยตราชาวไร่,ปุ๋ยตรากระต่าย,ปุ๋ยตรากระรอก,ทอชตราคบเพลิง,ปุ๋ยตราค้างคาว,ปุ๋ยตราดอกบัว,ปุ๋ยตราทีพีไอ,ปุ๋ยตรานกอินทรีคู่,ปุ๋ยตราภูเขาทอง,ปุ๋ยตราม้าบิน,ปุ๋ยตรารุ่งอรุณ,นางฟ้า,ปุ๋ยนางฟ้า,5นางฟ้า,ทรงฉัตร

ปุ๋ยตราบัวทิพย์,ปุ๋ยตราหัววัวคันไถ,ปุ๋ยไข่มุก,ปุ๋ยตราเรือใบไวกิ้ง,ปุ๋ยปูแดง,ปุ๋ยตราหัวไก่,ปุ๋ยตราชาวไร่,ปุ๋ยตรากระต่าย,ปุ๋ยตรากระรอก,ทอชตราคบเพลิง,ปุ๋ยตราค้างคาว,ปุ๋ยตราดอกบัว,ปุ๋ยตราทีพีไอ,ปุ๋ยตรานกอินทรีคู่,ปุ๋ยตราภูเขาทอง,ปุ๋ยตราม้าบิน,ปุ๋ยตรารุ่งอรุณ,นางฟ้า,ปุ๋ยนางฟ้า,5นางฟ้า,ทรงฉัตร

*ซื้อปุ๋ยไปขายต่อลดสูงสุด 5-25%* โทรขอใบเสนอราคาปุ๋ยได้ที่ 035-439676 (มีบริการรถจัดส่ง)

หากลูกค้าท่านใดต้องการตัวอย่างปุ๋ยเคมีและโบรชัวร์สินค้า โทร  090-9324691 บริการจัดส่งฟรี!!

*ปุ๋ยเคมีทุกสูตร "ซื้อเยอะ ลดเยอะ "ที่นี่ที่เดียว!! หมดเขต 15 ม.ค. ศกนี้

**ต้องการราคาพิเศษหน้าโรงงาน  "ด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัด"

กรุณาโทรสอบถามที่ 035-439676

ปุ๋ยเคมี

รายการปุ๋ยแบรนด์ 5 นางฟ้าทรงฉัตร Super Bulk Blending

ราคาปุ๋ยกระต่ายม้าบินหัววัวคันไถมงกุฎเรือใบพลอยหัวไก่นางฟ้ายาร่าทอร์ช

ราคาปุ๋ยเคมีสูตร 30-0-0       ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร               ราคาเริ่มต้นที่ 530 - 550 บาท  (ข้าว,อ้อย,มัน,ยางพารา,พืชไร่)

ราคาปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8    ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร                ราคาเริ่มต้นที่ 620 - 670 บาท  (ข้าวนาดินทราย,ยางพารา,อ้อย)

ราคาปุ๋ยเคมีสูตร 16-8-8      ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร                ราคาเริ่มต้นที่ 520 - 570 บาท  (ข้าว,อ้อย,ยางพาราเล็ก,พืชผัก)

ราคาปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0    ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร                ราคาเริ่มต้นที่ 600 - 650 บาท  (ข้าวนาดินเหนียว,ข้าวโพด,ผัก)

ราคาปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร                ราคาเริ่มต้นที่ 690 - 740 บาท  (พืชผัก,ยาง,ผลไม้,ปาล์ม,ข้าว,อ้อย)

ราคาปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18    ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร                ราคาเริ่มต้นที่ 680 - 730 บาท  (เร่งน้ำยาง,ระเบิดหัวมัน,ข้าว)

ราคาปุ๋ยเคมีสูตร  8-24-24   ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร                ราคาเริ่มต้นที่ 995 - 1050 บาท  (ปาล์มน้ำมัน,ยาง,มันสำปะหลัง)

ราคาปุ๋ยเคมีสูตร  20-10-12   ตรา 5 นางฟ้าฯ สำหรับยางพาราเล็ก     ราคาเริ่มต้นที่ 720 - 770 บาท  (ยางพาราปลูกใหม่,ยาง 1-6 ปี)

 ราคาปุ๋ยเคมีสูตร  20-8-20     ตรา 5 นางฟ้าฯ สำหรับยางพาราใหญ่   ราคาเริ่มต้นที่ 800 -850 บาท  (เร่งน้ำยางยางใหญ่อายุ 7 ปีขึ้นไป)

รายการปุ๋ยแบรนด์เนม  ตราเรือใบยาร่า Premium Compound จากประเทศนอร์เวย์


ราคาปลีกปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16      ตราเรือใบยาร่า yara              ราคาปุ๋ย   1,130 บาท+ส่งฟรีทุกภาค!!  (ข้าวนาดินทราย,ยางพารา,อ้อย)

ราคาปลีกปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15      ตราเรือใบยาร่า  yara              ราคาปุ๋ย  1,080 บาท+ส่งฟรีทุกภาค!! (ข้าว,อ้อย,มัน,ยางพารา,พืชไร่)

ราคาปลีกปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0       ตราเรือใบยาร่า yara                ราคาปุ๋ย  785  บาท+ส่งฟรีทุกภาค!! (ข้าวนาดินเหนียว,ข้าวโพด,ผัก)

ราคาปลีกปุ๋ยเคมีสูตร 25-7-7        ตราเรือใบยาร่า yara                 ราคาปุ๋ย  1,090 บาท+ส่งฟรีทุกภาค!! (พืชผัก,ยาง,ผลไม้,ปาล์ม,ข้าว,อ้อย)

ราคาปลีกปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21    ตราเรือใบยาร่า yara                 ราคาปุ๋ย  1,085  บาท+ส่งฟรีทุกภาค!! (เร่งน้ำยาง,ระเบิดหัวมัน,ข้าว,หอม,กระเทียม,ทุเรียน)

ราคาปลีกปุ๋ยเคมีสูตร 14-14-21    ตราเรือใบยาร่า yara                 ราคาปุ๋ย  1,125 บาท+ส่งฟรีทุกภาค!! (ข้าว,อ้อย,ยางพาราเล็ก,พืชผัก,หอม,กระเทียม,ทุเรียน)

 

 

