ดาวเรืองตัดดอก เป็นไม้ที่ปลูกง่าย โตเร็วคงทนต่อสภาพแวดล้อม ปลูกได้ตลอดปีในฤดูหนาวต้นสูง 60 เซนติเมตร
avatar
ขายอ้อยพันธุ์ทุกชนิด-ปุ๋ย-ยา-ราคาส่ง


 ป.เคมีภัณฑ์ สาขา สระแจง จำหน่ายปุ๋ยเคมี-ยาเคมี-พันธุ์ข้าวปลูกคัดพิเศษ จัดส่งทั่วประเทศ

โทร.087-9181778 / www.0879181778.blogspot.com

ดาวเรืองตัดดอก เป็นไม้ที่ปลูกง่าย โตเร็วคงทนต่อสภาพแวดล้อม ปลูกได้ตลอดปีในฤดูหนาวต้นสูง 60 เซนติเมตรฤดูฝนและฤดูร้อน ต้นสูงประมาณ 1 เมตร ดอกมีขนาดใหญ่ถึง 7-9 เซนติเมตร มีสีเหลืองทอง กลีบซ้อนแน่นมาก ก้านช่อดอกยาวใช้ประโยชน์เป็นไม้ตัดดอก ใช้ปักแจกัน ทำพวงหรีด
 พันธุ์
                  ซอฟแวร์เรนท์โกลด                             อินคาโกลด
                  กาลอร์เยลโล                                      แอตแลนติส เยลโล่ อินคาโกลด
                  แอตแลนติส โกลด                               อินคา เยลโลว์ เอ็กเซลโกลด์
            ระยะปลูก
                       40 x 40 เซนติเมตร
            การเตรียมดิน
                      ดินที่ปลูกควรเป็นดินร่วนปนทราย ระบายน้ำได้ดี เก็บความชื้นได้สูง มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ประมาณ 6.5-7.5  เตรียมดิน โดยขุดหรือไถพรวนดินลึกประมาณ 15-20 เซนติเมตร ควรใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ในขณะเตรียมดินไปด้ เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ และปรับโครงสร้างของดินให้ดีขึ้นแล้วยกร่อง กว้าง ขนาด 1.20 เมตร สูง 20 เซนติเมตร
              การเตรียมกล้า
                      นำเมล็ดพันธุ์ดาวเรืองลงเพาะในกระบะซึ่งมีวัสดุเพาะ คือ ขี้เถ้าแกลบผสมกับทราย อัตราส่วน 4 : 1 ทำร่องบน กระบะเพาะให้ลึกประมาณ 0.5 เซนติเมตร แต่ละร่องห่างกันประมาณ 5 เซนติเมตร หยอดเมล็ดลงในร่องให้ห่างกัน 1-2 นิ้ว แล้วกลบแต่ละร่องด้วยวัสดุเพาะหรือดินละเอียด เพียงบางๆ รดน้ำด้วยฝักบัวฝอยให้ชุ่ม แล้วคลุม 
  กระบะเพาะด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ เพื่อช่วยรักษา ความชื้น ควรรดน้ำวันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น เมล็ดดาวเรือง 
 จะงอกภายใน 3-5 วัน และพร้อมที่จะย้ายไปปลูก
": ปุ๋ยใส่มะนาว,ปุ๋ยใส่ดาวเรือง,ปุ๋ยใส่มะลิ,ปุ๋ยใส่กล้วยหอม,ปุ๋ยใส่ข่า,ปุ๋ยใส่ตะไคร้,ปุ๋ยใส่มะกรูดตัดใบขาย,ปุ๋ยใส่ส้มโอ,ปุ๋ยใส่ฝรั่งกิมจู,ปุ๋ยใส่อ้อยสุพรรณบุรี50คั้นน้ำอ้อยขาย,ปุ๋ยใส่ข้าวหอมปทุม


