ดูหุ้นดอทคอม,ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์,stock2morrow,กราฟหุ้น Realtime
avatar
ขายอ้อยพันธุ์ทุกชนิด-ปุ๋ย-ยา-ราคาส่ง


การได้มา (โดยเข้าซื้อหรือรับโอนหรือแลกเปลี่ยนมา) ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทอื่น เช่น การซื้อหุ้นทุน การแลกหุ้นกัน การซื้อที่ดิน การซื้อ สิทธิการเช่าอาคาร การซื้อสิทธิการใช้ที่ดินหรืออาคาร เป็นต้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีข้อกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้อง เปิดเผยข้อมูลตามนัยสำคัญ แห่งการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทอื่นหุ้น - Pantip,SET50 - สรุปภาพรวมตลาด,ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,หุ้น,วิเคราะห์หุ้น,ราคาหุ้น,settradeวันนี้,Thailand Stock Exchange,หุ้น ดูหุ้นดอทคอม

 

เป็นปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ระหว่างผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และเจ้าหนี้ เนื่องจากแต่ละฝ่ายมีความต้องการและเป้าหมายที่แตกต่างกัน ผู้บริหารในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นที่มีหน้าที่สร้างความมั่งคั่งให้กับองค์กรและผู้ถือหุ้นสูงที่สุดตามที่ผู้ถือหุ้นต้องการ ในขณะที่ ผู้บริหารเองก็ต้องการค่าตอบแทนสูงที่สุด หากค่าตอบแทนของผู้บริหารไม่สอดคล้องสัมพันธ์กับผลกำไรของบริษัท ผู้บริหารอาจไม่ได้ ทุ่มเทบริหารกิจการอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความมั่งคั่งสูงสุดให้กับองค์กรและผู้ถือหุ้น ในขณะเดียวกันก็อาจใช้จ่ายเงินจำนวนมากเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขส่วนตัว เป็นการเบียดบังผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอีกด้วย ส่วนในด้านเจ้าหนี้ การอนุมัติวงเงินสินเชื่อและ กำหนดอัตราดอกเบี้ยให้แก่บริษัทใดจะพิจารณาจากสภาวะความเสี่ยงของกิจการ ในขณะที่ขอการสนับสนุนทางการเงินจากเจ้าหนี้แต่ หลังจากได้รับเงินกู้ยืมแล้ว ผู้บริหารในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นกลับปรับเปลี่ยนแนวนโยบายในการดำเนินงานไปในทิศทางที่เพิ่มความ เสี่ยงให้แก่บริษัท ซึ่งหากบริษัทประสบความสำเร็จ ผลประโยชน์ตอบแทนก็จะตกแก่ผู้ถือหุ้นและผู้บริหารเป็นส่วนใหญ่ โดยเจ้าหนี้ก็ยังได้ รับผลตอบแทนเท่าเดิม แต่หากการดำเนินงานประสบปัญหา เจ้าหนี้จะต้องแบกรับความเสี่ยงส่วนเพิ่มนอกเหนือจากที่ได้เคยประเมินไว้ ก่อนหน้า ถือเป็นอีกด้านหนึ่งของปัญหาจากตัวแทนเช่นกันหุ้น - Pantip,SET50 - สรุปภาพรวมตลาด,ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,หุ้น,วิเคราะห์หุ้น,ราคาหุ้น,settradeวันนี้,Thailand Stock Exchange,หุ้น ดูหุ้นดอทคอม

 

ป็นวิธีการซื้อขายหลักทรัพย์แบบหนึ่งในระบบ ASSET โดยระบบการซื้อขายจะประมวลคำสั่งซื้อและคำสั่งขาย ตั้งแต่เวลาที่ส่งคำสั่ง เข้ามาจนสิ้นสุดเวลาทำการซื้อขายประจำวัน โดยระบบจะจัดเรียงคำสั่งซื้อขายตามลำดับของราคาและเวลาที่ดีที่สุด (Price then Time Priority) โดยมีหลักการคือ คำสั่งซื้อที่มีราคาเสนอซื้อสูงที่สุดจะถูกจัดเรียงไว้ในลำดับที่หนึ่ง และถ้ามีราคาเสนอซื้อที่สูงกว่าถูกส่งเข้ามาใหม่ จะจัดเรียงราคาเสนอซื้อที่สูงกว่าเป็นลำดับแรกก่อน แต่หากมีการเสนอซื้อในแต่ละราคามากกว่า 1 รายการ ให้จัดเรียงตามเวลา โดยการเสนอซื้อที่ปรากฎในระบบการซื้อขายก่อนจะถูกจัดไว้เป็นการเสนอซื้อในลำดับก่อนหุ้น - Pantip,SET50 - สรุปภาพรวมตลาด,ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,หุ้น,วิเคราะห์หุ้น,ราคาหุ้น,settradeวันนี้,Thailand Stock Exchange,หุ้น ดูหุ้นดอทคอม

 

ในกรณีของคำสั่งขายที่มีราคาเสนอขายต่ำที่สุด จะถูกจัดเรียงไว้ในลำดับที่หนึ่ง และถ้ามีราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าถูกส่งเข้ามาใหม่ จะจัดเรียงราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าเป็นลำดับแรกก่อน แต่หากมีการเสนอขายในแต่ละราคามากกว่า 1 รายการ ให้จัดเรียงตามเวลา โดยการเสนอขายที่ปรากฏในระบบการซื้อขายก่อน จะถูกจัดไว้เป็นการเสนอขายในลำดับก่อน ซึ่งระบบ ASSET จะจับคู่คำสั่งซื้อขาย โดยอัตโนมัติ โดยมีหลักการคือ เมื่อคำสั่งซื้อขายผ่านเข้ามาในระบบซื้อขายแล้ว ระบบซื้อขายจะตรวจสอบว่า คำสั่งนั้นสามารถจับคู่กับ คำสั่งด้านตรงข้ามได้ทันทีหรือไม่ ถ้าคำสั่งนั้นสามารถจับคู่ได้ทันที ระบบก็จะทำการจับคู่ให้ แต่ถ้าคำสั่งนั้นไม่สามารถจับคู่ได้ ระบบจะ จัดเรียงคำสั่งซื้อขายนั้นตามหลักการ Price then Time Priority ตามที่กล่าวมาข้างต้นหุ้น - Pantip,SET50 - สรุปภาพรวมตลาด,ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,หุ้น,วิเคราะห์หุ้น,ราคาหุ้น,settradeวันนี้,Thailand Stock Exchange,หุ้น ดูหุ้นดอทคอม

การซื้อขายแบบ AOM ใช้สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานหลัก (Main Board) กระดานหน่วยย่อย (Odd Lot Board) และกระดานต่างประเทศ (Foreign Board)หุ้น - Pantip,SET50 - สรุปภาพรวมตลาด,ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,หุ้น,วิเคราะห์หุ้น,ราคาหุ้น,settradeวันนี้,Thailand Stock Exchange,หุ้น ดูหุ้นดอทคอม

ติดตามทางบล็อกเกอร์เล่นหุ้น : http://bit.ly/2eayEbp

เพจหุ้นเดย์เทรด : http://bit.ly/2dVaxtS

กลุ่มเฟสเล่นหุ้น : http://bit.ly/2dBBPng

 

กลุ่มไลน์เล่นหุ้น: http://bit.ly/2ezT1xA



ผู้ตั้งกระทู้ ขายอ้อยพันธุ์ทุกชนิด-ปุ๋ย-ยา-ราคาส่ง กระทู้ตั้งโดยสมาชิก :: วันที่ลงประกาศ 2016-10-17 16:52:36 IP : 125.26.126.229


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.