ราคาขายปลีกปุ๋ยเคมีสูตร  8-24-24    ตราเรือใบยาร่า yara               ราคาปุ๋ยเรือใบยาร่า   1,250 บาท + ส่งฟรีทุกภาค!! (ปาล์มน้ำมัน,ยาง,มันสำปะหลัง)

 

 

ราคาขายปลีกปุ๋ยยูเรียตราเรือใบยาร่าเม็ดโฟมสูตร  46-0-0           ยูเรียตราเรือใบยาร่า yara      ราคา 745 บาท* (เขียวแท้แน่นอนจากประเทศนอร์เวย์)*

 

สารปรับปรุงสภาพดิน|ฟิลเลอร์ขาว|ฟิลเลอร์สี(เขียว,แดง,เหลือง)                  ราคา  200 - 250 บาท

ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดเม็ดคัดพิเศษ เกรดเอ   สูตร 12-4-4 ตรา 5 นางฟ้าฯ     (นาข้าว,ยางเล็ก,ผลไม้)   ราคา   600 บาท

ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดเม็ดคัดพิเศษ เกรดเอ   สูตร 9-3-9   ตรา 5 นางฟ้าฯ   (ยางพารา,อ้อย,มันสำปะหลังราคา  600 บาท

ราคาแม่ปุ๋ยแดฟสีเหลืองตราพลอยเกษตร สูตร 18-46-0         ราคา  1,200 บาท    (เกรดเอ)

ราคาแม่ปุ๋ยแดฟสีเหลืองตรากระต่าย สูตร 18-46-0                ราคา  1,200 บาท    (เกรดเอ)

ราคาแม่ปุ๋ยเคมีมอฟสีแดงตราพลอยเกษตร สูตร 0-0-60         ราคา   1,040    บาท  (เพิ่มความหวาน,เพิ่มน้ำหนัก)

ราคาแม่ปุ๋ยเคมีมอฟสีชมพูตราดาวรุ่ง (เรือใบสูตร 0-0-60     ราคา   1,040    บาท  (เพิ่มความหวาน,เพิ่มน้ำหนัก)

ราคาแม่ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตตรากระต่ายสูตร 21-0-0         ราคา    590   บาท  (เขียวทน เขียวนาน,รองพื้น)   

ราคาแม่ปุ๋ยเคมีตรากระต่าย สูตร 46-0-0                               ราคา  825 บาท (สั่งครบ 32 ตัน ส่งฟรี!!)

ราคาแม่ปุ๋ยยูเรียตราม้าบิน สูตร   46-0-0                               ราคา  815 บาท (สั่งครบ 32 ตัน ส่งฟรี!!)

ราคาแม่ปุ๋ยยูเรียตรายาร่า yara เรือใบ สูตร   46-0-0             ราคา  825 บาท (สั่งครบ 32 ตัน ส่งฟรี!!)

 

ราคาแม่ปุ๋ยยาร่า (ปุ๋ยตราเรือใบเม็ดสีฟ้า สูตร   15-15-15    ราคา  925 บาท ส่งฟรีขั้นต่ำ 30-60 ตัน โทร 089-7455909

*หมายเหตุ:แม่ปุ๋ยจัดส่งฟรีที่ขั้นต่ำ 15-30 ตันขึ้นไป*

*หมายเหตุ:บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขายนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*ในกรณีที่สั่งซื้อปุ๋ยสูตร 46-0-0 ลูกค้านำรถมารับด้วยตนเอง

ติดต่อ บริษัท เอกสุพรรณ เอ็นเตอร์ไพรส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ที่ตั้ง :  สำนักงานใหญ่ เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี  72240 ประเทศไทย 

โทรศัพท์ :  035-439676,  

แฟกซ์ :   035-439691

E-mail: akesuphan@hotmail.co.th

ผู้แสดงความคิดเห็น ราคาปุ๋ยเคมี บจก.เอกสุพรรณ ปี 2555 (akesuphan-at-hotmail-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-10-24 12:51:17 IP : 10.2.0.50


ความคิดเห็นที่ 29 (3362448)
avatar
เลือกปุ๋ยยางใส่ตรา5นางฟ้าทรงฉัตรดีที่สุด

ราคาแม่ปุ๋ยเคมีวันนี้ ใช้ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 55 ดูที่เว็บนี้!!

ราคาแม่ปุ๋ยเคมีวันนี้ ใช้ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555

ปุ๋ยตราบัวทิพย์,ปุ๋ยตราหัววัวคันไถ,ปุ๋ยไข่มุก,ปุ๋ยตราเรือใบไวกิ้ง,ปุ๋ยปูแดง,ปุ๋ยตราหัวไก่,ปุ๋ยตราชาวไร่,ปุ๋ยตรากระต่าย,ปุ๋ยตรากระรอก,ทอชตราคบเพลิง,ปุ๋ยตราค้างคาว,ปุ๋ยตราดอกบัว,ปุ๋ยตราทีพีไอ,ปุ๋ยตรานกอินทรีคู่,ปุ๋ยตราภูเขาทอง,ปุ๋ยตราม้าบิน,ปุ๋ยตรารุ่งอรุณ,นางฟ้า,ปุ๋ยนางฟ้า,5นางฟ้า,ทรงฉัตร

ปุ๋ยที่ดีที่สุดสำหรับคนไทย

*ซื้อปุ๋ยไปขายต่อลดพิเศษ โทรสอบถามที่  035-439676 (มีบริการรถจัดส่ง)

หากลูกค้าท่านใดต้องการตัวอย่างปุ๋ยเคมีและโบรชัวร์สินค้า โทร  089-7455909 บริการจัดส่งฟรี!!

.......................................................................................................................................................................