               การปลูก
                        ปลูกหลังจากเพาะกล้า 10-14 วัน ปลูกเป็นร่องๆ ละ 3 แถวโดยขุดเป็นหลุมกว้างประมาณ 15 เซนติเมตร ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15  ผสมกับปุ๋ยสูตร 0-46-0 ประมาณ 1/2 ช้อนชา รองก้นหลุม ย้ายต้นกล้าที่เพาะไว้ในกระบะลงปลูก

  การให้น้ำ
                        หลังจากย้ายกล้าลงแปลงปลูกแล้ว ต้องรดน้ำเช้าเย็นประมาณ 7 วัน ต้นกล้าก็จะตั้งตัวได้ดี หลังจากนั้นจึงรดน้ำ เพียงวันละ 1ครั้งในตอนเช้า และในช่วงที่ดอกเริ่มบานไม่ควรรดน้ำให้โดนดอก เพราะจะทำให้คุณภาพของดอกไม่ดี และ เป็นโรคได้ง่าย  ควรรดน้ำเฉพาะบริเวณโคนต้น
               การใส่ปุ๋ย
                         ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา 1 ช้อนชาต่อต้น เมื่อดาวเรืองมีอายุ 15 วันและ25 วัน
                         ใส่ปุ๋ยสูตร 20-5-20 อัตรา 1 ช้อนชาต่อต้น เมื่อดาวเรืองมีอายุ 35 วัน และ 45 วัน

หรือ ฉีดพ่นด้วยแม่ปุ๋ยทางใบ สูตร 13-0-46 ก็จะได้ผลดียิ่งขึ้น
               การปลิดยอด
                           เมื่อดาวเรืองอายุ 21-25 วัน ซึ่งเป็นระยะที่ต้นมีใบจริงขนาดใหญ่ ประมาณ 4 คู่ และส่วนยอดมีใบเล็กๆ อยู่ ประมาณ 1-2 คู่  จะต้อง ปลิดยอดทิ้งเพื่อให้แตกกิ่งข้าง ไว้กิ่งข้างต้นละ 8 กิ่ง
": ปุ๋ยใส่มะนาว,ปุ๋ยใส่ดาวเรือง,ปุ๋ยใส่มะลิ,ปุ๋ยใส่กล้วยหอม,ปุ๋ยใส่ข่า,ปุ๋ยใส่ตะไคร้,ปุ๋ยใส่มะกรูดตัดใบขาย,ปุ๋ยใส่ส้มโอ,ปุ๋ยใส่ฝรั่งกิมจู,ปุ๋ยใส่อ้อยสุพรรณบุรี50คั้นน้ำอ้อยขาย,ปุ๋ยใส่ข้าวหอมปทุม


               การแต่งดอกข้าง
                           หลังจากเด็ดยอดแล้วประมาณ 15-20 วัน กิ่งข้างจะเจริญเติบโตและเริ่มมีดอกที่ปลายกิ่ง ให้เด็ดแขนงข้างบน   กิ่งออกให้หมดเพื่อให้ดอกที่ปลายกิ่งมีขนาดใหญ่ และบานพร้อมๆกัน
 การป้องกันกำจัดศัตรูพืช
                           วัชพืช ควรกำจัดวัชพืชโดยการถอนทุก 2 สัปดาห์และพรวนดินระหว่างแถวเพื่อให้ดินโปร่งจนกว่าดาวเรืองจะ   เจริญเติบโตเต็มที่จึงหยุดพรวนดิน
                          โรค   โรคที่สำคัญ ได้แก่
                                        โรคใบจุดและดอกเน่า เกิดจากเชื้อรา จะพบอาการของโรคทั้งบนใบ ลำต้น กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรทำให้ดอกเน่าเป็นจุดไม่เป็นจุดไม่เป็นที่ต้องการของตลาด ให้พ่นด้วยสารเคมี รัฟรัล อัตรา 30 กรัม/น้ำ  20 ลิตร พ่น 1-2 ครั้ง สลับกับสารเคมี  ไดเทนเดอ็ม 45 อัตรา 40 กรัม/น้ำ 20 ลิตร 1-2 ครั้ง
                                        โรคเหี่ยว ( เหี่ยวเหลือง ) เกิดจากเชื้อรา ต้นดาวเรืองจะแสดงอาการเหี่ยวใบเหลือง จากบริเวณโคนต้น  และจะลุกลามไปสู่ส่วนยอดภายใน 2-3 วัน จะเกิดกับดาวเรืองที่โตเต็มที่ดอกกำลังจะบาน ควรป้องกัน  กำจัดโดยปรับปรุงดินให้มีสภาพเป็นเป็นกลางด้วยปูนขาว หรือใช้น้ำปูนใส 1 ลิตรต่อน้ำ 5 ลิตร รดแทนน้ำ 
 กรณีที่พบต้นที่เป็นโรคแล้วให้ใช้วิธีถอนทำลายโดยการเผาทิ้ง
                            แมลง
                                         เพลี้ยไฟ มักจะระบาดในช่วงฤดูร้อน ถ้าเป็นมากทำให้ต้นโทรมและตายให้ฉีดพ่นด้วย

