ReadyPlanet.com


จำหน่ายปุ๋ยเม็ดเจริญอินทรีย์ภัณฑ์ อรรถสิทธิ์ 0859290369
avatar
อรรถสิทธิ์


ปุ๋ยเม็ดเจริญอินทรีย์ภัณฑ์

เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ มีคุณค่าทั้งทางบำรุงพืช บำรุงดินมีคุณค่าทางธาตุอาหารพืชสูง มีส่วนประกอบ

เช่น ชานอ้อย แกลบดำ ฮิวมัส ฟอสฟอรัส น้ำโมลาส ฯลฯ และใช้น้ำชีวภาพ (ในน้ำชีวภาพมีจุลินทรีย์ 3 ชนิด)

แทนน้ำเปล่าในการคลุกเคล้าผสมกับหัวปุ๋ย ทำการผสมดินอินทรีย์กับหัวปุ๋ยต่างๆเข้าด้วยกัน ทำการตักใส่จานปั้น

เม็ด หลังจากปั้นเม็ดแล้ว ส่งต่อไปยังท่ออบปุ๋ยที่อุณหภูมิ 220 – 230 องศา เสร็จแล้วมีการบรรจุถุงด้วยระบบ

คอมพิวเตอร์ ได้น้ำหนักตรงตามมาตรฐาน

ในน้ำชีวภาพมีจุลินทรีย์ 3 ชนิด คือ

 1. มีไรโซเบี่ยม คือ เชื้อแบคทีเรีย

  ทำหน้าที่ ตรึงอากาศและไนโตรเจนให้เป็นปุ๋ยไนเตร

 1. มีไมโครไรซ่า

  ทำหน้าที่ ปลดปล่อยธาตุฟอสเฟต ที่เกิดจากการจับตรึงของฟิลเลอร์ ซึ่งมีสภาพเป็นกรด

 1. มีไตรโคเดอร์ม่าร์

  ทำหน้าที่ ช่วยป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า ที่เกิดจากเชื้อรา และเชื้อแบคทีเรีย

ส่วนประกอบที่สำคัญใน “ ปุ๋ยเม็ดเจริญอินทรีย์ภัณฑ์ ” มี 4 ส่วน คือ

ส่วนประกอบที่ 1 ( จากแหล่งอินทรีย์สาร ใต้มหาสมุทร)

ธาตุอาหารหลัก : ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K)

ธาตุอาหารรอง : แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) กำมะถัน (S) โบรอน (B)

ธาตุอาหารเสริม (จุลธาตุ) : ทองแดง (Cu) เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn)

โมลิบดินั่ม (Mo) สังกะสี (Zn)

องค์ประกอบ : ฮิวมัส (Humic) อินทรีย์วัตถุ (Om)

ส่วนประกอบที่ 2 ( จากแหล่งอาหารที่มีโปรตีนและวิตามินสูง)

Growth Hormone + Enzyme

โกร๊ธฮอร์โมน + เอ็นไซม์

 • ช่วยในกระบวนการย่อยอาหารได้เร็วกว่าปกติ
 • ช่วยในกระบวนการเมตาบอลิซึม
 • ช่วยเพิ่มการสะสมอาหารของพืชพร้อมอกดอกเร็วส่วนประกอบที่ 3 ( สารสกัดจากแหล่งจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์สูง)

สารอาหารโมเลกุลเล็ก ที่สกัดได้จากจุลินทรีย์สายพันธุ์ที่ดีที่สุด

 

 • วิตามิน B1, B2, B3, B6, B12, B-Complex
 • โปรตีนและกรดอะมิโน 18 ชนิดส่วนประกอบที่ 4 ( สารไล่แมลง ที่สกัดจากพืชออกฤทธิ์ต้านแมลงกินพืช )

 • สะเดา
 • ตะไคร้หอม
 • ว่านหนอนตายหยาก

ผลที่ได้จากการสกัดสารไล่แมลง (สารสกัดจากพืชออกฤทธิ์ต้านแมลงศัตรูพืช)

1.สารธรรมชาติมีกลิ่นไล่แมลง (ไม่เป็นพิษต่อมนุษย์)

2.ตัดวงจรการขยายพันธุ์ (ไข่แมลงฝ่อ เจริญเติบโตไม่ได้)

3.ลดการใช้สารเคมี สามารถใช้ในโครงการ เกษตรอินทรีย์ได้

ความพิเศษของปุ๋ยเจริญอินทรีย์ภัณฑ์ :