ราคาปุ๋ยเคมีสูตร 30-0-0       ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร               ราคา 620-690 บาท  (ข้าว,อ้อย,มัน,ยางพารา,พืชไร่)

ราคาปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8    ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร                ราคา 740-800 บาท  (ข้าวนาดินทราย,ยางพารา,อ้อย)

ราคาปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0    ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร                ราคา 730-790 บาท  (ข้าวนาดินเหนียว,ข้าวโพด,ผัก)

ราคาปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15  ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร                ราคา 800-900 บาท  (พืชผัก,ยาง,ผลไม้,ปาล์ม,ข้าว,อ้อย)

ราคาปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18    ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร                ราคา 750-820 บาท  (เร่งน้ำยาง,ระเบิดหัวมัน,ข้าว)

ราคาปุ๋ยเคมีสูตร 16-8-8      ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร                ราคา 620-690 บาท  (ข้าว,อ้อย,ยางพาราเล็ก,พืชผัก)

ราคาปุ๋ยเคมีสูตร  8-24-24   ตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร                ราคา 990-1050 บาท  (ปาล์มน้ำมัน,ยาง,มันสำปะหลัง)

ราคาปุ๋ยเคมีสูตร  20-10-12   สำหรับยางพาราเล็ก                ราคา 790-850 บาท  (ยางพาราปลูกใหม่,ยาง 1-6 ปี)

ราคาปุ๋ยเคมีสูตร  20-8-20     สำหรับยางพาราใหญ่              ราคา 850-920 บาท  (เร่งน้ำยาง,ยางใหญ่อายุ 7 ปีขึ้นไป)

ราคาแม่ปุ๋ยแดฟสีเหลืองตราพลอยเกษตร สูตร 18-46-0        ราคา  1,200 บาท    (เกรดเอ)

ราคาแม่ปุ๋ยแดฟสีเหลืองตรากระต่าย สูตร 18-46-0                ราคา  1,200 บาท    (เกรดเอ)

ราคาแม่ปุ๋ยเคมีมอฟสีแดงตราพลอยเกษตร สูตร 0-0-60        ราคา   1,040    บาท  (เพิ่มความหวาน,เพิ่มน้ำหนัก)

ราคาแม่ปุ๋ยเคมีมอฟสีชมพูตราดาวรุ่ง (เรือใบสูตร 0-0-60    ราคา   1,040    บาท  (เพิ่มความหวาน,เพิ่มน้ำหนัก)

ราคาแม่ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตตรากระต่ายสูตร 21-0-0        ราคา    590   บาท  (เขียวทน เขียวนาน,รองพื้น)   

ราคาแม่ปุ๋ยเคมีตรากระต่าย สูตร 46-0-0                               ราคา  825 บาท

ราคาแม่ปุ๋ยยูเรียตราม้าบิน สูตร   46-0-0                               ราคา  815 บาท

สารปรับปรุงสภาพดิน|ฟิลเลอร์ขาว|ฟิลเลอร์สี              ราคา  180 บาท

ปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดชนิดพิเศษ                                          ราคา  285  บาท

ราคาแม่ปุ๋ยยาร่า (ปุ๋ยตราเรือใบเม็ดสีฟ้า สูตร   15-15-15    ราคา  925 บาท ส่งฟรีขั้นต่ำ 30-60 ตัน โทร 089-7455909

*หมายเหตุ:แม่ปุ๋ยจัดส่งฟรีที่ขั้นต่ำ 10-15 ตันขึ้นไป*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น เลือกปุ๋ยยางใส่ตรา5นางฟ้าทรงฉัตรดีที่สุด วันที่ตอบ 2012-09-14 12:25:58 IP : 125.26.72.15


ความคิดเห็นที่ 28 (3361618)
avatar
หนึ่ง

ยาง 8 ปี  ปุ๋ยยี่ห้อรถ.....สักอย่าง ปุ๋ยใส่แล้ว..ประมาณเดือนหนึ่ง...ไปขุดดูที่หลุมใส่ปุ๋ย..ยังเป็นเม็ดเหมือนเดิม.....งงรึโดยปุ๋ยปลอม...ควรใช้อะไร..ถามคนที่ทำก่อนบอกว่าเรือใบไวเกิ้ง  (ยารา)  21-7-14 ดีจริงรึเปล่า..ตอบทีค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น หนึ่ง วันที่ตอบ 2012-09-10 10:14:05 IP : 171.100.25.79


ความคิดเห็นที่ 27 (3360167)
avatar
การใส่ปุ๋ยยางพาราให้ได้ผลดีที่สุด

 

ปุ๋ยเคมีตรา 5นางฟ้าทรงฉัตรสูตร 15-7-18 ราคา 750-820 บาท

 

ปุ๋ยเคมีตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร 15-7-18

 


ปุ๋ยเร่งน้ำยางสำหรับยางใหญ่
 
ตราห้านางฟ้าทรงฉัตร สูตร 15-7-18 ช่วยเร่งน้ำยางในยางใหญ่อายุ 5-7 ปีขึ้นไป และเหมาะสำหรับพืชทุกชนิด โดยเฉพาะยางพาราเปิดกรีดทำให้เปลือกยางนิ่ม กรีดง่าย ปริมาณน้ำยางพาราเพิ่มมากขึ้น น้ำยางเข้มข้นขึ้น ใส่ข้าวช่วงตั้งท้อง ทำให้ข้าวรวงใหญ่ น้ำหนักดี ไม่มีเมล็ดลีบ ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น เป็นปุ๋ยใส่บำรุงต้น โดยแนะนำให้ใส่ในช่วงการออกดอก ผล เป็นหลัก เพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตของดอก และผล ติดต่อฝ่ายขาย โทร 035 439676 , 
โทรศัพท์ติดต่อฝ่ายขาย 089-7455909

การใส่ปุ๋ยเคมีบำรุงต้นยางมีหลายวิธี เช่น วิธีหว่านปุ๋ยกระจายเป็นแถบห่างจากโคนต้น ประมาณ 1-2 เมตร แล้วคราดกลบ วิธีหว่านลงไปรอบ ๆ บริเวณโคนต้น วิธีหว่านแล้วคราดกลบ วิธีเจาะเป็นหลุมใส่ปุ๋ยเคมีแล้วกลบ และวิธีเจาะเป็นร่อง เป็นต้น โดยแบ่งใส่เป็นสองครั้ง ๆ ละ 500-600 กรัมต่อต้นต่อ 6 เดือน ครั้งแรกใส่ในระยะต้นยางพาราเริ่มผลิใบอ่อน (ประมาณเดือนพฤษภาคม) ใส่ปุ๋ยเคมีครั้งที่สองหลังจากใส่ปุ๋ยครั้งแรกแล้ว 6 เดือน (ประมาณเดือนกันยายน)