สารเคมีฟิโพรนิล (แอสเซนด์ 5%SC) คาร์โบซัลแฟน (พอสซ์ 20% EC) อิมิดาคลอพริด (คอนฟิดอร์ 10% SL) หรือใช้สารสกัด  สะเดา พ่นทุก 5 วัน เมื่อมีการระบาด
                                         หนอนกระทู้หอม และหนอนกระทู้ผัก จะทำลายดอกดาวเรืองตั้งแต่ดอกเริ่มบานให้ฉีดพ่นด้วย ไวรัส เอ็น พี  เชื้อแบคทีเรีย(Bt) เช่น เซนทารี สารสะกัดสะเดา หรือฉีดพ่นด้วยสารเคมี ไดอะเฟนไทยูรอน (โปโล 25% SC) คลอร์ฟลูอาซูรอน (อาทาบรอน 5% EC) เมื่อพบหนอนระบาด
 การเก็บเกี่ยว
                     ก่อนตัดดอกจำหน่าย 2-3 วัน ควรใช้น้ำผสมน้ำตาลทราย 2 ช้อนแกง/น้ำ15 ลิตร (ประมาณ 1/7 ปี๊ป) พ่นเฉพาะ ใบดาวเรืองทั้งด้านบนและด้านล่าง จะช่วยทำให้ก้านดอกแข็งขึ้น สามารถทยอยตัดดอกขายได้ ตั้งแต่ดาวเรืองมีอายุ 55-56 วัน หลังจากเพาะเมล็ด การ ตัดดอกควรตัดให้ชิดโคนต้นมากที่สุด และตัดดอกในระยะที่ยังมีกลีบดอก  ตรงกลางดอก

": ปุ๋ยใส่มะนาว,ปุ๋ยใส่ดาวเรือง,ปุ๋ยใส่มะลิ,ปุ๋ยใส่กล้วยหอม,ปุ๋ยใส่ข่า,ปุ๋ยใส่ตะไคร้,ปุ๋ยใส่มะกรูดตัดใบขาย,ปุ๋ยใส่ส้มโอ,ปุ๋ยใส่ฝรั่งกิมจู,ปุ๋ยใส่อ้อยสุพรรณบุรี50คั้นน้ำอ้อยขาย,ปุ๋ยใส่ข้าวหอมปทุม

เป็นสีเขียว
  ต้นทุน / ผลตอบแทน (ต่อไร่)   

       ต้นทุน
              ค่าเตรียมดิน                   1,000     บาท     ค่าเมล็ดพันธุ์                   6,400    บาท
              ค่าปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี    4,100    บาท  ค่าสารควบคุมศัตรูพืช    1,500    บาท
              ค่าแรงงาน                     12,000    บาท  รวม                     25,000   บาท
ผลตอบแทน
       
