ReadyPlanet.com


จำหน่ายสารปรับปรุงดิน สารเร่งเขียว ไคโตซาน ทั้งสดและเครดิต สหกรณ์การเกษตรไหนสนใจโทรมา
avatar
เพชร


 

ประโยชน์
1. ช่วยปรับโครงสร้างของดิน ทำให้ดินร่วนซุย ดินโปร่ง สามารถซับน้ำความชุ่มชื้นได้ดี
2. ช่วยให้จุลินทรีย์ในดินเจริญเติบโตและสร้างปริมาณมากขึ้น เพื่อทำงานที่เป็นประโยชน์แก่ดิน
3. ช่วยดูดซับธาตุอาหารในดินไว้และยังทำหน้าที่ดูดซับปุ๋ยเคมีที่ใส่ในดินให้ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ให้สูญหาย หรือสลายไปเร็ว ( เป็นปุ๋ยอินทรีย์ ที่มีธาตุอาหารครบ สามารถใช้เดี่ยว หรือใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีก็ได้)
4. ช่วยประหยัดการใช้ปุ๋ยเคมีให้น้อยลง ไม่ทำให้ดินแข็งและเป็นกรดหรือด่าง เป็นการลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยและการผลิตของเกษตรกรโดยตรง (การใช้เกษตรอินทรีย์ จะทำให้ดินดีเพิ่มผลผลิตขึ้นเรื่อยๆ )
5. พืชสามารถนำอาหารใช้ได้ทันทีเพราะเป็นปุ๋ยเย็น มีธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรองและจุลธาตุครบ
6. ใช้ได้ทั้งพืชผักสวนครัว พืชไร่ ไม้ผลต่างๆ และนาข้าว ข้าวโพด สวนปาล์ม สวนยางพารา
 
7. ลดต้นทุน ทำให้พืชมีภูมิต้านทานโรค ลดการใช้ยา ปลอดภัยต่อสุขภาพ ช่วยเพิ่มผลผลิต มีรายได้เพิ่ม
 


สารปรับปรุงดินตราเสือน้อย

สารเร่งเขียวเบสวัน
ประโยชน์
1.
ช่วยปรับโครงสร้างของดินทำให้ดินร่วนซุย ดินโปร่ง สามารถซับน้ำความชุ่มชื้นได้ดี
2.
ช่วยให้จุลินทรีย์ในดินเจริญเติบโตและสร้างปริมาณมากขึ้นเพื่อทำงานที่เป็นประโยชน์แก่ดิน
3.
ช่วยดูดซับธาตุอาหารในดินไว้และยังทำหน้าที่ดูดซับปุ๋ยเคมีที่ใส่ในดินให้ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ให้สูญหายหรือสลายไปเร็ว ( เป็นปุ๋ยอินทรีย์ ที่มีธาตุอาหารครบ สามารถใช้เดี่ยวหรือใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีก็ได้)
4.
ช่วยประหยัดการใช้ปุ๋ยเคมีให้น้อยลงไม่ทำให้ดินแข็งและเป็นกรดหรือด่างเป็นการลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยและการผลิตของเกษตรกรโดยตรง (การใช้เกษตรอินทรีย์จะทำให้ดินดีเพิ่มผลผลิตขึ้นเรื่อยๆ )
5.
พืชสามารถนำอาหารใช้ได้ทันทีเพราะเป็นปุ๋ยเย็น มีธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองและจุลธาตุครบ
6.
ใช้ได้ทั้งพืชผักสวนครัว พืชไร่ ไม้ผลต่างๆและนาข้าว ข้าวโพด สวนปาล์ม สวนยางพารา
 
7.
ลดต้นทุนทำให้พืชมีภูมิต้านทานโรค ลดการใช้ยา ปลอดภัยต่อสุขภาพ ช่วยเพิ่มผลผลิตมีรายได้เพิ่ม

เบสช้อยไคโตซาน
ไคโตซาน เป็นสารอาหารเข้มข้นชนิดน้ำเป็นสารไบโอโพลีเมอร์ชีวภาพ ที่สกัดมาจากธรรมชาติ 100% ไร้สารเคมีเป็นสารปรับสภาพดินและน้ำ ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช เพิ่มผลผลิตพืชทุกชนิดช่วยเร่งการเจริญเติบโตของสัตว์เลี้ยง และสัตว์ทุกชนิด ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้หรือผู้บริโภค ไม่เป็นพิษตกค้าง และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เหมาะสำหรับนาข้าว พืชไร่ พืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น กล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ฯลฯและสัตว์ทุกชนิด
ไคโตซานมีประโยชน์ต่อพืชอย่างไร
1.
เป็นสารปรับสภาพดินและน้ำ
2.
ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์
3.
เป็นตัวช่วยให้พืชกินอาหาร กินปุ๋ยได้ดี ช่วยเร่งรากเร่งใบ เร่งลำต้นเร่งดอก เร่งผล ทำให้พืชและสัตว์โตเร็ว และแข็งแรง
4.
สร้างความต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดี
5.
ใช้เคลือบเมล็ดพันธ์
6.
ใช้ในการยืดอายุและรักษาคุณภาพผลผลิต
7.
ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศน์
8.
ทำให้ผลผลิตสูงขึ้น มีคุณภาพดี ปลอดสารพิษ
ไคโตซานมีประโยชน์ต่อสัตว์อย่างไร
1.
คลุกเคล้าอาหารสัตว์น้ำทำให้อาหารละลายช้า (มากกว่า 12 ชั่วโมง)
2.
ตรึงสารพิษและหยุดยั้งฤทธิ์ของเชื้อโรคที่ปนเปื้อนอาหารสัตว์เลี้ยง
3.
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยอาหารของสัตว์น้ำและสัตว์บก
4.
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและต้านทานโรค สัตว์กินแล้วแข็งแรงไม่ป่วยง่ายลดการใช้วัคซีนและสารเคมี
5.
สัตว์กินไคโตซานจะโตเร็ว เนื้อแน่น ผิวสวย สะอาดเป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภค
6.
ช่วยบำบัดน้ำเสีย ช่วยให้น้ำใสสะอาดสัตว์น้ำมีสุขภาพแข็งแรง ผิวสะอาด ไม่มีกลิ่นโคลนตม
7.
ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของสัตว์ และลดอาการท้องเสียของสัตว์ทุกชนิด เช่น ไก่ เป็ดหมู วัว ควาย ฯลฯ
8.
กรณีน้ำในบ่อเน่าเสีย ไคโตซาน 1 ลิตร ผสมน้ำ 200 ลิตรสาดให้ทั่วบ่อพื้นที่ 1 ไร่
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

สำหรับท่านที่ต้องการปุ๋ยปุ๋ยเคมี
 
 
รายการสินค้า
http://www.tarad.com/tanaput/
 
โทร. ธเนศวร (เพชร)  0823963921
 

 


ผู้ตั้งกระทู้ เพชร :: วันที่ลงประกาศ 2009-08-20 22:28:49 IP : 118.172.204.169


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.