คุณสมบัติพิเศษ "เขียวไว งามทน เพิ่มผลผลิตเป็นปุ๋ยคุณภาพสูง ได้มาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตร ควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน พิถีพิถัน เกษตรกรมั่นใจในคุณภาพ "ปุ๋ยยางพาราตราห้านางฟ้าทรงฉัตร ปุ๋ยดี ที่คนไทยเลือกใช้ทุกเม็ด แห้ง แกร่ง ไม่ชื้น ไม่ติดมือ สามารถใส่เครื่องพ่นปุ๋ยได้เป็นอย่างดี มีให้เลือกมากมายหลายสูตร สำหรับ นาข้าว พืชผักทุกชนิด พืชไร่ทุกประเภท รวมทั้งพืชสวนต่าง ๆ

 

 

 

การใส่ปุ๋ย5นางฟ้าทรงฉัตรในยางพารา

การใส่ปุ๋ย 5 นางฟ้าทรงฉัตรในยางพาราเล็ก

การใช้ปุ๋ยในสวนยาง

       1. การใส่ปุ๋ยยางพาราก่อนเปิดกรีด : ปุ๋ยยางพาราก่อนเปิดกรีด คือ ปุ๋ยที่ใส่ตั้งแต่เริ่มปลูกจนต้นยางได้ขนาดกรีดอายุต้นยาง 1 ถึง 6 ปี ปุ๋ยที่ใช้ ได้แก่ ปุ๋ยรองก้นหลุม และ ปุ๋ยบำรุงปุ๋ยรองก้นหลุม เป็นปุ๋ยที่เร่งให้รากงอกและแผ่ขยายเร็ว ปุ๋ยรองก้นหลุมที่แนะนำใช้ในสวนยางได้แก่ ปุ๋ยหินฟอสเฟต (0-3-0) เป็นปุ๋ยที่ผลิตได้ในประเทศ มีปริมาณฟอสเฟตทั้งหมดประมาณร้อยละ 25 มีปริมาณฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์ร้อยละ 3

        วิธีใส่ ปุ๋ยรองก้นหลุม โดยขุดดินแยกเป็น 2 ส่วนคือ ดินชั้นบนและดินชั้นล่าง ใช้ดินบนกลบลงในหลุมก่อน ส่วนดินล่างใช้คลุกกับปุ๋ยหิน ฟอสเฟต อัตรา 170 กรัมต่อหลุม แล้วกลบดินล่างที่คลุกปุ๋ยลงไปให้เต็มหลุมในเขตแห้งแล้งแนะนำให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์รองก้นหลุม เพิ่มในอัตรา 5 กิโลกรัมต่อต้น ซึ่งจะมีผลทำให้ต้นยางมีอัตราการรอดตายสูงและการเจริญเติบโตในช่วงแรกดีขึ้นปุ๋ยบำรุง เป็นปุ๋ยที่ใส่เพื่อเร่งให้ต้นยางเจริญเติบโตเร็ว สามารถเปิดกรีดได้เร็วขึ้นและให้ผลผลิตสูง ปุ๋ยบำรุงที่แนะนำ ใช้ในสวนยางก่อนเปิดกรีด จำนวน 2 สูตร ปุ๋ยยางพารา 5 นางฟ้าทรงฉัตรสูตร 15-7-18 สำหรับดินทุกชนิดในเขตปลูกยางเดิม   และปุ๋ยตรา 5นางฟ้าทรงฉัตรสูตร 16-16-8 หรือปุ๋ยยางสูตร 15-15-15 สำหรับดินทุกชนิดในเขตปลูกยางใหม่  โดยสูตรปุ๋ยสำหรับดินปลูกยางในเขตปลูกยางเดิม มีอัตราปุ๋ยที่ใส่แตกต่างกันตามชนิดของเนื้อดิน ส่วนในเขต ปลูกยาง ใหม่ และเขตแห้งแล้งแนะนำอัตราปุ๋ยเหมือนกันในดินทุกชนิด และควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีการใส่ปุ๋ยยางพาราหลังเปิดกรีดในปีที่ 7

 

ผู้แสดงความคิดเห็น การใส่ปุ๋ยยางพาราให้ได้ผลดีที่สุด วันที่ตอบ 2012-08-28 15:45:36 IP : 125.26.53.240


ความคิดเห็นที่ 26 (3360074)
avatar
คนสวนยาง
ยางเล็กใช้ 20-10-12 ยางกรีดใช้29-5-18 แจ๋วสุดๆ
ผู้แสดงความคิดเห็น คนสวนยาง วันที่ตอบ 2012-08-27 20:34:43 IP : 110.49.233.254


ความคิดเห็นที่ 25 (3353184)
avatar
สวนยางต้องใช้ปุ๋ยเคมีคุณภาพดี 5นางฟ้าทรงฉัตร

 

ปุ๋ยเคมีตรา 5นางฟ้าทรงฉัตรสูตร 15-7-18 ราคา 750-820 บาท

 

ปุ๋ยเคมีตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร 15-7-18
ปุ๋ยเร่งน้ำยางสำหรับยางใหญ่ ตราห้านางฟ้าทรงฉัตร สูตร 15-7-18 ช่วยเร่งน้ำยางในยางใหญ่อายุ 5-7 ปีขึ้นไป และเหมาะสำหรับพืชทุกชนิด โดยเฉพาะยางพาราเปิดกรีดทำให้เปลือกยางนิ่ม กรีดง่าย ปริมาณน้ำยางพาราเพิ่มมากขึ้น น้ำยางเข้มข้นขึ้น ใส่ข้าวช่วงตั้งท้อง ทำให้ข้าวรวงใหญ่ น้ำหนักดี ไม่มีเมล็ดลีบ ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น เป็นปุ๋ยใส่บำรุงต้น โดยแนะนำให้ใส่ในช่วงการออกดอก ผล เป็นหลัก เพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตของดอก และผล ติดต่อฝ่ายขาย โทร 035 439676 , โทรศัพท์ติดต่อฝ่ายขาย 089-7455909

 