 1. มีกรดฮิวมิค เป็นตัวที่ผสมอยู่ในปุ๋ย เพื่อจะทำให้ปุ๋ยคงสภาพใช้ได้นานเพื่อช่วยในการย่อยสลายอย่างช้าๆ เพื่อให้

  พืชได้ดูดซึมได้อย่างคุ้มค่า

 1. มีสารอลูมินั่ม ทำหน้าที่ดึงปุ๋ยให้ยึดติดกับดิน
 2. มีซีโอไลท์ ทำหน้าที่จับตรึงปุ๋ย หากพืชต้องการใช้รากพืชจะดูดไปใช้เอง
 3. มีซิลิกา เป็นสารปรับสภาพดิน ที่ทำให้ดินร่วนซุย ชุ่มชื้น และจะไม่ทำให้หน้าดินแข็งกระด้าง
 4. มีจุลินทรีย์ กว่า 500 ชนิด ที่ผสมอยู่ในปุ๋ยซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิต เพื่อจะไปสร้างจุลินทรีย์ในดินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  เพื่อที่จะทำให้สิ่งมีชีวิตอยู่ได้ ทำให้ดินมีอากาศและเป็นอาหารของสัตว์ได้ด้วย เช่น ไส้เดือน ฯลฯ

 1. มีเชื้อจุลินทรีย์ ในน้ำชีวภาพ 3 ชนิด ที่ทำหน้าที่ตรึงอากาศและเปลี่ยนไนโตรเจนให้เป็นปุ๋ยไนเตรท ทำหน้าที่ปลดปล่อย

  ธาตุฟอสเฟส ที่เกิดจากการจับตรึงของฟิลเลอร์ ซึ่งมีสภาพเป็นกรด รวมถึงช่วยป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า ที่เกิดจาก

  เชื้อรา และเชื้อแบคทีเรีย

** ปุ๋ยที่ดี ต้องละลายน้ำได้ดี เพื่อพืชจะดูดซึมได้ง่าย และจะละลายช้าอย่างต่อเนื่อง และจะไม่มีตะกอนตกค้าง **

วิธีใช้และอัตราการใช้ :

  ชนิดพืช ระยะเวลาพืช อัตราการใช้ ประโยชน์

  นาข้าว
  ช่วงอายุ 3 -30 วัน

  ช่วงระยะตั้งท้อง

  25- 50 กก. / ไร่

  25- 50 กก. / ไร่

  ช่วยให้ข้าวแตกกอดี และลำต้นแข็งแรง

  รวงใหญ่ ไม่มีเมล็ดลีบ น้ำหนักดี ทนต่อโรคและแมลง

  เมล็ดข้าวมีความหอมตามธรรมชาติ

  ยางพารา รองก้นหลุม

  ยางเล็ก 1- 5 ปี

  ยางใหญ่

  1 ช้อนแกง / ต้น

  0.5 – 1 กก./ต้น

  1- 2 กก./ต้น

  ช่วยให้โตเร็ว ลำต้นสมบูรณ์แข็งแรง

  ใบเขียว เปลือกนิ่ม รักษาโรคหน้ายางตายนึ่งได้ดี

  ปาล์มน้ำมัน รองก้นหลุม 1 ช้อนแกง / ต้น
  ปาล์มอายุ 1-2 ปี

   

  พืชไร่ เช่น ข้าวโพด

  อ้อย ยาสูบ แตงโม

  สัปปะรด ฯลฯ

  รองก้อนหลุม

  ใช้บำรุงต้น

  1 ช้อนแกง/ต้น

  1-2 ช้อนแกง / ต้น

  หรือ 30-50 ก./ไร่

  ช่วยให้โตเร็ว ผลผลิตต่อไร่สูง

  เพิ่มน้ำหนัก แข็งแรง ทนต่อโรคและแมลง
ประโยชน์ของปุ๋ยเม็ดเจริญอินทรีย์ภัณฑ์

 • ให้ธาตุอาหารพืชครบ (ธาตุอาหารหลัก,ธาตุอาหารรอง,ธาตุอาหารเสริม)
 • ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ และปุ๋ยเคมีที่ตกค้างในดินกลับมาเป็นธาตุอาหารของพืช
 • ช่วยปรับสภาพดินให้ร่วนซุย และการระบายน้ำอากาศในดิน
 • ช่วยปรับสภาพความเป็นกรด-ด่าง ให้เหมาะสมแก่การเจริญเติบโตของพืช
 • ช่วยในการขยายรากเร็ว ลำต้นแข็งแรง ไม่โค่นล้มง่าย
 • เสริมสร้างผนังเซลล์ของพืช ทำให้พืชแข็งแรง ช่วยให้ขั้วเหนียว บำรุงต้นให้เจริญเติบโต (ออกดอก,ออกผลเร็วและมาก)
 • ช่วยป้องกันโรครากเน่า,โคนเน่า,โรคเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย
 • ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ผลผลิตมีคุณภาพ