ผลผลิต                    64,000    ดอก   ( 8 ดอกต่อต้น ไร่ละ 8,000 ต้น)
            ราคา                         1    บาท/ดอก   รายได้            64,000    ดอก
   ผลตอบแทนกำไร    39,000   บาท
หมายเหตุ : ราคาดอกดาวเรืองจะขึ้นลงตามความต้องการของตลาด

 

สามารถทำได้ช่วงใช้น้ำน้อย หรือ ว่างเว้นจากการทำนาข้าวได้

บริการต่างๆภายในร้าน ป.เคมีภัณฑ์ ณ.สิงห์บุรี มีดังนี้

1.รับทำนามบัตรโฟโต้ ให้เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน สวยงาม ทนทาน  มีระดับ..ใช้กระดาษล้างรูป โกดัก

2.รับออกแบบการ์ดเชิญทุกประเภท / บัตรอวยพร /  ส.ค.ส / เมณูอาหาร / ปกรายงาน / ปฏิทิน

3.ปิยาณี ดีวีดี&สตูดิโอ รับถ่ายรูปและวีดิโองานในพิธีต่างๆ ตัดต่อ ตกแต่งภาพ ด้วยมืออาชีพผ่านงานมาเยอะ

4.รับซ่อมคอมพิวเตอร์ / วางระบบร้านอินเตอร์เน็ต / วางระบบสำนักงาน / โรงเรียน / อ.บ.ต.

5.รับทำเว็ปไซต์...ฟรี / เสียตังค์จดโดเมน / ซื้อเครื่องเซิฟเวอร์ / เช่าโดเมน-เช่าพื้นที่เว็ป....ปรึกษาได้ ฟรี

6.วงดนตรี ป.มิวสิค รับเล่นงานแก้บน / งานฉลองตำแหน่ง / งานแก้บน / เล่นก่อนวันจริง....งานเล็กๆ

7.ต้องใช้ ปุ๋ยเคมี ยาเคมี จำนวนมาก หรือ ยาเคมีชนิดละ 12 ขวด ปุ๋ยเคมี 4 ตันขึ้นไป หลังไมค์...ค่ะ

8.จำหน่ายพันธุ์ข้าว ปทุมธานี1 / ชัยนาท1 / พิษณุโลก2 / สุพรรณบุรี60 / ซีโอ80 ....ถามได้

9.รับทำสปอตโฆษณาทุกสาขาอาชีพ ราคาเริ่มต้นที่ 50 บาท ....ติดต่อสอบได้ทุกวัน

ป.เคมีภัณฑ์ ณ.สิงห์บุรี จำหน่ายยาเคมีราคาหน้าโรงงานผลิต ท่านสามารถสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ บริการจัดส่งทั่วประเทศไทย...ฟรี (ซื้อก็ราคาประหยัด ซื้อไปขายต่อก็มีกำไรเลี้ยงครอบครัวได้แน่นอน)

ดูรายละเอียดได้ที่ : www.0879181778.blogspot.com  ขายถูกกว่าร้านค้าแถวบ้านอีกค่ะ

*** มีรายได้หลายช่องทาง ย่อมดีกว่า มีรายได้ทางเดียวแน่นอน **ผู้ตั้งกระทู้ ขายอ้อยพันธุ์ทุกชนิด-ปุ๋ย-ยา-ราคาส่ง กระทู้ตั้งโดยสมาชิก :: วันที่ลงประกาศ 2017-01-06 16:23:43 IP : 49.48.248.6


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4031122)
avatar
ขายอ้อยพันธุ์ทุกชนิด-ปุ๋ย-ยา-ราคาส่ง

หาคำว่า  แม่ปุ๋ยทางใบ จากเว็ปไซต์ค้นหาชั้นนำของโลก www.google.com  ( สำหรับเกษตรต้องการเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ๆ....ประหยัดจริง ได้ผลผลิตดีขึ้นและมากขึ้น ใช้ได้กับพืชทุกชนิดในประเทศไทย ฝากผลงานสินค้าคุณภาพไว้ด้วยจ๊ะ  เราจัดส่งทั่วประเทศไทยทุกพื้นที่....ที่อินเตอร์เน็ตเข้าถึงและไปรษณีย์ส่งได้       By  ป.เคมีภัณฑ์ ณ.สิงห์บุรี

>>>ใช้ได้กับพืชทุกชนิดในประเทศไทย<<<

 ส่งทั่วประเทศไทยได้แล้ววันนี้....ติดต่อด่วน!!!