การใส่ปุ๋ยเคมีบำรุงต้นยางมีหลายวิธี เช่น วิธีหว่านปุ๋ยกระจายเป็นแถบห่างจากโคนต้น ประมาณ 1-2 เมตร แล้วคราดกลบ วิธีหว่านลงไปรอบ ๆ บริเวณโคนต้น วิธีหว่านแล้วคราดกลบ วิธีเจาะเป็นหลุมใส่ปุ๋ยเคมีแล้วกลบ และวิธีเจาะเป็นร่อง เป็นต้น โดยแบ่งใส่เป็นสองครั้ง ๆ ละ 500-600 กรัมต่อต้นต่อ 6 เดือน ครั้งแรกใส่ในระยะต้นยางพาราเริ่มผลิใบอ่อน (ประมาณเดือนพฤษภาคมใส่ปุ๋ยเคมีครั้งที่สองหลังจากใส่ปุ๋ยครั้งแรกแล้ว 6 เดือน (ประมาณเดือนกันยายน)

คุณสมบัติพิเศษ "เขียวไว งามทน เพิ่มผลผลิตเป็นปุ๋ยคุณภาพสูง ได้มาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตรควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน พิถีพิถัน เกษตรกรมั่นใจในคุณภาพ "ปุ๋ยยางพาราตราห้านางฟ้าทรงฉัตร ปุ๋ยดี ที่คนไทยเลือกใช้ทุกเม็ด แห้ง แกร่ง ไม่ชื้น ไม่ติดมือ สามารถใส่เครื่องพ่นปุ๋ยได้เป็นอย่างดี มีให้เลือกมากมายหลายสูตร สำหรับ นาข้าว พืชผักทุกชนิด พืชไร่ทุกประเภท รวมทั้งพืชสวนต่าง ๆ 

ผู้แสดงความคิดเห็น สวนยางต้องใช้ปุ๋ยเคมีคุณภาพดี 5นางฟ้าทรงฉัตร วันที่ตอบ 2012-07-26 10:38:31 IP : 125.26.55.10


ความคิดเห็นที่ 24 (2256611)
avatar
ยี่ห้อปุ๋ยเคมีที่ดีที่สุดสำหรับยางพารา 2555

 

ราคาปุ๋ยเคมีวันนี้, ปุ๋ยเคมี ราคาปุ๋ยเคมีตรา 5นางฟ้าทรงฉัตรสูตร 15-7-18 ราคาถูก ที่นี่ เร็ว ๆ นี้!!
ปุ๋ยยางพาราตราห้านางฟ้าทรงฉัตร สูตร 15-7-18 ช่วยเร่งน้ำยางในยางใหญ่ และเหมาะสำหรับพืชทุกชนิด โดยเฉพาะยางพาราเปิดกรีด ทำให้เปลือกยางนิ่ม กรีดง่าย ปริมาณน้ำยางพาราเพิ่มมากขึ้น น้ำยางเข้มข้นขึ้น ใส่ข้าวช่วงตั้งท้อง ทำให้ข้าวรวงใหญ่ น้ำหนักดี ไม่มีเมล็ดลีบ ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น เป็นปุ๋ยใส่บำรุงต้น โดยแนะนำให้ใส่ในช่วงการออกดอก ผล เป็นหลัก เพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตของดอก และผล ติดต่อฝ่ายขาย โทร 035 439676 , 035 439691 คุณสมบัติพิเศษ "เขียวไว งามทน เพิ่มผลผลิต" เป็นปุ๋ยคุณภาพสูง ได้มาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตร ควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน พิถีพิถัน เกษตรกรมั่นใจในคุณภาพ "ปุ๋ยยางพาราตราห้านางฟ้าทรงฉัตร ปุ๋ยดี ที่คนไทยเลือกใช้" ทุกเม็ด แห้ง แกร่ง ไม่ชื้น ไม่ติดมือ สามารถใส่เครื่องพ่นปุ๋ยได้เป็นอย่างดี มีให้เลือกมากมายหลายสูตร สำหรับ นาข้าว พืชผักทุกชนิด พืชไร่ทุกประเภท รวมทั้งพืชสวนต่าง ๆ
ผู้แสดงความคิดเห็น ยี่ห้อปุ๋ยเคมีที่ดีที่สุดสำหรับยางพารา 2555 วันที่ตอบ 2012-02-28 08:52:36 IP : 125.26.60.146


ความคิดเห็นที่ 23 (2252583)
avatar
ปุ๋ยเคมียางพาราราคาโรงงาน 2555 ที่ดีที่สุด

 

ราคาปุ๋ยเคมีวันนี้, ปุ๋ยเคมี ลดราคาปุ๋ยเคมีทุกสูตรและแบรนด์ต่าง ๆ ท่านสามารถสอบถามและขอใบเสนอราคาได้ที่ 035-439676 จัดส่งฟรีที่นี่>>
ลดราคาปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 จากราคา 860 บาท เหลือ 815 บาท (ตรามงกุฎ),ลดราคาปุ๋ยเคมีสูตร 30-0-0 จากราคา 750 บาท เหลือ 700 บาท , ลดราคาปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 จากราคา 690 บาท เหลือ 675 บาท, ปุ๋ยเคมีสูตร 36-0-0 ราคา 660 บาท เหลือ 650 บาท,ปุ๋ยเคมีสูตร 16-8-8 ราคา 660 บาท ,ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ราคา 750 บาท,ปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ราคา 690 บาท,ปุ๋ยเคมีสูตร 15-7-18 ราคา 730 บาท,ปุ๋ยเคมีสูตร 18-6-7 ราคา 660 บาท,ปุ๋ยเคมีสูตร 20-8-20 ราคา 780 บาท,ปุ๋ยเคมีสูตร 20-10-12 ราคา 730 บาท,ปุ๋ยเคมีสูตร 3-9-20 ราคา 750 บาท,ปุ๋ยเคมีสูตรรองพื้น ราคา 450 บาท,ปุ๋ยอินทรีย์ ราคา ราคา 250 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งสำหรับต่างจังหวัด lot ละ 15 ตัน*)
ผู้แสดงความคิดเห็น ปุ๋ยเคมียางพาราราคาโรงงาน 2555 ที่ดีที่สุด วันที่ตอบ 2012-02-11 22:03:52 IP : 125.26.58.131


ความคิดเห็นที่ 22 (2231488)
avatar
หนุ่มสวนยาง

แนะนำใส่ปุ๋ย  ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และเวลาในการใส่  ไม่ต้องเน้นยี่ห้อ แต่ควรเน้นสูตรให้ถูกต้องมีสูตรก่อนและหลังเปิดกรีด