ผู้ตั้งกระทู้ อรรถสิทธิ์ (namolka-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2008-12-03 16:42:50 IP : 124.121.57.48


[1]

ความคิดเห็นที่ 10 (2200455)
avatar
สุวรีย์

 

     ใช้แล้วไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม แผนการตลาดดี สร้างรายได้จริง

สนใจเรื่องปุ๋ย เจริญอินทรีย์ภัณฑ์ และสมัครสมาชิก

โทร.0863385764 (สุวรีย์)

ผู้แสดงความคิดเห็น สุวรีย์ (suwaree_21-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-07-29 09:00:02 IP : 27.130.96.125


ความคิดเห็นที่ 9 (2159318)
avatar
สาโรจน์ เจ๊ะเตะ

ถ้าจะถามระหัสของนายสาโรจน์ เจ๊ะเตะ ยังคงใช้ได้อีกไหมหรือต้องสมัครใหม่

ผู้แสดงความคิดเห็น สาโรจน์ เจ๊ะเตะ (saroj=jehteh-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-03-08 13:26:24 IP : 118.174.62.175


ความคิดเห็นที่ 8 (2110267)
avatar
ปิยะวัฒน์ จำหน่ายเจริญอินทรีย์ภัณฑ์

ถ้าท่านใดต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยของเจริญอินทรีย์ภัณฑ์  ในทางภาคตะวันออก ชลบุรี ระยอง จันทบูรี ตราด กรุณาติดต่อโดยตรงได้ที่ คุณ ปิยะวัฒน์  เบอร์โทร...0877105959

ผู้แสดงความคิดเห็น ปิยะวัฒน์ จำหน่ายเจริญอินทรีย์ภัณฑ์ (PIYAWAT-dot-MITSU-at-GMAIL-dot-COM)วันที่ตอบ 2010-09-18 11:06:20 IP : 202.57.188.3


ความคิดเห็นที่ 7 (2104641)
avatar
ถ้าต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายต้องทำไงบ้างครับ

ถ้าต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยของเจริญอินทรีย์ภัณฑ์ ต้องทำไงบ้างครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ถ้าต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายต้องทำไงบ้างครับ (dechthana-dot-l-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-06 14:58:15 IP : 125.27.4.243


ความคิดเห็นที่ 6 (2069024)
avatar
เรื่องการใช้ปุ๋ย

ปุ๋ยอินทรีย์แต่ละยี้ห้อคุณภาพไม่เหมือนกันเป็นเรื่องที่ทำให้เกษตรกรนั้นใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้อยลงเพราะว่าปุ๋ยอินทรีย์ใช้แล้วไม่ค่อยเห็นผลได้เร็วนักจึงทำให้ผู้ที่ใช้ไม่คอยนิยมนักแต่ปัจจุบันเกษตรหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์มากขึ้นเพราะเพราะปุ๋ยอินทรีย์ไม่มีผลข้างเคียงทั้งปัจจุบันและอนาคตการที่เราจะรู้ว่าปุ๋ยยี้ห้อไหนดีหรือไม่ดีต้องลองใช้หรือได้คำแนะนำจากเพื่อนหรือคนรู้จักหรือนำมาใช้แล้วเห็นผลด้วยตัวเองจึงจะมีความมั่นใจในการใช้ดีแล้วบอกต่อหรือร่วมทำธุรกิจนี้อย่างสบายใจ ผมก็เป็นคนหนึงที่เคยเป็นเกษตรกรที่มีประสบการณ์ในด้านปุ๋ยมาเย่อะพอสมควร ปุ๋ยอินทรีย์และเคมีมันก็มีข้อดีและข้อด้วยต่างกันครับ อินทรีย์เก็นผลซ้าแต่สภาพดีนไม่ถูกทำลายและเคมีเห็นผลเร็วแต่สภาพของดินนั้นเสียและมีผลเสียต่างๆตามมาภายหลังอีกด้วยอย่างเช่นเพลี้ยแป้งก็มีส่วนที่เกิดมาจากสารตกค้างของปุ๋ยเคมีนี่ก็เป็นเพียงบางส่วนของข้างเคียงแต่ปัจจุบันผมจึงหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมีผลผลิตที่ได้จากการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เริ่มเพิ่มขึ้นเป็นลำดับเยอะกว่าใช้ปุ๋ยเคมี ซะอีกครับ ผู้ที่จะทดลองใช้ปุ๋ยหรือร่วมทำเป็นธุรกิจสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์คุณรุ่ง 0802545758 หรือสนใจเรื่องปุ๋ย 