เริ่มใช้โปรนี้ 1ม.ค.2560

ซื้อ 5 ชุด  ฟรีค่าจัดส่ง 292 บาท EMS

ซื้อ 10 ชุด รับเพิ่มอีก 1 ชุด ฟรีค่าจัดส่ง 547บาท EMS

ซื้อ 15 ชุด รับเพิ่มอีก 2 ชุด ฟรีค่าจัดส่ง 637บาท EMS

***สาเหตุที่รับเพิ่มอีก เป็นค่าโอนเงิน และค่าโทรศัพท์ ค่าเสียเวลาของลูกค้าที่มีพระคุณอย่างสูงค่ะ ***

": ปุ๋ยใส่มะนาว,ปุ๋ยใส่ดาวเรือง,ปุ๋ยใส่มะลิ,ปุ๋ยใส่กล้วยหอม,ปุ๋ยใส่ข่า,ปุ๋ยใส่ตะไคร้,ปุ๋ยใส่มะกรูดตัดใบขาย,ปุ๋ยใส่ส้มโอ,ปุ๋ยใส่ฝรั่งกิมจู,ปุ๋ยใส่อ้อยสุพรรณบุรี50คั้นน้ำอ้อยขาย,ปุ๋ยใส่ข้าวหอมปทุม  พืชที่ใช้แล้วได้ผลดี ลูกค้าการันตี ว่าประหยัดขึ้นมากๆข้าวโพด,กาแฟ,ถั่วเขียว,มันสำปะหลัง,อ้อย,มะละกอ,พริก,มะเขือเทศ,ถั่วฝักยาว,ผักสลัด,ผักกางมุ้ง,ผักไฮโดโปนิกส์,ผักสวนครัวทุกชนิด,สนามหญ้าทุกประเภท,สวนหย่อมทุกชนิด

": ปุ๋ยใส่มะนาว,ปุ๋ยใส่ดาวเรือง,ปุ๋ยใส่มะลิ,ปุ๋ยใส่กล้วยหอม,ปุ๋ยใส่ข่า,ปุ๋ยใส่ตะไคร้,ปุ๋ยใส่มะกรูดตัดใบขาย,ปุ๋ยใส่ส้มโอ,ปุ๋ยใส่ฝรั่งกิมจู,ปุ๋ยใส่อ้อยสุพรรณบุรี50คั้นน้ำอ้อยขาย,ปุ๋ยใส่ข้าวหอมปทุม

-แตกกอ(1กิโลกรัมฉีดได้ 5ไร่ แรงเทียบเท่าปุ๋ยยูเรียกระสอบละ 50 กิโลกรัม)+ข้าวเขียวฉีดได้10ไร่  ฉีดในนาช่วง14-50วัน ทดแทนปุ๋ยเคมีประเภทหว่าน สูตร 46-0-0 ได้ 40-70%

-หนักแน่ (1กิโลกรัมฉีดได5ไร่)+เต่งตึงฉีดได้10ไร่ฉีดนาข้าวช่วง50-70วัน ทดแทน 16-20-0/16-8-8ได้ 40-70%