สนใจเพิ่มเติมติดต่อได้  088-0814685

ผู้แสดงความคิดเห็น หนุ่มสวนยาง วันที่ตอบ 2011-11-12 14:23:31 IP : 118.174.33.74


ความคิดเห็นที่ 21 (2225459)
avatar
d

dd

ผู้แสดงความคิดเห็น d วันที่ตอบ 2011-10-15 15:09:18 IP : 103.1.166.200


ความคิดเห็นที่ 20 (2212097)
avatar
หาคำว่า ป.เคมีภัณฑ์,ราคาปุ๋ยเคมีวันนี้

ทำนาโดยใช้ 4 สหายพารวย บริการจัดส่งทั่วประเทศ

รับไปขายต่อ / ใช้เอง ......ติดต่อ: คุณ เฉิน 087-9181778

ลดต้นทุนได้ครั้งละ 1,500 บาทต่อพื้นที่นาข้าว 10 ไร่

1.แตกกอ

บำรุงลำต้น ใบ ราก

ติดต่อจุดขาย

2.ไคโตพลัส

บำรุงราก ปรับปรุงดิน

ติดต่อจุดขาย

3.ทุ่งเขียว

สร้างภูมิต้านทานโรค

ติดต่อจุดขาย

4.จัดจ้าน

เร่งความเขียว ต้นแข็ง

ติดต่อจุดขาย

*ลดการใช้ปุ๋ยเคมีกระสอบละ 50 ก.ก.ได้ 80เปอร์เซนต์.....พิสูจน์ได้ค่ะ*

พิมพ์หาในกูเกิล   ป.เคมีภัณฑ์ , ราคาปุ๋ยเคมีวันนี้  

สมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ทุกวัน( มาที่ร้านสมัครด้วยตนเองได้ก็จะดี )

4สหาย....จุลินทรีย์สายพันธุ์ไทย 4 พลังใน 1 ซอง....ส่งทั่วประเทศไทย

ชื่อ...เชื้อรา

ราคาต่อ 500 กรัม/1ซอง

หมายเหตุ

บูเวเรีย บัสเซียน่า

50 บาท

 

เมทาไรเซียม อะนิโซเพล

50 บาท

 

บาซิลซิลลัส ซับทีลีส

50 บาท

 

บูเวเรีย+เมทาไรเซียม

50 บาท

 

4สหาย...รวมเชื้อรา

150 บาท

4พลังใน1ซอง

 

ผู้แสดงความคิดเห็น หาคำว่า ป.เคมีภัณฑ์,ราคาปุ๋ยเคมีวันนี้ วันที่ตอบ 2011-09-02 14:32:30 IP : 180.180.150.188


ความคิดเห็นที่ 19 (2211451)
avatar
เกษ

แนะนำปุ๋ยชีวภาพค่ะ สูตรเข้มข้น เกษตรผู้ใช้จริงขอแนะนำใช้ 7 วันเห็นผลหน้ายางนิ่ม กรีดง่าย เพิ่มน้ำยาง

ลำต้นไม่โทรม ใบเขียวแข็งแรง จากผู้ใช้จริงอยากขอแนะนำด้วยความจริงใจ

บ้านเหมืองแบ่ง อ.วังสะพุง จ.เลย

โทร 089 527 3278 เกษ

ผู้แสดงความคิดเห็น เกษ (kobb-23-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-09-01 00:47:07 IP : 110.169.154.84


ความคิดเห็นที่ 18 (2210878)
avatar
ทวีภูมิ ธรรมปิติ

แนะนำว่าใช้ปูแดงครับ ดีที่สุด แก้ปัญหาดินเสียได้อย่างถาวรที่ต้นเหตุ และช่วยแก้ปัญหาสารพัดของต้นยางพาราและช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายเรื่ิองปุ๋ยเคมี ยาเคมี ราคาแพง และเพิ่มผลผลิตไม่ต่ำกว่า 50% สนใจติดต่อ ทวีภูมิ ธรรมปิติ โทร 089-7747577, 087-9745716

อยากให้ต้นยางเป็นเหมือนตู้ เอ.ที.เอ็ม อยากได้เงินเมื่อไหร่ ก็กรีดได้เมื่อนี้น ลองใช้ปูแดงสิครับ รับรองจะติดใจ

ผู้แสดงความคิดเห็น ทวีภูมิ ธรรมปิติ วันที่ตอบ 2011-08-30 12:56:41 IP : 101.109.191.224


ความคิดเห็นที่ 17 (2209915)
avatar
ใช้ด้วย ขายด้วย

ยางเล็กให้สูตรไนโตรเจนสูง(เลขตัวหน้า)เพื่อบำรุงต้น เช่น 25-7-7,27-12-6,20-1012,18-12-6,18-4-5

ถ้ามีปัญหาเรื่องต้นสูงเกินไป(เข้าหน้าหนาวลมอาจจะพัดจนต้นหรือกิ่งหักได้)ให้ปรับไนโตรเจนลดลง(อาจปรับมาใส่สูตร 15-15-15,16-16-16,16-20-0  แล้วเพิ่มเลขตัวกลางให้มากขึ้นเพื่อความแข็งแรงของต้น

 

ยางกรีด เน้นเลขตัวหน้าและตัวท้ายสูง เช่น 21-7-14,15-7-18,21-7-18,22-5-18

เลขตัวหน้าบำรุงต้นและทำให้เปลือกนิ่ม เลขตัวท้ายบำรุงน้ำยาง

เลขตัวกลางไม่เน้น เพราะเดี๋ยวจะไปบำรุงดอก (ดอกออกมาก ผลก็มากตาม แล้วต้นจะดึงเลขตัวท้ายไปบำรุงผลแทนที่จะเป็นน้ำยาง)

ต้นจะโทรมเร็ว

ตามที่ได้ทดลองใช้ดูแล้ว YARA และ เรือใบไวกิ้ง จะดีที่สุด(เมื่อก่อนเค้าทำด้วยกัน ตอนนี้ฝรั่งทำ YARA  คนไทยทำเรือใบไวกิ้ง)

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ใช้ด้วย ขายด้วย วันที่ตอบ 2011-08-27 11:27:36 IP : 113.53.95.25