ผู้แสดงความคิดเห็น เรื่องการใช้ปุ๋ย (surapong_9812-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-05-29 00:29:15 IP : 183.89.63.111


ความคิดเห็นที่ 5 (2004060)
avatar
สาทร

ผมก็ทำธุรกิจของเจริญอนทรีย์ภันท์ เมื่อก่อนมีคนมาแนะนำแต่ไม่เชื่อจนต้องทดลองดูทั้งยางพารา ปาล์ม ผลไม้ มะนาว สะตอ ผลออกมาสุดยอด ผลผลิตดีมากเปอร์เซ็นนำยางเพิ่มขึ้น5% มะนาวออกเป็นช่อ ปาล์มลูกดก ผมเลยตัดสินใจทำธุรกิจด้วยตอนนี้มีรายได้เข้ามาทุกวันที่สำคัญมันสามรถแซงหน้าผู้แนะนำได้ด้วย ไม่ต้องรักษายอด สุดยอดจริง ๆ สนใจทำธุรกิจติดต่อ สาทร แก้วสมวงค์ 081-8975452  e-mail

saton1240@hotmail.com  แล้วผมจะไปพูดให้คุณฟังเรื่องแผนการตลาดถึงบ้านกรณีไม่ไกลจากจังหวัดสงขลามากนัก แต่ถ้าไกลมากผมยินดีอธิบายทางmailหรือเอกสารทางจดหมายได้ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น สาทร (saton1240-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-11-07 12:11:34 IP : 115.67.215.39


ความคิดเห็นที่ 4 (1993616)
avatar
สถัตย์

อยู่จังหวัดนราธิวาส  มีสวนยาง สวนปาล์ม ก็ใช้ปุ๋ยเม็ดเจริญอินทรีภัณฑ์  ใช้แล้วผลผลิตดี  แถมมีรายได้เพิ่มจากการใช้ปุ๋ยอีกด้วย ถ้าสนใจจะขอข้อมูลปุ๋ย  ติดต่อได้ที่   08-4313-4923  จะให้คำปรึกษาและรับสมัครสมาชิก

ผู้แสดงความคิดเห็น สถัตย์ วันที่ตอบ 2009-10-11 11:49:17 IP : 122.154.42.10


ความคิดเห็นที่ 3 (1977216)
avatar
ปุ๋ยดีมีคุณภาพใช้แล้วรวย

ต้องการเป็นตัวแทนขายปุ๋ย  หรือซื้อไปใช้เอง  ปุ๋ยเจริญอินทรีย์ภัณฑ์  คุณภาพของเขาดีมาก ๆ เพราะที่บ้านใช้อยู่  เริ่มต้นจากการทดลองใช้ปัจจุบันมีรายได้เป็นรายวัน  ซึ่งมากกว่าเงินเดือนประจำที่ทำอยู่ สนใจ ติดต่อ  084-9978942  หรือ E-mail sawjit@hotmail.com  จะให้คำปรึกษาเป็นอย่างดี    ปัจจุบันญาติพี่น้องเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยเจริญอินทรีย์ภันกันหมดแล้วค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ปุ๋ยดีมีคุณภาพใช้แล้วรวย (sawjit-at-l-dot-com)วันที่ตอบ 2009-08-25 11:46:17 IP : 203.144.213.3


ความคิดเห็นที่ 2 (1893611)
avatar
ป้อม

เขาสั่งปุ๋ยปูแดง 40 ตัน แต่ผมเลิกทำแล้ว อยากได้ของบริษัทฯที่เป็นปุ๋ยมีคุณภาพ  และแผนตอบแทนได้เยอะกว่าปูแดงถ้ามีโดทรมาด่วน 0854001751 0810449979  ป้อม

ผู้แสดงความคิดเห็น ป้อม (nanthawat2009-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-01-27 18:43:34 IP : 118.172.176.216


ความคิดเห็นที่ 1 (1874356)
avatar
เด็กบ้านนอก

ราคากระสอบละเท่าไร

มีจำหน่ายที่ใหน

ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายได้เปล่า

จากเด็กน้อยขาดประสบการณ์

ขอขอบคุณล่วงหน้า

ผู้แสดงความคิดเห็น เด็กบ้านนอก (anusorn_nry-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2008-12-09 09:10:47 IP : 118.172.102.9[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.