-เต็มเกวียน(1กิโลกรัมฉีดได้5ไร่)+เต่งตึงฉีดได้10ไร่ฉีดนาข้าวช่วง70-90วันทดแทน 15-15-15/15-5-20ได้ 40-70%": ปุ๋ยใส่มะนาว,ปุ๋ยใส่ดาวเรือง,ปุ๋ยใส่มะลิ,ปุ๋ยใส่กล้วยหอม,ปุ๋ยใส่ข่า,ปุ๋ยใส่ตะไคร้,ปุ๋ยใส่มะกรูดตัดใบขาย,ปุ๋ยใส่ส้มโอ,ปุ๋ยใส่ฝรั่งกิมจู,ปุ๋ยใส่อ้อยสุพรรณบุรี50คั้นน้ำอ้อยขาย,ปุ๋ยใส่ข้าวหอมปทุม

 

เป็นอาหารทางใบ ที่ช่วยเพิ่มผลผลิตข้าว เพราะใช้แล้วจะทำให้ข้าวเจริญเติบโต กระตุ้นการแตกกอของข้าว ใบและลำต้นแข็งแรง ไม่เฝือใบจึงทำให้ต้านทานโรค ถ้าใช้สม่ำเสมอจะทำให้ข้าวมีเมล็ดต่อยอดจำนวนเพิ่มขึ้นข้าวจะออกรวงสม่ำเสมอเมล็ดข้าวลีบน้อยที่สุด ผลผลิตเพิ่มขึ้นได้ผลคุ้มค่า 

ประโยชน์ที่พืชได้รับ 
1. เพื่อเร่งการเจริญเติบโต ทำให้ลำต้นแข็งแกร่ง
2. เพื่อเร่งการเจริญเติบโต ทำให้ต้นข้าวแตกราก และใบใหม่อย่างรวดเร็ว
3. เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของต้นใบข้าวจะตั้งไม่เฝือใบ ต้านทานโรคและแมลง
4. เพื่อสร้างระบบรากที่แข็งแรงดูดอาหารได้เต็มที่
5. เพื่อกระตุ้นข้าวให้ออกรวงอย่างรวดเร็วสม่ำเสมอ
6. เพื่อกระตุ้นการผสมเกสร ทำให้เมล็ดข้าวเต่ง ป้องกันเมล็ดร่วงจำนวนเมล็ดลีบน้อย
7. เพื่อเร่งการเจริญเติบโต กระตุ้นการแตกกอของข้าว
8. เพื่อกระตุ้นการผสมเกสร ทำให้เมล็ดข้าวเต่ง ป้องกันเมล็ดร่วง

www.0879181778.blogspot.com

ทำไมต้องใช้ปุ๋ยเคมีทางใบมากกว่าปุ๋ยเคมีทางดินมีคำตอบ

 

คุณกล้าคิดที่จะเปลี่ยนวิถี่ทำการเกษตรไหม

ศึกษาบทความดีๆของ ป.เคมีภัณฑ์ ตามหัวข้อดังต่อไปนี้

1.ศึกษาข้อมูล ป.เคมีภัณฑ์ ทุกอย่าง https://goo.gl/qake7Q

2.หญ้านาข้าวไม่ตายตั้งแต่ 20วันขึ้นไป http://goo.gl/XE2QG8

3.การกำจัดข้าวดีดข้าวเด้ง                                             

 http://goo.gl/0EDkUI

4.การผสมแม่ปุ๋ยเคมีเป็นสูตรต่างๆ  http://goo.gl/Vxqft0

5.สารจับใบเกรดพ่นบนเครื่องบินภาคเกษตร http://goo.gl/Cg9Jqp

6.การกำจัดตะไคร่น้ำในนาข้าว http://goo.gl/rIQyID / http://goo.gl/DlXZcX

7.ภารกิจปราบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล หนอนกอ หนอนม้วนใบข้าว  http://goo.gl/N9OjTV

ดูวีดิโอ+ข้อมูลทางมัติมีเดียhttps://goo.gl/zPsPr8

ผู้แสดงความคิดเห็น ขายอ้อยพันธุ์ทุกชนิด-ปุ๋ย-ยา-ราคาส่ง ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2017-01-06 16:26:53 IP : 49.48.248.6[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.