ความคิดเห็นที่ 16 (2209692)
avatar
ของง่าย ๆๆ

สรุปสูตรอะไรก็ได้ให้ตัวท้ายสูงไว้ก่อนแล้วก็เน้นกำมะถันหน่อยเพราะพวกยางขาดกำมะถัน

ผู้แสดงความคิดเห็น ของง่าย ๆๆ วันที่ตอบ 2011-08-26 15:05:56 IP : 110.168.178.196


ความคิดเห็นที่ 15 (2209630)
avatar
เพื่อเกษตรไทย

ยางเป็นพืชอายุยาว การใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อเร่งจะเกิดผลตามมาทีหลัง แนะให้ใส่ ปุ๋ยอินทรีย์-เคมี จะเป็นการรักษาหน้ายาง ระบรากจะสมบูรณ์ เมื่อกระทบแล้งหรือน้ำท่วม จะกระทบน้อย  ถ้าสนใจมีปุ๋ยดีๆ จะแนะนำ

sombatsukmanee@yahoo.com

ผู้แสดงความคิดเห็น เพื่อเกษตรไทย (sombatsukmanee-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2011-08-26 12:14:47 IP : 115.87.110.174


ความคิดเห็นที่ 14 (2209236)
avatar
วิชัย ม่วงอ่อน

     ใส่ปุ๋ยสูตรของยางพาราสิครับ ยางเล็ก 20-8-20 บำรุงต้นใบให้โตเร็ว บำรุงรากให้แข็งแรงหาอาหารเก่ง ไม่ต้องบำรุงดอกผลเพราะเราไม่ได้ต้องการมัน อีกทั้งจะทำให้น้ำยางลดด้วย

     ยางใหญ่ 30-5-12 บำรุงต้นใบเพิ่มน้ำยาง สูตรประมาณนี้ ถ้าหาไม่ได้ให้ซื้อ 20-8-20 แล้วเพิ่มยูเรียเข้าไป รับรองผล น้ำยาง 2 เท่าแน่นอน

    ใส่หว่างกลางร่องโดยขุดเป็นทางยาวแล้วโรยเป็นแถบแล้วกลบ ย้ำครับว่าต้องกลบเพราะยูเรียระเหิดได้ ช่วงนี้ราคาปุ๋ยแพงพอๆกับราคาทองอย่าให้มันต้องสูญเสียโดยไม่ได้ประโยชน์ อัตราการใช้ประมาณต้นละ 1 กกต่อต้นต่อปี แบ่งใส่หลายๆครั้งก็ได้ครับต้นยางจะได้มีปุ๋ยกินตลอด ลองดูนะครับ

วิชัย

สวนยางลุงเคี้ยม

สนามชัยเขต

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น วิชัย ม่วงอ่อน (technokaset-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-08-25 10:22:51 IP : 110.49.242.221


ความคิดเห็นที่ 13 (2208917)
avatar
กชพัฒน์

 ถ้าจะประหยัดลดต้นทุนแนะนำ ตรากังหัน บริษัทเดียวกันกับเรือไวกิ้ง


ยางเล็ก 16-8-8   12000/ton


ยางใหญ่ 15-7-18  16500/ton

กชพัฒน์ 087-9713911

ผู้แสดงความคิดเห็น กชพัฒน์ (UNTA_JD-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-08-24 12:16:02 IP : 125.27.196.26


ความคิดเห็นที่ 12 (2208846)
avatar
ชาวสวนยางอำเภอโพธิ์ตาก

พื้นที่ สังคม,ศรีเชียงใหม่ หนองคาย/ บ้านนามะเฟืองหนองบัวลำภู คนเดียวเกือบหนึ่งร้อยไร่ ก็ใส่ยางเล็ก ไม่ถึง 6-7 ปี 

ใส่สูตร 18-4-5 รถเกษตร ประหยัดต้นทุน ปุ๋ยคุณภาพ เปลือกหน้านิ่ม น้ำยางออกดี ไม่แพ้ต้นยาง

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ชาวสวนยางอำเภอโพธิ์ตาก วันที่ตอบ 2011-08-24 09:51:21 IP : 113.53.182.196


ความคิดเห็นที่ 11 (2208768)
avatar
69

 


ประกอบด้วยวิตามิน B1 ทำให้ต้นแข็งแรงเร่งราก
B3 ทำให้ต้นไม้แข็งแรง
Naa เร่งราก และป้องกันการหลุดร่วงของดอกและผล
เพิ่มชนาด ดอก ช่วยให้มีโอกาสติดดอกมากขึ้น
 
วิธีผสมใช้สำหรับคูณ10เท่าให้ใส่ลงไปในน้ำ1ลิตร
แล้วดึงมาใช้1 cc ต่อน้ำ10ลิตร
ข้อบ่งชี้ในการใช้ คุณควรจะผสมปุ๋ยตัวกลางท้ายสูง และ     อาหารเสริมลงไป   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
ฮอร์โมน
สนใจติดต่อคุณสมิทธิ เส็งเจริญ 0897957635
เบอร์โทร08-97957635

เป็นหัวเชื้อฮอร์โมนครับเราส่งเป็นผงเพื่อละลายน้ำไปใช้เองราคาจึงได้ถูก

ผู้แสดงความคิดเห็น 69 วันที่ตอบ 2011-08-23 22:17:00 IP : 110.168.184.174


ความคิดเห็นที่ 10 (2208738)
avatar
ตนทำสวนยาง

ที่พอจะรู้ปุยสูตรเหมือนกันคุณภาพใกล้เคืยงกัน

ผู้แสดงความคิดเห็น ตนทำสวนยาง วันที่ตอบ 2011-08-23 19:32:22 IP : 125.25.198.129


ความคิดเห็นที่ 9 (2208728)
avatar
กชพัฒน์

 สุตรปุ๋ยเรือใบไวกิ้ง   ราคาพิเศษติดต่อ 087-9713911 กชพัฒน์


ยางเล็กไม่เกิน 3ปีใส่   27-6-6 ใส่แล้วต้นสูงไม่แตกกิ่งทรงสวย


ยาง3-6 ปีใส่ 16-11-14 ช่วยขยายต้นใส่แล้วสังเกตุใบสีเข้มมันวาวต้นผิวเลียบอวบสวย


ยางเบิดกรีดใส่ 19-9-19 บำรุงต้นและรากทำให้น้ำยางดี


ส่วนราคาที่แพงมีธาตุอาหารครบ และมีอาหารเสิรมทำให้ต้นยางมีภูมิคุ้มกันไม่เป็นโรคเชื้อราง่าย


ราคาต่างกับยี่ห่ออื่นเพราะยี่ห่ออื่นไม่มีธาตุอาหารเสิรมครับ


ช่วงหน้าฝนจะเป็นโรคราชมพูเยอะให้ใช้ โบโนบิล 50-100gผสมน้ำ 1ลิตร ขูดเปลือกที่เน่าออกแล้วทาครับหายแน่นอน

ผู้แสดงความคิดเห็น กชพัฒน์ (UNTA_JD-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-08-23 18:44:33 IP : 125.27.193.159


ความคิดเห็นที่ 8 (2208619)
avatar
www.kprkp.com

ยี่ห้อไหนก้อได้ถ้าราคาถูก การเลือก สูตรปุ๋ย ยางพารากรณี เปิดกรีดแล้ว ควรใช้สูตร 15-7-18 ยางยังไม่กรีด 15-15-15 ปุ๋ยเคมีทุกยี่ห้อคุณภาพเหมือนกันครับ อย่าแห่ตามกระแสปุ๋ยแสดังครับ หรือเพื่อทางเลือกใหม่เข้าชมwww.kprkp.com ปุ๋ยถูกครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น www.kprkp.com วันที่ตอบ 2011-08-23 14:01:05 IP : 180.183.57.44


ความคิดเห็นที่ 7 (2208574)
avatar
ทรัพย์ธานี

 55 ช้อนทองคำครับ

หัวเชื้ออินทรี รับประกันคุณภาพ  ป้องเชื้อโรคต่างๆเป็นเยี่ยม น้ำยางออกมากไม่ทำลายดิน

คุณภาพที่ 1 จนได้รับฉายาใช้แล้วรวยจัง

ผู้แสดงความคิดเห็น ทรัพย์ธานี วันที่ตอบ 2011-08-23 12:05:40 IP : 223.205.14.60


ความคิดเห็นที่ 6 (2208484)
avatar
Chemikaset Web Admin

 แนะนำเว็บ www.chemikaset.com ครับ ฝากด้วยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น Chemikaset Web Admin วันที่ตอบ 2011-08-23 08:52:58 IP : 125.24.41.247


ความคิดเห็นที่ 5 (2208389)
avatar
เอก

คนนครศรีธรรมราช เขาใช้ปุ๋ย ตราหัวไก่ สูตร 10-12-13 (99 Plus) สำหรับยางพาราเปิดกรีด

ลองสอบถามที่สหกรณ์นาบอน เขาขายไปครึ่งปี 700 ตัน

ผู้แสดงความคิดเห็น เอก (eakcwsengineering-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-08-22 19:42:46 IP : 110.49.241.10


ความคิดเห็นที่ 4 (2208318)
avatar
ร้านเล็กๆส่งทั่วประเทศ

หาคำว่าในกูเกิลแหละพี่น้อง   "" ป.เคมีภัณฑ์ ""

ป.เคมีภัณฑ์ สาขาสิงห์บุรี จำหน่ายปุ๋ยเคมี-ยาเคมี-ข้าวสารหอมมะลิ
น้ำตาลทราย-น้ำตาลละลายเร็ว-น้ำตาลไอซิง-แม่ปุ๋ยทางใบ-ทางดิน - เชื้อเห็ดทุกชนิด
เศษผ้าเย็บวน - ถุงมือผ้าถอ-กิ่งพันธุ์มะม่วงงามเมืองย่า-ฟางอัดก้อน
เข็มขัดพยุงหลัง ราคาส่งทั่วประเทศ ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยนให้ราคาสูง

************************************************************************************

รับสมัครร้านค้า/ตัวแทนจำหน่ายประจำอำเภอ กรุณาเดินทางมาสมัครที่ร้านถือว่าใช่น่ะจ๊ะ
(เขียนใบสมัครก่อนมีสิทธิก่อน เอกสารพื้นฐานด้วยล่ะ...ลงทุนแค่หลักพันได้กำไรเกินคุ้มไม่มีเจ๊ง)
แตกกอ /หนักแน่ /จัดจ้าน / จัดหนัก  สี่สหายมาช่วยข้าวไทยสู่อเมริกา ช่วยชาวนาไทยถ่ายโฉนดคืน ปลดหนี้
สมัครก่อนล๊อกพื้นที่ให้ก่อน เขตภาคกลาง ใต้ อีสาน ออก ตก  มั่วแต่นั่งอ่านข้อความ กดโทรมาซิจ๊ะ จะได้หมดหนี้
ลดปุ๋ยเคมียี่ห้อดังๆได้จริงครึ่งต่อครึ่ง พิสูจน์ได้ทุกวัน

ผู้แสดงความคิดเห็น ร้านเล็กๆส่งทั่วประเทศ วันที่ตอบ 2011-08-22 17:27:42 IP : 113.53.96.249


ความคิดเห็นที่ 3 (2208253)
avatar
เจ

ลองใช้จุลินทรีย์ดู ครับ ใช้แล้วเห็นผล เหมะาสำหรับ ยางอายุ เริ่มปลูก - ยางกรีดได้แล้ว 

www.จุลินทรีย์.com

ผู้แสดงความคิดเห็น เจ วันที่ตอบ 2011-08-22 14:45:48 IP : 124.120.198.143


ความคิดเห็นที่ 2 (2208178)
avatar
กชพัฒน์

 ลองถามคนภาคใต้ดูสวนใหญ่จะตอบว่าเรือใบไวกิ้งได้ผลดีที่สุด


ถึงจะแพงแต่ผลตอบแทนที่ได้คุมกว่ายี่ห่ออืนฯเยอะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น กชพัฒน์ (UNTA_JD-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-08-22 11:21:35 IP : 125.27.192.109


ความคิดเห็นที่ 1 (2208170)
avatar
เอก

ใส่ปุ๋ยตราราชสีห์สูตร 16-8-8 ครับ

ติดต่อ087-670-7033

ผู้แสดงความคิดเห็น เอก วันที่ตอบ 2011-08-22 11:04:24 IP : 124.122.18.224[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.